Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  30  (Далі)
  Все

Е

Еволюція (эволюция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
поступовий розвиток явищ, дій, предметів при збережені чи покращенні якості в процесі кількісного перетворення.

Евристика (эвристика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
метод аналізу економічних явищ, процесів, прийняття рішень. Грунтується на інтуїції, аналогіях, досвіді, винахідливості, тобто на особливій властивості людського мозку і здатності людини розв’язувати задачу, для якої формальний математичний алгоритм, спосіб розв’язку невідомий.

ЕГІДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕГІДА - (грец. — охорона, захист, первісно — щит з козячої шкіри, від — коза) — у давньогрецькій міфології назва щита Зевса (іноді Афіни чи Аполлона), символ влади, покровительства та гніву богів. У перенос, значенні: «під егідою» — під захистом, охороною, заступництвом.


Егіда (эгида)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. У давньогрецькій міфології щит Зевса. 2. Переносно

Егоїзм (эгоизм)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
моральний принцип особи, групи людей, які своїми діями показують зверхність своїх інтересів порівняно з інтересами інших.

Екаунтант (экаунтант)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спеціаліст з фінансів, обліку, аудиту. Займається аналізом фінансово-господарської діяльності фірми, підприємства, часто контролера.

Екаутінг (экаутинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сфера бізнесу, пов’язана зі збиранням, обробкою, аналізом фінансової інформації.

Еквівалент (эквивалент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
товар, в якому виражається вартість іншого товару. Якщо один товар стає еквівалентом багатьох або всіх товарів, він перетворюється в загальний еквівалент або гроші. Еквівалентом називають також товар, вартість якого рівновелика з вартістю даного товару.

ЕКВІВАЛЕНТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКВІВАЛЕНТ ГРОШОВИХ КОШТІВ (англ. cash equivalents [kæʃ ɪˈkwɪvələnts]) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Е. г. к. є різновидом фінансових інвестицій, що відображаються на рахунку 35 «Короткострокові фінансові інвестиції». Е. г. к. утримуються для погашення короткострокових зобов’язань, а не для інвестиційних цілей. Для того, щоб інвестицію можна було визначити як Е. г. к., вона повинна вільно конвертуватися у відповідну суму грошей та характеризуватися незначним ризиком зміни вартості. Прикладом Е. г. к. можуть бути казначейські векселі, а також депозитні сертифікати з терміном погашення до 3 місяців. Таким чином, інвестиція визначається, здебільшого, як Е. г. к. тільки в разі короткого строку погашення (протягом трьох місяців або навіть і 246 Е менше з дати придбання). Інвестиції в інструменти власного капіталу не входять до складу Е. г. к., якщо вони не є за сутністю Е. г. к., наприклад, у випадку привілейованих акцій, придбаних протягом короткого періоду їх погашення і з визначеною датою викупу


Еквівалент загальний (эквивалент общий)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
товар, що відображає вартість товарів, на які він обмінюється.

Еквівалент повної зайнятості

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Еквівалент повної зайнятості – число студентів з повною зайнятістю в даній організації (на основі локального визначення повного часу).Еквівалент ринкової ціни (эквивалент рыночной цены)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розрахункова усереднена грошова одиниця, аналогічна середній ринковій ціні товарів для вартісної оцінки бартерних товарообмінних операцій при укладанні торгівельних угод, а також у лізингових операціях. Використовується при складані платіжного балансу.

Еквівалентна заміна (эквивалентная замена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
заміна однієї кредитної операції на іншу. Це може бути. наприклад, закриття поточного рахунку і визначення сальдо для відкриття нового рахунку.

Еквайр

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Еквайр – банк, що здійснює еквайрінг.


ЕКВАЙР 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКВАЙР (англ. acquirer [ə’kwaɪə]) - установа, що надає послуги технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків, які здійснюються із застосуванням платіжних систем через банкомати, POS-термінали тощо. Еквайр відповідає за відшкодування коштів торговим точкам, в яких здійснювались розрахунки, проводилися покупки або оплачувалися послуги за допомогою платіжних карток


Еквайрінг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Еквайрінг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток.


