Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все

П

ПІВНІЧНА РАДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІВНІЧНА РАДА - міжнар. регіон, організація консультат. характеру. Утв. Данією, Ісландією, Норвегією та Швецією у березні 1952. На нараді міністрів закорд. справ цих держав 15—16.III 1952 в м. Копенгагені (Данія) розроблено Статут П. р., який був схвалений парламентами країн — членів ради. Згодом до П. р. приєдналася Фінляндія (13.XII 1955). 23.ІІІ 1962 була підписана Гельсінська угода про співробітництво між державами-членами П. р., а 13.ІІ 1971 — Угода про внесення змін до Гельсінської угоди. Згідно із Статутом осн. метою П. р. є сприяння співробітництву між парламентами та урядами держав-членів з шир. кола питань (зак-во, культура, освіта, охорона довкілля, економіка, туризм тощо). Ост. роками до сфери співробітництва включено і питання зовн. політики та міжнар. безпеки, які раніше не розглядалися з причини членства Данії, Ісландії та Норвегії у НАТО. Гол. органи П. р. — Пленарна асамблея, Секретаріат та пост, комітети. Пленарна асамблея 332 (збирається на щорічні сесії) складається з 87 представників, що призначаються нац. парламентами держав-членів зі свого складу. З 1970 авт. регіони (Фарерські острови, Гренландія, Аландські о-ви) направляють до П. р. своїх депутатів. Представники Фарерських о-вів та Гренландії входять до складу дат. делегації, Аландських о-вів — фін. делегації. Майже 80 представників урядів держав-членів, у т. ч. представників місц. урядів авт. регіонів, беруть участь у щоріч. сесіях без права вирішального голосу. Пленарна асамблея приймає рекомендації і формулює постанови, що звернені до нац. урядів держав-членів, або до Північної ради міністрів, затверджує процедурні норми, визначає кількість комітетів і їх повноваження. Кожен член П. р. є одночасно членом одного з пост, комітетів (з економіки, соціальних питань, правових питань, культури, навкол. середовища, бюджету). 1971 утворено Північну раду міністрів як центр координації співробітництва пн. країн, а також співробітництва між урядами цих країн та П. р. Північна рада міністрів не є органом П. р. Це самост. організація, хоч і пов'язана з П. р. і певною мірою підконтрольна їй. До складу Пн. ради міністрів входять по одному міністру від кожної державичлена, а також від кожного авт. регіону. Голова ради (представник однієї з держав-членів) змінюється кожен рік. Засідання відбуваються у різному складі, залежно від питання, що обговорюється. Кожна д-ва призначає нац. міністра з питань пн. співробітництва. Рішення Ради міністрів приймаються одноголосно. Під егідою Пн. ради міністрів утв. бл. 40 інститутів, банків, ктів і груп експертів, яким доручено розвивати співробітництво в різних сферах сусп. життя (економіка, фінанси, торгівля, транспорт і зв'язок, культура і освіта, наука, соціальна сфера, охорона здоров'я, охорона довкілля). Найважливішими серед них є Північний інвестиційний банк та Північний проектний фонд (місцеперебування — м. Гельсінкі, Фінляндія). Сукупність цих організацій та інституцій становить систему співробітництва пн. держав. Роб. мови — датська, норвезька, шведська. Місцеперебування Секретаріату П. р. — м. Стокгольм (Швеція). Місцеперебування Секретаріату Пн. ради міністрів — м. Копенгаген.


ПІДБУРЮВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДБУРЮВАЧ
(англ. instigator [ˈɪnstɪgeɪtə])
- особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого
співучасника до вчинення злочину


Підвищення кваліфікації онлайн

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підвищення  кваліфікації  онлайн  –  підвищення  професійної кваліфікації через Інтернет.Підвищення кваліфікації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підвищення кваліфікації – отримання фахівцем додаткової освіти з метою поновлення теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог   до   рівня   кваліфікації   і   необхідністю   освоєння   сучасних   методів вирішення професійних завдань.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
(англ. professional development [prəˈfɛʃənl dɪˈvɛləpmənt])
- набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах
професійної діяльності або галузі знань


Підвищення кваліфікації викладачів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підвищення кваліфікації викладачів – цілеспрямоване і безперервне підвищення професійних знань і педагогічної майстерності співробітників, що беруть участь в реалізації навчального процесу.ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
(англ. anti-corruption awareness-raising [ˈænti-kəˈrʌpʃən əˈweənəs-ˈreɪzɪŋ])
- належні заходи держави, у межах своїх можливостей та з урахуванням основоположних
принципів свого внутрішнього права, спрямовані на сприяння активній участі окремих
осіб і груп за межами державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові
організації та організації, що функціонують на базі громад, у запобіганні корупції й боротьбі
з нею та для поглиблення розуміння суспільством факту існування, причин і небезпечного
характеру корупції, а також загроз, що створюються нею


ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН - бойовий корабель, конструкція і система керування якого призначені переважно для підвод. плавання. П. ч. входять до складу військ.-мор. сил і в міжнар.-прав. відношенні прирівнюються до надвод. кораблів. З появою П. ч. свобода судноплавства у відкритому морі і протоках міжнародних морських стала включати свободу підводного плавання. Транзит, прохід через міжнар. протоки П. ч. можуть здійснювати як у підводному, так і в надвод. плаванні. Конвенцією про режим проток 1936 встановлено особливий порядок проходження П. ч. через Чорноморські протоки. Зокрема, при проходженні через ці протоки П. ч. прибереж, держав повинні повідомляти про це Туреччину, а сам прохід здійснювати вдень, у надвод. положенні (ст. 12). У територіальному морі П. ч. користуються 333 правом мирного проходу з додержанням вимог ст. 20 Конвенції ООН по морському праву 1982 про проходження у надвод. положенні з піднятим прапором. Заходження і перебування у межах тер. моря, внутрішніх морських вод, на рейдах і в портах України іноземних П. ч. допускається тільки на поверхні й під своїм прапором (Закон «Про державний кордон України» 1991, Правила плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів 1996). Іноземні П. ч. вважаються порушниками державного кордону України, якщо при заходженні в тер. море або внутр. води України вони порушують встановлені правила і якщо перетинають кордон у підвод. положенні чи перебувають у цьому положенні під час плавання у водах України. Правове становище і регламентація бойового використання П. ч. не відрізняються від установлених для надвод. військових кораблів. На П. ч. поширюються заг. принципи і норми, закріплені в конвенціях про закони та звичаї війни, а також спец. Правила про дії підводних човнів стосовно торгових суден у воєнний час, які є Додатком до Лонд. протоколу 1936. Ними передбачено, що П. ч. у своїх діях стосовно торг, суден повинні керуватися правилами міжнар. права, як і надводні військ, кораблі. Правила забороняють топити неозброєні торг, судна без попередження і забезпечення безпеки людей та суднових док-тів.


Підзвітні суми (подотчетные суммы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

Підзвітні суми (подотчетные суммы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

ПІДЗВІТНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДЗВІТНІСТЬ
(англ. accountability [əˌkaʊntəˈbɪlɪti])
- механізми звітування щодо використання державних ресурсів та щодо наслідків неспроможності
задовільнити заявлені показники діяльності


ПІДЗВІТНА ОРГАНІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДЗВІТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
(англ. reporting entity [rɪˈpɔːtɪŋ ˈɛntɪti])
- установи, до обов’язків яких входить направляти повідомлення про підозрілі операції
відповідно до вимог Рекомендації 20. Крім того, цей термін також позначає ті установи,
професії і окремих осіб, від яких вимагається вживати заходів з належної перевірки клієнтів
і зберігати дані відповідно до вимог Рекомендацій 10 і 12 (незалежно від того, чи зобов’язані
вони також направляти повідомлення про підозрілі операції)
- підзвітні організації включають:
1) кредитні установи;
2) фінансові установи;
3) фізичні або юридичні особи, які займаються такою професійною діяльністю:
а) аудитори, ревізори та податкові консультанти;
б) нотаріуси та інші незалежні юристи, якщо вони беруть участь, діючи від імені та за
дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції або операції з нерухомістю, або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операції, що стосуються:
І)
придбання або продажу
нерухомості
чи господарських
одиниць;
ІІ)
управління
коштами,
цінними паперами
або іншими активами
клієнта;
ІІІ)
відкриття або управління розрахунковими рахунками, депозитними рахунками або рахунками
в цінних паперах;
IV)
залучення внесків, необхідних для створення, діяльності компаній або управління ними;
V)
створення, діяльності або управління трастом, компаніями, фондами або подібними
структурами;
в) постачальники трастових та корпоративних послуг, які не підпадають під дію підпункту
а) або б);
г) агенти з нерухомості;
ґ) інші особи, які здійснюють торгівлю товарами, якщо сума здійснених або отриманих
готівкових платежів становить 10 000 євро або більше, незалежно від того, чи відповідна
операція здійснюється у вигляді однієї або кількох пов’язаних операцій;
д) постачальники послуг у сфері азартних ігор


Підкаст1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підкаст1     –   аудіо   файл   викладений   в   онлайн   для   завантаження користувачами через фіди. Зміст файлу може варіюватися від музики до новин, презентацій чи аудіо щоденників.


Підкасти і блогкастинг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підкасти і блогкастинг – блог, основний контент якого надиктовується та викладається у вигляді MP3-файлів.Підкасти2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підкасти2  – випуски ефіру, різнопланові передачі, авторські програми, шоу та постановки, розміщення аудіо та відео  матеріалів  у блозі  у вигляді випусків, які можна слухати чи завантажувати на MP3-плеєр.


Підкастинг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підкастинг  –  спосіб  створення  і  передавання  звукової  або відеоінформації в Інтернет. Саме слово підкастинг походить від злиття слів iPod (портативний МР3-плеєр) і broadcasting– велике, широке мовлення.ПІДЛІМІТНІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДЛІМІТНІ ОПЕРАЦІЇ
(англ. sublimit operations [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən])
- операції розрахунків платіжними картками за товари в торгівельно-сервісних підприємствах,
сума яких нижча за встановлений ліміт (floor limit), після якого необхідна обов’язкова он-лайн
авторизація


ПІДОЗРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

 ПІДОЗРА
(англ. suspicion [səsˈpɪʃən])
- припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити
про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів
пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння,
яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні
санкції


ПІДОЗРЮВАНИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДОЗРЮВАНИЙ
(англ. suspected [səsˈpɛktɪd])
- термін відноситься до випадків, коли існує інформація чи розвіддані, які оцінюються як такі, що
свідчать про те, що суб’єкт господарювання підтримує або бере участь у тероризмі.


Підпільна економіка (подпольная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

Підпільна економіка (подпольная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

ПІДПИСУВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПИСУВАЧ
(англ. signer [ˈsaɪnə])
- особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за
дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час
створення електронного документа


Підприємець (предприниматель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

Підприємець (предприниматель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

ПІДПРИЄМНИЦТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМНИЦТВО
(англ. entrepreneurship [ɒntrəprəˈnɜːʃɪp])
- самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку


Підприємництво (предпринимательство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

Підприємництво (предпринимательство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
(англ. business company’s [ˈbɪznɪs ˈkʌmpəniz])
- товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та
наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені
лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з
обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі
кооперативи


ПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВА
(англ. enterprises [ˈɛntəpraɪzɪz])
- юридичні особи незалежно від форми власності (у тому числі органи державної влади та установи й організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, у тому числі структурні підрозділи,
виділені в  процесі приватизації, виборчі фонди (політичних партій, виборчих блоків партій та
кандидатів у депутати), представництва юридичних осіб-нерезидентів, іноземних інвесторів,
фізичні особи–суб’єкти підприємницької діяльності


ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС
(англ. enterprises of public interest [ˈɛntəpraɪzɪz ɒv ˈpʌblɪk ˈɪntrɪst])
- підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових
біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики,
недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та
недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та
підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств


ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВО
(англ. enterprise [ɛntəpraɪz])
- будь-яка юридична особа, а також громадянин-підприємець


Підприємство (предприятие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

Підприємство (предприятие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
(англ. enterprise with foreign investments [ɛntəpraɪz wɪð ˈfɒrɪn ɪnˈvɛstmənts])
- підприємство, створене відповідно до вимог цього Кодексу, в статутному капіталі якого
не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція. Підприємство набуває статусу
підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його
баланс


ПІДПРИЄМСТВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ (англ. collective-owned enterprise [kɒˈlɛktɪv-əʊnd ˈɛntəpraɪz]) - корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
(англ. collective-owned enterprise [kɒˈlɛktɪv-əʊnd ˈɛntəpraɪz])
- корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника
(засновників)


ПІДРОБЛЕННЯ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОБЛЕННЯ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ
(англ. currency counterfeiting [ˈkʌrənsi ˈkaʊntəfɪtɪŋ])
- обманні дії щодо виготовлення чи зміни грошових знаків у будь-який спосіб, який  застосовується для досягнення цього результату (відповідно до статті 3 Міжнародної
конвенції Ліги Націй щодо протидії підробки грошових знаків, 1929рік)


Підрозділ (подразделение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

Підрозділ (подразделение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

ПІДРОЗДІЛ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ (ПЗПСТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
(ПЗПСТ)
(англ. trade transparency unit (TTU) [treɪd trænsˈpeərənsi ˈjuːnɪt])
- підрозділ, що забезпечує запобігання, протидію та ліквідацію транснаціональних кримінальних організацій, що займаються відмиванням коштів у сфері торгівлі. Ініціатива
створення таких підрозділів належить Службі розслідувань у сфері внутрішньої безпеки
США (Homeland Security Investigations, 2004 рік). ПЗПСТ розвиває відносини з митними
та фінансовими органами усього світу для визначення невідповідностей у торгівлі та розслідувань кримінальних порушень, включаючи відмивання грошей у сфері торгівлі.
ПЗПСТ фокусується на обміні інформацією з іноземними партнерами, дозволяючи кожному
ПЗПСТ порівнювати вартості, що прозвітовані у імпорт-/експортних деклараціях США з
відповідними вартостями, що прозвітовані в іноземних імпорт-/експортних деклараціях
контрагентів.
Завдяки розслідуванням можна подивитися два боки торгівельної операції, що збільшує
рівень прозорості


ПІДРОЗДІЛ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ БАНКУ
(англ. bank office [bæŋk ˈɒfɪs])
- структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи і виконує функції, визначені
банком. П. б. можуть бути філії, відділення та представництва


ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
(англ. internal audit unit [ɪnˈtɜːnl ˈɔːdɪt ˈjuːnɪt])
- структурний підрозділ банку/банківської групи, що забезпечує виконання функцій внутрішнього аудиту (джерело: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках
України:затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення
операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 10.05.2016 №311


ПІДРОЗДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ (КОМПЛАЄНС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ
(КОМПЛАЄНС)
(англ. compliance control unit (compliance) [kəmˈplaɪəns kənˈtrəʊl ˈjuːnɪt
(kəmˈplaɪəns)])
- структурний підрозділ банку, до складу якого можуть входити один або кілька підрозділів,
що забезпечують виконання функцій контролю за дотриманням норм (комплаєнс), визначених
законодавством України, цим Положенням


ПІДРОЗДІЛ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ (ПФР)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ (ПФР)
(англ. financial intelligence unit (FIU) [faɪˈnænʃəl ɪnˈtɛlɪʤəns ˈjuːnɪt])
- центральна, національна установа, відповідальна за отримання (та запитування, коли
це дозволено), аналіз та надання компетентним органам, а також розкриття фінансової
інформації:
1) стосовно доходів, які викликають підозру, та потенційного фінансування тероризму, або
2) необхідної згідно з національним законодавством або правилами, з метою боротьби з
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму


ПІДРОЗДІЛИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ
ОПЕРАЦІЙ
(англ. trade transparency units [treɪd trænsˈpeərənsi ˈjuːnɪts])
- утворення, які сприяють інформаційному обміну між митними службами з метою виявлення
та аналізу підозрілої діяльності в торгівлі


Підручник (посібник)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підручник    (посібник)    –    для    дистанційного    навчання    повинен відповідати основним вимогам: забезпечувати достатність навчальної інформації; бути зрозумілим для будь-якого рівня підготовленості: бути інтерактивним: мати практичну спрямованість; забезпечувати підготовку слухача до іспиту.


Підряд (подряд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові.

Підряд (подряд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові.

Підсистема

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підсистема – частина системи, що вивчається або досліджується самостійно,  є  більшим  компонентом,  ніж  окремий  елемент  системи,  але меншим, ніж система загалом. Будучи наділеною властивостями системи, має власну локальну мету функціонування.ПІДСТАВНА КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДСТАВНА КОМПАНІЯ
(англ. front company [frʌnt ˈkʌmpəni])
- компанія (корпоративний інструмент), що може бути використана з метою приховування
бенефіціарної правовласності організації


Підсумкова атестація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підсумкова атестація – комплексна оцінка рівня підготовки випускника вищого навчального закладу на відповідність вимогам Державного освітнього стандарту. Включає кілька видів атестаційних випробувань: підсумковий іспит з окремій дисципліні, підсумковий міждисциплінарний іспит за напрямом (спеціальністю), захист випускної кваліфікаційної роботи.ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ НБСЄ 1989

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ НБСЄ 1989 - міжнар-прав, акт про продовження співробітництва у сфері безпеки на Європ. континенті в рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Підписаний державами — учасницями НБСЄ 15.1 1989 у м. Відні (Австрія). Складається з 11 розділів. Спрямований на вжиття додаткових до передбачених Підсумковим документом Мадридської зустрічі представників держав — учасниць НБСЄ 1980 заходів для того, щоб зробити розрядку всеохоплюючим і життєздат. процесом відповідно до Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975. Держави-учасниці підтвердили свою підтримку десяти принципів Заключного акта, якими мають керуватися відповідні держави у взаємних відносинах. Під впливом перебудов-них процесів у країнах Сх. Європи до Підсумкового документа було включено положення про те, що всі народи мають право в умовах повної свободи визначати свій внутр. і зовн. політ, статус без втручання ззовні й здійснювати на власний розсуд свій соціальний, політ., екон. і культур, розвиток. Д-ви підтвердили свої зобов'язання додержуватися принципів тер. цілісності держав і мирного врегулювання спорів. Вони погодились у цілому на обов'язкове залучення третьої сторони, коли спір не може бути врегульовано ін. мирними засобами. Ряд положень документа стосується засудження тероризму, ефективного здійснення і забезпечення прав і свобод людини. Виділені, зокрема, такі засоби правового захисту, як: право особи апелювати до законод., викон., 334 суд. або адм. органів; право на справедливий і публіч. розгляд у розумні строки відповід. питань у незалежному суді, включаючи право подавати юрид. аргументацію і бути представленим адвокатом на власний вибір; право бути швидко і офіційно повідомленим про рішення, прийняте за апеляцією, включаючи юрид. підстави, на яких грунтується рішення. у док-ті йдеться також про необхідність вжиття заходів щодо вирішення екон. і соціальних проблем, зокрема зайнятості, життя, соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти та культури. Приділена певна увага питанням забезпечення рівноправності чоловіка і жінки, свободи реліг. переконань, прав нац. меншин і біженців. Вказано на згоду держав-учасниць: забезпечувати, щоб ніхто не був підданий довільному арешту, утриманню під вартою або висланню; забезпечувати, щоб з усіма особами, які перебувають під вартою або в місцях відбування покарання, поводилися гуманно; додержуватись прийнятих ООН мін. стандартів правил поводження з ув'язненими, а також прийнятого ООН Кодексу поведінки посад, осіб по підтриманню правопорядку; забороняти тортури та ін. види жорстокого, нелюдського поводження і покарання; захищати осіб від будь-якої психіатр, чи ін. мед. практики, яка порушує права і свободи людини. Щодо питання про смертну кару в док-ті зазначено, що в державах-учасницях, у яких ця кара не скасована, смертний вирок може бути винесений тільки за найбільш тяжкі злочини відповідно до закону, який діяв на момент скоєння злочину, і не всупереч їх міжнар. зобов'язанням.


ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ МАДРИДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ- УЧАСНИЦЬ НБСЄ 1983

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ МАДРИДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ- УЧАСНИЦЬ НБСЄ 1983 - міжнар-прав. акт про продовження співробітництва у сфері безпеки на Європ. континенті в рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Підписаний державами — учасницями НБСЄ 6.IX 1983 у м. Мадриді (Іспанія). Спрямований на вжиття заходів щодо перетворення розрядки в безперервний і ефективний процес відповідно до Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975. Акцент у документі зроблено на практ. реалізації 10 принципів, зафіксованих у Заключному акті. Передбачена, зокрема, доцільність того, щоб договори, які укладаються державами-учасницями, враховували відповід. принципи, узгоджувались з ними. Ці д-ви знову підтвердили заг. значення прав і свобод людини, повага до яких є істотним фактором миру, справедливості й добробуту. Вони підкреслили наміри вдосконалювати свої закони і адм. правила у галузі цив., політ., екон., соціальних, культурних та ін. прав людини і осн. свобод, а також забезпечувати ефективне здійснення цих прав і свобод. У Підсумковому док-ті йдеться також про боротьбу проти тероризму, про забезпечення свободи віросповідання, прав нац. меншин, рівноправності чоловіка і жінки, про права трудящих вільно створювати і вступати до профспілок і права цих спілок вільно здійснювати свою 335 діяльність. Актом передбачалося скликати нараду експертів держав-учасниць з питань прав і свобод людини (відбулася у м. Оттаві, Канада, у травні 1985).


Підтвердження достовірності

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підтвердження достовірності – позитивний результат перевірки правильності введення даних.ПІДТВЕРДЖУЮЧИЙ БАНК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДТВЕРДЖУЮЧИЙ БАНК
(англ. confirming bank [kənˈfɜːmɪŋ bæŋk])
- банк, який додає своє підтвердження до акредитива за дорученням або на прохання банку-емітента


Підтримка системи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підтримка системи – організаційне, інформаційне, програмне, технічне та інші види забезпечення системи, потрібні для її використання і вдосконалення.Піксель1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Піксель1  – умовна точка, одиниця виміру різних об’єктів мови розмітки гіпертексту та інших мов програмування. Один піксель дорівнює одній умовній точці, з яких складається зображення на екрані монітора.


Піксель2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Піксель2  – мінімальна ділянка зображення, якій незалежним способом можна задати будь-який колір.


Пільги (льготы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних податків, платежів тощо).

Пільги (льготы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних податків, платежів тощо).

ПІН-код

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІН-код (персональний ідентифікаційний номер) - секретний код, відомий лише власнику платіжної картки і необхідний для здійснення операцій із використанням платіжної картки


Пінг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пінг – (від англ. Ping = свист), гудіння. Ping (packet internet groper) – це програма, яка використовується для перевірки доступності адресата шляхом передачі йому спеціального сигналу (ICMP echo request – запит відгуку ICMP) і очікування відповіді.ПІРАТСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІРАТСТВО - (лат. pirata, грец. букв. -той, що нападає; розбійник, від — спроба, замах) — за міжнародним правом незаконне захоплення, пограбування або затоплення торгових чи цив. суден, здійснювані у відкритому морі приват, чи держ. суднами. До П. прирівнюється напад під час війни кораблів, підводних човнів чи військ, літаків на торг, судна нейтр. країн. Піратські дії є порушенням принципів свободи відкритого моря і свободи судноплавства. Питання б-би з П. регулюються Женев. конвенцією про відкрите море 1958 та Конвенцією ООН по морському праву 1982. П. відоме більше двох тисячоліть. У 14 ст. у значенні слова «пірат» увійшов у вжиток термін корсар, а в середині 17 ст. — «капер» (див. Каперство). Англія, Франція та деякі ін. європ. д-ви використовували піратів для колон, завоювань. Пізніше П. поряд із традиц. формами мор. розбою набуло нових форм (напр., напад військ, кораблів і літальних апаратів на торг, судна ін. країн). Так, у період італо-нім. інтервенції в Іспанії 1936—39 підводні човни Німеччини та Італії топили торгові судна ін. країн у Середземному морі. У відповідь на це Великобританія, Франція, СРСР, Туреччина, Греція, Югославія, Румунія, Болгарія та Єгипет підписали Ніонську угоду 1937, що передбачала спільні заходи б-би з пірат, діями у Середземному морі. В наш час до П. вдаються злочинні, в т. ч. терорист, угруповання. За нормами міжнар. права будь-яка держава у відкритому морі чи ін. місці поза юрисдикцією прибереж, держав може захопити пірат, судно, заарештувати піратів і вилучити майно, що знаходиться на їхньому судні. Відповідальність піратів визначається за законами д-ви, що заарештувала їх. Захоплення судна за вчинення пірат, дій можуть здійснювати військ, кораблі або військ, літальні апарати, а також спец, судна чи літальні апарати, призначені для відповід. мети. Вони повинні мати чіткі зовн. ознаки їх спец, призначення.


ПІРАТСТВО 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІРАТСТВО
(англ. piracy [ˈpaɪərəsi])
- це (а) будь-які незаконні акти насильства, затримання або будь-який грабіж, що здійснюються з особистою метою екіпажом чи пасажирами приватного корабля або
повітряного судна і направлені: на відкрите море, проти іншого корабля або повітряного
судна, осіб або майна на борту такого корабля або повітряного судна; проти корабля, повітряного судна,осіб або майна, які перебувають за межами юрисдикції будь-якої держави;
(б) будь-який акт добровільної участі в експлуатації корабля або повітряного судна при наявності фактів, що вказує на його піратський характер; будь-який акт підбурювання або
умисного пособництва діям, описаним вище в пункті (а) або (б)


Післявузівська підготовка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Післявузівська підготовка – одержання фахівцем вищої кваліфікації шляхом навчання в аспірантурі або докторантурі.Післяплата (наложенный платеж)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма розрахунків за вантаж або поштові відправлення (листи, бандеролі, посилки), за якої відправник доручає поштовому підприємству або транспортній організації одержати з адресата суму їхньої вартості, яку визначає відправник, але вона не повинна перевищувати суми оголошеної цінності відправлення.

