ПАКЕТНИЙ ПЕРЕКАЗ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАКЕТНИЙ ПЕРЕКАЗ
(англ. batch transfer [bæʧ ˈtrænsfə(ː)])
- переказ, що складається з ряду окремих елкетронних переказів, що відправляються до
однієї фінансової установи, але, у кінцевому підсумку, можуть бути чи не бути адресовані
різним особам

» Термінологічний словник