Екзаменаційна відомість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Екзаменаційна відомість – навчальний документ встановленої форми, в якому фіксуються результати контрольних процедур.ЕКЗЕКВАТУРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕКЗЕКВАТУРА - (від лат. — з'ясовувати, встановлювати, виконувати) — 1) Офіц. док-т, який надається іноз. консулові д-вою перебування (як правило, її МЗС) після вручення йому консульського патенту, якщо немає заперечень щодо виконання консулом його функцій у відповідному коне, окрузі. Отже, Е. офіційно підтверджує визнання консула у цій ролі урядом д-ви перебування. Е. не потрібна завідувачам коне, відділів дипломатичних представництв, ін. співробітникам ген. консульств, консульств, віцеконсульств і коне, агентств, які вільно призначаються їхньою д-вою. За формою Е. може бути не тільки окр. док-том, а й у вигляді дозвільного напису на коне, патенті. Ще до вручення офіц. Е. д-ва перебування може, коли це необхідно, надати консулові тимчас. дозвіл на виконання його функцій. За нормами міжнар. права у наданні Е. може бути відмовлено або її може бути скасовано, якщо консула оголошено персоною нон грата; в обох випадках д-ва перебування не зобов'язана повідомляти про мотиви свого рішення. 2) Виконання у країні суд. рішення, прийнятого в ін. д-ві.


Екологічні фонди (экологические фонды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
не бюджетні державні фонди, які створюються для розв’язання невідкладних завдань щодо охорони природи, відновлення витрат у природному середовищі, компенсації завданої шкоди та інших проблем довкілля. Формуються із коштів, які надходять від підприємств, установ, організацій, громадян, а також іноземних юридичних і фізичних осіб.

Економ (эконом)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Ощадлива, хазяйновита людина. 2. Завідувач (управитель) господарством.

Економіка (экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства. 2. Народне господарство країни або його галузь. 3. Науки, які вивчають закони і специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільного виробництва.

Економіка інституціональна (экономика институциальная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економіка «ре¬гульованого капіталізму», «адміністративного капіталізму».

Економіка відкрита (экономика открытая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
така, що послідовно інтегрується в систему міжнародних економічних відносин (зв’язків).

Економіка закрита (экономика закрытая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економіка, цілком ізольована від міжнародної торгівлі (відсутність експорту, імпорту чи руху капіталів), або економіка з жорсткими обмеженнями, що накладаються на торгівлю і рух капіталу.

Економіка міжнародна (экономика международная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система різноманітних господарських (науково-технічних, виробничих, комерційних, валютно-фінансових, грошово-кредитних) зв’язків національних економік різних країн, що ґрунтуються на міжнародному поділі праці.

Економіка підприємства (экономика предприятия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність суспільно-технічних факторів

що визначають ефективність праці трудового колективу використання засобів виробництва матеріальних і фінансових ресурсів у процесі його виробничого періоду.Економіка перехідна (трансформаційна) (экономика переходная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період, упродовж якого економіка країни або кількох країн переходить в істотно (сутнісно) інший стан внаслідок докорінної трансформації економічної системи.

Економіка регіональна (экономика региональная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
галузь економічної науки, яка вивчає закони й закономірності суспільного відтворення, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні.

Економіко-математичні методи (экономико-математические методы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
застосування математичного апарату, математичних залежностей для визначення (розрахунку) економічних показників.

Економіко-математичні моделі (экономико-математические модели)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
опис економічних процесів, об’єктів, зв’язків з використанням математичного апарату.

Економікс (экономикс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
суспільна наука, яка вивчає поведінку окремих осіб, груп людей у процесі організації виробництва, розподілу, обміну та споживання створених благ з метою задоволення власних потреб, використовуючи для цього обмежені ресурси.

Економічні відносини (экономические отношения)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність суспільних виробничих відносин, що складаються між людьми в процесі відтворення матеріальних благ (у виробництві, розподілі, обміні і споживанні).

Економічні важелі (экономические рычаги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інструменти управління економікою, які є невід’ємною частиною господарського механізму. Включають систему цін, тарифів, фінансово-кредитні операції, податки тощо.

Економічні закони (экономические законы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
беззаперечні, об’єктивні, стійкі, незмінні, тривалі причинно-наслідкові зв’язки і взаємозв’язки економічних явищ, дій, що проявляються у процесі виробництва, розподілу, обміну, нагромадження і споживання матеріальних благ, послуг на різних ступенях розвитку суспільства.