Післяплата (наложенный платеж)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма розрахунків за вантаж або поштові відправлення (листи, бандеролі, посилки), за якої відправник доручає поштовому підприємству або транспортній організації одержати з адресата суму їхньої вартості, яку визначає відправник, але вона не повинна перевищувати суми оголошеної цінності відправлення.

ПІТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІТ
(англ. pit [pɪt])
- зона в казино, де розташовуються гральні столи


ПІТ БОС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІТ БОС
(англ. pit boss [pɪt bɒs])
- наглядач у казино, відповідальний за спостереження за гральними столами, які знаходяться
на поверсі казино


Паблік рілейщнз (паблик рилейшнз)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система некомерційних зв’язків з громадськими організаціями, впливу на громадську думку з використанням ЗМІ з метою завоювання провідного становища в інформаційному просторі і формування певного світогляду населення щодо політичних, соціально-економічних та інших явищ.

Паблік рілейщнз (паблик рилейшнз)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система некомерційних зв’язків з громадськими організаціями, впливу на громадську думку з використанням ЗМІ з метою завоювання провідного становища в інформаційному просторі і формування певного світогляду населення щодо політичних, соціально-економічних та інших явищ.

Паблісіті (паблисити)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Популярність, славнозвісність підприємств, фірм, організацій. 2.Дії, спрямовані на піднесення самореклами, престижу, популярності фірми, підприємства, а також масового впливу на населення для досягнення певних результатів у формуванні позитивного іміджу. 3.Вплив на споживача для збільшення реалізації товарів і послуг.

Паблісіті (паблисити)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Популярність, славнозвісність підприємств, фірм, організацій. 2.Дії, спрямовані на піднесення самореклами, престижу, популярності фірми, підприємства, а також масового впливу на населення для досягнення певних результатів у формуванні позитивного іміджу. 3.Вплив на споживача для збільшення реалізації товарів і послуг.

Падіння курсу (снижение курса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зниження курсу цінних паперів, валюти у зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку.

Падіння курсу (снижение курса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зниження курсу цінних паперів, валюти у зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку.

Падаючий попит (падающий спрос)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит, що має стійку тенденцію до зниження.

Падаючий попит (падающий спрос)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит, що має стійку тенденцію до зниження.

Пай (пай)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Розмір майнового (грошового) внеску у спільну матеріальну справу при заснуванні підприємницької чи іншої структури. 2.Частка юридичної чи фізичної особи у загальному обсязі майна, створеного з їх участю, або частка у статутному фонді.

Пай (пай)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Розмір майнового (грошового) внеску у спільну матеріальну справу при заснуванні підприємницької чи іншої структури. 2.Частка юридичної чи фізичної особи у загальному обсязі майна, створеного з їх участю, або частка у статутному фонді.

ПАЙОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАЙОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ
(англ. equity securities [ˈɛkwɪti sɪˈkjʊərɪtiz])
- засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або
активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають
власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку
(доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також
проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів. До пайових цінних
паперів відносяться:
а) акції;
б) інвестиційні сертифікати;
в) сертифікати ФОН;
г) акції корпоративного інвестиційного фонду (джерело: Про цінні папери та фондовий
ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


Пайовик (паевик)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, котра внесла пай і стала, таким чином, членом товариства, в яке внесений пай.

Пайовик (паевик)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, котра внесла пай і стала, таким чином, членом товариства, в яке внесений пай.

Пакет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пакет   –  це  інформаційний  блок  (група  байтів),  що  мають  точно визначену структуру. У пакет входить заголовок із відомостями про маршрут доставки даних за адресою пункту призначення, власні дані, що призначені для контролю повідомлення.Пакет1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пакет1  – виробнича одиниця інформації, що передається мережею або  каналом зв’язку. Розмір пакета визначається протоколом, що використовується.Пакет2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пакет2 – це набір байтів, що містить власне передані дані та інформацію про відправника та адресата.ПАКЕТНИЙ ПЕРЕКАЗ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАКЕТНИЙ ПЕРЕКАЗ
(англ. batch transfer [bæʧ ˈtrænsfə(ː)])
- переказ, що складається з ряду окремих елкетронних переказів, що відправляються до
однієї фінансової установи, але, у кінцевому підсумку, можуть бути чи не бути адресовані
різним особам


ПАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАКТ - (лат. pactum — договір, угода) — одне з найменувань двостор. або багатостор. договорів щодо конкр. сфери політ, відносин. У міжнар.-прав, практиці П. укладалися з питань ненападу, взаємодопомоги, взаєм, або колект. безпеки. Прикладом П. є Пакт Бріана— Келлога 1928, Пакт про ненапад між СРСР та Францією 1932. В сучас. договірній практиці держав назва «пакт» застосовується при укладанні універсальних міжнар. договорів з питань осн. прав та свобод людини (Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 тощо). П. укладаються і реалізуються у такому ж порядку, як і міжнар. договори та угоди.


ПАКТ БРІАНА-КЕЛЛОГА 1928

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАКТ БРІАНА-КЕЛЛОГА 1928 - Бріана - Келлога пакт 1928 — договір про відмову від війни як засобу нац. політики (Паризький пакт 1928). Прийнятий за ініціативою франц. міністра закорд. справ а. Бріана і держ. секретаря США Ф. Келлога. Підписаний представниками США, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Бельгії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Ірландії, Індії, Польщі, Чехословаччини, Японії. Набув чинності 1929. П. Б.—К. 1928 складається з 3 статей: у першій ідеться про відмову від війни як засобу нац. політики; друга передбачала вирішення будь-яких спорів і конфліктів тільки мирним шляхом; третя містить умови приєднання до Пакту. Істор. значення П. Б.—К. 1928 полягає у тому, що це перший багатосторонній міжнар. договір, який засудив війну як засіб вирішення спорів між д-вами.


ПАКТ СУНТ СЕРВАНДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАКТ СУНТ СЕРВАНДА - (лат. pacta sunt servanda — договори повинні виконуватися) — лат. вислів, який застосовується у міжнародному праві для визначення положення про обов'язковість укладених договорів, а також принципу міжнар. права, що випливає з цього положення. Один з найдавніших і найважливіших принципів міжнар. права. Рим. юристи так викладали зміст цього принципу: pacta conventa quae neque contra leges, neque dolo malo inita sunt, omni modo observanda sunt (договори, які укладені не всупереч законам і не шляхом шахрайства, повинні точно виконуватися у всіх відношеннях). У сучас. міжнар. праві роль і значення договорів надзвичайно зросли. Стабільність міжнар. системи, що базується на міжнар. договорах, забезпечується сумлін. виконанням суб'єктами міжнар. права обов'язків, що випливають з них. У Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту 00Н 1970 як один з елементів принципу належого виконання д-вами обов'язків, взятих ними згідно зі Статутом 00Н, розглядається положення про те, що «кожна держава повинна сумлінно виконувати свої обов'язки відповідно до міжнародних угод, які мають силу згідно з загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права». Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 — найбільш авторитетне джерело норм права договорів — містить таке визначення цього принципу: «Кожний чинний договір є обов'язковим для його учасників і має сумлінно виконуватися ними» (ст. 26 «Pacta sunt servanda»). Припинення договору, його денонсація або вихід з нього учасника можуть мати місце тільки в результаті застосування положень самого договору або відповід. положень зазнач. Конвенції.


ПАКУВАЛЬНИЙ СПИСОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАКУВАЛЬНИЙ СПИСОК
(англ. packing list [ˈpækɪŋ lɪst])
- список, що укладається відправником, у випадках розділення вантажу до різних пакунків
чи контейнерів


ПАМ’ЯТНА ЗАПИСКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАМ’ЯТНА ЗАПИСКА - один з видів дипломатичного акту. Це короткий меморандум, який додається до усної заяви. Складається у безособовій формі, без звернення, номера та адреси; зазначається тільки місце і дата відправлення. Як правило, П. з. передається з рук у руки під час бесіди дип. представників. Один з видів П. з. — пам'ятна записка-експрес. Вона передається з посланцем і є нагадуванням про те чи ін. питання, яке вже було раніше викладене в ноті або в меморандумі. За формою П. з.-експрес майже не відрізняється від вербальної ноти: записка пишеться від третьої особи на бланку, з номером, датою відправлення, містить звернення та компліменти, але за змістом є тільки нагадуванням про певний факт.


Пам’ять1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пам’ять1  – аналог пам’яті людини, пристрій комп’ютера, що дозволяє зберігати інформацію. Пам’ять буває довгострокова (жорсткі диски, дискети, CD-ROM) і короткочасна (RAM). У довготривалій пам’яті інформація зберігається при виключенні живлення, в короткочасній – втрачається.


Пам’ять2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пам’ять2   –  здатність  об’єкта  зберігати  і  відтворювати  інформацію. В залежності від характеру використання виділяють кеш-пам’ять, оперативну пам’ять і зовнішню пам’ять.
ПАНЄВРОПЕЇЗМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАНЄВРОПЕЇЗМ - політ.-прав. доктрина інтеграції європ. країн на федерат, засадах. Як ідея виникла після Першої світової війни 1914— 18. її сформулював граф Р. Куденхове-Калергі (Австрія) у своїй кн. «Пан-Європа» (1923), розвинувши в наст, книгах «Боротьба за Пан-Європу» та «Європа прокидається». 1925 тодішній прем'єр-міністр Франції Е. Ерріо обгрунтував думку про утворення Сполучених Штатів Європи. За ініціативою Р. Куденхове-Калергі 1926 у Відні відбувся 1-й Панєвропейський конгрес, на якому було засн. Панєвропейський союз. Його почес. президентом став франц. міністр закорд. справ А. Бріан. У травні 1930 він запропонував утворити Європ. Союз у рамках Ліги Націй. За його планом між європ. країнами мали бути встановлені федерат, відносини на зразок США. Проте план не підтримали уряди європ. держав, які побоювалися втратити свій суверенітет. Загострення міжнар. відносин у зв'язку з загрозою Другої світової війни зняло з порядку денного пан-європ. ідею. Вона знову постала у повоєн. час. 1946 за «Сполучені Штати Європи» висловився У. Черчілль. Того ж року представники груп Опору прийняли «Програму з 12 пунктів». У ній йшлося про необхідність утворення Європ. Союзу на федерат, засадах як частини загальносвіт. системи ООН. Країни — члени цього Союзу — мали передати частину своїх екон., політ, і військ, повноважень заг. органу федерації. У 1947—48 активізувався об'єднавчий процес; 1949 була утворена Рада Європи. Ідею інтеграції європ. країн підтримало в цей час багато впливових політ, діячів, зокрема міністр закорд. справ Франції Р. Шуман. Декларація Шумана 1950 стимулювала утворення Європейського об'єднання вугілля і стай, що у свою чергу стало передумовою заснування Європейського Союзу. Останній став орг.-прав. формою реалізації ідеї П. в сучас. період.


ПАНАМЕРИКАНСЬКИЙ СОЮЗ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАНАМЕРИКАНСЬКИЙ СОЮЗ - (Pan American Union; Unidn Panamericana), ПС (PAU; UP) — орган міжнар. співробітництва амер. держав. Утворений на 1-й Міжнар. конференції амер. держав 1889—90 (м. Вашингтон, США) під назвою «Міжнародний союз американських республік» для обміну екон. інформацією. Його викон. органом було Комерційне бюро амер. республік; 1902 перейменовано на Міжнародне американське бюро. 4-а Міжнар. конференція амер. держав 1910 перейменувала бюро на «Панамериканський союз» з постійно діючим органом - Керівною радою. Згідно з Гаван. конвенцією 1928, прийнятою на 6- й конференції, ПС — пост, орган Міжнар. конференцій амер. держав. Після утворення 1948 Організації американських держав ПС став її пост. адм. органом. 1970 його перейм, на Генеральний секретаріат ОАД.


ПАНАМСЬКИЙ КАНАЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАНАМСЬКИЙ КАНАЛ - (Canal de Panama; Panama Canal) — міжнар. водний шлях, що з'єднує Атлантичний і Тихий океани, прокладений територією Панами. Ідея побудови П. к. виникла ще в 16 ст. У 1879 Франція засн. «Загальну компанію міжокеанського каналу», яка внаслідок фін. афер збанкрутувала і була ліквідована 1889. 18.ХІ 1901 був підписаний договір між США і Великобританією про те, що канал будуватиметься під протекцією США. У договорі передбачалося, що основою режиму судноплавства і нейтралізації майб. каналу повинні стати положення Константиноп. конвенції про Суецький канал 1888. 1903 США підтримали вимогу Панами про відокремлення від Колумбії. За договором між США і Панамою від 18.ХІ 1903 США одержували право безстрокового користування визначеними ділянками землі для буд-ва, експлуатації та захисту каналу. Буд-во П. к. почалося 1904. 15.УШ 1914 через нього пройшло перше судно; офіц. відкриття відбулося 12.УІ 1920. 7.IX 1977 у Вашингтоні були підписані нові угоди щодо каналу між США і Панамою: Договір про Панамський канал та Договір про пост, нейтралітет і функціонування Панамського каналу, які стали юрид. підставою для відновлення суверен, 317 прав центральноамер. д-ви над каналом і його зоною. Обидві угоди набули чинності 1979 і відтоді всі попередні договори міжі США і Панамою про канал втратили чинність. Строк дії першого Договору минув 31.XII 1999. У цей день канал та його допоміжні споруди перейшли під суверенітет Панами. На основі договору було ліквідовано амер. колоніальний анклав — Зону каналу, скасовано адм. органи США, що здійснювали кер. Зоною та експлуатацію каналу. Договір про пост, нейтралітет і функціонування П. к. надає право користуватися каналом суднам і військ, кораблям усіх держав як у мирний, так і у воєнний час на рівній, недискримінац. основі (ст. III). Водночас договір передбачає право швидкого і нічим не обумовленого проходу амер. та панамських військ, кораблів через канал. Нейтр. статус каналу гарантується Панамою і США. Договір є безстроковим.


ПАНЧА ШИЛА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАНЧА ШИЛА - (мовою гінді panca-sila — п'ять принципів) — в міжнар. праві п'ять принципів співіснування у відносинах між д-вами з різним соціально-екон. ладом, що були висунуті 1954 Індією та Китаєм. Це принципи взаем, поваги, тер. цілісності та суверенітету; ненападу; невтручання у внутр. справи один одного; рівності та взаєм. вигоди; мир. співіснування.


Паперові гроші (бумажные деньги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вид грошових знаків. Відрізняються тим, що не розмінюються на золото та інші благородні метали, випускаються державою для покриття її фінансових потреб, що проявляються в дефіциті державного бюджету. Не мають здатності до самостійного повернення з обігу в каси емітента, можуть нагромаджуватися там в надмірній кількості і знецінюватися.

Паперові гроші (бумажные деньги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вид грошових знаків. Відрізняються тим, що не розмінюються на золото та інші благородні метали, випускаються державою для покриття її фінансових потреб, що проявляються в дефіциті державного бюджету. Не мають здатності до самостійного повернення з обігу в каси емітента, можуть нагромаджуватися там в надмірній кількості і знецінюватися.

Папка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Папка (Folder)  Название элемента курса «Папка» переведено так по аналогии с термином с весьма популярной системой Windows, чтобы пользователям было понятно их сходство. Термин «Папка» предпочтительно использовать в элементах пользовательского интерфейса, с которыми работают преподаватели и студенты. Обычно, когда речь идет о Папках, имеются в виду виртуальные папки moodle, не связанные с файловой структурой операционной системы.


ПАРАЛЕЛЬНЕ ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАРАЛЕЛЬНЕ ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
(англ. parallel financial investigation [ˈpærəlɛl faɪˈnænʃəl ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən])
- проведення фінансового розслідування разом, або в контексті, (традиційного) кримінального
розслідування з відмивання коштів, фінансування тероризму та/або предикатного(-их) злочину(-ів).
Слідчі правоохоронних органів з предикатного злочину повинні бути
уповноваженні
на проведення розслідування будь-яких правпорушень, пов’язаних з відсмиванням коштів та фінансуванням тероризму під час паралелнього розслідування, або ж мати можливість
передати справу іншому агентству для подальшого ведення таких розслідувань


Параметр (параметр)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Показник, величина якого має значний вплив на економічні процеси. 2.Величина, що нею характеризують властивість, розмір, форму, інші споживчі якості товару, пристрою тощо.

Параметр (параметр)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Показник, величина якого має значний вплив на економічні процеси. 2.Величина, що нею характеризують властивість, розмір, форму, інші споживчі якості товару, пристрою тощо.

Параметри інформації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Параметри  інформації  –  характеристики,  за  допомогою  яких оцінюються інформаційні ресурси. До основних параметрів відносяться: зміст, обсяг, час, джерело, якість, відповідність потребам, спосіб фіксації, мова, вартість.Парасолька податкова (зонтик налоговый)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
перенесення насамперед збитків минулих років для захисту поточних і майбутніх доходів від податків шляхом зменшення доходів на величину збитків.

Парасолька податкова (зонтик налоговый)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
перенесення насамперед збитків минулих років для захисту поточних і майбутніх доходів від податків шляхом зменшення доходів на величину збитків.

Парасолька цін (зонтик цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підтримка цін, встановлених фірмою-лідером, товарним монополістом.

Парасолька цін (зонтик цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підтримка цін, встановлених фірмою-лідером, товарним монополістом.

ПАРАФУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРАФУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ - (франц. — розчерк, скорочений підпис, від грец. — параграф) — підтвердження автентичності тексту договору міжнародного ініціалами уповноважених держав, що домовляються. Воно свідчить, що даний текст договору є остаточним. П. м. д. може стосуватися як усього тексту договору, так і його окремих статей і застосовується, як правило, при укладенні двосторонніх договорів. Парафування не є підписанням договору і не виражає згоди держав на обов'язкову юрид. силу для них договір, положень. П. м. д. не вимагає надання представникам держав спец, повноважень. Після парафування текст не може бути змінений, навіть за згодою між уповноваженими держав, що домовляються. П. м. д. запобігає виникненню можливих спорів щодо остаточних формулювань положень договору. В міжнар. практиці надзвичайно рідкісні випадки, коли парафування одночасно є підписанням договору.


ПАРИЗЬКІ МИРНІ ДОГОВОРИ 1947

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРИЗЬКІ МИРНІ ДОГОВОРИ 1947 - міжнар. договори, укладені між двами, які перемогли у Другій світовій війні 1939—45, та кол. союзниками Німеччини в Європі — Болгарією, Італією, Румунією, Угорщиною, Фінляндією. Підписані в м. Парижі (Франція) 10.ІІ 1947, вступили в дію 15.IX 1947. Договір із кожною з п'яти переможених держав підписаний тими державами-переможницями, які перебували з нею у стані війни. УРСР 323 підписала договори 10.ІІ 1947, ратифікувала їх 13.ІХ 1947. Всі П. м. д. 1947 побудовані за одним типом. Вони складаються з преамбул і розділів, що стосуються тер., політ., військ, та екон. питань, репарацій і реституцій, а також заключних постанов, пов'язаних з виконанням і тлумаченням договору, порядком його ратифікації та вступу в дію. Договори з Болгарією, Румунією та Угорщиною включають спец, положення, що стосуються Дунаю, остаточний статус якого був визначений на конференції у Белграді в липні — серпні 1948. Усі П. м. д. 1947, крім мирного договору з Фінляндією (яка не була окупована), містять спец, постанови про строки виведення союз, військ. Мирний договір з Італією підписали 20 держав, що перебували у стані війни з нею: СРСР, Великобританія, США, Китай, Франція, Австралія, Бельгія, БРСР, Бразилія, Греція, Ефіопія, Індія, Канада, Нідерланди, Нова Зеландія, Південно-Африканський Союз, Польща, УРСР, Чехословаччина та Югославія. Тер. постанови договору (ч. 1) передбачали зміну італо-югосл. кордону на користь Югославії [до неї відійшли п-в Істрія, частина Юлійської Крайни, м. Фіуме (Рієка), м. Зара з прилеглими островами] та виділення вільної території Трієст (пізніше згідно з італо-югосл. угодою від 5.Х 1954 Трієст і зона з населенням бл. 290 тис. чол. були передані Італії, а зона з населенням бл. 70 тис. чол. — Югославії). Договір передбачав передачу Італією Додеканезьких о-вів Греції, незначні зміни франц.-італ. кордону на користь Франції на чотирьох ділянках (перевал Малий Сен-Бернар, плато Мон-Сені, Мон-Табор-Шабертон і невеличкі ділянки у верхів'ях річок Тіне, Везубія і Ройя). Політ, постанови договору (ч. 2) зобов'язали Італію забезпечити всім своїм гр-нам осн. свободи (свободу слова, друку, релігії, політ, переконань і публіч. зборів) та не допустити відродження фаш. орг-цій. Договір передбачав відмову Італії від колоній у Африці: Лівії (з 1951 — незалежна д-ва), Італійського Сомалі (в 1950—60 згідно з рішенням Ради з опіки ООН перебувало під управлінням Італії, а з 1960 — незалежна д-ва Сомалі), Еритреї (з 1952 — у складі Ефіопії; з 1993 — незалежна д-ва Еритрея). Італія визнавала незалежність і суверенітет Албанії та Ефіопії і відмовлялася від усіх прав та привілеїв, отриманих у результаті агресії проти цих держав. Договір (ч. 3) зобов'язав Італію забезпечити затримання та видачу для суду над ними військ, злочинців і гр-н союз, держав, які співробітничали з ворогом під час війни. Військ, постанови договору (ч. 4) змушували Італію знищити довгострокові укріплення та військ, споруди вздовж франц.-італійського та італо-югосл. кордонів, демілітаризувати деякі острови. Італії заборонялося виробляти атомну та деякі ін. види зброї і будувати нові військ.-мор. бази. За договором Італія була зобов'язана істотно скоротити свою армію та виплатити репарації від-повід. д-вам. Мирний договір з Румунією підписали 11 держав, що перебували в стані війни з нею: СРСР, Великобританія, США, Австралія, БРСР, Індія, Канада, Нова Зеландія, Південно-Африканський Союз, УРСР та Чехословаччина. Тер. постанови цього договору (ч. 1) передбачали відновлення кордонів Румунії станом на 1.1 1941, за винятком кордону з Угорщиною, який відновлювався станом на 1.1 1938 [тобто Трансільванія поверталася Румунії, а рішення Віденського 324 арбітражу 1940 (див. Віденські арбітражі 1938 і 1940) оголошено недійсним]. Рад.-рум. кордон встановлювався відповідно до рад.-рум. угоди від 28.VI 1940 та рад.-чехосл. угоди 29.VI 1945. Постанови з політ. питань договору (ч. 2) зобов'язували Румунію забезпечити своїм гр-нам осн. свободи (свободу слова, політ, переконань тощо) та заборонити відродження орг-цій, метою яких є позбавлення народу його дем. прав, а також забезпечити затримання і видачу для суду над ними військ, злочинців та гр-н союз, держав, які співробітничали з ворогом у період Другої світ, війни. За договором зменшувалась чисельність збройних сил Румунії та встановлювались репарації, які мала сплатити ця д-ва. Мирний договір з Болгарією підписали 12 держав, що перебували в стані війни з нею: СРСР, Великобританія, США, Австралія, БРСР, Греція, Індія, Нова Зеландія, Південно-Африканський Союз, УРСР, Чехословаччина, Югославія. Тер. постанови договору (ч. 1) передбачали, що кордони Болгарії залишаються такими, якими вони існували на 1.1 1941. Політ, умови договору з Болгарією (ч. 2) аналогічні умовам договору з Румунією. Договір обмежував чисельність збройних сил Болгарії та зобов'язував її сплатити репарації. Мирний договір з Угорщиною підписали 12 держав, що перебувати в стані війни з нею: СРСР, Великобританія, США, Австралія, БРСР, Індія, Канада, Нова Зеландія, Південно-Африканський Союз, УРСР, Чехословаччина, Югославія. Тер. постанови договору (ч. 1) анулювали рішення Віденських арбітражів 1938 і 1940, залишали кордони Угорщини з Австрією, Румунією та Югославією такими, якими вони були станом на 1.1 1938. Кордон між Угорщиною та Чехословаччиною у районі Братислави зазнав невеликих змін на користь Чехословаччини. Політ, постанови договору (ч. 2) майже такі самі, як і в договорах з Румунією та Болгарією. Чисельність збройних сил Угорщини скорочувалась; також передбачалася виплата нею репарацій. Мирний договір з Фінляндією підписали 10 держав, що перебували в стані війни з нею: СРСР, Великобританія, Австралія, БРСР, Індія, Канада, Нова Зеландія, УРСР, Чехословаччина, Південно-Африканський Союз. Тер. постанови договору (ч. 1) встановлювали кордони Фінляндії станом на 1.1 1941 та підтверджували повернення Фінляндією СРСР області Петсамо (Печенга), яку Фінляндія уступила СРСР за мир. договорами від 14.X 1920 та 12.III 1940. Політ, постанови договору відновлювали з деякими змінами дію рад.-фін. договору від 12.III 1940 (ч. 2). СРСР відмовився від своїх прав на оренду п-ва Ханко, а Фінляндія підтвердила надання СРСР у користування та управління на правах оренди території у районі п-ва Порккала-Удд для створення військ.- мор. бази (1955 СРСР достроково відмовився від оренди). Водночас Фінляндія зобов'язувалася скоротити свої збройні сили та виплатити репарації.