Економічні методи управління (экономические методы управления)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
способи впливу суб’єкта (керуючої системи) на об’єкт за допомогою планування, аналізу, матеріального стимулювання, використання фондів розвитку підприємства, ціноутворення, кредитування, розподілу прибутку, капітальних вкладень тощо.

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ (англ. economic standards [ˌiːkəˈnɒmɪk ˈstændədz]) - показники, що встановлюються Національним банком України і дотримання яких є обов’язковим для банків (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ


Економічні потреби (экономические потребности)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
частина потреб суспільства, для задоволення яких необхідні розвиток суспільного виробництва.

Економічні реформи (экономические реформы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зміни в системі ведення господарства, управління економікою, пов’язані зі значними перетвореннями в економічній політиці за умов, коли існуюча економічна система виявляється неефективною, викликають кризи, темпи розвитку спадають, країна відстає у своєму розвиткові від інших країн.

Економічні стимули (экономические стимулы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність економічних заходів, спрямованих на підвищення виробництва, успішне розв’язання технічних, економічних чи екологічних проблем суспільства або окремих галузей, підприємств у певні періоди розвитку.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН - (Economic and Social Council), ЕКОСОР (ECOSOC) — один з гол. органів Організації Об'єднаних Націй, який координує екон. і соціальну діяльність її спеціаліз. установ та інститутів. Згідно із Статутом ООН (ст. 61—72) ЕКОСОР уповноважена: виступати центр, органом для обговорення міжнар. екон. і соціальних проблем глобального та міжга-луз. характеру і вироблення рекомендацій стосовно політики з цих проблем для дер-жав-членів; здійснювати дослідження, складати доповіді й давати рекомендації з міжнар. питань в екон. і соціальній сфері, у сфері культури, освіти, охорони здоров'я; заохочувати поважання і дотримання прав людини та осн. свобод для всіх; скликати міжнар. конференції і складати для подання Генеральній Асамблеї ООН проекти конвенцій з питань, які входять до її компетенції; вести переговори із спеціаліз. установами стосовно угод, які визначають їх взаємовідносини з ООН; надавати послуги, схвалені Ген. Асамблеєю, членам ООН, а також спеціаліз. установам ООН; консультуватися з відповідними неуряд. організаціями з питань, які входять до компетенції Ради. До складу ЕКОСОР входять 54 держави — члени ООН: 14 — від Африки, 11 — Азії та Океанії, 10 — Лат. Америки, 13 — Зх. Європи і 6 — Сх. Європи. Вони 121 обираються ГА ООН на 3 роки із щоріч. переобранням третини членів Ради, 3-річний строк яких закінчився. Рішення в ЕКОСОР ухвалюються простою більшістю голосів; кожен член Ради має один голос. ЕКОСОР на поч. першого засідання першої сесії обирає (з-поміж представників державчленів) строком на один рік голову Ради і 4 заступників голови. Вони становлять президію ЕКОСОР. Щорічно ЕКОСОР проводить, як правило, одну організаційну і дві регулярні сесії. Починаючи з 1992, Рада скликається на одну 4- або 5;тижневу регулярну сесію почергово в Нью-Йорку і Женеві. У структурі ЕКОСОР діють функціональні і регіональні комісії та спеціальні комітети, зокрема: 6 функц. комісій — Статистична комісія, Комісія з народонаселення, Комісія соціального розвитку, Комісія з прав людини, Комісія про становище жінок, Комісія з наркотичних засобів; 5 регіональних комісій — Економічна комісія для Африки, Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану, Європейська економічна комісія, Економічна і соціальна комісія для Лат. Америки і Карибського басейну, Економічна комісія для Зх. Азії; 4 пост, комітети і 2 комісії на правах комітетів — Комітет по програмі і координації, Комітет по природних ресурсах, Комітет по неурядових організаціях, Комітет по переговорах з міжурядовими установами, Комісія по транснаціональних корпораціях, Комісія по населених пунктах. Функціонує також ряд експертних органів з таких питань, як запобігання злочинності та боротьба з нею, планування розвитку, міжнар. співробітництво з питань податків і перевезення небезпечних вантажів. Згідно зі Статутом ЕКОСОР може робити запит стосовно думки неуряд. організацій, які займаються питаннями, що входять до компетенції Ради. Консультат. статус при Раді мають понад 600 неуряд. організацій. Неурядові організації, яким надано консультат. статус, можуть направляти спостерігачів на відкриті засідання Ради та її комітетів і комісій, а також подавати письм. заяви, які стосуються діяльності Ради. Україна обиралася членом ЕКОСОР 1946 та 1977-79.


Економічна інтеграція (экономическая интеграция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процес зближення, об’єднання господарського життя, економік декількох країн.

Економічна інтервенція (экономическая интервенция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Насильницьке втручання однієї чи кількох держав в економіку іншої держави або в її взаємозв’язки з третіми державами. 2. Виступ держави на товарному або грошовому ринку своєї країни з метою впливу на ціни товарів або курс валюти.

Економічна інтервенція (экономическая интервенция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Насильницьке втручання однієї чи кількох держав в економіку іншої держави або в її взаємозв’язки з третіми державами. 2. Виступ держави на товарному або грошовому ринку своєї країни з метою впливу на ціни товарів або курс валюти.

Економічна інфраструктура (экономическая инфраструктура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність підприємств, організацій, установ, об’єктів, споруд тощо, що є загальною матеріальною основою ефективного функціонування економіки.

Економічна війна (экономическая война)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
введення в економіку політичних і воєнних чинників, застосування санкцій і всебічного стратегічного контролю на торгівлю з деякими країнами, аби змусити їх виконувати вимоги сторони, яка запроваджує політику Е.В., що властиве міжнародній економічній політиці.

ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА (англ. economic benefit [ˌiːkəˈnɒmɪk ˈbenɪfɪt]) - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів


Економічна дестабілізація (экономическая дестабилизация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різке порушення рівноваги, нестабільність в економіці, розбалансованість господарських зв’язків.

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ (СЕНС) ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ (СЕНС) ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (англ. financial transaction economic feasibility (sense) [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃən ˌiːkəˈnɒmɪk ˌfiːzəˈbɪlɪti (sens)]) - аргументоване обґрунтування, що така фінансова операція спрямована на досягнення економічного результату, економічних або особистих цілей, які не порушують вимоги законодавства України або не спрямовані на такі порушення (джерело: Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» від 15.08.2016 № 369


Економічна експансія (экономическая экспансия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоплення нових ринків збуту, сфер впливу, джерел сировини. Проводиться як суто економічними методами (вивезення капіталу, демпінг, валютна політика), так і шляхом дипломатичного тиску тощо.

Економічна експансія (экономическая экспансия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоплення нових ринків збуту, сфер впливу, джерел сировини. Проводиться як суто економічними методами (вивезення капіталу, демпінг, валютна політика), так і шляхом дипломатичного тиску тощо.

Економічна залежність (экономическая зависимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
характер взаємозв’язку різних суб’єктів економічних відносин (окремих осіб, або їх груп, підприємств, територій, держав); є наслідок появи і розвитку приватної власності.

Економічна залежність (экономическая зависимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
характер взаємозв’язку різних суб’єктів економічних відносин (окремих осіб, або їх груп, підприємств, територій, держав); є наслідок появи і розвитку приватної власності.

Економічна кібернетика (экономическая кибернетика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих економічних системах.

Економічна кібернетика (экономическая кибернетика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих економічних системах.

Економічна криза (экономический кризис)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складний, загострений стан економіки країни. Характеризується скороченням виробництва, розладом грошових і кредитних відносин, інфляцією, банкрутством фірм і підприємств, банківської системи, зростанням безробіття, різким зниженням життєвого рівня основних категорій населення.

Економічна криза (экономический кризис)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складний, загострений стан економіки країни. Характеризується скороченням виробництва, розладом грошових і кредитних відносин, інфляцією, банкрутством фірм і підприємств, банківської системи, зростанням безробіття, різким зниженням життєвого рівня основних категорій населення.

Економічна культура (экономическая культура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система цінностей і засобів господарської діяльності, лояльне ставлення до будь-якої форми власності, поважання успіхів комерційної, підприємницької, фермерської чи іншої діяльності, створення рівних умов для розвитку громадянської ініціативи в усіх сферах економічного життя країни.