ПАРИЗЬКІ УГОДИ 1954

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРИЗЬКІ УГОДИ 1954 - комплекс міжнар.-прав, документів, підписаних Бельгією, Великобританією, Італією, Канадою, Люксембургом, 325 Нідерландами, США та Францією з ФРН у м. Парижі (Франція) 23.Х 1954. До складу П. у. 1954 входять: 1) Протокол про закінчення окупаційного режиму ФРН (підписаний США, Великобританією, Францією та ФРН) і Додатки до нього (про відносини між США, Великобританією, Францією та ФРН; про права і обов'язки іноз. військових сил та їх персоналу на тер. ФРН; про врегулювання питань, що виникли в результаті війни і окупації та ін.); 2) Протоколи (підписані Великобританією, Францією, Італією, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом та ФРН) про зміну Брюссельського пакту 1948 і про утворення у рамках НАТО на базі зміненого та доповненого Брюссельського пакту Західноєвропейського Союзу — військ, угруповання у складі кол. учасників Брюссельського пакту, а також ФРН. [талії; 3) Резолюція держав — членів НАТО про приєднання ФРН до НАТО. На порушення постанов Берлінської (Потсдамської) конференції 1945 П. у. 1954 легалізували озброєння ФРН, дозволивши їй утворення військових сил у складі 12 дивізій, військ.-повітряного та військ.-морського флотів, хоча і заборонили ФРН в-во ядерної та ін. видів зброї масового знищення. Незважаючи на заперечення СРСР та ін. соц. держав. П. у. 1954 після ратифікації їх державами-учасницями вступили в дію 5.V 1955.


ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1919-20

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1919-20 - міжнар. конференція, скликана державами — переможницями у Першій світовій війні 1914—18 для вироблення і підписання мирного договору з переможеними д-вами. Відбувалася (з перервами) від 18.1 1919 по 21.1 1920. На конференції були делегації країн-переможниць. Переможені д-ви (Німеччина та її союзниці) для участі у конференції запрошені не були, їх допустили тільки для підписання вироблених проектів мирних договорів. Учасники конференції, офіційно названі «союзними та дружніми державами», були розподілені на 4 категорії: 1) воюючі країни, які мають всеохоплюючі інтереси і беруть участь у всіх засіданнях та в роботі всіх комісій (Великобританія, Італія, США, Франція, Японія); 2) воюючі країни, які мають інтереси часткового характеру (Бельгія, Бразилія, Британські домініони, Румунія та ін.); 3) д-ви, що перебувають у стані розриву дип. відносин з Німеччиною та її союзниками, — здебільшого латино-амер. країни (Болівія, Еквадор, Перу, Уругвай та ін.); 4) д-ви, що перебувають у процесі утворення (країни Прибалтики). Під час роботи конференції були підготовлені й підписані мирні договори: Версальський з Німеччиною (28.УІ 1919), Сен-Жерменський з Австрією (10.IX 1919), Нейїський з Болгарією (27.XI 1919), Тріанонський з Угорщиною (4.VI 1920), Севрський з Туреччиною (10.УІII 1920). На конференції було 319 засновано Лігу Націй і затверджено її Статут. Див. також ВерсальськоВашингтонська система.


ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1946

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1946 - міжнар. конференція, скликана для розгляду проектів мир. договорів між д-вами антигітлерівської коаліції, які перемогли у Другій світовій війні 1939—45, та кол. союзниками Німеччини в Європі — Болгарією, Італією, Румунією, Угорщиною і Фінляндією. Відбулася 29.VIІ — 15.Х 1946 у м. Парижі (Франція). У роботі П. м. к. 1946 взяла участь 21 д-ва: Австралія, Бельгія, БРСР, Бразилія, Великобританія, Греція, Ефіопія, Індія, Канада, Китай, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканський Союз, Польща, СРСР, США, УРСР, Франція, Чехословаччина, Югославія. На конференцію були запрошені з правом участі в дискусії Австрія, Албанія, Єгипет, Ірак, Іран, Куба, Мексика. До П. м. к. 1946 підготовкою проектів мир. договорів займалися на Лондонській сесії Ради міністрів закорд. справ Великобританії, Китаю, СРСР, США, Франції (11.ІХ - 2.Х 1945), Моск. нараді міністрів закорд. справ Великобританії. СРСР, США (16-25.ХІІ 1945) та на Париз. сесії Ради міністрів закорд. справ Великобританії, СРСР, США, Франції (25.IV — 16.У, 15.УІ - 12.УІІ 1946). Ряд питань, пов'язаних з підготовкою мирних договорів (статус Трієста, режим судноплавства на Дунаї, екон. питання тощо), на цих нарадах і сесіях не був розв'язаний. П. м. к. 1946 повинна була висловити свою думку і дати рекомендації щодо вже узгоджених у Раді міністрів закорд. справ статей мирних договорів, а також внести пропозиції вирішення питань, які залишилися нерозв'язаними. В ході конференції зіткнулися інтереси США, СРСР, Великобританії та їх союзників з широкого кола питань післявоєн. мирного врегулювання в Європі. На поч. П. м. к. 1946 делегації США, Великобританії, Франції за підтримки деяких ін. держав домоглися прийняття рішень простою більшістю голосів, тоді як СРСР, посилаючись на раніше прийняте рішення у рамках Ради міністрів закорд. справ, вимагав прийняття рішень кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів. З метою створення умов для збільшення екон. впливу в країнах Пд.-Сх. Європи (Болгарія, Румунія, Угорщина) зх. д-ви при обговоренні питання про компенсацію збитків, що були завдані власності гр-н Об'єднаних Націй у цих країнах, вимагали повної компенсації вартості їх майна. Пропозиції СРСР про компенсацію у розмірі 25 % вартості цього майна були відхилені, й П. м. к. 1946 прийняла рекомендації про компенсацію у розмірі 75 % вартості. Зх. д-ви вимагали також встановлення принципу рівних можливостей та екон. свободи в країнах, з якими укладалися договори, що викликало заперечення у СРСР, не зацікавленого в проникненні зх. капіталу до сфери його впливу. В питанні про репарації зх. д-ви добивалися зменшення суми репарац. платежів СРСР. Представники США та Великобританії наполягали на виплаті репарацій не товарами, а іноз. валютою, намагаючись примусити переможені д-ви для придбання необхід. валюти продавати товари за кордоном за цінами, 320 встановленими англо-амер. експортерами. Зх. д-ви провели на конференції рішення про інтернаціоналізацію Дунаю. Незважаючи на суперечності між СРСР та США і Великобританією, П. м. к. 1946 підтвердила більшість раніше узгоджених у Раді міністрів закордонних справ положень проектів мирних договорів. Питання, які залишилися нерозв'язаними (італо-югосл. та грец.- болг. кордони, деякі репарац. питання тощо, були обговорені й врегульовані на Нью-Йоркській сесії Ради міністрів закорд. справ (4.XI - 12.XII 1946). Мирні договори з Болгарією, Італією, Румунією, Угорщиною та Фінляндією були підписані в Парижі 10.ІІ 1947. Див. також Паризькі мирні договори 1947.


ПАРИЗЬКА ХАРТІЯ ДЛЯ НОВОЇ ЄВРОПИ 1990

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРИЗЬКА ХАРТІЯ ДЛЯ НОВОЇ ЄВРОПИ 1990 - міжнар.-прав, документ, підписаний у м. Парижі (Франція) 21.XI 1990 главами 34 держав та урядів держав — учасниць Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ). Хартія проголосила «тверду відданість демократії, заснованій на правах людини та фундаментальних свободах; процвітання через економічну свободу і соціальну справедливість; рівну безпеку для .всіх країн». Складається з двох розділів і додаткових док-тів, спрямованих на реалізацію положень Хартії. У розд. «Нова ера демократії, миру та єдності» закріплено положення про те, що в центрі уваги урядів мають бути права та свободи людини. Д-ви, які підписали цей док-т, підтвердили свою вірність принципам демократії, прав людини та верховенства закону. Зазначено, що екон. свобода, соціальна справедливість та відповідальне ставлення до довкілля є необхідними для процвітання країн Європи. Свобода і політ, плюралізм є необхідними елементами загальноєвроп. мети — розвитку ринкової економіки в напрямі екон. прогресу, процвітання, соціальної справедливості, вирішення проблем зайнятості та ефектив. використання екон. ресурсів. У док-ті фіксується необхідність розширення та зміцнення дружніх відносин і співробітництва між д-вами Європи, США та Канади. Держави-учасниці домовились утримуватися від використання сили та погроз силою проти тер. цілісності або політ, незалежності будь-якої д-ви та від ін. дій, несумісних з принципами та цілями Статуту ООН і Гельсінського Заключного акта. Важливим кроком на шляху зміцнення стабільності та безпеки в Європі повинно стати скорочення збройних сил. Розділ «Орієнтири на майбутнє» закріплює прагнення держав-учасниць повністю дотримуватись та розвивати положення, які стосуються «людського виміру НБСЄ». Враховуючи внесок нац. меншин у життя кожного сусп-ва, Хартія проголосила необхідність поліпшення їх становища, захисту етн., культур., мовної та реліг. самобутності тощо. Д-ви висловили свою рішучість у б-бі проти будь-яких форм расової та етн. ненависті, антисемітизму, ксенофобії та дискримінації стосовно будь-кого, а також переслідування за реліг. та ідеол. мотивами. Відповідно до зобов'язань по НБСЄ держави-учасниці підкреслили, що «вільне пересування громадян та контакти між ними, а також вільний обмін 321 інформацією та ідеями має важливе значення для збереження та розвитку вільних суспільств та процвітаючих культур». З огляду на кардинальні зміни політ, та воєнної ситуації в Європі, що відбулися у кін. 80-х рр. 20 ст., д-ви, які підписали Хартію, закликали до повної та заг. заборони хім. зброї, підтвердили важливість ініціативи щодо «відкритого неба», засудили всі злочинні акти, методи і практику тероризму, висловили свою рішучість співробітничати з метою б-би з не-закон. обігом наркотиків. Водночас закріплено принципи співробітництва в галузі економіки, науки і техніки як важливої опори процесу НБСЄ, а також визнано невідкладною необхідність вирішення проблем довкілля і важливість індивід, та спільних зусиль у цій сфері. Зокрема, підкреслено роль широкого інформування сусп-ва про екол. стан, організації просвіти в галузі навкол. середовища, використання чистих та маловідхід. технологій тощо. Учасники Хартії закликали до утворення культурних центрів у містах держав-учасниць, а також до актив, співробітництва в аудіовізуальній сфері, широкого обміну в галузі музики, театру, л-ри і мист-ва. В цьому ж розділі констатується необхідність захисту прав працюючих мігрантів та членів їх сімей; приділяється увага проблемам скорочення розриву в розвитку Європи та її середземномор. сусідів; розкривається позит. роль у процесах НБСЄ неуряд. організацій тощо. Підрозділ цього розділу «Нові структури та інститути процесу НБСЄ» декларує, що першорядне значення у справі забезпечення поваги до прав людини, демократії, верховенства закону та зміцнення миру має активізація консультацій між європ. д-вами як на рівні глав держав і урядів, так і на рівні міністрів закорд. справ, котрі повинні збиратися регулярно, не рідше одного разу на рік. Такі зустрічі вважатимуться центр, форумами для політ, консультацій у рамках процесу НБСЄ. Передбачалися й зустрічі ін. міністрів. З метою забезпечення адм. обслуговування цих консультацій утворено секретаріат у м. Празі (Чехія). Зустрічі держав-учасниць планувалося проводити періодично один раз на 2 роки. В рамках Хартії передбачалося утворення у м. Відні (Австрія) ряду інституцій, зокрема Центру щодо запобігання конфліктам.


ПАРИЗЬКИЙ ДОГОВІР 1952

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРИЗЬКИЙ ДОГОВІР 1952 - міжнар. документ, підписаний Францією, ФРН, Італією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом 27.V.1952 у м. Парижі (Франція). Сторони договору домовились утворити військове угруповання — Європейське оборонне співтовариство (ЄОС). П. д. 1952 складається зі 132 статей, кількох дод. протоколів та угод. Мав вступити в дію після ратифікації його всіма державами-учасницями. Договір містив положення про те, що ЄОС діятиме в рамках НАТО. Передбачалося утворити наднаціональну європ. армію, до складу якої мали виділити: Франція — 14 дивізій, ФРН та Італія -по 12, Бельгія, Нідерланди та Люксембург -разом 5 дивізій. Договір визначав, що європ. армія підпорядковуватиметься верх, командувачу військ, сил НАТО в Європі. Включення в ЄОС ФРН було 322 порушенням постанов Берлінської (Потсдамської) конференції 1945 і викликало протести громадськості багатьох європ. країн. Нап. збори Франції не ратифікували договір, і він не вступив у дію. Але після підписання Паризьких угод 1954 і утворення Західноєвропейського союзу багато положень П. д. 1952 було фактично реалізовано.


ПАРИЗЬКИЙ КЛУБ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРИЗЬКИЙ КЛУБ - неформ, міжнар. об'єднання групи держав, що координує питання, пов'язані з виплатою боргів країнам-боржникам. Утв. 1956 в м. Парижі (Франція). Постійними членами П. к. є 19 державкредиторів (Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Росія, США, Фінляндія, Франція, Швейцарія. Швеція, Японія). Інші держави-кредитори теж можуть брати участь у сесіях клубу. На поч. 2002 П. к. уклав 342 угоди з 78 країнами-боржниками. Договір П. к. з Україною підписано 13.VIІ 2001. У рамках клубу розглядаються питання, пов'язані з боргами та зобов'язаннями, що були видані країнам під уряд, гарантії. Незважаючи на те, що П. к. не має ні кер. органів, ні штаб-квартири, ні статуту, роль цього об'єднання у вирішенні проблем реструктуризації держ. боргів досить велика. Для того, щоб питання про реструктуризацію боргу певної д-ви було розглянуто членами П. к., державі-боржнику необхідно: довести, що без перегляду умов борг, зобов'язань платежі по зовн. боргу не можуть проводитися у повному обсязі; виконати певні вимоги, як правило, передбачені макроекон. програмами Міжнар. валют, фонду (МВФ). Умови реструктуризації боргу перед членами П. к. передбачають однакове ставлення до кредиторів у межах переоформлення заборгованості, тобто для всіх кредитів, що були видані д-ві за певний період, встановлюються однакові характеристики (строки погашення, пільг, умови тощо). Діяльність П. к. регламентується правилами та принципами, узгодженими країнами-кредиторами. Орг. роботу здійснює генеральний секретаріат на чолі з ген. секретарем (у складі 15 співробітників казначейства Франції). Представники країн-кредиторів збираються 10— 11 разів на рік у Парижі. На засіданнях П. к. головує представник франц. казначейства. В них беруть участь представники МВФ, Світового банку та ЮНКТАД. Для ухвалення клубом рішення необхідний повний консенсус між державами-кредиторами.


ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
(англ. purchasing power parity (РРР) [ˈpɜːtʃəsɪŋ ˈpaʊə ˈparɪti])
- співвідношення купівельної спроможності окремих валют для певної групи товарів та
послуг у двох країнах. Вважають, що ідея П. к. с. була висунута ще в 1556 р. Мартіном де
Аспікуете Наварро, а основи концепції заклав Ж. Боден. Пізніше її досліджували Д. Рікардо та Д. Юм, а в остаточному варіанті вона була сформульована лауреатом Нобелівської
премії Ірвінгом Фішером (1867–1947). Згідно з теорією П. к. с. валютний курс змінюється
настільки, наскільки це потрібно для того, щоб компенсувати різницю в динаміці рівня цін у різних країнах. Інакше кажучи, ціна одиниці одного й того ж самого товару в одній країні має відповідати ціні на цей
товар в іншій країні, перерахованій на поточний валютний курс
Паритет купівельної спроможності (паритет покупательной способности)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення між двома валютами, яке врівноважує їх купівельну спроможність щодо визначеного набору товарів і послуг. П.к.с. показує, чому дорівнює купівельна спроможність грошової одиниці однієї країни, яка виражається грошовою одиницею іншої країни.

Паритет купівельної спроможності (паритет покупательной способности)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення між двома валютами, яке врівноважує їх купівельну спроможність щодо визначеного набору товарів і послуг. П.к.с. показує, чому дорівнює купівельна спроможність грошової одиниці однієї країни, яка виражається грошовою одиницею іншої країни.

Паритетна ціна (паритетная цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукцію одержувати грошовий дохід, достатній для купівлі необхідного набору інших товарів і послуг.

Паритетна ціна (паритетная цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукцію одержувати грошовий дохід, достатній для купівлі необхідного набору інших товарів і послуг.

ПАРЛАМЕНТСЬКА АСАМБЛЕЯ РАДИ ЄВРОПИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРЛАМЕНТСЬКА АСАМБЛЕЯ РАДИ ЄВРОПИ - (Parliamentary Assembly of the Council of Europe; Assemblee parlementaire du Conseil de l'Europe), ПАРЄ (PACE; АРСЕ; до 1974 - Консультативна асамблея) — один з гол. органів Ради Європи (РЄ). Утв. у 1949. Перша сесія відбулася 10.VIII 1949. До ПАРЄ входить 41 країна (2000), в т. ч. Україна (з 9.ХІ 1995). Складається з представників нац. парламентів держав — членів РЄ. Кількість місць кожної країни визначається К-том міністрів. За основу береться чисельність населення д-ви. Україні в ПАРЄ надано 12 місць (найбільше — по 18 мають Великобританія, Італія, Росія, Франція, ФРН; найменше — Ліхтенштейн і Сан-Марино — по 2 місця). Склад кожної нац. делегації відображає співвідношення сил усередині нац. парламенту. На практиці представники в ПАРЄ виступають як окр. особи, не зв'язані зобов'язаннями перед відповід. д-вою і несуть персональну відповідальність за результати своєї діяльності в цьому органі. В ПАРЄ вони групуються у парт, фракції незалежно від нац. приналежності (сформовані й діють 5 політ, груп/ фракцій: соціалісти, група Європ. нар. партії, Європ. дем. група. Ліберальна, Демократична і Реформістська група і група Об'єднані європ. ліві). Завдяки цьому ПАРЄ відіграє роль установи, яка виражає не вузькодержавні, а загальноєвроп. інтереси. Згідно зі Статутом РЄ Асамблея є її дорадчим органом. Вона може обговорювати будь-яке питання, що належить до компетенції РЄ, приймати рекомендації, які надсилаються К-ту міністрів для вироблення і затвердження останнім остаточного рішення. Рекомендації ПАРЄ приймаються більшістю у 2/3 голосів представників, які беруть участь у голосуванні. Асамблея засідає сесійно 4 рази на рік. Переважна більшість 326 пленар. засідань проводиться у відкритому режимі. Постійно діючим органом є Бюро, яке складається з Президента ПАРЄ, 18 віце-президентів і голів політ, груп. Діє Секретаріат Асамблеї, очолюваний ген. секретарем, якого обирають на 4 роки. Працюють 10 комісій: з політ, справ; з екон. справ і розвитку; з соціальних справ, охорони здоров'я і сім'ї; із суд. справ і прав людини; культури, науки та освіти; навкол. середовища і сільс. г-ва; міграції, біженців і демографії та ін. На практиці більшість рекомендацій, що приймаються Комітетом міністрів від імені РЄ для держав-членів, враховують позицію ПАРЄ. Прийом нових членів до РЄ теж потребує згоди Асамблеї. Ряд функцій ПАРЄ виходить за межі дорадчої компетенції. До таких можна віднести вибори ген. секретаря РЄ та його заступника, суддів Європ. суду з прав людини, Уповноваженого РЄ з прав людини, налагодження безпосеред. відносин з нац. парламентами тощо. Офіц. мови — англ. і французька. Місцеперебування — м. Страсбург (Франція).


Пароль1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пароль1     (фр.   parole   –   слово)   –   секретне   слово   або   символьна послідовність, призначена для підтвердження особи або прав. Паролі використовують для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Паролі разом із логіном використовуються операційною системою для надання користувачу дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі.


Пароль2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пароль2    –   секретне   слово,   пред’явлене   користувачем   системі   для одержання доступу до даних і програм. Є засобом їх захисту від несанкціонованого доступу.


Партія (партия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Політична організація. 2.Одна повна гра (шахи, теніс). 3.Згрупований, підібраний асортиментний набір товарів.

Партія (партия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Політична організація. 2.Одна повна гра (шахи, теніс). 3.Згрупований, підібраний асортиментний набір товарів.

ПАРТНЕРСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАРТНЕРСТВА
(англ. partnerships [ˈpɑːtnəʃɪps])
- асоціація двох або більше фізичних чи юридичних осіб, що створена для введення бізнесу.
Більшість партнерств не відностяться до типу структур з обмеженою відповідальністю, а
партнери можуть нести як спільну, так і окрему відповідальність за діяльність партнерства.
Партнерства, як правило, є привабливими через систему оподаткування, що дозволяє уникнути
подвійного оподаткування податком на прибуток.
Партнерства поділяються на повні партнерства, обмежені партнерства, партнерства з обмеженою
відповідальністю.
1. Повне партнерство (англ. general partnership [ˈʤɛnərəl ˈpɑːtnəʃɪp]) – партнерство, де партнери несуть спільну та окрему відповідальність.
2. Обмежене партнерство (англ. limited partnership [ˈlɪmɪtɪd ˈpɑːtnəʃɪp]) – партнерство, що
складається з генеральних партнерів та партнерів з обмеженою відповідальністю. Генеральні
партнери несуть таку ж відповідальність як партнери повних партнерствах.
Партнери з обмеженою відповідальністю зазвичай мають обмежені права контролю та несуть
відповідальність тільки у межах суми їх інвестицій. Більшість юрисдикцій вимагає повної  реєстрації обмежених партнерств.
3. Партнерство з обмеженою відповідальністю (англ. limited liability partnerships [ˈlɪmɪtɪd ˌ
laɪəˈbɪlɪti ˈpɑːtnəʃɪps]) – партнери цієї структури несуть обмежену відповідальність, навіть,
якщо вони виконують (виконували) функції з управління. Більшість юрисдикцій вимагає
обов’язкової реєстрації партнерств з обмеженою відповідальністю

Партнерство (партнерство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій тощо, які беруть участь у спільних справах, проектах, програмах. 2.Форма співробітництва фірм, компаній, що закріплюється протоколом про партнерство або договором.

Партнерство (партнерство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій тощо, які беруть участь у спільних справах, проектах, програмах. 2.Форма співробітництва фірм, компаній, що закріплюється протоколом про партнерство або договором.

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ - програма, започаткована Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) в 1994. Відповідно до Рамкового документа програми та Запрошення до «П. з. м.», прийнятих главами держав і урядів країн — членів Організації на зустрічі у м. Брюсселі (Бельгія, січ. 1994), НАТО проводитиме консультації з будь-яким актив, партнером, при існуванні безпосеред. загрози його тер. цілісності, політ, незалежності або безпеці. Рамк. док-т містить конкр. зобов'язання, які має взяти на себе кожен учасник співпраці з НАТО: сприяти гласності в нац. оборонному плануванні та бюдж. процесі; забезпечити дем. контроль над збройними силами; підтримувати готовність та військ, потенціал, необхідні для участі в операціях під егідою ООН та/або ОБСЄ; розвивати відносини військ, співробітництва з НАТО з метою спільного планування, підготовки і навчань, спрямованих на розширення можливостей учасників «П. з. м.» здійснювати місії у таких галузях, як підтримка миру, пошукові та рят. роботи, гуманіт. операції та ін. місії, щодо яких може бути досягнута домовленість; підготувати в перспективі підрозділи, здатні ефективно співпрацювати з силами НАТО. Від 1997 учасники партнерства з НАТО ширше залучаються до політ, консультацій, прийняття рішень і планування заходів у рамках програми. Осн. засадами, на яких грунтується «П. з. м.», є: ідея збереження дем. сусп-ва; дотримання принципів Загальної декларації прав людини 1948; утримання від погрози силою або використання сили проти тер. цілісності чи політ, незалежності будь-якої д-ви; поважання існуючих кордонів та вирішення спорів мир. засобами. Після підписання Рамк. док-та країна-партнер подає НАТО Презентаційний документ, в якому зазначається, що саме нею буде здійснено для досягнення політ, цілей партнерства. Кожен партнер окремо обирає для себе заходи (виходячи з власних індивідуальних вимог та пріоритетів) зі списку, який визначено у Робочій програмі партнерства. Ця програма включає шир. опис різних 327 можливих галузей співпраці та перелік заходів у кожній з них. Гол. робочий орган «П. з. м.» — Політ.-військовий керівний комітет. Він відповідає за заг. координацію Роб. програми партнерства, розробку політ.-військ. рекомендацій для військ, керівництва НАТО щодо військ, навчань та здійснення інших заходів. Діє також Центр координації партнерства (м. Монс, Бельгія), до складу якого входять представники країн — членів НАТО і країн-партнерів. Він координує проведення спільних військ, заходів у рамках «П. з. м.», а також військ, планування, необхідне для реалізації Роб. програми партнерства, особливо у галузі військ, навчань. Україна приєдналася до програми «П. з. м.» у 1994. Президент України підписав Хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО (1997).


Партнерська програма

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Партнерська програма – спеціальна схема отримання фінансового прибутку в Інтернеті, згідно з якою учаснику платять за кожного унікального відвідувача, який прийшов на сайт рекламодавця з рекламного банера, розміщеного на сторінці учасника.Парціальна (лат. partialis, від pars (partis) – частина) освітня програма

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Парціальна (лат. partialis, від pars (partis) – частина) освітня програма – освітня програма, яка визначає зміст одного або кількох взаємопов’язаних напрямів роботи закладу (наприклад, гуманістичне виховання, естетичний розвиток, екологічне виховання) на основі своєрідної педагогічної концепції.Пасив (пассив)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
частина бухгалтерського балансу (звичайно права сторона), яка відображає джерела утворення наявних коштів підприємств, організацій, установ за їх приналежністю і призначенням.

Пасив (пассив)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
частина бухгалтерського балансу (звичайно права сторона), яка відображає джерела утворення наявних коштів підприємств, організацій, установ за їх приналежністю і призначенням.

Пасиви (пассивы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
суми офіційно пред’явлених фінансових вимог до фізичних чи юридичних осіб.

Пасиви (пассивы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
суми офіційно пред’явлених фінансових вимог до фізичних чи юридичних осіб.

Пасиви балансу (пассивы баланса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з двох частин бухгалтерського балансу, звичайно права, в якій на певну дату відображено джерела утворення коштів підприємства, фірми, організації, установи.

Пасиви балансу (пассивы баланса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з двох частин бухгалтерського балансу, звичайно права, в якій на певну дату відображено джерела утворення коштів підприємства, фірми, організації, установи.

ПАСИВНІ АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАСИВНІ АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ
(англ. passive analytical accounts of depositary records [ˈpæsɪv ˌænəˈlɪtɪkəl
əˈkaʊnts ɒv dɪˈpɒzɪtəri ˈrɛkɔːdz])
- рахунки депозитарного обліку, які Центральний депозитарій, депозитарні установи відкривають для клієнтів/депонентів згідно з їх внутрішніми документами відповідно до Правил
Центрального депозитарію та/або інших внутрішніх документів чи стандартів Центрального
депозитарію,з метою забезпечення депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні
папери на рахунках у цінних паперах та відображення операцій, пов’язаних з передачею
прав на цінні папери та обмеженням щодо передачі цінних паперів та прав на цінні папери


Пасивні знання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пасивні знання – знання, які не є обов’язковими з даної дисципліни, але рекомендовані для заучування (знання для впізнавання); поняття що, записані в довготривалій пам’яті малою кількістю синапсів.ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ
(англ. liability and equity transactions [lʌɪəˈbɪlɪti ænd ˈɛkwɪti trænˈzækʃənz])
- операції, за допомогою яких банки формують свої фінансові ресурси для проведення
кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Завдяки П. о. формуються власні,
залучені та запозичені кошти банку. До П. о. належать: розміщення акцій банку, залучення
вкладів, отримання кредитів від центрального банку та на міжбанківському ринку, випуск
банківських облігацій, векселів та інших зобов’язань. Результати П. о. відображаються у пасиві балансу банку.Часто під П. о. розуміють лише залучення коштів на вклади та в позички, тобто операції з формування ресурсів банку,необхідних йому понад суму власного
капіталу.
П. о.,пов’язані з розміщенням акцій чи залученням внесків засновників, відрахуваннями з
поточного і нерозподіленого прибутку, сприяють збільшенню власного капіталу банку.
Грошові кошти, які банки одержують шляхом приймання вкладів (депозитів), є залученими
коштами. Таке залучення  коштів називають депозитним.
Кошти, одержані шляхом випуску облігацій або інших зобов’язань чи на основі запозичень
на міжбанківському ринку, називають запозиченими коштами.
Запозичені кошти найчастіше залучаються для підтримки ліквідності  та платоспроможності банку. У П. о. центральних банків переважає випуск банкнот, у інвестиційних – випуск i розміщення цінних паперів, а в ощадних – залучення депозитів. Інколи практики називають процес залучення ресурсів фондуванням


Пасивні операції банку (пассивные операции банка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведення кредитних та інших активних операцій.

Пасивні операції банку (пассивные операции банка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведення кредитних та інших активних операцій.

Пасивні рахунки (пассивные счета)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображені джерела формування коштів і зазначається цільове їх спрямування.

Пасивні рахунки (пассивные счета)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображені джерела формування коштів і зазначається цільове їх спрямування.

Пасивний баланс (пассивный баланс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
баланс, у якому витрати перевищують надходження.

Пасивний баланс (пассивный баланс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
баланс, у якому витрати перевищують надходження.

Пасивний торговий баланс (пассивный торговый баланс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
торговий баланс, в якому ввезення товарів перевищують вивезення.

Пасивний торговий баланс (пассивный торговый баланс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
торговий баланс, в якому ввезення товарів перевищують вивезення.

Паспорт підприємства (паспорт предприятия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ виробничої структури, що містить дані про основні виробничі фонди, виробничі потужності, організаційно-технічний рівень, спеціалізацію виробництва та інші техніко-економічні показники.

Паспорт підприємства (паспорт предприятия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ виробничої структури, що містить дані про основні виробничі фонди, виробничі потужності, організаційно-технічний рівень, спеціалізацію виробництва та інші техніко-економічні показники.

Пастка (ловушка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічна ситуація, яка нагадує замкнуте коло: становище, в якому спроба вийти із пастки одним шляхом веде в ту саму пастку іншим шляхом.

Пастка (ловушка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічна ситуація, яка нагадує замкнуте коло: становище, в якому спроба вийти із пастки одним шляхом веде в ту саму пастку іншим шляхом.

Паті покер, partypoker.com

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Паті покер, partypoker.com– англійський покеррум онлайн сайт для гри в покер в Інтернеті. Безпечний і ліцензований сайт пропонує великі турніри покеру, безкоштовні турніри, гру на реальні гроші і навчання грі в покер.Патент (патент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Документ, що засвідчує право наукового, інтелектуального чи технічного винаходу, його авторство. 2.Документ, що визначає право займатися торгівлею чи промислом за умови дотримання відповідних правил, визначених законодавчо, і внесення певного платежу (патентного збору).

Патент (патент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Документ, що засвідчує право наукового, інтелектуального чи технічного винаходу, його авторство. 2.Документ, що визначає право займатися торгівлею чи промислом за умови дотримання відповідних правил, визначених законодавчо, і внесення певного платежу (патентного збору).

Патентна чистота (патентная чистота)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридично закріплена власність об’єкта винаходу

Патентна чистота (патентная чистота)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридично закріплена власність об’єкта винаходу

Патентний збір (патентный сбор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
платежі в бюджет підприємствами і громадянами, які мають дохід від занять промислом і мають патент на цей промисел.

Патентний збір (патентный сбор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
платежі в бюджет підприємствами і громадянами, які мають дохід від занять промислом і мають патент на цей промисел.

Патч

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Патч – (від англ. Patch = латочка), пакет виправлень програми. Зазвичай його  робить  фірма-розробник  після  виявлення  кількох  помилок  в  програмі, через деякий час після виходу в світ нової версії програми.
Педагог інноваційного спрямування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагог інноваційного спрямування – педагог із чіткою мотивацією інноваційної  діяльності  та  визначеною  інноваційною  позицією,  здатний  не лише підтримувати інноваційні процеси, а й ініціювати їх.Педагог-технолог

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагог-технолог (в системі дистанційної освіти) – фахівець, який здійснює  практичну  роботу  з  організації  професійного  навчання  на  базі сучасних дистанційних освітніх технологій.Педагогіка співробітництва

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогіка співробітництва – новаторський напрям у педагогіці, що розглядає дитину як активного суб’єкта спільної з педагогом діяльності, заснованої на реальному співробітництві, демократичних і творчих засадах. Сформувався  у  середині  80-х  років  XX  ст.  Авторами  педагогіки співробітництва є Ш. Амонашвілі, І. Волков, Є. Ільїн, С. Лисенкова, В. Сухомлинський, В. Шаталов та ін.Педагогічні інформаційні технології

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічні  інформаційні  технології  –  інформаційні  технології, засновані на використанні комп’ютерних і мережевих технологій і дидактичних засобів, що підвищують ефективність і темпи навчання.Педагогічна експертиза

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна  експертиза  (франц.  expertise,  від  лат.  expertus  – досвідчений) – сукупність процедур, необхідних для одержання колективної думки у формі експертного судження чи оцінки педагогічного об’єкту, процесу, явища (навчального плану, підручника тощо).Педагогічна майстерність

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна  майстерність  –  високий  рівень оволодіння педагогічною діяльністю; комплекс спеціальних знань, умінь і навичок, професійно важливих якостей особистості, що дають змогу педагогу ефективно організовувати навчально-пізнавальну діяльність тих, хто навчається, і здійснювати цілеспрямований педагогічний вплив і взаємодію.Педагогічна імпровізація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна імпровізація (франц. improvisation, від лат. improvisus – несподіваний, непередбачений) – знаходження педагогом під час навчально- виховного процесу несподіваного педагогічного розв’язку і миттєве його втілення.   Вона   охоплює   чотири   етапи:   педагогічне   осяяння;   миттєве осмислення педагогічної ідеї і миттєвий вибір шляху її реалізації; втілення або реалізація педагогічної ідеї; миттєвий аналіз процесу втілення педагогічної ідеї і рішення щодо продовження педагогічної імпровізації або перехіддо запланованих раніше дій. Педагогічна імпровізація дає змогу вдосконалювати педагогічну техніку, гнучко реагувати на труднощі, що виникають.


Педагогічна інноватика

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна інноватика – вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання педагогічних новацій.Педагогічна інновація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна інновація (нововведення) – сукупність нових професійно- педагогічних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання й навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; цілісна теоретична, технологічна і методична концепція оновлення педагогічної діяльності, що  забезпечує її  вихід на якісно  новий  рівень;  процес освоєння нового (засобу, методики, технології, програми тощо).Педагогічна аксіологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна аксіологія (грец. axios – цінний і logos – слово, вчення) – наука про сприйняття, освоєння та оцінювання нового в педагогіці. Основними її категоріями є педагогічне співтовариство, оцінювання та різновиди процесів освоєння нового, явища консерватизму і новаторства в педагогіці, особливості інноваційного середовища, готовність педагогічного співтовариства до сприйняття і оцінювання нового тощо.Педагогічна діагностика

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна діагностика (грец. diagnostikos – здатний розпізнавати) – комплекс засобів, методів, прийомів і правил вимірювання динаміки процесів і результатів навчально-виховної роботи.ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(англ. pedagogical activity [pɛdəˈgɒʤɪkəl ækˈtɪvɪti])
- інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або
самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання,
виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних
компетентностей


Педагогічна кваліметрія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна кваліметрія (лат. qualis – який за якістю і грец. metrео – вимірюю)  –  застосування  методів  загальної  кваліметрії  (кількісних  оцінок якості об’єкта) в педагогіці під час кількісного оцінювання психолого- педагогічних і дидактичних об’єктів. Основним методом дослідження є метод групових експертних оцінок.Педагогічна концепція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна концепція (франц. conception, від лат. conceptio – сприйняття) – спосіб розуміння, трактування педагогічних явищ; основна точка зору на предмет педагогічної науки чи педагогічного явища; керівна ідея для їх систематичного висвітлення; система пов’язаних між собою, взаємозумовлених поглядів на сутність педагогічних явищ.Педагогічна культура

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна культура – сутнісна характеристика особистості педагога, здатного до «діалогу культур».Педагогічна неологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна неологія (грец. neos – новий і logos – слово, вчення) – наука про  створення  нового  у  педагогіці.  Основними  категоріями   педагогічної неології є нове в педагогіці, класифікація педагогічних нововведень, умови створення нового, критерії новизни, традиції і новаторство, етапи створення нового у педагогіці.


Педагогічна підтримка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна підтримка – особлива сфера спрямованої на самостановлення дитини педагогічної діяльності, яка представляє процес спільного з вихованцем, визначення його інтересів і шляхів подолання проблем з  метою  збереження  власної  гідності  та  досягнення  бажаних  результатів  у різних сферах.Педагогічна рефлексія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна рефлексія (лат. reflexio – відображення, аналіз) – здатність педагога   об’єктивно   оцінити   себе   та   свої   вчинки,   зрозуміти,   як   його сприймають у процесі педагогічного спілкування.Педагогічна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна система – педагогічна концепція і досвід її реалізації в педагогічну практику; еталонна модель, результати дії якої апробовані на соціальному рівні і мають свою специфіку.Педагогічна творчість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна творчість – прийняття і здійснення педагогом оптимальних нестандартних рішень у змінних умовах навчально-виховного процесу.Педагогічна теорія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна теорія – логічне узагальнення педагогічного досвіду, практики виховання й навчання; система педагогічних ідей; наукове пояснення закономірностей педагогічної  діяльності; сукупність положень педагогіки як науки.Педагогічна техніка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна техніка – елемент педагогічної технології; комплекс загальнопедагогічних і психологічних умінь педагога, що забезпечує володіння ним власним психофізіологічним станом, настроєм, емоціями, тілом, мовою й організацією педагогічно доцільного спілкування. Виокремлюють вербальні (голос, дикція, інтонація, темпоритм тощо), невербальні (міміка, пластика, артикуляція, жести, експресивне забарвлення пластики та ін.), соціально- перцептивні (сприйняття, увага, спостережливість, уява тощо) уміння та володіння емоційним станом (зняття психічного напруження, саморегуляція, релаксація, аутотренінг, самонавіювання, створення творчого самопочуття).Педагогічна технологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічна технологія – своєрідна конкретизація методики, проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка реалізації  навчально-виховного  процесу;  закономірна  педагогічна  діяльність, яка реалізує науково-обгрунтований проект навчально-виховного процесу і має вищий рівень ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж традиційні методики навчання й виховання.


Педагогічне вміння

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічне вміння роботи з технічними засобами навчання – це здатність  викладача  на основі  власних  психолого-педагогічних,  методичних, спеціальних (предметних) і технічних знань успішно реалізувати за допомогою технічних засобів навчання освітньо-виховну мету навчання.Педагогічне тестування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Педагогічне тестування – це метод оцінювання знань, умінь, навчальних досягнень, компетентності учнів і студентів за допомогою тестів.ПЕНСІЙНІ АКТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕНСІЙНІ АКТИВИ
(англ. pension assets [ˈpɛnʃən ˈæsɛts])
- активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно
до цього Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати


ПЕНСІЙНІ ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕНСІЙНІ ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ
(англ. pension deposit accounts [ˈpɛnʃən dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnts])
- вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з
урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату
пенсії


ПЕНСІЙНА ВИПЛАТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕНСІЙНА ВИПЛАТА
(англ. retirement benefit [rɪˈtaɪəmənt ˈbɛnɪfɪt])
- грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям,
що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих
на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цим
Законом


Пеня

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пеня (fine, penalty; пеня) – фінансова санкція за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання.


Пеня (пеня)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
санкція за несвоєчасне виконання зобов'язань

Пеня (пеня)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
санкція за несвоєчасне виконання зобов'язань

Період (период)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
термін здійснення економічного процесу, дії, плану, договору, гарантії, сплати податків, використання робіт.

Період (период)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
термін здійснення економічного процесу, дії, плану, договору, гарантії, сплати податків, використання робіт.

ПЕРІОД АКТУАЛЬНОСТІ ТРАНСАКЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРІОД АКТУАЛЬНОСТІ ТРАНСАКЦІЇ
(англ. transaction validity period [tranˈzakʃ(ə)n vəˈlɪdɪti ˈpɪərɪəd])
- проміжок часу, що відраховується з дати формування документа в електронному вигляді
за фінансовою операцією із застосуванням платіжної картки (трансакції, запису журналу
операцій картки, запису журналу SAM тощо), протягом якого документи за цією трансакцією
мають бути розглянуті системою (емітентом) щодо включення її в кліринг за виконанням
певних додаткових умов


Період навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Період навчання – проміжок часу освоєння освітньої програми, документально підтверджений навчальним планом.ПЕРІОД, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВИЇЗНІЙ ПЕРЕВІРЦІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРІОД, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВИЇЗНІЙ ПЕРЕВІРЦІ
(англ. period subject to the onsite inspection [pɪərɪəd ˈsʌbʤɪkt tuː ði onsite ɪnˈspɛkʃən])
- період діяльності банку/установи, що перевіряється інспекційною групою щодо дотримання
ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу


Періодична звітність (периодическая отчетность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
звітність, що подається статистичним або вищестоящим органам періодично, через заздалегідь встановлені проміжки часу або на точно визначену дату.

Періодична звітність (периодическая отчетность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
звітність, що подається статистичним або вищестоящим органам періодично, через заздалегідь встановлені проміжки часу або на точно визначену дату.

ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ
(англ. primary document [ˈpraɪməri ˈdɒkjʊmənt])
- документ, який містить відомості про господарську операцію.

- документ, який містить обов’язкові реквізити [найменування особи (юридична або фізична), яка склала документ, найменування документа, дату і місце складання, зміст та обсяг операції, одиницю її виміру, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу  ідентифікувати особу - ініціатора здійснення операції; найменування одержувача коштів, номер(и) рахунку(ів)] та  є підставою для відображення фінансової операції в системі автоматизації банку.


Первинний документ (первичный документ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
бухгалтерський документ, що складається у момент здійснення господарських операцій і є початком їх облікової реєстрації.

Первинний документ (первичный документ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
бухгалтерський документ, що складається у момент здійснення господарських операцій і є початком їх облікової реєстрації.

Первинний облік (первичный учет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
початкова стадія облікового процесу, на якій проводиться вимір даних господарських операцій і реєстрація їх у документах. Є основою синтетичного й аналітичного обліку.

Первинний облік (первичный учет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
початкова стадія облікового процесу, на якій проводиться вимір даних господарських операцій і реєстрація їх у документах. Є основою синтетичного й аналітичного обліку.

Первинний ринок цінних паперів (первичный рынок ценных бумаг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ринок, на якому реалізуються нововипущені цінні папери їх емітентом організація, що випустила їх).

Первинний ринок цінних паперів (первичный рынок ценных бумаг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ринок, на якому реалізуються нововипущені цінні папери їх емітентом організація, що випустила їх).

ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
(англ. primary financial monitoring [ˈpraɪməri faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtərɪŋ])
- сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу
і спрямовані на виконання вимог цього Закону, нормативно-правових актів суб’єктів державного
фінансового моніторингу, що включають, зокрема, проведення обов’язкового та  внутрішнього
фінансового моніторингу


Переадресація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Переадресація – перенаправлення клієнтського браузера з поточної web- сторінки на інший ресурс Інтернету або заміщення URL цієї сторінки www- псевдонімом.Перебудова (перестройка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
реформи соціально-економічної системи, зміни політичного курсу, істотні перетворення форм і методів господарювання.

Перебудова (перестройка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
реформи соціально-економічної системи, зміни політичного курсу, істотні перетворення форм і методів господарювання.

Перевірка фотографій

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Перевірка   фотографій   –   функція   перевірки   модераторами   нових головних фотографій, щойно розміщених на своїх сторінках користувачами. Модератором фотографій може стати будь-який користувач сайту, якому за цю роботу нараховуються бонусні бали. Модератор вибирає частоту перевірки від 30 секунд до 10 хвилин, і йому періодично показуються нові фотографії. Голосуючи за блокування деяких з них, він вказує причину. Одночасно одна й та ж фотографія показується декільком іншим модераторам. Блокування відбувається за рішенням більшості модераторів. Щоб припинити своє модераторство  фотографій  на  сайті  користувачеві  потрібно  зайти  в  меню вибору частоти перевірки і вибрати частоту «ніколи».Перевірка (проверка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
контроль, аналіз, що проводиться для встановлення відповідності реального стану речей, документів, проектів, товарів, виконання службових доручень, поведінки необхідному стандарту, встановленим вимогам, стандарту.

Перевірка (проверка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
контроль, аналіз, що проводиться для встановлення відповідності реального стану речей, документів, проектів, товарів, виконання службових доручень, поведінки необхідному стандарту, встановленим вимогам, стандарту.

ПЕРЕВІРКА З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕВІРКА З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
(англ. check of compliance with the requirements of financial monitoring
legislation [ʧɛk ɒv kəmˈplaɪəns wɪð ðə rɪˈkwaɪəmənts ɒv faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtərɪŋ
ˌlɛʤɪsˈleɪʃən])
- планова або позапланова виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу


ПЕРЕВЕДЕННЯ ТИТУЛУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕВЕДЕННЯ ТИТУЛУ
(англ. title transfer [ˈtʌɪt(ə)l trænsˈfɜː(r)])
- передача права власності на майно від одного контрагента іншому. П. т. використовується
як один із методів забезпечення. При П. т. використовується пряма передача права власності
на майно, яке є забезпеченням. Особа, яка надає забезпечення, переводить титул або право
власності на активи, надані як забезпечення, замість угоди про те, що одержувач забезпечення
поверне еквівалентні активи відповідно до умов угоди


Перевернуте навчання (flipped learning)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Перевернуте   навчання   (flipped   learning)   –   це   форма   активного навчання,  що  дозволяє  «перевернути»  звичайний  процес  навчання  таким чином: студенти поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання.Перевернутий клас

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Перевернутий клас – концепція «перевернутого класу» передбачає навчання  навпаки:  зазвичай  в  школу  і  в  аудиторію  приходять  послухати вчителя, а вдома виконують завдання; в цій концепції учні вдома знайомляться з навчальним матеріалом (зазвичай у відеоформаті), а в аудиторії разом працюють над завданнями і беруть участь в обговоренні.Перевиробництво (перепроизводство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
перевищення пропозиції продукції над попитом на неї, і, як наслідок

Перевиробництво (перепроизводство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
перевищення пропозиції продукції над попитом на неї, і, як наслідок

ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
(англ. excess of authority or official authority [ɪkˈsɛs ɒv ɔːˈθɒrɪti ɔːr əˈfɪʃəl ɔːˈθɒrɪti])
- умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих
йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам,
інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб


ПЕРЕГОВОРИ МІЖНАРОДНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЕРЕГОВОРИ МІЖНАРОДНІ - одна з широко використовуваних форм контактів між представниками різних держав з метою вирішення питань, що становлять взаєм, інтерес, урегулювання суперечностей при виникненні конфліктів, розвитку співробітництва у різноманітних сферах, вироблення спільних дій та заходів, укладення міжнар. договорів, обміну думками тощо. П. м. ведуться уповноваженими представниками держав. Вони можуть проходити на рівні глав держав або урядів, міністрів, послів тощо. За формою проведення розрізняють двосторонні та багатосторонні П. м. Формою багатосторонніх переговорів є міжурядові конференції. Формою П. м. є також міжнар. консультації. Відповідно до норм, що містяться у Статуті ООН, П. м. повинні проводитись на принципах рівності, поваги до держ. суверенітету, мирного вирішення спорів, незастосування сили або загрози її застосування та ін. Ведення П. м. є одним з ефектив. засобів мир. вирішення міжнар. спорів і конфліктів.


Передоплата (предоплата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попередня і часткова оплата товарів і послуг у рахунок загальної суми, є гарантією оплати всієї кількості товару, що купується.

Передоплата (предоплата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попередня і часткова оплата товарів і послуг у рахунок загальної суми, є гарантією оплати всієї кількості товару, що купується.

ПЕРЕЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
(англ. criminal proceedings [krɪmɪnl prəˈsiːdɪŋz])
- здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення
особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави,
за її запитом


Переказ (грошовий) (перевод денежный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб перерахування грошей юридичними чи фізичними особами один одному через кредитні установи чи підприємства зв'язку. П. застосовується при оплаті товарів, послуг, виконаних робіт, а також сплаті зобов'язань нетоварного характеру (податків, страхових платежів, неустойок тощо).

Переказ (грошовий) (перевод денежный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб перерахування грошей юридичними чи фізичними особами один одному через кредитні установи чи підприємства зв'язку. П. застосовується при оплаті товарів, послуг, виконаних робіт, а також сплаті зобов'язань нетоварного характеру (податків, страхових платежів, неустойок тощо).

ПЕРЕКАЗ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕКАЗ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ
(англ. transfer of currency funds outside Ukraine - transfer of currency outside
Ukraine [trænsfə(ː)r ɒv ˈkʌrənsi ˌaʊtˈsaɪd juːˈkreɪn])
- переказ грошових (валютних) коштів на користь (на рахунок) іноземного суб’єкта господарської діяльності або у банківсько-кредитну установу, що не є суб’єктом господарської
діяльності України


Переказ вкладів (перевод вкладов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
операція, що виконується банком за письмовим дорученням вкладника, його представника, спадкоємця чи особи, що внесла готівку для переказу грошей в іншу установу банку або зарахування на рахунок по вкладу. П.в. може бути тільки іменним. Кожен вкладник має право переказати свій вклад повністю або частково в іншу установу банку на своє ім'я, ім'я іншої особи, чи для видачі грошей готівкою.

Переказ вкладів (перевод вкладов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
операція, що виконується банком за письмовим дорученням вкладника, його представника, спадкоємця чи особи, що внесла готівку для переказу грошей в іншу установу банку або зарахування на рахунок по вкладу. П.в. може бути тільки іменним. Кожен вкладник має право переказати свій вклад повністю або частково в іншу установу банку на своє ім'я, ім'я іншої особи, чи для видачі грошей готівкою.

ПЕРЕКАЗ ГРОШЕЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕКАЗ ГРОШЕЙ
(англ. money remittance [ˈmʌni rɪˈmɪtəns])
- платіжна послуга, яка може надаватись банками, установами е-грошей та авторизованими
платіжними установами


ПЕРЕКАЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕКАЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(англ. transfer of funds [trænsfə(ː)r ɒv fʌndz])
- переказ коштів між двома сторонами, які беруть участь у торгівельній операції (наприклад,
банківський переказ)


ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ
(англ. money transfer [ˈmʌni trænsˈfɜː(r)])
- рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в
готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією й тією ж особою.
Помилковий П. к. – рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб’єкта
переказу відбувається її списання з рахунка неналежного платника та/або зарахування на
рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі.
Неналежний П. к. – рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини ініціатора переказу, який
не є платником, відбувається її списання з рахунка неналежного платника та/або зарахування
на рахунок неналежного отримувача чи видача йому суми переказу в готівковій чи майновій
формі.