Економічна культура (экономическая культура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система цінностей і засобів господарської діяльності, лояльне ставлення до будь-якої форми власності, поважання успіхів комерційної, підприємницької, фермерської чи іншої діяльності, створення рівних умов для розвитку громадянської ініціативи в усіх сферах економічного життя країни.

Економічна модель (экономическая модель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
абстрактне узагальнення економічних процесів, виражене за допомогою економіко-математичної моделі.

Економічна модель (экономическая модель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
абстрактне узагальнення економічних процесів, виражене за допомогою економіко-математичної моделі.

Економічна політика (экономическая политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
основний напрям дій держави, уряду як усередині країни, так і на міжнародній арені в галузі управління економікою, надання певної спрямованості економічним процесам залежно від поставлених цілей, завдань, інтересів країни.

Економічна політика (экономическая политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
основний напрям дій держави, уряду як усередині країни, так і на міжнародній арені в галузі управління економікою, надання певної спрямованості економічним процесам залежно від поставлених цілей, завдань, інтересів країни.

Економічна самостійність (экономическая самостоятельность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
незалежна поведінка на ринку, можливість самостійного визначення складу та обсягу виробництва продукції і послуг, розпорядження майном і отриманими у процесі виробництва результатами; можливості і права прийняття відповідних рішень у сфері фінансово-господарської діяльності.

Економічна самостійність (экономическая самостоятельность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
незалежна поведінка на ринку, можливість самостійного визначення складу та обсягу виробництва продукції і послуг, розпорядження майном і отриманими у процесі виробництва результатами; можливості і права прийняття відповідних рішень у сфері фінансово-господарської діяльності.

Економічна система (экономическая система)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність принципів, правил, законодавчо закріплених норм, які діють у країні і визначають форму і зміст основних економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту.

Економічна система (экономическая система)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність принципів, правил, законодавчо закріплених норм, які діють у країні і визначають форму і зміст основних економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту.

Економічна теорія (экономическая теория)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про використання людиною обмежених виробничих ресурсів для виготовлення різноманітних товарів та послуг і подальшого їх розподілу між людьми та різними групами суспільства з метою споживання.

Економічна теорія (экономическая теория)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про використання людиною обмежених виробничих ресурсів для виготовлення різноманітних товарів та послуг і подальшого їх розподілу між людьми та різними групами суспільства з метою споживання.

Економічне мислення (экономическое мышление)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
узагальнене і опосередковане відображення економічної дійсності; певна система поглядів людини на суспільно-економічні відносини та закономірності їх розвитку.

Економічне мислення (экономическое мышление)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
узагальнене і опосередковане відображення економічної дійсності; певна система поглядів людини на суспільно-економічні відносини та закономірності їх розвитку.

Економічне регулювання (экономическое регулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процес активного впливу держави на рух сукупного суспільного продукту на всіх його стадіях за допомогою податкових, фінансових, грошових, адміністративних, правових інструментів.

Економічне регулювання (экономическое регулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процес активного впливу держави на рух сукупного суспільного продукту на всіх його стадіях за допомогою податкових, фінансових, грошових, адміністративних, правових інструментів.

Економічне середовище (экономическая среда)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність економічних умов розвитку підприємства, ділового життя, що передбачає наявність стимулів до праці, економічної свободи, включаючи вільне переміщення усіх ресурсних компонентів виробництва.

Економічне середовище (экономическая среда)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність економічних умов розвитку підприємства, ділового життя, що передбачає наявність стимулів до праці, економічної свободи, включаючи вільне переміщення усіх ресурсних компонентів виробництва.

Економічне стимулювання (экономическое стимулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
використання матеріальних коштів з метою спонукання учасників виробництва більш ефективно працювати для створення і зростання суспільного продукту.

Економічне стимулювання (экономическое стимулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
використання матеріальних коштів з метою спонукання учасників виробництва більш ефективно працювати для створення і зростання суспільного продукту.

Економічний аналіз (экономический анализ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
комплексне вивчення стану народного господарства, його галузей, об’єктів господарської діяльності, організацій, фірм, компаній, різних сфер суспільного життя з метою виявлення факторів поліпшення результатів економічної діяльності та причин, що зумовлюють негативні явища.