ПЕРЕКАЗ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ТА/АБО ПРАВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕКАЗ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ТА/АБО
ПРАВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ)
(англ. transfer of securities (rights on securities and /or securities rights)
[ˈtrænsfə(ː)r ɒv sɪˈkjʊərɪtiz (raɪts ɒn sɪˈkjʊərɪtiz ænd / ɔː sɪˈkjʊərɪtiz raɪts)] )
- рух певної кількості цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами),
що відображає у професійного учасника депозитарної системи або Національного банку
України переведення цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами)
відповідного випуску з одного рахунка в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється,
або проведення операцій,пов’язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними  паперами


ПЕРЕКАЗ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕКАЗ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
(англ. transaction that is carried out without opening an account [trænˈzækʃən ðæt
ɪz ˈkærid aʊt wɪˈðaʊt ˈəʊpnɪŋ ən əˈkaʊnt])
- рух певної суми коштів, який ініційовано в готівковій формі без використання рахунку з
метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі


Перекодувальники кирилиці

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Перекодувальники кирилиці – спеціальні програми, що дозволяють змінювати поточне кодування документів HTML і текстових файлів.ПЕРЕМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
(англ. import / export of foreign currency [ˈɪmpɔːt / ɪkˈspɔːt ɒv ˈfɒrɪn ˈkʌr(ə)nsi])
- правила та порядок вивезення i ввезення національної та іноземної валют i валютних
цінностей при перетинанні митного кордону України громадянами-резидентами i нерезидентами
України, включаючи тих, що прямують транзитом.ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСОБИ - 1) Особи, які були насильно вивезені в період Другої світової війни 1939—45 нацист. Німеччиною та її союзниками з тимчасово окупованих ними територій для примус, використання на важких роботах. В останній рік війни країни антигітлерівської коаліції уклали угоди про репатріацію П. о. на батьківщину. Це, зокрема, угоди між СРСР, США та Великобританією (11.ІІ 1945), між СРСР та Бельгією (13.ІІІ 1945), між СРСР та Францією (29.VI 1945). У 1951 між Великобританією, Францією, ФРН, Швейцарією та деякими ін. країнами було укладено багатосторонню конвенцію про надання біженцям і П. о. національного режиму в цив,-прав. відношенні. З метою сприяння поверненню П. о. на батьківщину та вирішення проблеми цих осіб як жертв війни в 1946 утв. Міжнародну організацію у справах біженців [з 1951 — Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ)]. 2) У наш час термін «переміщені особи» набув ширшого значення. З кін. 40-х рр. 20 ст. поряд з проблемою зовнішніх П. о. у рамках ООН почало обговорюватися питання щодо внутрішніх П. о. 1972 УВКБ, керуючись гуман. принципами, включило осіб, яких було переміщено всередині країни, у свої програми допомоги. 1992 в рамках ООН запроваджено посаду Представника у справах осіб, переміщених усередині країни. За визначенням Викон. к-ту УВКБ, до категорії внутрішніх П. о. (вимушених переселенців) 1994 включено: а) осіб, чий стан схожий зі становищем біженців; б) осіб, які рятуються від переслідування, воєнних конфліктів або громадян, ворожнечі. На П. о. поширюється дія актів міжнар. права, а також нац. зак-ва. В Україні, зокрема, відповідні відносини регулюються Законом «Про біженців» (1993).


Переміщення файлів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Переміщення файлів (ftp- filetransferprotocol) – сервіс в Інтернеті, призначення якого полягає в копіюванні файлів даних із серверів у мережі на власний комп’ютер.ПЕРЕМИР’Я

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЕРЕМИР’Я - у міжнар. праві припинення бойових дій за домовленістю між воюючими сторонами або на вимогу Ради Безпеки ООН (ст. 33 Статуту ООН). Розрізняють П. загальне, що поширюється на всі збройні сили, та П. місцеве або часткове, що встановлюється на окр. ділянках фронту (у зв'язку з направленням парламентерів для переговорів про П., проведенням переговорів про припинення збройного конфлікту, святкуванням загальних чи нац. свят, щодо збереження пам'яток історії та культури тощо). П. також буває тимчасовим, яке може бути припинене у зв'язку з закінченням визначеного в угоді про П. строку чи настанням передбаченої у домовленості про П. події, або остаточним — до поч. дії мир. договору або ін. акта, спрямованого на врегулювання збройного конфлікту. Найпоширенішим та простим видом П. є припинення вогню на театрі воєнних дій. На відміну від мирного договору П. припиняє не стан війни між д-вами, а лише бойові дії між воюючими сторонами. Осн. засади встановлення і дотримання умов П. 328 викладені у Гааз. конвенції про закони і звичаї сухопут. війни 1907. Загальне П., що встановлюється на заключ. етапі війни, сприяє веденню мир. переговорів та укладенню миру між воюючими сторонами. Тому угоди про П. містять положення, що визначають порядок мир. врегулювання конфлікту, тимчас. режим відносин між сторонами, а також, як правило, попередні умови майб. мир. договору. Угоду про загальне П. підписує головнокомандувач збройних сил за уповноваженням уряду, а про часткове — місц. командування за уповноваженням головнокомандувача. Будь-яке суттєве порушення умов П. однією з воюючих сторін надає право іншій відмовитись від П. і навіть негайно відновити бойові дії. В сучас. період при встановленні П. між воюючими сторонами з метою недопущення відновлення бойових дій між конфліктуючими сторонами міжнар. співтовариством широко залучається контингент миротворчих сил під егідою ООН.


ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
(англ. the winner of the procurement procedure [ðə ˈwɪnər ɒv ðə prəˈkjʊəmənt
prəˈsiːʤə])
- учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені
у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник
повідомив про намір укласти договір, або учасник, якому замовник повідомив про намір
укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі


Переоблік (переучет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
черговий облік матеріальних цінностей.

Переоблік (переучет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
черговий облік матеріальних цінностей.

Переоцінка (переоценка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зміна оцінка, нова оцінка вартості, основних засобів, майна, зміна номінальної вартості вкладів у зв’язку з інфляцією, зміною цін.

Переоцінка (переоценка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зміна оцінка, нова оцінка вартості, основних засобів, майна, зміна номінальної вартості вкладів у зв’язку з інфляцією, зміною цін.

Перерахування (перечисление)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
переведення коштів з одного рахунку на інший.

Перерахування (перечисление)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
переведення коштів з одного рахунку на інший.

Перерахунок (перерасчет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зміна раніше нарахованої суми платежів, виплат у зв’язку зі зміною обставин (зміна податкових ставок, відсотків, тарифів, цін, заробітної плати).

Перерахунок (перерасчет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зміна раніше нарахованої суми платежів, виплат у зв’язку зі зміною обставин (зміна податкових ставок, відсотків, тарифів, цін, заробітної плати).

ПЕРЕРОБКА ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕРОБКА ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ
(англ. processing outside the customs territory [prəʊsɛsɪŋ ˌaʊtˈsaɪd ðə ˈkʌstəmz
ˈtɛrɪtəri])
- митний режим, відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці за межами митної території України без застосування
заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови повернення
цих  товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпортуПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ
(англ. processing on the customs territory [ˈprəʊsɛsɪŋ ʊn ðə ˈkʌstəmz ˈtɛrɪtəri])
- митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством
порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробкиПерерозподіл коштів (перераспределение средств)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передавання коштів і матеріальних засобів одних осіб іншим, а також зміна цільового призначення коштів.

Перерозподіл коштів (перераспределение средств)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передавання коштів і матеріальних засобів одних осіб іншим, а також зміна цільового призначення коштів.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ - загальновизнане міжнар. право переслідування торгового судна у відкритому морі військ, кораблями або спеціально уповноваженими на те суднами прибереж, д-ви за порушення її законів або правил, зроблене у водах, на які поширюється суверенітет або юрисдикція цієї д-ви. Це право закріплене Конвенцією про відкрите море 1958 та Конвенцією ООН по морському праву 1982. Відповідно до цих актів переслідування іноз. судна може бути розпочато, коли компет. органи прибереж, д-ви мають достатньо підстав вважати, що це судно порушило закони або правила даної д-ви і за умови, що судно (одна з його шлюпок) перебувають у внутрішніх морських водах чи територіальному морі. Якщо іноз. судно перебуває у зоні, прилеглій до тер. моря, переслідувати його можна тільки у зв'язку з порушенням прав, для захисту яких встановлена ця зона. Переслідування може бути почато лише після подачі зорового або звукового сигналу про зупинку судна-порушника. Право П. по «г. с.» припиняється, як тільки переслідуване судно входить у тер. море своєї або третьої д-ви. Переслідування може здійснюватися також літальними апаратами. Затримане в результаті П. по «г. с.» судно-по-рушник доставляється до порту відповід. д-ви для вжиття відповід. заходів щодо нього. Якщо судно було зупинено або затримано поза тер. морем без додержання встановлених правил, йому мають бути відшкодовані завдані збитки. В Україні П. по «г. с.» регламентується Законом «Про державний кордон України» (1991).


ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У ВІДКРИТОМУ МОРІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У ВІДКРИТОМУ МОРІ - право прибережної д-ви переслідувати й арештовувати у відкритому морі іноз. судно, яке порушило її закони і правила під час перебування у внутр. водах, тер. морі або прилеглій зоні цієї д-ви. Прав, підстави для такого переслідування закріплені в Конвенції ООН по морському праву 1982. За Конвенцією, переслідування можливе у випадках, коли компет. органи прибереж, д-ви мають достатні підстави вважати, що дане судно порушило закони і правила даної д-ви. Це право може бути реалізоване тільки військовими кораблями або військ, літальними апаратами з чіткими зовн. знаками, котрі дають змогу розпізнати їх як таких, що перебувають на держ. службі й уповноважені для цього. Переслідування починається лише після подачі зорового або звукового сигналу зупинитися з дистанції, яка дає змогу іноз. судну побачити або почути цей сигнал. П. у в. м. припиняється, як тільки судно, що переслідується, входить у тер. море своєї або будь-якої ін. д-ви. В Україні право на П. у в. м. надано Прикорд. військам і Військам протиповітр. оборони України. За чинним зак-вом вони мають право не тільки переслідувати порушника держ. кордону, а й затримувати його. Проте П. у в. м. може відбуватися лише за умов, що воно розпочалося у тер. морі або внутр. водах України і велося безперервно. Право на П. у в. м. і підстави затримання суден закріплено в Законі «Про державний кордон України» 330 (1991). П. у в. м. припиняється у разі заходу судна — порушника держ. кордону в тер. море своєї країни або третьої д-ви (ст. 28). Рішення про затримання іноз. невійськ. судна-порушника приймається Прикорд. військами України після його огляду. За відповід. підстав воно конвоюється до найближчого порту або ін. відповід. пункту. Щодо іноз. військ, кораблів, які порушують закони України про порядок плавання або перебування у тер. морі чи внутр. водах України, діють окр. правила.


ПЕРЕСТРАХОВІ БРОКЕРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕСТРАХОВІ БРОКЕРИ
(англ. reinsurance brokers [riːɪnˈʃʊərəns ˈbrəʊkəz])
- юридичні особи, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні
від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник


ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
(англ. reinsurance [riːɪnˈʃʊərəns])
- страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником у іншого
страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або
перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він
зареєстрований


Перехідні залишки ( переходящие остатки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
невикористані в поточному році кошти, ресурси, що переходять на наступний рік.

Перехідні залишки ( переходящие остатки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
невикористані в поточному році кошти, ресурси, що переходять на наступний рік.

ПЕРЕХІДНИЙ БАНК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕХІДНИЙ БАНК
(англ. transition bank [trænˈsɪʒən bæŋk])
- банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним
акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об’єднанню інвесторів)


ПЕРЕХІДНИЙ РОЗРАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕХІДНИЙ РОЗРАХУНОК
(англ. rolling settlement [ˈrəʊlɪŋ ˈsɛt(ə)lm(ə)nt])
- процедура, при якій розрахунок за угодами з цінними паперами здійснюється кожен день.
Однак розрахунок за окремою угодою здійснюється через обумовлену кількість днів після
укладення угоди (на наступний день за днем укладення угоди або через один розрахунковий
день). Така процедура протилежна процедурам облікового періоду, при яких розрахунок за
угодами здійснюється тільки у визначені (розрахункові) дні, наприклад, у визначений день
тижня чи місяця для всіх угод, які були виконані протягом облікового періоду


ПЕРЕХРЕСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРЕХРЕСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(англ. cross-collaterizing [krɒskəˈlat(ə)rʌɪzɪŋ])
- спосіб додаткового забезпечення виконання боржником своїх зобов’язань, що враховує
заставу кожного об’єкта нерухомості в іпотеці, за всіма кредитами, одержаними одним
позичальником. П. з., зазвичай, використовується в комерційних іпотечних кредитах


ПЕРСОНА ГРАТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЕРСОНА ГРАТА - (лат. persona grata - бажана особа) — в дип. практиці глава дипломатичного представництва, який отримав агреман, а також будьякий ін. іноз. дипломат, якому дозволено в'їзд у країну перебування.


ПЕРСОНА НОН ГРАТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЕРСОНА НОН ГРАТА - (лат. persona non grata — небажана особа) — у дип. праві й практиці член дип. персоналу дипломатичного представництва, який визнається державою перебування як небажана особа. Приймаюча д-ва може в будь-який час зажадати відкликання глави представництва, а також кожного з членів дип. персоналу без пояснення мотивів вимоги. У більшості випадків такі дії супроводжуються відповідним обгрунтуванням. Відсутність мотивації найчастіше трапляється при загостренні двостор. відносин. Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 вимога щодо відкликання повинна бути нотифікована акредитуючій д-ві. Мотивом для оголошення особи П. н. г. може бути будь-яке втручання у внутр. справи країни перебування, неповага до її законів і звичаїв, неправомірна критика держ. органів цієї д-ви, зловживання дипломатичними привілеями та імунітетами, а також здійснення дій, передбачених крим. законом країни перебування. З метою ненадання офіц. характеру та розголошення такої вимоги, особливо у випадку членів персоналу, які не виконують функції глави представництва, ця вимога може бути зроблена в усній формі від імені МЗС главі представництва. Стосовно членів дип. персоналу така вимога за назвою формулюється лат. мовою як визнання persona non grata; стосовно ін. членів дип. представництва — як «небажана» особа. Така відмінність не має істотного значення і вказує лише на форм, відмінність прав, статусу категорії членів дип. представництва. В обох випадках акредитуюча д-ва зобов'язана відкликати дану особу або припинити її повноваження, якщо вона є гр-нином країни перебування або постійно проживає у ній. Член дип. представництва може бути оголошений П. н. г. або «небажаною особою» ще до прибуття на тер. відповідної д-ви. Оголошення глави дип. представництва П. н. г. стосується лише його особи і не поширюється на ін. членів представництва та існуючий стан двостор. дип. відносин. Якщо особа, оголошена П. н. г., не залишає д-ву перебування у зазнач, строк, до неї може бути застосований дисмисл — оголошення дип. агента приват. особою.


Персонал (персонал)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особовий склад підприємства, фірми, установи або частина цього складу, що виділена за ознакою характеру виконуваної роботи (технічний, медичний, управлінський).

Персонал (персонал)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особовий склад підприємства, фірми, установи або частина цього складу, що виділена за ознакою характеру виконуваної роботи (технічний, медичний, управлінський).

ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА - особовий склад дипломатичного представництва чи місії будь-якої д-ви. Поділяється на три категорії: дипломатичний персонал, адм.-технічний персонал, обслуговуючий персонал. Сучасне дип. право чітко визначає статус цих категорій, їх дипломатичні привілеї та імунітети. Дип. персонал, за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961, містить принаймні дві характерні ознаки: його члени мають дипломатичні ранги і повинні бути, як правило, гр-нами акредитуючої д-ви. Крім того, всі ці особи мають дипломатичні паспорти, які видаються МЗС акредитуючої д-ви, а після нотифікації про їх прибуття до країни перебування їхні прізвища вносяться до окр. дип. списку, який публікується протокол, відділом МЗС країни перебування з наст, одержанням від нього цими особами спец, дип. карток. Зазначені картки підтверджують право членів дип. персоналу на надання їм дип. привілеїв та імунітетів у повному обсязі й на рівних засадах. Першою після посла служб, особою у складі дип. персоналу є радник-посланник (лише у великих посольствах), потім декілька радників, перші, другі й треті секретарі та аташе зі спец, питань. Окр. групу в дип. складі становлять військові (військ.-морські й військ.-повітряні) аташе та їхні помічники. Друга категорія — адм.-технічний персонал. Це референти, перекладачі, шифрувальники, телетайпісти, стенографістки, тех. секретарі, бухгалтери тощо. До обслуговуючого персоналу належать водії, прибиральниці, охоронці, кухарі та ін. Особливістю цієї категорії є те, що сюди входять переважно гр-ни країни перебування на відміну від першої і частково другої категорії, які комплектуються переважно зі складу відповід. співробітників міністерств і відомств акредитуючої д-ви. Питання чисельності персоналу посольств вирішуються, як правило, за обопільною згодою державконтрагентів.


ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
(англ. personalization [ˌpərsənələˈzeɪʃən])
- стадія процесу виготовлення платіжної карти з інтегральною схемою, під час якої в неї
завантажується інформація про клієнта


Персоналізоване навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Персоналізоване навчання – освітня програма, яка враховує індивідуальні особливості учнів.Персоналізований підхід

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Персоналізований підхід (адаптивне навчання) – на відміну від індивідуального підходу, де вчитель підлаштовує навчальну програму під особистісні особливості учня, і від диференційованого підходу, де різні підходи реалізуються для груп учнів, персоналізований підхід йде ще далі. Залежно від потреб і здібностей кожного учня змінюється навчальний матеріал, модель навчання,   модель   оцінювання   і   застосування   знань.   Такий   підхід   став можливий завдяки масштабному збору даних про поведінку учнів і прогрес їх навчання.ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
(англ. personal data [pɜːsnl ˈdeɪtə])
- відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована


ПЕРСОНАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР (ПІН)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР (ПІН)
(англ. Personal Identification Number (PIN) [pɜːsnl aɪˌdɛntɪfɪˈkeɪʃən ˈnʌmbə])
- набір цифр або букв і цифр, відомий лише користувачу електронного платіжного засобу
і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із ви-
користанням електронного платіжного засобу


ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ
(англ. personal electronic cabinet [ˈpɜːsənl ɪˌlekˈtrɒnɪk ˈkæbɪnət])
- індивідуальна персоніфікована веб- сторінка суб’єкта декларування на веб-сайті Реєстру,
за допомогою якої здійснюється подання електронних документів, обмін повідомленнями
тощо


Персональний комп’ютер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Персональний комп’ютер – це електронний пристрій, призначений для автоматичного   оброблегння   даних,   що   надходять   на   його   входи   через спеціальні пристрої введення та для автоматичного виведення результатів оброблення, що генеруються на виходах, через спеціальні пристрої виведення даних.


Перспективний план (перспективный план)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Проект економічного розвитку в цілому, господарського комплексу окремих галузей, підприємств, фірм на довгострокову перспективу. 2.Багатообіцяючий проект.

Перспективний план (перспективный план)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Проект економічного розвитку в цілому, господарського комплексу окремих галузей, підприємств, фірм на довгострокову перспективу. 2.Багатообіцяючий проект.

ПЕРШИЙ ВЛАСНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЕРШИЙ ВЛАСНИК
(англ. first owner [fɜːst ˈəʊnə])
- особа, яка набула права власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи,
яка видала неемісійний цінний папір, чи андеррайтера


Письмова курсова робота

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Письмова курсова робота – самостійна розробка конкретної теми невеликого обсягу з елементами наукового аналізу, що відображає набуті студентом теоретичні знання і практичні навички, вміння працювати з літературою, аналізувати джерела, робити ґрунтовні і обґрунтовані висновки.ПИСЬМОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПИСЬМОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ
(англ. written proceedings [rɪtn prəˈsiːdɪŋz])
- розгляд і вирішення адміністративної справи або окремого процесуального питання в
суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без повідомлення та (або) виклику учасників
справи та проведення судового засідання на підставі матеріалів справи у випадках, встановлених цим Кодексом


Питання-відповіді

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Питання-відповіді  (навчальне  заняття)  –  найпростіший  вид колективного тренінгу по знаходженню правильних відповідей на навчальні питання,  застосовуваний  в  тих  випадках,  коли  неможливо  застосувати  інші види колективних тренінгів.Питомі витрати ресурсів (удельные расходы ресурсов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
витрати ресурсів даного виду на виробництво одиниці продукції (у натуральному або грошовому вираженні).

Питомі витрати ресурсів (удельные расходы ресурсов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
витрати ресурсів даного виду на виробництво одиниці продукції (у натуральному або грошовому вираженні).

Плаваюча процентна ставка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Плаваюча процентна ставка (floating interest rate; плавающая процентная ставка) – процентна ставка за середньо-, і довгостроковими кредитами, розмір якої може змінюватись банком в односторонньому порядку та в строки передбачені умовами кредитного договору.


Плаваюча процентна ставка (плавающая процентная ставка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процентна ставка по середньострокових та довгострокових кредитах. Розмір П.п.с. не фіксується на весь строк надання кредиту, як це буває у традиційній практиці, а переглядається через проміжок часу, погоджений кредитором та одержувачем позички залежно від зміни ситуації на відповідному кредитному ринку. При використанні П.п.р. процентний ризик припадає на одержувача позички.

Плаваюча процентна ставка (плавающая процентная ставка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процентна ставка по середньострокових та довгострокових кредитах. Розмір П.п.с. не фіксується на весь строк надання кредиту, як це буває у традиційній практиці, а переглядається через проміжок часу, погоджений кредитором та одержувачем позички залежно від зміни ситуації на відповідному кредитному ринку. При використанні П.п.р. процентний ризик припадає на одержувача позички.

Плагін

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Плагін – надбудова до будь-якої програми, що розширює її можливості.
Плагин

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Плагин (Plugin)  В большинстве случаев термины плагин и модуль эквиваленты и взаимозаменяемы. Ранее использовавшийся термин addon-дополнение исключен разработчиками в пользу термина плагин. В страницах интерфейса администрирования преобладает термин плагин


План (план)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Модель майбутнього стану економічної системи в цілому, господарства країни, галузей, регіонів, окремих підприємств, фірм, компаній. 2.Порядок, послідовність виконання певних робіт, викладання будь-якого матеріалу (доповіді, лекції, інформації).

План (план)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Модель майбутнього стану економічної системи в цілому, господарства країни, галузей, регіонів, окремих підприємств, фірм, компаній. 2.Порядок, послідовність виконання певних робіт, викладання будь-якого матеріалу (доповіді, лекції, інформації).

ПЛАН ВРЕГУЛЮВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАН ВРЕГУЛЮВАННЯ
(англ. settlement plan [ˈsɛtlmənt plæn])
- рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення
неплатоспроможного банку з ринку


ПЛАН НА ВИПАДОК КРИЗОВИХ ОБСТАВИН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАН НА ВИПАДОК КРИЗОВИХ ОБСТАВИН
(англ. crisis circumstance plan [ˈkrʌɪsɪs ˈsəːkəmst(ə)ns plan])
- документ, у якому викладено послідовність дій банку в разі настання кризових обставин:
обвалу певного ринку чи валюти, різкого та незапланованого відпливу коштів вкладників,
збоїв в операційних системах тощо. Такий план є елементом системи проактивного управління банком, коли можливі проблеми визначаються заздалегідь та формується підхід до їх
подолання.
Він має бути затверджений відповідним органом банку, виходячи із принципів корпоративного
управління


План рахунків (план счетов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система, сукупність упорядкованих бухгалтерських рахунків.

План рахунків (план счетов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система, сукупність упорядкованих бухгалтерських рахунків.

Плани індикативні (планы индикативные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
радчі плани.

Плани індикативні (планы индикативные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
радчі плани.

Плани директивні (планы директивные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плани, які після затвердження набувають сили закону і підлягають обов’язковому виконанню.

Плани директивні (планы директивные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плани, які після затвердження набувають сили закону і підлягають обов’язковому виконанню.

Плани перспективні (планы перспективные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плани, показники яких розроблені на тривалий прогнозований період. Розрізняють довгострокові плани (на 10-15 років) і середньострокові (на 3-5 років).

Плани перспективні (планы перспективные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плани, показники яких розроблені на тривалий прогнозований період. Розрізняють довгострокові плани (на 10-15 років) і середньострокові (на 3-5 років).

Плани поточні (планы текущие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плани, розраховані на короткий період

Плани поточні (планы текущие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плани, розраховані на короткий період

ПЛАНОВА ВИЇЗНА ПЕРЕВІРКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАНОВА ВИЇЗНА ПЕРЕВІРКА
(англ. scheduled onsite inspection [ʃɛdjuːld ɒn saɪt ɪnˈspɛkʃən])
- виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу                                      - запланована Органом контролю перевірка відповідності діяльності суб’єкта первинного
фінансового моніторингу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, який підлягає
перевірці. Планова виїзна перевірка проводиться за період з дати закінчення попередньої
перевірки або за певний період діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингуПЛАНОВА ПЕРЕВІРКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАНОВА ПЕРЕВІРКА
(англ. scheduled inspection [ˈʃɛdjuːld ɪnˈspɛkʃən])
- перевірка діяльності суб’єкта, яка передбачена у плані проведення перевірок (джерело:
Порядок проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного
фінансового моніторингу: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про
затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів
первинного фінансового моніторингу» від 06.05.2015 № 489, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 25 травня 2015 р. за № 596/27041 // Офіційний вісник України. – 2015. –
№ 45. – Ст. 1443; Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його
територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу: затверджено
наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення перевірок
Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного
фінансового моніторингу» від 13.05.2015 № 673/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 13 травня 2015 р. за № 528/26973


Планування (планирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна із складових управління, що полягає в розробці планів і їх реалізації. Планами визначаються основні показники розвитку економічної системи, способи їх досягнення.

Планування (планирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна із складових управління, що полягає в розробці планів і їх реалізації. Планами визначаються основні показники розвитку економічної системи, способи їх досягнення.

ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКА, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКА, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ - особливо тяжкий злочин, що належить до категорії міжнародних злочинів проти миру. Відповідно до КК України караними є планування, підготовка або розв'язування агрес. війни чи воєн, конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, ведення агрес. війни або агрес. воєнних дій (ч. 1, 2 ст. 437). Об'єктами злочину є заг. мир і міжнар. безпека, основи співіснування народів і держав, яке грунтується на принципах незастосуван-ня сили, невтручання, тер. цілісності держав. Агресією є застосування д-вою (групою держав) збройної сили проти суверенітету, тер. цілісності, політичної незалежності ін. д-ви чи народу (нації) або якимось ін. способом, несумісним із Статутом ООН (ст. 1 336 Резолюції ГА ООН 1974). Агресивний воєн, конфлікт відрізняється від агрес. війни лише обмеженістю політ, цілей та масштабами воєн, дій, тому він також заборонений міжнар. правом як спосіб вирішення суперечностей між д-вами із застосуванням збройної сили. Планування агрес. війни полягає у розробці планів її ведення, підготовка такої війни — в реальному здійсненні комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розв'язування і ведення агрес. війни. Розв'язання війни виражається в актах агресії, що передують повномасштаб. веденню війни незалежно від факту її оголошення (вторгнення або напад збройних сил однієї д-ви на тер. іншої, бомбардування території, напад збройних сил на сухопутні, мор. або повітр. сили чи флоти ін. д-ви тощо). Перелік актів агресії у ст. З Резолюції ГА ООН 1974 не є вичерпним. РБ ООН уповноважена кваліфікувати такими й ін. акти, що мають ознаки агресії відповідно до положень Статуту ООН. Участь у змові, спрямованій на планування, підготовку або розв'язування агрес. війни чи воєнного конфлікту, характеризується домовленістю між кількома суб'єктами злочину про спільне здійснення хоча б одного з перелічених злочин, діянь, яка виявляється у погодженості дій (координації планів, узгодженні способів їх реалізації тощо). Об'єктивна сторона злочину характеризується вчиненням хоча б однієї з передбачених ч. 1 ст. 437 КК дій. Злочин належить до продовжуваних і водночас містить форм, склад — є закінченим з моменту вчинення самої дії. Із суб'єктивної сторони злочин вчиняється з умислом: особа усвідомлює, що планує, готує або розв'язує агрес. війну чи воєн, конфлікт, бере участь у змові і бажає так чинити. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 437, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років, а передбачений ч. 2 цієї статті — на строк від 10 до 15 років. Кваліфікованим складом злочину є ведення агрес. війни або воєн, конфлікту, в ході яких реалізуються цілі, сформульовані при їх плануванні.


ПЛАТІЖ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖ
(англ. payment [peɪmənt])
- виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи податкових зобов’язань, що виникли в
поточному або попередніх бюджетних періодах (джерело: Бюджетний кодекс України:
Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


ПЛАТІЖ З МАРШРУТНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖ З МАРШРУТНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ
(англ. cover payment [ˈkʌvə ˈpeɪmənt])
- відноситься до електронного переказу, який об’єднує повідомлення про платіж, що скероване
безпосередньо відправляючою фінансовою установою до фінансової установи отримувача,
із маршрутною інструкцією фінансування (супроводження) від відправляючої фінансової
установи до фінансової установи отримувача через одну чи більшу кількість транзитних
фінансових установ


ПЛАТІЖ ЗА ВЕКСЕЛЕМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖ ЗА ВЕКСЕЛЕМ
(англ. payment by the bill [ˈpeɪmənt baɪ ðə bɪl])
- операція, за якої оплату векселя здійснює платник або інша уповноважена особа або в
порядку регресу, або в порядку посередництва, або в порядку поручительства (джерело:
Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті
на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України
«Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в
національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508


ПЛАТІЖ СЕРІЙНИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖ СЕРІЙНИЙ
(англ. serial payment [ˈsɪərɪəl ˈpeɪmənt])
- прямий послідовний ланцюжок платежів, коли грошовий переказ та супроводжуючі платіжні
повідомлення переказуються разом від фінансової установи відправника до фінансової
установи отримувача напряму чи через одну або більше фінансову установу посередника
(напр.,банки кореспонденти)


ПЛАТІЖ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ
(англ. third party payment [θɜːd ˈpɑːti ˈpeɪmənt])
- для того, щоб не допустити конфіскації активів Управління по податковим і митним зборам
Її Величності у відсутнього трейдера, «буферна» компанія заплатить постачальнику ЄС від
їх імені, так званий платіж третьої сторони. Фактично відсутній трейдер не має фінансових
активів, щоб покрити витрати ані на закупівлю товара, ні на податкові зобов’язанняПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ
(англ. payment instruments [ˈpeɪmənt ˈɪnstrʊmənts])
- засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунку платника (джерело:
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті:
затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004
№22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004р. за №377/8976


ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ (МОНЕТИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ (МОНЕТИ)
(англ. payment bills (coins) [ˈpeɪmənt bɪlz (kɔɪnz)])
- справжні банкноти (монети), що за встановленими Національним банком критеріями
можуть використовуватися за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки,
вклади, акредитиви, для переказів та обміну (джерело: Правила визначення платіжних ознак
та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України: затверджено
постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил визначення
платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України»
від 23.10.2013 №422,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013р. за №1942/24474


Платіжна відомість (платежная ведомость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
бухгалтерський касовий документ, на основі якого проводиться виплата заробітної плати працівникам підприємства, окремим особам, інші види грошових виплат.

Платіжна відомість (платежная ведомость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
бухгалтерський касовий документ, на основі якого проводиться виплата заробітної плати працівникам підприємства, окремим особам, інші види грошових виплат.

Платіжна вимога

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача;


ПЛАТІЖНА ВИМОГА 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНА ВИМОГА
(англ. payment requirement [ˈpeɪmənt rɪˈkwaɪəmənt])
- розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні
обтяжувача чи отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження
з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача
(джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001
№ 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137; Інструкція
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою
Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 29 березня 2004р. за №377/8976


ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ
(англ. payment claim-order [peɪmənt kleɪm-ˈɔːdə])
- розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму коштів та доручення платника банку,що його обслуговує, здійснити переказ
 визначеної платником суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача(джерело:
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні:
Закон України від 05.04.2001№2346-IIIПЛАТІЖНА КАРТКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНА КАРТКА
(англ. paycard [peɪ kɑːd])
- електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку
пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів
з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів
і послуг,перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів
у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших
операцій, передбачених відповідним договором (джерело: Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 №2346-III


ПЛАТІЖНА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНА ОПЕРАЦІЯ
(англ. payment transaction [ˈpeɪmənt trænˈzækʃən])
- дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття
готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього
електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками


ПЛАТІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ
(англ. payment institution [peɪmənt ˌɪnstɪˈtjuːʃən])
- юридична особа, що визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші
функції щодо абезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність згідно з
цим Законом та договором (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні:
Закон України від 05.04.2001 №2346-III


ПЛАТІЖНА ПОСЛУГА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНА ПОСЛУГА
(англ. payment service [peɪmənt ˈsɜːvɪs])
- діяльність щодо забезпечення виконання платіжних операцій з використанням електронного
платіжного засобу, яка здійснюється постачальниками платіжних послуг (джерело:  Положення
про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їхвикористанням:
затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій
з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014№705Платіжна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України. Міжнародна платіжна система платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.


ПЛАТІЖНА СИСТЕМА 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА
(англ. payment system [peɪmənt ˈsɪstɪm])
- платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають
між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою
функцією, що має виконувати платіжна система (джерело: Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III.
- сукупність організаційноекономічних, технічних і фінансових процедур, що використовуються для здійснення фінансових трансакцій з фінансовими інструментами між
банками та їх клієнтами із застосуванням комп’ютерних систем.


ПЛАТІЖНА СХЕМА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНА СХЕМА
(англ. payment scheme [ˈpeɪmənt skiːm])
- умови, згідно з якими проводиться облік операцій за електронними платіжними засобами
користувача та здійснюються розрахунки за цими операціями (джерело: Положення про
порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням:
затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій
з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 №705


Платіжне доручення

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Платіжне доручення – розрахунковий документ, який містить доручення платника банку або іншій установі - члену платіжної системи, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача.


Платіжне доручення (платежное поручение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розрахунковий документ, що містить доручення підприємства обслуговуючому його банкові про перерахування коштів на рахунок юридичної чи фізичної особи, якій підприємство перераховує гроші.

Платіжне доручення (платежное поручение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розрахунковий документ, що містить доручення підприємства обслуговуючому його банкові про перерахування коштів на рахунок юридичної чи фізичної особи, якій підприємство перераховує гроші.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
(англ. payment order [ˈpeɪmənt ˈɔːdə])
- розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ
визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача (джерело: Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III
// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137);
- розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку
про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача


Платіжне повідомлення (платежное извещение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, яким фінансовий орган повідомляє платника податків про суму та строки внесення ним відповідних платежів.

Платіжне повідомлення (платежное извещение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, яким фінансовий орган повідомляє платника податків про суму та строки внесення ним відповідних платежів.

ПЛАТІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ
(англ. payment instrument [ˈpeɪmənt ˈɪnstrʊmənt])
- засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних інструментів належать документи
на переказ та електронні платіжні засоби (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів
в Україні: Закон України від 05.04.2001 №2346-III


Платіжний баланс (платежный баланс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення між сумою платежів, здійснених даною країною за кордоном, і сумою надходжень до цієї країни з-за кордону за певний період (рік, квартал, місяць). П.б.

Платіжний баланс (платежный баланс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення між сумою платежів, здійснених даною країною за кордоном, і сумою надходжень до цієї країни з-за кордону за певний період (рік, квартал, місяць). П.б.

ПЛАТІЖНИЙ ДОДАТОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНИЙ ДОДАТОК
(англ. payment application [ˈpeɪmənt ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n])
- програмний засіб, розміщений в апаратно-програмному середовищі електронного платіжного засобу, за допомогою якого здійснюються платіжні та інші операції, передбачені договором (джерело: Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і
здійснення операцій з їх використанням:затверджено постановою Правління Національного
банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»
від 05.11.2014 №705


ПЛАТІЖНИЙ ПРИСТРІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНИЙ ПРИСТРІЙ
(англ. payment device [ˈpeɪmənt dɪˈvaɪs])
- технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний
комплекс самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з
ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними
можливостями цього пристрою (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III


ПЛАТІЖНИЙ ТЕРМІНАЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТІЖНИЙ ТЕРМІНАЛ
(англ. payment terminal [ˈpeɪmənt ˈtɜːmɪnl])
- електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі
видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із
застосуванням електронного платіжного засобу (джерело: Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 №2346-III


Плата (плата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Кошти, що їх належить сплачувати за придбані товари, використані ресурси, кредити. 2.В електроніці

Плата (плата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Кошти, що їх належить сплачувати за придбані товари, використані ресурси, кредити. 2.В електроніці

Платежі (платежи)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Фінансово-грошові операції, пов’язані з оплатою фінансово-господарських операцій з розрахунками за договірними зобов’язаннями. 2.Кошти, сплачувані в державний бюджет, кредитні установи організації, підприємства за користування природними ресурсами, кредитами тощо, що їх здійснюють юридичні і фізичні особи.

Платежі (платежи)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Фінансово-грошові операції, пов’язані з оплатою фінансово-господарських операцій з розрахунками за договірними зобов’язаннями. 2.Кошти, сплачувані в державний бюджет, кредитні установи організації, підприємства за користування природними ресурсами, кредитами тощо, що їх здійснюють юридичні і фізичні особи.

ПЛАТЕЖІ МОБІЛЬНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТЕЖІ МОБІЛЬНІ
(англ. mobile payments [ˈməʊbaɪl ˈpeɪmənts])
- платежі за товари та послуги з використанням мобільних телефонів чи засобів безпроводового зв’язку. Платежі приймаються від пристрою мобільного засобу зв’язку,
використовуючи  голосові команди, протоколи текстових повідомлень (для прикладу
sms) чи протоколи безпроводного доступу (WAP), які дозволяють отримати доступ в
Інтернет з телефону.
Авторізація зазвичай відбувається шляхом введення унікального особистого ідентифікаційного
номера (PIN), який пов’язаний з користувачем чи мобільним засобом. Приймання мобільних
платежів у різних країнах відрізняється


ПЛАТЕЖІ НЕТРАДИЦІЙНІ РОЗДРІБНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТЕЖІ НЕТРАДИЦІЙНІ РОЗДРІБНІ
(англ. non-traditional retail payments [nɒn-trəˈdɪʃənl ˈriːteɪl ˈpeɪmənts])
- більш нові іноваційні платіжні продукти, які не належать до традиційних роздрібних
платежів. До них належать передоплатні картки, електронні гаманці, мобільні платежі, послуги
оплати через Інтернет, цифрові дорогоцінні метали


ПЛАТЕЖІ ТРАДИЦІЙНІ РОЗДРІБНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТЕЖІ ТРАДИЦІЙНІ РОЗДРІБНІ
(англ. traditional retail payments [trəˈdɪʃənl ˈriːteɪl ˈpeɪmənts])
- споживчі платежі на невеликі суми, що не вимагають негайного розрахунку. При цьому
до паперових негрошових роздрібних платіжних інструментів належать чеки, переказні
векселі на пред’явника, тревел-чеки та інші банківські тратти, а до електронних негрошових
роздрібних платіжних документів належать кредитні та дебетні картки, а також кредитний
переказ та прямий дебет. Крім того, до традиційних електронних платежів належать банківські
платежі за продукти та послуги, грошові перкази, що виконуються банківськими посередниками


Платні сервіси

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Платні сервіси – сервіси, для можливості використання яких, необхідно надіслати платне СМС-повідомлення. Наприклад: 1) місце для додаткових фотографій; 2) послуга «Невидимка»; 3) видалення низьких оцінок фотографій; 4) можливість використання широкого асортименту смайликів, в тому числі рухомих; 5) очищення сторінки від непроханих гостей, з видаленням їх з списку переглядів; 6) можливість закривати сторінку від перегляду всіма користувачами, крім друзів; 7) первісна реєстрація: для відправлення повідомлень, завантаження та оцінювання фотографій, можливості залишати коментарі у форумах і відвідувати сторінки інших користувачів.


ПЛАТНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТНИК
(англ. payer [ˈpeɪə])
- особа, з рахунка якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання/
формування документа на переказ готівки разом із відповідною сумою коштів (джерело:
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346III
-(трасат) юридична або фізична особа(боржник, платник), яка зобов’язана(ий) сплатити
за переказним векселем (траттою) (джерело: Положення про порядок здійснення банками
операцій з векселями в національній валюті на території України:
затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті
на території України» від 16.12.2002 №508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2003р. за №174/7495


ПЛАТНИК ОСОБЛИВИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТНИК ОСОБЛИВИЙ
(англ. special payer [ˈspɛʃəl ˈpeɪə])
- юридична або фізична особа, яка має здійснити платіж за векселем за дорученням, за
рахунок і від імені іншої особи - платника за векселем (джерело: Положення про порядок
здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України:
затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження
Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на
території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2003 р. за № 174/7495


ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
(англ. solvency [ˈsɒlvənsi])
- здатність боржника/контрагента банку здійснювати розрахунки за всіма видами своїх
зобов’язань відповідно до умов договорів (джерело: Положення про визначення банками
України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено
постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення
про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими
операціями» від 30.06.2016 №351


Платоспроможність (платежеспособность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спроможність держави, юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов'язання по торговельних, кредитних та інших операціях, які стосуються грошей.

Платоспроможність (платежеспособность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спроможність держави, юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов'язання по торговельних, кредитних та інших операціях, які стосуються грошей.

Платформа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Платформа – основа, на якій будується і працює комп’ютер. Залежно від контексту термін може відноситися до апаратури, зокрема до типу процесора, або до комбінації апаратури та операційної системи.Платформа як послуга

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Платформа як послуга (PaaS, англ. Platform - as - a - Service) – модель, коли споживачеві надається можливість використання хмарної інфраструктури для  розміщення  базового  програмного  забезпечення  для  наступного розміщення на ньому нових або існуючих додатків (власних, розроблених на замовлення або придбаних тиражованих додатків).ПЛЕБІСЦИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПЛЕБІСЦИТ - (лат. — рішення народу, від — простий народ і — рішення, постанова) — 1) термін, яким позначається інститут референдуму або один з його різновидів; 2) форма безпосередньої демократії. П. — голосування осіб, наділених активним виборчим правом, щодо зміни держ. належності певної території або визначення її статусу як території новоутв. д-ви, а також прийняття або зміни форми держ. правління. За заг. правилом П. проводяться у межах територій, які є об'єктом можливої цесії (передачі) й за участю лише їх населення. Питання тер. змін, здійснюваних у відповід. спосіб, іноді регламентується на рівні конституцій. У конституції Азербайджану 1995 зазначено, що за рішенням парламенту може бути проведене всенародне голосування щодо «уточнення кордонів» (ст. 12). «Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України» — вказано у ст. 73 Конституції України 1996. В чинних конституціях Словаччини і Хорватії передбачено референдний спосіб вирішення питань вступу до союзів з ін. д-вами та виходу з них, хоча юрид. природа таких 337 союзів не зазначається. Термін «плебісцит» генетично пов'язаний з теорією народного суверенітету, сформульованою напередодні Вел. франц. революції 18 ст. Як і в попередні істор. часи, тер. д-ви вважалася об'єктом особливого речового права, однак суб'єктом цього права визнавався не монарх, наділений абс. владою (суверен), а населення (народ) відповід. території. За змістом такого підходу питання т. з. передачі території, тобто тер. змін, мають вирішуватися на основі волевиявлення відповідного населення шляхом голосування. Наприкінці 18 ст. у л-рі вперше з'являється термін «плебісцит» для позначення способу (юрид. передумови) приєднання до конкр. д-ви тих земель, які були заселені й знаходилися під тер. юрисдикцією ін. держав. Перший П. проведено 1791, його предметом було приєднання до Франції певних держ. утворень. 1805 відбувся П. з питання унії між Швецією та Норвегією і, в разі її розірвання, визначення форми держ. правління для останньої. У 60—70-х pp. 19 ст. ряд П. проведено в процесі об'єднання Італії. Майже всі П., що відбулися у 19 ст., мали т. з. окупаційний характер. Вони проводилися на основі рішень органів держав, до яких за наслідками П. мали бути приєднані відповідні території, і в умовах, коли ці д-ви, по суті, контролювали проведення голосувань. Починаючи з серед. 19 ст., П. визнано в практиці міждерж. відносин правовим обгрунтуванням тер. змін. Водночас П. виконував роль одного із засобів мир. врегулювання міжнародних спорів. Згодом П. почали сприймати і як можливий спосіб реалізації права націй на самовизначення. За результатами таких П., напр., самовизначилися Ісландія (1944) та Алжир (1962). Однак П. іноді проводилися за політ, умов, які, по суті, унеможливлювали реальне волевиявлення населення. Таким чином відбулося голосування, зокрема, в Австрії щодо т. з. аншлюсу (приєднання до Німеччини), попередньо вже фактично здійсненого (1938). З серед, того ж 19 ст. разом з терміном «плебісцит» почали застосовувати термін «референдум». Перший був притаманний теорії і практиці т. з. романських країн (Італії, Іспанії, Франції та ін.), другий широко використовувався у Швейцарії і США. Згодом обидва терміни почали звичайно розглядати як синоніми. Водночас багато авторів вбачають певні відмінності між референдумом і П. Останній розглядається як один з різновидів референдуму за предметом, а саме як відповідне голосування щодо держ. належності або загального статусу тієї чи ін. території. Нині П. визнається і голосування з приводу визначення або зміни форми державного правління. Таким, напр., було згадане голосування в Ісландії, за наслідками якого не тільки утв. нову д-ву, а й визначено форму її правління. Питання форми держ. правління були предметом П. в Італії (1946), Греції (1975) і Бразилії (1993). Існує також думка, за якою відмінність між референдумом і П. полягає у тому, що предметом першого може бути прийняття конституції чи закону або внесення змін до них, а також скасування закону, а предметом П. — вирішення ін. питань. Іноді П. називають голосування щодо надання «верховної влади» одній особі. Такий підхід сформульовано у франц. юрид. л-рі ще в кін. 19 ст. За ним П. були, зокрема, голосування щодо надання Наполеону Бонапарту статусу довічного консула (1802), а згодом імп. титулу 338 і гідності (1804). За будь-яких умов, відмінність між референдумом і П. визнається в науці. Проте за своєю політ.-правовою природою і порядком проведення вони є тотожними.


Плинність (текучесть)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник рівня зміни складу працівників підприємства, організації, установи, внаслідок звільнення їх і переходу на іншу роботу за власним бажанням.

Плинність (текучесть)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник рівня зміни складу працівників підприємства, організації, установи, внаслідок звільнення їх і переходу на іншу роботу за власним бажанням.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ
(англ. corruption notice [kəˈrʌpʃən ˈnəʊtɪs])
- повідомлення про порушення вимог Закону, Закону України «Про політичні партії в Україні» та містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону особами, визначеними у статті 3 Закону (джерело: Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про
політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання
корупції


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРІЛІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРІЛІ ОПЕРАЦІЇ
(англ. suspicious transaction report (STR) [səsˈpɪʃəs trænˈzækʃən rɪˈpɔːt])
- включає звіти про підозрілу діяльність та інші форми звітування від фінансових установ,
що пов’язані з підозрілою діяльністю клієнта


ПОВІДОМЛЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВІДОМЛЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
(англ. notice in criminal proceedings [ ˈnəʊtɪs ɪn ˈkrɪmɪnl prəˈsiː.dɪŋz])
- процесуальна дія, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє
певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної
процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну
дію (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від13.04.2012
№4651-VI


Повідомлення1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повідомлення1 – це різні форми подання будь-якої інформації.Повідомлення2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повідомлення2 дія за значенням повідомити, повідомляти і повідомлятися.Повідомлення3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повідомлення3   –  фрагменти  інформації,  що  передаються  від  одного користувача до іншого.


Повідомлення4 (інформація)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повідомлення4 (інформація) – те, що сповіщається комусь; письмова чи усна інформація.Повідомлення5 (дані)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повідомлення5    (дані)  –  дані,  інформація,  передані,  викладені  ким-небудь.


Повідомлення6 (виступ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повідомлення6 (виступ) – невеликий публічний виступ, невелика доповідь на будь-яку тему.
Повідомлення7 (документ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повідомлення(документ) – папір, документ, в якому про щось повідомляється, сповіщається.Повідомлення8

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повідомлення8  – в інформатиці: упорядкована послідовність символів, призначена для передачі інформації.


ПОВІРЕНИЙ У СПРАВАХ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОВІРЕНИЙ У СПРАВАХ – третій, нижчий клас дипломатичних представників, які очолюють посольства або місії. Передбачений Віденським Регламентом 1815 та Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961. До інституту П.у с. вдаються, як правило, за особливих обставин, напр., у разі не зовсім нормалізованих чи навіть напружених стосунків між д-вами. Це знаходить своє відображення, зокрема, і в способі акредитування П. у с. Якщо посли й посланники акредитуються при главах іноз. держав і мають вірчі грамоти до них від глав своїх держав, то П. у с. акредитуються при міністрах закорд.справ країн перебування і замість вірчих грамот отримують тільки відповідні листи від міністрів закорд.спра своїх країн. Від П.у с., призначення яких має пост.характер і які належать до самост. 3-го класу глав дипломатичних представництв, слід відрізняти тимчасових повірених у справах.


ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР - частина земного простору, заповнена атм. повітрям. У нормат. розумінні — це простір, який входить до складу державної та міжнародної територій. За конфігурацією П. п. нагадує усічений конус з вершиною у центрі земної кулі й перпендикулярними до земної поверхні бічними сторонами, які пролягають через сухопут. та мор. кордони д-ви вгору. Розрізняють П. п. суверенний (національний) і П. п. міжнародний (відкритий). Перший є елементом держ. території (поряд із суходолом, надрами та водами), другий знаходиться за межами поширення держ. суверенітету, над відкритим морем та Антарктикою. Прав, режим міжнар. П. п. грунтується на принципі свободи використання. Вш визначається нормами міжнар. права і є вільним для польотів будь-яких літальних апаратів. Напр., П. п. над Антарктидою вільний для польотів цив. повітр. суден усіх країн, а держ. повітр. судна можуть виконувати польоти виключно із зазначеною у Договорі про Антарктику 1959 метою як над материком, так і над територією, що прилягає до неї на південь від 60-ї паралелі. Структура нац. П. п. України складається з: повітр. трас та місцевих повітр. ліній, повітр. коридорів для перетинання держ. кордону, встановлених та невстановлених маршрутів польотів, районів виконання авіац. робіт, заборонених зон, обмежених зон, зон обмеження польотів і небезпечних зон. Повітр. траси та місцеві повітр. лінії повинні бути серти-фіковані на відповідність їх чинним в Україні нормам придатності до експлуатації з видачею відповід. сертифіката. Вони заносяться до Передиху повітр. трас і місц. повітр. ліній України. За використання П. п., аеронавігац. та інформ. забезпечення стягується 339 відповідна плата. В разі порушення встановлених правил використання П. п. України настає цив., адм., крим. та ін. відповідальність (ст. 9, 10, 49, 50 Повітряного кодексу України). Суверенітет д-ви над П. п. може мати певні прав, обмеження з огляду на спец, питання забезпечення нац. безпеки, безпеки польотів чи неконтрольованих зон польотів тощо. Але такі обмеження, згідно з принципом взаємності, не повинні зачіпати суверенітету ін. держав. Особливий статус має відкритий П. п. над міжнародними протоками. Він є вільним для транзитних польотів. У цьому випадку співвідношення суверенних нац. прав припротокових держав і норм міжнар. права грунтується на принципі взаємодії норм міжнар. та нац. права. Оскільки суверенітет д-ви діє у рамках міжнар. права, вона не може на власний розсуд, без урахування взаємності, встановлювати для транзит, польоту норми, які б суперечили нормам міжнар. права. Однак з огляду на свої нац. інтереси кожна держава самостійно встановлює та оприлюднює повітр. коридори над протоками. Право транзит, прольоту не діє щодо проток, які використовуються для міжнар. судноплавства з урахуванням навігац. та гідрогр. умов. У протоках, які знаходяться між відкритим морем і територіальним морем, у т. ч. у виключній (морській) економічній зоні діє право мирного проходу (прольоту) всіх суден. Правовий статус П. п. над ними підпорядковується виключному суверенітету та нац. правилам виконання польотів. Польоти над архіпелажними водами виконуються виключно по встановлених повітряних трасах з метою безперервного, швидкого та безперешкодного транзиту з однієї частини відкритого моря в іншу. При цьому власники повітр. суден повинні утримуватися від загрози застосування сили проти суверенітету, тер. недоторканності та незалежності держави-архіпелагу, а екіпажі повітр. суден зобов'язані чітко дотримуватися вимог нац. повітряного права та міжнар. рекомендованої практики. З метою підтримання належ, безпеки польотів встановлюється і прав, режим використання П. п. (національний та міжнародний), який є встановленою сукупністю юрид. норм, котрі визначають права д-ви щодо порядку та правил використання нац. П. п., порядку повітр. руху, прав, статусу повітр. суден, їх екіпажів, пасажирів, вантажів тощо. В Україні ці питання регулюються Повітр. кодексом, а також Положенням про використання П. п. України (затв. КМ України 29.ІІІ 2002).


ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ
(англ. asset recovery [ˈæsɛt rɪˈkʌvəri])
- повернення чи репатріація доходів, одержаних від незаконної діяльності, коли такі доходи
були розміщені в іноземних країнах


Повернення кредиту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повернення кредиту – можливість для студента в онлайн режимі знову вивчити і перездати курс, в якому він раніше не був успішний.ПОВНІ ДАНІ РЕЄСТРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВНІ ДАНІ РЕЄСТРУ
(англ. complete registry data [kəmˈpliːt ˈredʒ.ɪ.stri ˈdeɪtə])
- всі дані, внесені до Реєстру відповідно до законодавства його користувачами (джерело:
Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016№3,зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за №959/29089


ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
(англ. no-limited company [nəʊ-ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni])
- товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють
підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну)
відповідальність за його зобов’язаннями усім майном, що їм належить (джерело: Цивільний
кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №435-IV
-господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору
здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну
відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном(джерело: Господарський
кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №436-IV


Повноваження (полномочия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
права юридичної чи фізичної особи на здійснення господарських операцій, а також на представництво, що закріплено законодавчо або нотаріально.

Повноваження (полномочия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
права юридичної чи фізичної особи на здійснення господарських операцій, а також на представництво, що закріплено законодавчо або нотаріально.

ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
(англ. authority of the responsible officer [ɔːˈθɒrɪti  ɒv ðə rɪsˈpɒnsəbl ˈɒfɪsə])
До повноважень відповідального працівника належать:
1) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції,
що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу, про фінансові
операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов’язані із
вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України;
2) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції (їх учасників),
стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
3) проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового
моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань
фінансового моніторингу;
4) право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, засобів телекомунікації, архівів суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
5)залучення будь-яких працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу до
здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення та перевірок з цих питань;
6)організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення
з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів
з питань фінансового моніторингу;
7) одержання пояснень від працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу
незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу;
8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб’єктів державного фінансового
моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання
 та нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок
діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства
у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
9) прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити
спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів.
Відповідальний працівник виконує також інші функції відповідно до законодавства та
внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (джерело: Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від
14.10.2014 № 1702-VII


ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА
(англ. representative’s powers [ˌreprɪˈzentətɪvz paʊər])
- коло прав і обов’язків, які покладаються на представника особою, котру він представляє, за
законом чи адміністративним актом


ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ
(англ. authority of the state financial monitoring entities [ɔːˈθɒrɪti ɒv ðə steɪt
faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtərɪŋ ˈɛntɪtiz])
Cуб’єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов’язані:
1) здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі
безвиїзних, у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового  моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції регулювання і нагляду за суб’єктом
первинного фінансового моніторингу.Нагляд за виконанням вимог законодавства, що регулює
відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню  тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, банками,віднесеними до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації, здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у встановленому ним порядку;
2)забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного
фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  розповсюдження
зброї масового знищення (в тому числі надавати роз’яснення з питань  застосування законодавства у цій сфері);
3) здійснювати регулювання та нагляд з урахуванням оцінки ризиків у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення
відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу,
 для обмеження (зменшення)ризиків під час їх діяльності;
4)вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
5)проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників
6)інформувати cпеціально уповноважений орган з метою виконання покладених на нього
завдань про виявлені порушення законодавства.
7)щороку,але не пізніше ніж протягом січня наступного року надавати спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлені порушення та заходи, вжиті до суб’єктів
первинного фінансового моніторингу та/або посадових осіб з метою їх усунення та/або
недопущення у подальшій діяльності;
8) забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного
фінансового моніторингу і правоохоронних органів;
9) погоджувати із спеціально уповноваженим органом проекти будь-яких нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з виконанням вимог цього Закону;
10) подавати спеціально уповноваженому органу інформацію, зокрема документи, необхідні
для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації про особисте життя
громадян), у порядку, визначеному законодавством;
11)вживати відповідно до законодавства заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації
осіб, які здійснюватимуть чи здійснюють управління, мають намір набути істотну участь (або
є кінцевими вигодоодержувачами) у суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
12) вживати відповідно до законодавства заходів для недопущення до управління суб’єктами
первинного фінансового моніторингу осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм;
13)вживати у випадках, встановлених законодавством, заходів для недопущення формування
капіталу відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів,
джерела походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або
їх копій,засвідчених в установленому порядку;
14)використовувати інформацію спеціально уповноваженого органу про ознаки можливого
порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню  тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
для встановлення наявності відповідних порушень;
15)подавати (за наявності) спеціально уповноваженому органу інформацію про
припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду. Положення пунктів 6, 7, 9, 10,  14 15
частини другої цієї статті поширюються на суб’єктів  державного фінансового моніторингу,
за винятком спеціально уповноваженого органу.


ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК
(англ. plenipotentiary [ˌplɛnɪpəʊˈtɛnʃəri])
- особа, якій згідно з розпорядженням керівника юридичної особи надані повноваження щодо
здійснення конкретних дій (джерело: Інструкція про переміщення готівки і банківських
металів  через митний кордон України: затверджено постановою Правління Національного
банку України «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон
України» від 27.05.2008 №148,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008р. за №520/15211


Повнота інформації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Повнота інформації – показник, що характеризує міру достатності інформації для вирішення різних завдань.ПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
(англ. turnaround financial aid [ˈtɜːnəˌraʊnd faɪˈnænʃəl eɪd])
- сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати
за користування такими коштами, та є обов’язковою доповернення (джерело:Податковий
кодекс України:Закон України від 02.12.2010 №2755-VI


ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ
(англ. recurrence of crimes [rɪˈkʌrəns ɒv kraɪmz])
- вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті
Особливої частини цього Кодексу (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України
від 05.04.2001 № 2341-III


ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ ЧИ ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ ЧИ
ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ
(англ. related to terrorist financing or money laundering [rɪˈleɪtɪd tuː ˈtɛrərɪst
faɪˈnænsɪŋ ɔː ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ])
- використовується для опису валюти чи ОІП, що є: (і) доходом, чи використовуються, чи
призначені або виділені для їх використання з метою фінансування тероризму, терористичних
актів або терористичних організацій; або (іі) легалізованими доходами від відмивання коштів
або предикатних злочинів, чи інструментарієм, що використовується або призначений для
використання для скоєння таких злочинів


ПОВ’ЯЗАНІ З БАНКОМ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВ’ЯЗАНІ З БАНКОМ ОСОБИ
(англ. person related to the bank [ˈpɜːsn rɪˈleɪtɪd tuː ðə bæŋk])
Пов’язаними з банком особами є:
1) контролери банку;
2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;
3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів
банку;
4)споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
5)особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими
особами банку,керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини [ч. 1 ст.52];
8)юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині,та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в
цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини (джерело: Про банки і банківську іяльність:
Закон України від 07.12.2000 №2121-ІІІ


ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ
(англ. related persons [rɪˈleɪtɪd ˈpɜːsnz])
- юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або
економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням
таких критеріїв:
а) для юридичних осіб: одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через
пов’язаних осіб) володіє  корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними  правами у кожній такій юридичній особі у розмірі
20 і більше відсотків; одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи;
одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання)
50  ібільше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної
такої юридичної особи; принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи;
одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї
і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу); юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального
виконавчого органу або наглядової ради; кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
таких юридичних осіб є одна і та сама  фізична особа; повноваження одноособового  виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа;
сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи
та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує
суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній,
що провадять виключно лізингову діяльність,-більше ніж у 10 разів).
При цьому сума таких кредитів(позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду). Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитів (позик), залучених під державні гарантії;б) для фізичної особи та юридичної особи:
фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; фізична особа
має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи
або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого
органу або наглядової ради;фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі; фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого  органу такої юридичної особи або на
призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради; фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи; сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих  юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової
допомоги від  іншихфізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ  та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, -більше ніж у 10 разів).
При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу
визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду);     в) для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри,
опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.Усі корпоративні
права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичній особі в іншій юридичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які: безпосередньо належать такій
юридичній особі в іншій юридичній особі; належать будь-якій із пов’язаних сторін такої юридичної особи в іншій юридичній особі.
Для цілей визначення, чи володіє фізична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмірі 20 і більше відсотків у юридичній особі, усі  корпоративні
права,які належать (безпосередньо та/або опосередковано) фізичній особі, є сумою часток
 корпоративних прав, які: безпосередньо належать такій фізичній особі в юридичній особі;
належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної особи у зазначеній юридичній особі.
Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до цього підпункту,
такі особи визнаються пов’язаними між собою.Розмір частки володіння корпоративними правами розраховується у разі: опосередкованого  володіння (в одному ланцюгу) - шляхом множення часток володіння корпоративними правами; володіння через кілька ланцюгів - шляхом підсумовування часток володіння корпоративними правами в кожному ланцюгу.
У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній
особі в ланцюгу становить 20 і більше відсотків, усі особи такого ланцюга є пов’язаними
(незалежно від результатів множення) (джерело: Податковий кодекс України: Закон України
від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14,
№ 15-16, № 17 /. – Ст. 112);
- юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або
економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з таких ознак:юридична особа, що здійснює контроль за іншою юридичною особою або контролюється іншою юридичною особою чи перебуває під спільним
контролем з такою юридичною особою; фізична особа або члени її сім’ї,
які здійснюють контроль за іншою юридичною особою.
-юридичні особи, на управління та господарську діяльність яких партія здійснює вирішальний
вплив безпосередньо або через інших осіб, зокрема шляхом реалізації права володіння
або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на
формування складу, результатів голосування, а також вчинення правочинів, які надають
можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання
вказівки або виконувати функції органу управління, або має можливість здійснювати вплив
шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння
однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами
часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. До пов’язаних з партією осіб також належать кандидати на
виборах, висунуті партією або її місцевою організацією (джерело: Визначення термінів,що
вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України
про вибори: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
«Про визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії
в Україні» та законодавстві України про вибори»від 11.08.2016 №11,зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016р. за № 1226/29356


ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
(англ. related parties [rɪˈleɪtɪd ˈpɑːtɪz])
- сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює
контроль над іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень
іншою стороною. Операція пов’язаних сторін – це передавання активів або зобов’язань однією
пов’язаною стороною іншим пов’язаним сторонам


ПОВ’ЯЗАНА ОСОБА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОВ’ЯЗАНА ОСОБА
(англ. associate [əˈsəʊʃɪɪt])
- керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу,
керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь
у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової
установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер
афілійованої особи фінансової установи; члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи,
керівником, контролером афілійованої особи (членами сім’ї фізичної особи вважаються її
чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також
чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);юридична особа,в якій
члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради
фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту,керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої
особи, є керівниками або контролерами (джерело: Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001№2664-ІІІ
- особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем
з таким учасником процедури закупівлі; фізична особа або члени їїсім’ї, які здійснюють
контроль над учасником процедури закупівлі; службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин,
та члени сім’ї такої службової (посадової) особи; фізичні особи -члени тендерного комітету,
керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які  здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну  або зупинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або
вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо
або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється,зокрема,
шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою,
права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення
правочинів, що надають можливість визначати умови господарської діяльності,надавати
обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління
учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить
не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що сукупно
належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою
фізичною особою або членами її сім’ї.
(джерело: Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 №922-VIII
- особа, яка має спільного з боржником кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників), контролера (контролерів); особа, в якій боржник володіє істотною участю; особа, яка володіє істотною участю у боржникові; особа, яка поряд з боржником має спільного (спільних) власника (власників) істотної участі; або особа, яка належить фізичній особі або контролюється фізичною особою, яка перебуває у родинних стосунках (є чоловіком (дружиною), прямим родичем (батьком, матір’ю, дитиною, рідним братом, сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою), прямим родичем чоловіка (дружини), дружиною (чоловіком) прямих родичів) з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) боржника або з власником (власниками) істотної участі у боржникові; особа, яка є поручителем (майновим поручителем) за зобов’язаннями такого боржника.
Державні банки, банки за участю  держави, інші державні підприємства або органи державної
влади для цілей цього Закону не вважаються пов’язаними особами стосовно боржників, які
є державними підприємствами  (джерело:Про фінансову реструктуризацію: Закон України від
14.06.2016№1414-VIII
-фізична особа, яка за своїм службовим статусом, родинними зв’язками або майновим
станом пов’язана з діяльністю та управлінням банком і може одержати певні матеріальні
переваги в процесі виконання банком своїх функцій.П.о.можутьбути:1)керівникибанку;2)власники істотної участі в банку; 3) близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки керівника або власника істотної участі в банку;
4) афілійовані особи банку, керівники та власники істотної участі в афілійованих особах,
а також їх близькі родичіПОГАШЕНІ ВИМОГИ КРЕДИТОРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОГАШЕНІ ВИМОГИ КРЕДИТОРІВ
(англ. redemption of creditors’ claims [rɪˈdɛmpʃən ɒv ˈkrɛdɪtəz kleɪmz])
- задоволені вимоги кредиторів, вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у
тому числі заміну зобов’язання або припинення зобов’язання в інший спосіб, а також інші
вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними (джерело: Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992
№ 2343-XII


Погашення (погашение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
повернення позичальником коштів, одержаних ним від кредиторів, в обумовлені строки.

Погашення (погашение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
повернення позичальником коштів, одержаних ним від кредиторів, в обумовлені строки.

ПОГАШЕННЯ ВЕКСЕЛЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОГАШЕННЯ ВЕКСЕЛЯ
(англ. redemption of a bill [rɪˈdɛmpʃən ɒv ə bɪl])
- здійснення платежу за векселем векселедавцем (платником) (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території
України:затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження
Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на
території України» від 16.12.2002 №508,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28лютого 2003 р. за №174/7495


ПОГАШЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОГАШЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
(англ. redemption of electronic money [rɪˈdɛmpʃən ɒv ɪlɛkˈtrɒnɪk ˈmʌni])
- операція з вилучення електронних грошей з використання з одночасним наданням їх
пред’явникові готівкових або безготівкових коштів (джерело: Положення про електронні
гроші в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про
внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань
регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 № 481, зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 р. за № 1336/18631


ПОГАШЕННЯ ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОГАШЕННЯ ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(англ. redemption of issue securities [rɪˈdɛmpʃən ɒv ˈɪʃuː sɪˈkjʊərɪtiz])
- сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що здійснюються в установленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та пов’язані з  виконанням емітентом зобов’язань за борговими емісійними цінними паперами та іншими
емісійними цінними паперами в установлених законом випадках шляхом виплати власникам
таких цінних паперів номінальної вартості цінних паперів та доходуза такими цінними
паперами (якщо це передбачено проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних
паперів) або постачання (надання) товарів (послуг), або конвертації цінних паперів у
строки, передбачені проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів,
та скасування реєстрації випуску цінних паперів (джерело: Про цінні папери та фондовий
ринок: Закон України від 23.02.2006№3480-ІV


ПОГЛИБЛЕНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОГЛИБЛЕНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА
(англ. in depth client verification [ɪn-dɛpθ ˈklaɪənt vɛrɪfɪˈkeɪʃən])
- здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу заходів з отримання (зокрема
від органів державної влади, державних реєстраторів, з офіційних або публічних джерел)
інформації про клієнта (представника клієнта) для підтвердження або спростування наданих
ним даних, достовірність яких є сумнівною (джерело: Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму  та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 №1702-VII


Події

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Події – повідомлення, що розсилаються об’єктом передплатникам (різним елементам програм) при певній зміні стану об’єкта.Поділ праці (раздел труда)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
поділ праці, потрібної для виробництва продукту, на окремі операції, виконувані різними працівниками, спеціалізація працівників.

Поділ праці (раздел труда)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
поділ праці, потрібної для виробництва продукту, на окремі операції, виконувані різними працівниками, спеціалізація працівників.

Подільність системи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Подільність системи – властивість системи, яка передбачає, що її можна поділити на окремі частини – підсистеми або модулі.ПОДАРУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОДАРУНОК
(англ. gift [gɪft])- грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (джерело:
Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 №1700-VII


Податки (налоги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обов'язкові, нормовані платежі у державний або місцевий бюджети, що їх вносять окремі особи, підприємства, організації та установи.

Податки (налоги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обов'язкові, нормовані платежі у державний або місцевий бюджети, що їх вносять окремі особи, підприємства, організації та установи.

Податкові канікули (налоговые каникулы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
визначений законом період, протягом якого певні групи суб’єктів підприємницької діяльності звільняються від сплати окремих податків.

Податкові канікули (налоговые каникулы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
визначений законом період, протягом якого певні групи суб’єктів підприємницької діяльності звільняються від сплати окремих податків.

Податкові пільги (налоговые льготы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
часткове чи повне звільнення певного кола фізичних і юридичних осіб від сплати податків. Найчастіше це стосується благодійних організацій, інвалідів, пенсіонерів, дитячих і освітніх установ тощо.

Податкові пільги (налоговые льготы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
часткове чи повне звільнення певного кола фізичних і юридичних осіб від сплати податків. Найчастіше це стосується благодійних організацій, інвалідів, пенсіонерів, дитячих і освітніх установ тощо.

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
(англ. tax information [tæks ˌɪnfəˈmeɪʃən])
- сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин
у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи
завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України (джерело:
Про інформацію:Закон України від02.10.1992№2657-XII


Податкова декларація (налоговая декларация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційна заява платника податку про одержані ним за звітний період (квартал, півріччя, рік) доходи і поширювані на них податкові знижки і пільги.

Податкова декларація (налоговая декларация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційна заява платника податку про одержані ним за звітний період (квартал, півріччя, рік) доходи і поширювані на них податкові знижки і пільги.

ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ
(англ. tax avoidance [tæks əˈvɔɪd(ə)ns])
- юридична практика, спрямована на мінімізацію податкового законодавства шляхом  використання лазівки або виключення з правил,або прийняття ненавмисної інтерпретації
податкового кодексу. Зазвичай це відноситься до прагнення уникнути сплати податків,
дотримуючись букв закону, але суперечачи духу закону. Довести намір вчинення злочину
важко; тому розділювальна лінія між ухиленням від сплати податків та податковою
оптимізацією часто незрозуміла


Податкова політика (налоговая политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система заходів держави, здійснюваних у галузі податків.

Податкова політика (налоговая политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система заходів держави, здійснюваних у галузі податків.

Податкова система (налоговая система)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність податків, форм і методів оподаткування, збирання і використання податків, податкових органів, які запроваджені в країні.

Податкова система (налоговая система)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність податків, форм і методів оподаткування, збирання і використання податків, податкових органів, які запроваджені в країні.

Податковий кодекс (налоговый кодекс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зібрання законодавчих актів про оподаткування, об’єднаних в один цілісний документ.

Податковий кодекс (налоговый кодекс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зібрання законодавчих актів про оподаткування, об’єднаних в один цілісний документ.

Податок з обороту (налог с оборота)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обов’язковий фіксований податок з юридичних осіб

Податок з обороту (налог с оборота)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обов’язковий фіксований податок з юридичних осіб

Податок з продажу (налог на продажу)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податок, що встановлюється у відсотках до вартості реалізованих товарів і послуг. Є різновидом акцизного податку.

Податок з продажу (налог на продажу)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податок, що встановлюється у відсотках до вартості реалізованих товарів і послуг. Є різновидом акцизного податку.

Податок на власність (налог на собственность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податок на нерухомість (землю і будівлі) та іншу майнову власність, що застосовується в деяких країнах і сплачується як муніципальний податок у розмірі, пропорційному оцінці об’єкта власності.

Податок на власність (налог на собственность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податок на нерухомість (землю і будівлі) та іншу майнову власність, що застосовується в деяких країнах і сплачується як муніципальний податок у розмірі, пропорційному оцінці об’єкта власності.

Податок на додану вартість (налог на добавочную стоимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
непрямий податок на товари і послуги, який застосовується в розвинутих країнах. Податкова база

Податок на додану вартість (налог на добавочную стоимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
непрямий податок на товари і послуги, який застосовується в розвинутих країнах. Податкова база

Податок на дохід (налог подоходный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
прямий податок, яким оподатковуються безпосередньо доходи.

Податок на дохід (налог подоходный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
прямий податок, яким оподатковуються безпосередньо доходи.

Податок на доходи громадян (налог на доходы граждан )

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податок, яким обкладається сукупний дохід громадян у грошовому обчисленні за минулий рік. Сплачується з доходів, що перевищують неоподаткований мінімум. Належить до прогресивно зростаючих податків, ставка якого зростає із зростанням річного доходу.

Податок на доходи громадян (налог на доходы граждан )

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податок, яким обкладається сукупний дохід громадян у грошовому обчисленні за минулий рік. Сплачується з доходів, що перевищують неоподаткований мінімум. Належить до прогресивно зростаючих податків, ставка якого зростає із зростанням річного доходу.

Податок на майно підприємства (налог на имущество предприятия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податок на майно юридичних осіб, що надходить у державний і місцевий бюджети.

Податок на майно підприємства (налог на имущество предприятия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податок на майно юридичних осіб, що надходить у державний і місцевий бюджети.

Подвійна бухгалтерія (двойная бухгалтерия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
метод ведення бухгалтерського обліку, коли на кожну господарську, фінансову операцію робиться подвійний запис.

Подвійна бухгалтерія (двойная бухгалтерия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
метод ведення бухгалтерського обліку, коли на кожну господарську, фінансову операцію робиться подвійний запис.

ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО - перебування особи одночасно в громадянстві двох і більше держав. До таких осіб застосовується і термін «множинне громадянство». Воно виникає у випадках: а) при народженні дитини в країні, де діє «принцип крові», вона набуває громадянство своїх батьків, незалежно від місця свого народження; там, де діє «принцип фунту», — громадянства тієї д-ви, на території якої вона народилася, незалежно від громадянства батьків; б) внаслідок шлюбу жінки з іноземцем, якщо зак-во її країни зберігає за нею громадянство, а зак-во країни чоловіка автоматично 340 надає їй своє громадянство (США — Іспанія, ФРН — Ліберія); в) при зміні громадянства шляхом натуралізації, якщо зак-во країни, гр-нином якої була особа, не передбачає позбавлення громадянства в разі натуралізації його в ін. д-ві. Сучасне міжнар. право не знає єдиної загальновизнаної регламентації питань, що виникають у зв'язку з подвійним чи множинним громадянством. Більшість держав негативно ставиться до такого громадянства. В Україні за Конституцією також діє принцип єдиного громадянства. Водночас ост. часом спостерігається тенденція до лібералізації П. г. (множинного) в міжнар. праві. Зокрема, відповідно до Європейської конвенції про громадянство 1997 держава-учасниця дозволяє гр-нам автоматично набувати ін. громадянство при одруженні, а дітям — при народженні. Конвенцією також передбачається важливе положення про те, що гр-ни держави-учасниці, які мають ін. громадянство, користуються на тер. держави-учасниці, де вони проживають, рівними правами та обов'язками з гр-на-ми цієї д-ви. Винятки становлять лише деякі політ, права і виконання військ, обов'язку. Див. також Громадянство України.


Подвійне оподаткування (двойное налогообложение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
оподаткування двічі одного й того ж самого виду доходу, однієї і тієї суми різними податками (напр., заробітна плата оподатковується прибутковим податком, а фонд заробітної плати підприємства

Подвійне оподаткування (двойное налогообложение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
оподаткування двічі одного й того ж самого виду доходу, однієї і тієї суми різними податками (напр., заробітна плата оподатковується прибутковим податком, а фонд заробітної плати підприємства

Подвійний запис (двойная запись)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відображення в бухгалтерському обліку кожної операції двічі: в дебеті одного чи кількох рахунків та в кредиті також одного чи кількох рахунків.

Подвійний запис (двойная запись)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відображення в бухгалтерському обліку кожної операції двічі: в дебеті одного чи кількох рахунків та в кредиті також одного чи кількох рахунків.

Позабюджетні кошти (внебюджетные средства )

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кошти держави, що не включені в державний бюджет і використовуються за певним цільовим призначенням (пенсійний фонд, фонд зайнятості тощо).

Позабюджетні кошти (внебюджетные средства )

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кошти держави, що не включені в державний бюджет і використовуються за певним цільовим призначенням (пенсійний фонд, фонд зайнятості тощо).

Позика (заем)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один із видів угоди про передавання грошей чи матеріальних цінностей їх власником іншій юридичній чи фізичній особі на умовах повернення.

Позика (заем)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один із видів угоди про передавання грошей чи матеріальних цінностей їх власником іншій юридичній чи фізичній особі на умовах повернення.

Позикодавець (заемодатель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, яка надала позику, набула права на її повернення та отримання оплати за користування нею у вигляді певного процента від розміру наданої позики.

Позикодавець (заемодатель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, яка надала позику, набула права на її повернення та отримання оплати за користування нею у вигляді певного процента від розміру наданої позики.

Позичальник (заемщик)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одержувач кредиту, позички; сторона в кредитній угоді, що бере на себе зобов’язання повернення позичних грошей (майна) і сплати відсотка. Позичальником можу бути держава, юридична особа, громадянин.

Позичальник (заемщик)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одержувач кредиту, позички; сторона в кредитній угоді, що бере на себе зобов’язання повернення позичних грошей (майна) і сплати відсотка. Позичальником можу бути держава, юридична особа, громадянин.

Позичка (заем, ссуда)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передача однією стороною (позикодавцем) у власність іншій стороні (одержувачу позики) грошей або речей на певний строк, по закінченні якого одержувач позички зобов'язується повернути її з процентами або без процентів.

Позичка (заем, ссуда)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передача однією стороною (позикодавцем) у власність іншій стороні (одержувачу позики) грошей або речей на певний строк, по закінченні якого одержувач позички зобов'язується повернути її з процентами або без процентів.

Показник (показатель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складова інформації, створена реквізитом

Показник (показатель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складова інформації, створена реквізитом

Показник мобільності

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Показник мобільності – являє собою відношення загальної кількості відрахованих і зарахованих студентів, до загальної кількості зарахованих протягом одного навчального року.Показники економічні (показатели экономические)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
величини, які дають можливість робити висновки про стан економіки країни, регіону, підприємства, домашнього господарства, його динаміку, піднесення чи спад.

Показники економічні (показатели экономические)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
величини, які дають можливість робити висновки про стан економіки країни, регіону, підприємства, домашнього господарства, його динаміку, піднесення чи спад.

Показники звітності (показатели отчетности)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показники, що використовуються при складенні звітів, де віддзеркалені фактичні результати.

Показники звітності (показатели отчетности)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показники, що використовуються при складенні звітів, де віддзеркалені фактичні результати.

Показники конкурентоспроможності (показатели конкурентоспособности)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність якісних і вартісних характеристик товару, які забезпечують його відповідність вимогам ринку в певний період часу: техніко-економічні характеристики, ціна, переваги над податками тощо.

Показники конкурентоспроможності (показатели конкурентоспособности)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність якісних і вартісних характеристик товару, які забезпечують його відповідність вимогам ринку в певний період часу: техніко-економічні характеристики, ціна, переваги над податками тощо.

Показники статистичні (показатели статистические)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількісна характеристика суспільно-економічних явищ і процесів.

Показники статистичні (показатели статистические)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількісна характеристика суспільно-економічних явищ і процесів.

Політика допустимого використання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Політика допустимого використання – це один з найважливіших документів, що регламентують інформаційну безпеку. Вона визначає правила використання комп’ютерів, додатків і мережевих підключень студентами, викладачами, іншим персоналом, а також визначає відповідальність за нездатність дотримуватися цієї політики.Політична економія (политическая экономия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про економічні відносини і закони суспільного виробництва, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ. Вивчає виробничі відносини в їх зв’язку з продуктивними силами.

Політична економія (политическая экономия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про економічні відносини і закони суспільного виробництва, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ. Вивчає виробничі відносини в їх зв’язку з продуктивними силами.

Положення

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Положення – нормативний документ, що встановлює порядок утворення, структуру,  функції,  компетенцію  та  організацію  роботи  структурних підрозділів установи.Поняття

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Поняття   –   логічно   оформлене   загальне   уявлення   про   що-небудь (предмет, явище, стан тощо).


Попередня оплата (предварительная оплата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попередня повна або часткова оплата за товари чи послуги в рахунок загальної суми боргу. Проводиться відповідно до укладених угод, міжнародних контрактів у випадках, коли продавець товару не впевнений у платоспроможності покупця.

Попередня оплата (предварительная оплата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попередня повна або часткова оплата за товари чи послуги в рахунок загальної суми боргу. Проводиться відповідно до укладених угод, міжнародних контрактів у випадках, коли продавець товару не впевнений у платоспроможності покупця.

Попит (спрос)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
представлена на ринку потреба в товарах або послугах, що забезпечена грошовим еквівалентом.

Попит (спрос)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
представлена на ринку потреба в товарах або послугах, що забезпечена грошовим еквівалентом.

Попит ажіотажний (спрос ажиотажный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
непомірно стрімко зростаючий попит у зв’язку з різкою зміною кон’юнктури ринку.

Попит ажіотажний (спрос ажиотажный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
непомірно стрімко зростаючий попит у зв’язку з різкою зміною кон’юнктури ринку.

Попит нееластичний (спрос неэластичный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит, величина якого слабо реагує на зміну ціни внаслідок сталості кон’юнктури.

Попит нееластичний (спрос неэластичный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит, величина якого слабо реагує на зміну ціни внаслідок сталості кон’юнктури.

Попит нераціональний (спрос нерациональный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит на товари, шкідливі для здоров’я.

Попит нераціональний (спрос нерациональный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит на товари, шкідливі для здоров’я.

Попит ринковий (спрос рыночный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит споживачів на конкретному товарному чи регіональному ринку.

Попит ринковий (спрос рыночный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит споживачів на конкретному товарному чи регіональному ринку.

Попит сукупний (спрос совокупный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит споживачів на всіх ринках даного товару; попит на всі товари, що виробляються і реалізуються, або певну групу товарів, визначену за принципом комплексного споживача.

Попит сукупний (спрос совокупный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
попит споживачів на всіх ринках даного товару; попит на всі товари, що виробляються і реалізуються, або певну групу товарів, визначену за принципом комплексного споживача.

Порт1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Порт1 – роз’єм, куди підключаються пристрої комп’ютера (миша, клавіатура, монітор, принтер)Порт2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Порт2 - точка доступу до пристрою або програми.


Портал вертикальний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Портал вертикальний – веб-сайт вузької тематичної спрямованості, що надає різні сервіси в її рамках. Найбільш перспективний інформаційний ресурс та інструмент, що має своїх послідовників в усьому світі.Портал горизонтальний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Портал горизонтальний – веб-сайт загального характеру, що пропонує набір сервісів, які обслуговують різні теми.Портал1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Портал– досить великий віртуальний масив інформації, що включає в себе   безліч   різних   тематичних   розділів   меншого   розміру,   або   кілька самостійних проектів.Портал2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Портал2  – слово «портал» прийшло в Інтернет з архітектури в значенні «головний вхід». Мається на увазі сайт, з якого людина регулярно починає свою роботу в Інтернеті, який він робить стартовою сторінкою свого браузера.


Портал3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Портал3   –  сайт,  організований  як  системне  багаторівневе  об’єднання різних ресурсів та сервісів. Дає користувачеві чітку інформацію, здійснює миттєвий доступ до таких сервісів, як пошукові системи, електронний шопінг, безкоштовна  електронна  пошта,  торгова  реклама,  миттєва  розсилка повідомлень, веб-аукціони, чати. Портали володіють можливістю як залучати велику кількість користувачів, так і збирати інформацію про їхні інтереси. Під цим визначенням прийнято розуміти портали загального типу, які відіграють роль "відправної точки"для певної аудиторії Інтернету. Портали загального типу мають горизонтальну структуру організації, тобто об’єднують кілька тем.


Порто-франко (порто-франко)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
певна територія, у межах якої дозволяється перевезення товарів без сплати мита.

Порто-франко (порто-франко)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
певна територія, у межах якої дозволяється перевезення товарів без сплати мита.

Портфель (портфель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність форм і видів економічної, фінансової діяльності, відповідним їм документів, коштів, замовлень, об’єктів.

Портфель (портфель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність форм і видів економічної, фінансової діяльності, відповідним їм документів, коштів, замовлень, об’єктів.

Портфельні інвестиції (портфельные инвестиции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інвестиції, які не можуть забезпечити їх власникам контроль над підприємством.

Портфельні інвестиції (портфельные инвестиции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інвестиції, які не можуть забезпечити їх власникам контроль над підприємством.

Портфоліо проекту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Портфоліо проекту – це комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту, розроблений з метою його ефективної організації та навчання з теми, яка відповідає навчальній програмі базового курсу.Поручитель

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Поручитель – фізична чи юридична особа, що зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному обсязі або в частині.


Посередник (посредник)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридична або фізична особа (агенти, брокери, дилери тощо), яка на професійних засадах за визначену угодами плату сприяє встановленню ділових партнерських контактів, зв’язків та укладенню контрактів на купівлю-продаж товарів, цінних паперів, реалізації послуг.

Посередник (посредник)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридична або фізична особа (агенти, брокери, дилери тощо), яка на професійних засадах за визначену угодами плату сприяє встановленню ділових партнерських контактів, зв’язків та укладенню контрактів на купівлю-продаж товарів, цінних паперів, реалізації послуг.

Посилений сертифікат відкритого ключа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Посилений сертифікат відкритого ключа – сертифікат ключа, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом.Послуга (услуга)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
трудова діяльність, результати якої відображаються у корисному ефекті, особливій споживній вартості. Особливістю П. є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживчої вартості.

Послуга (услуга)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
трудова діяльність, результати якої відображаються у корисному ефекті, особливій споживній вартості. Особливістю П. є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживчої вартості.

Послуга комерційна (услуга коммерческая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид послуг, що надаються за відповідну оплату.

Послуга комерційна (услуга коммерческая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид послуг, що надаються за відповідну оплату.

Послуга мультимедійних повідомлень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Послуга мультимедійних повідомлень (англ. MultimediaMessagingService, MMS) – стандарт, який дозволяє пересилати між мобільними пристроями повідомлення з мультимедійним змістом (зображення, звук тощо), а не тільки з текстовим наповненням, як у випадку з SMS.ПОСОЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОСОЛ - вищий дипломатичний ранг, який присвоюється дип. персоналу органів зовнішніх зносин. Термін «посол» вживається з 14 ст. на позначення представника глави д-ви. Однак лише з 18 ст. замість дип. агентів, резидентів почали призначатися П. і посланники. Розвиток дип. відносин, обмін П. і посольствами збіглися з періодом зміцнення абсолютизму. П. зобов'язувалися оберігати престиж монархів, котрих вони представляли. Неповага до П. вважалася образою, спрямованою супроти його володаря. Віденський регламент 1815 визнав за П., на відміну від дип. представників ін. класів, представницький характер. Лише П., який представляє персонально главу посилаючої д-ви, безпосередньо виступає від імені монарха, котрий його послав, і може вимагати приватної аудієнції від монарха країни перебування. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 встановила принцип рівності глав дип. представництв незалежно від їх рангу. Останнім часом д-ви, як правило, призначають глав своїх дип. представництв у ранзі П. Повна і офіц. назва — надзвичайний і повноважний посол (англ. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary). П. акредитується при главі іноз. д-ви. В Україні ранг надзвичайного і повноважного посла присвоюється Президентом України (ст. 106 Конституції).


ПОСОЛЬСЬКЕ ПРАВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОСОЛЬСЬКЕ ПРАВО - застаріла назва сукупності норм міжнар. права, якими регулюється діяльність постійних дипломатичних представництв держав, акредитованих у країнах їх перебування.


Пост

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пост – окремо взяте повідомлення у форумі, за певною темою. Може бути видалено або виправлено адміністратором і модератором на свій розсуд без попереднього попередження (зазвичай у випадках порушень правил). Це також сам процес написання повідомлення.


Постійні витрати (постоянные расходы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
витрати підприємства, що не залежать безпосередньо від обсягів виготовленої продукції (на утримання будівель, оренду, комунальні послуги тощо).

Постійні витрати (постоянные расходы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
витрати підприємства, що не залежать безпосередньо від обсягів виготовленої продукції (на утримання будівель, оренду, комунальні послуги тощо).

ПОСТІЙНА ПАЛАТА ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОСТІЙНА ПАЛАТА ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ - (Permanent Court of Arbitration, Cour per-manente d'arbitrage) — орган арбітражного вирішення міжнародних спорів, заснований першою Гаазькою конференцією миру 1899 відповідно до положень Гаазької конвенції про мирне вирішення міжнар. зіткнень, прийнятої Гаазькою конференцією миру 1899 і переглянутої та прийнятої знову Гаазькою конференцією миру 1907. За цією Конвенцією держава-сторона призначає на 6 років (з можливістю продовження ще на один строк) 4 відомих та авторитетних фахівців міжнар. права до заг. списку Палати. Якщо держави-учасниці бажають звернутися до послуг Палати, а також якщо вони не дійшли згоди щодо складу третейського суду, кожна з них має право призначати від себе 2 членів Палати, з яких тільки один може бути її гр-нином. Зі складу утвореного таким чином суду обирається старший суддя. Міжнар. бюро, яке є канцелярією Палати, здійснює орг.-тех. забезпечення роботи третейського суду. Ним керує постійна адм. рада, яка складається з дип. представників країн-учасниць, акредитованих при уряді Нідерландів. Головує у раді міністр закордонних справ Нідерландів. Гаазькі конвенції 1899 і 1907 містять правила, котрі застосовуються до третейського розгляду, якщо сторони не дійшли згоди послуговуватись ін. правилами. Третейське рішення є обов'язковим тільки для сторін у спорі. Найактивніший період діяльності Палати припадає на період 1902—32, коли було вирішено 21 справу. Кількість звернень до П. п. т. с. зменшилася у зв'язку з діяльністю Постійної палати міжнародного правосуддя (з 1920), а потім її правонаступника — Міжнародного суду ООН (з 1946). Членами П. п. т. с. були відомі українські юристи академіки АН УРСР В. М. Корецький, Б. М. Бабій, доктори юридичних наук Н. М. Ульянова, І. І. Лукашук. Місцеперебування П. п. т. с. — м. Гаага (Нідерланди).


ПОСТІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИ МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОСТІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИ МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ - місія постійного характеру, яка направляється державою — членом міжнародної організації для представництва в ній своїх інтересів. Є одним із зарубіжних органів зовнішніх зносин д-ви. Поява постійних представництв зумовлена підвищенням ролі міжнар. організацій у вирішенні міжнар. питань і у зв'язку з цим необхідністю більш ефективної координації зусиль держав і міжнар. організацій у розв'язанні відповідних проблем. Як правило, постійні представництва утворюються при найвпливовіших міжнар. організаціях, зокрема при ООН та її спеціаліз. установах, при Раді Європи тощо. У міжнар. праві немає універсального док-та, який би визначав статус, привілеї та імунітети пост, представництва, привілеї та імунітети представників і членів персоналу П. п. при м. о. Це вирішується у кожному конкр. випадку. Так, у 1975 була прийнята Віден. конвенція про представництво держав у їх зносинах з міжнар. організаціями універс. характеру, тобто з ООН та її спеціаліз. установами. Прав, статус пост, представництв держав-членів при РЄ визначається Протоколом 1952 до Загальної угоди про привілеї та 342 імунітети 1949. Крім того, прав, статус представництв держав регламентується в угодах, що укладаються між міжнар. організаціями та двами, на території яких перебувають штаб-квартири організацій (напр.. Угода між ООН і США від 19.IV 1946, між ООН і Швейцарією від 26.VI 1947 та ін.). Аналіз цих та ін. угод свідчить про те, що імунітет представників держав у міжнар. організаціях значно ширший, повніший, ніж імунітет посад, осіб цих інституцій. Міжнар. право пішло шляхом надання пост, представництвам, представникам, членам персоналу П. п. при м. о. таких самих привілеїв та імунітетів, як і персоналу дипломатичних представництв. Приміщення представництва є недоторканним. Постійний представник та члени персоналу наділені відповід. імунітетами від юрисдикції держави перебування (з окр. винятками в галузі цив. та адм. юрисдикції), що в цілому не відрізняються від імунітету дип. представника та членів дип. персоналу. На відміну від дип. представників пост, представники не проходять акредитації у д-ві перебування і, хоча перебувають у цій д-ві, свою діяльність вони здійснюють у межах міжнародної організації. Відповідно їх призначення не обумовлюється отриманням агремани від організації чи д-ви перебування; щодо них ця д-ва не може застосувати принцип взаємності; існують певні особливості в оголошенні такої особи persona non grata. Згідно зі ст. 28 Положення про дип. представництва та коне, установи іноз. держав в Україні (затв. Президентом України 10.VI 1993) привілеї та імунітети, що надаються в Україні міжнар. міжуряд. організаціям, представництвам іноз. держав при цих організаціях, визначаються відповідними договорами, в яких бере участь Україна.


ПОСТІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНИ ПРИ ООН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОСТІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНИ ПРИ ООН - постійно діючий представн. орган зовн. зносин України. Утворено згідно з постановою РМ УРСР «Про відкриття Постійного представництва Української Радянської Соціалістичної Республіки при ООН» від 24.ІІІ 1958. Офіційно представляє інтереси України в Організації Об'єднаних Націй. Бере участь у діяльності різних органів ООН, робить за дорученням Уряду України відповідні заяви, інформує Уряд України про діяльність ООН. Очолює Представництво Постійний представник України при ООН.


ПОСТІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ НАД ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПОСТІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ НАД ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ - невід'ємне право кожної держави розпоряджатися власними природними ресурсами в інтересах свого нац. розвитку та благополуччя населення, у т. ч. націоналізувати іноз. власність навіть тоді, коли держава-попередниця або поперед, уряд взяли на себе зобов'язання, згідно з договором або контрактом, утримуватися від таких дій. Це право д-ви поширюється на всі її багатства, природні ресурси та екон. діяльність. П. с. над п. р. є принципом сучасного 343 міжнар. права, що становить невід'ємний елемент права націй на самовизначення. Він встановлений і розвинений у ряді док-тів ГА ООН, насамперед у резолюції «Постійний суверенітет над природними ресурсами» від 14.XIІ 1962 та Хартії економічних прав і обов'язків держав від 12.XIІ 1974, що визнаються як доказ існування П. с. над п. р. у формі звичаєвої норми міжнар. права загального характеру [юс когенс (лат. jus cogens — примусове право)]. Ці резолюції прийняті за ініціативою країн, що розвиваються, з метою встановлення екон. світового порядку на справедливих засадах, а саме — належним чином мають враховуватися права та обов'язки держав, згідно з міжнар. правом, і необхідність стимулювання міжнар. співробітництва в екон. розвитку цих країн. Юрид. характер резолюції ГА від 14.XIІ 1962 зумовлюється тим, що її прийнято майже одностайно (крім Франції), а також змістом положень її преамбули та основного тексту. Так, у преамбулі зазначено, що: статус П. с. над п. р. — «основний елемент права на самовизначення»; заходи щодо здійснення П. с. над п. р. мають грунтуватися на визнанні невід'ємного права всіх держав вільно розпоряджатися власними природ, багатствами і ресурсами відповідно до своїх нац. інтересів і поваги до екон. незалежності держав; ніщо не може впливати на права та обов'язки держав і урядів, які є правонаступниками майна, набутого до досягнення повного суверенітету кол. країнамиколоніями; екон. та фін. угоди між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, мають грунтуватися на принципах рівноправності та праві народів і націй на самовизначення; надання екон. і тех. допомоги, позик та іноз. інвестицій не повинно супроводжуватися умовами, що суперечать інтересам держав, які їх отримують; здійснення та посилення невід'ємного суверенітету держав над своїми природ, багатствами та ресурсами зміцнює їх екон. незалежність. Резолюція визначає принципи, якими мають керуватися д-ви у здійсненні П. с. над п. p., а саме: 1) право народів і націй на П. с. над п. р. повинно здійснюватися в інтересах їх нац. розвитку та добробуту населення держав; 2) розвідка та експлуатація таких ресурсів і розпорядження ними, як і ввезення з цією метою іноз. капіталу, мають здійснюватися відповідно до правил та умов, які народи й нації, за своїм рішенням, вважають необхідними або бажаними, для дозволу, обмеження або заборони такої діяльності; 3) використання ввезеного капіталу та прибутків від нього регулюється умовами спец, дозволу, нац. законами та міжнар. правом (отримані прибутки в усіх випадках мають розподілятися у пропорції, узгодженій між інвесторами та державою-отримувачем, причому необхідно вживати належ, заходів для того, щоб суверенітет цієї д-ви над її природними багатствами та ресурсами не порушувався); 4) націоналізація, експропріація або реквізиція мають здійснюватися з міркувань або мотивів сусп. вигоди, безпеки або нац. інтересів, що визнаються важливішими за суто особисті або приватні інтереси як гр-н, так і іноземців (у цих випадках власникові сплачується відповідна компенсація за правилами д-ви, яка вживає цих заходів, і відповідно до міжнар. права; якщо питання про компенсацію викликає спір, застосовуються усі можливості його вирішення в судових 344 інстанціях д-ви, котра вживає цих заходів; за угодою заінтересованих держав та ін. сторін спір може бути врегульований також в арбітраж, порядку або за міжнар. суд. рішенням); 5) здійсненню суверенітету народів і націй над їх природними багатствами та ресурсами повинна сприяти взаємна повага держав, що грунтується на суверенній рівності; 6) міжнар. співробітництво з метою екон. розвитку країн, що розвиваються, у вигляді держ. або приватних капіталовкладень, обміну товарами та послугами, тех. допомоги або обміну наук, даними повинно сприяти незалежному нац. розвитку цих країн і грунтуватися на повазі їх суверенітету над їх природ, багатствами та ресурсами; 7) порушення права народів і націй на суверенітет над їх природними багатствами та ресурсами суперечить духу і принципам Статуту ООН і перешкоджає розвиткові міжнар. співробітництва та підтриманню миру; 8) угоди про іноз. інвестиції, вільно укладені суверенними д-вами, мають сумлінно виконуватися. Д-ви та міжнар. організації повинні суворо й добросовісно додержувати суверенітету народів та націй над їх природ, багатствами й ресурсами відповідно до Статуту ООН і принципів цієї резолюції. Хартія екон. прав і обов'язків держав 1974 також визначила важливість П. с. над п. р. для екон. розвитку держав на справедливих засадах та підтримання міжнар. миру і безпеки. У ній встановлено, що кожна д-ва має право: а) регулювати і контролювати іноз. інвестиції в межах дії своєї нац. юрисдикції згідно з законами та постановами і відповідно до своїх нац. цілей та першочергових завдань; жодну д-ву не можна примушувати до надання пільгового режиму іноз. інвестиціям; б) регулювати і контролювати діяльність транснац. корпорацій у межах дії своєї нац. юрисдикції і вживати заходів до того, щоб така діяльність не суперечила її законам, нормам і постановам та відповідала її екон. і соціальній політиці (транснац. корпорації не повинні втручатися у внутр. справи д-ви, що їх приймає); в) націоналізувати, експропріювати або передавати іноз. власність. У цьому випадку д-ва, що вживає таких заходів, повинна сплачувати відповідну компенсацію. Водночас, відповідно до ст. 1, спільної для Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 1966 і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966, «усі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов'язань, що випливають з міжнародного співробітництва, заснованого на принципі взаємної вигоди та міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений засобів існування, що належать йому». Отже, суверенітет д-ви на всі її багатства, природні ресурси та екон. діяльність полягає у тому, що вона ніколи не втрачає свою правоздатність змінити статус чи метод експлуатації своїх ресурсів, незважаючи на будь-які угоди (укладені або які можуть бути укладені) щодо їх експлуатації чи управління ними. П. с. над п. р. виник на противагу традиц. міжнар. праву, класична доктрина якого розглядала будьяке втручання в іноземну власність як порушення набутих прав, вважаючи такі дії незаконними актами. В наш час заходи щодо націоналізації або експропріації іноз. власності мають розглядатися як здійснення суверен, 345 права д-ви і, отже, як цілком законні акти, що становлять економічну сутність права націй на самовизначення. Ця важлива зміна підходу значною мірою вплинула на застосування норм відповідальності держав, особливо у сфері здійснення їх обов'язку щодо компенсації іноземцям, чию власність націоналізовано або передано ін. способом.


Постіндустріальне суспільство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Постіндустріальне суспільство – суспільство, в якому сфера послуг отримала пріоритетний розвиток і превалює над обсягом промислового виробництва та виробництва сільськогосподарської продукції.Поставка товару (поставка товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
заключний стан виконання договору купівлі-продажу, на якому відбувається передача товару продавцем покупцеві, здійснюється остаточний фінансовий розрахунок по закінченні операції.

Поставка товару (поставка товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
заключний стан виконання договору купівлі-продажу, на якому відбувається передача товару продавцем покупцеві, здійснюється остаточний фінансовий розрахунок по закінченні операції.

Постанова

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Постанова – розпорядчий документ, що приймається вищими і деякими центральними   органами   колегіального   управління   з   метою   розв’язання найбільш важливих і принципових завдань.Постачальник (поставщик)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридична чи фізична особа, товаровиробник, торговець, що забезпечує постачання товарів покупцям відповідно до замовлень, заявок, угод, договорів.

Постачальник (поставщик)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридична чи фізична особа, товаровиробник, торговець, що забезпечує постачання товарів покупцям відповідно до замовлень, заявок, угод, договорів.

Постачання (снабжение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
матеріально-технічне забезпечення підприємства основними і оборотними засобами виробництва.

Постачання (снабжение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
матеріально-технічне забезпечення підприємства основними і оборотними засобами виробництва.

Пости

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пости– невеликі розповіді про те, що написали інші блогери, які містять посилання на згадані ресурси. Пост зазвичай розміщується в кінці статті. Широко поширена практика розміщення посилань у постах на комерційній основі, тому часто постами називають оплачені посилання в постах блогів.Потік

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Потік – це стан повної включеності в процес діяльності, психоемоційного задоволення від неї. Стан потоку спостерігався і практикувався ще в східних духовних традиціях, але особливої популярності в сучасному суспільстві цей термін набув завдяки американському психологу Міхаю Чіксентміхайі. Тепер «потік» намагаються зловити представники майже всіх професій, пов’язаних з інтелектуальною і творчою працею – вчені, письменники, художники, дизайнери, інженери і розробники. У потоці робота та навчання стають е