Економічний аналіз (экономический анализ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
комплексне вивчення стану народного господарства, його галузей, об’єктів господарської діяльності, організацій, фірм, компаній, різних сфер суспільного життя з метою виявлення факторів поліпшення результатів економічної діяльності та причин, що зумовлюють негативні явища.

Економічний бойкот (экономический бойкот)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
повна або часткова відмова від економічних зв’язків з окремою приватною особою, фірмою, регіоном, державою, групою держав тощо.

Економічний бойкот (экономический бойкот)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
повна або часткова відмова від економічних зв’язків з окремою приватною особою, фірмою, регіоном, державою, групою держав тощо.

Економічний стан (экономическое положение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення між доходами та їх витратами і можливість самостійного відтворення на будь-якому господарському суб’єкті ринку.

Економічний стан (экономическое положение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення між доходами та їх витратами і можливість самостійного відтворення на будь-якому господарському суб’єкті ринку.

Економічний суверенітет (экономический суверенитет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Економічна незалежність держави, її право самостійно вирішувати внутрішні і зовнішні економічні питання, без втручання в них будь-якої іншої держави. 2. Економічна свобода суб’єктів господарювання при виборі форм власності і сфери прикладання своїх знань, можливостей, професійної майстерності, способу розподілу доходів, споживання матеріальних благ.

Економічний суверенітет (экономический суверенитет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Економічна незалежність держави, її право самостійно вирішувати внутрішні і зовнішні економічні питання, без втручання в них будь-якої іншої держави. 2. Економічна свобода суб’єктів господарювання при виборі форм власності і сфери прикладання своїх знань, можливостей, професійної майстерності, способу розподілу доходів, споживання матеріальних благ.

Економічний тренінг (экономический тренинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ділова гра, з допомогою якої можна робити оціночні розрахунки ефективності управлінських дій.

Економічний тренінг (экономический тренинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ділова гра, з допомогою якої можна робити оціночні розрахунки ефективності управлінських дій.

Економія (экономия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ощадливе ведення господарства, в основі якого лежить зменшення витрат, зокрема затрат матеріалів, устаткування, енергії, уречевленої праці, робочого часу тощо.

Економія (экономия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ощадливе ведення господарства, в основі якого лежить зменшення витрат, зокрема затрат матеріалів, устаткування, енергії, уречевленої праці, робочого часу тощо.

Економетрика (эконометрика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивчення економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу.

Економетрика (эконометрика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивчення економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу.

ЕКС ЕКВО ЕТ БОНО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕКС ЕКВО ЕТ БОНО - (лат. ex aequo et bono -по справедливості і доброті) — вислів, уживаний як принцип у міжнар.-правовій практиці. Був спочатку введений до ст. 38 статуту Постійної палати міжнародного правосуддя, а згодом і до ст. 38 статуту її наступника — Міжнародного суду ООН з метою надати міжнар. судді можливість вирішувати спори, спираючись не лише на позитивне право, а й на принцип справедливості. В своїй практиці Міжнар. суд ООН не раз застосовував цей принцип. У справі «Про континентальний шельф Північного моря» Суд зауважив: «Якою б не була юридична аргументація судді, його рішення в принципі мають бути правильними, тобто справедливими». Посилання на справедливість як основу для вирішення спорів міститься у положеннях міжнар. договорів. Напр., у ст. XII Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами 1971, передбачається, що сума відшкодувань «визначатиметься згідно з 122 міжнародним правом і принципом справедливості». У компромісах (спеціальних міжнар. угодах про застосування арбітраж, способу вирішення спору) сторони часто домовляються, що їх спір можна вирішувати на основі права з урахуванням вимог справедливості. Принцип справедливості в міжнар. праві застосовується, якщо є прогалина в праві або норма права не зовсім чітка. При цьому справедливість не є джерелом права і не замінює його.


Експансія (экспансия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розширення сфери впливу об’єднань великих держав, що здійснюються економічними, військовими і дипломатичними методами.

Експансія (экспансия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розширення сфери впливу об’єднань великих держав, що здійснюються економічними, військовими і дипломатичними методами.

Експансія кредитна (экспансия кредитная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інтенсивне розширення банками кредитних операцій з метою одержання прибутку.

Експансія кредитна (экспансия кредитная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інтенсивне розширення банками кредитних операцій з метою одержання прибутку.

Експансія торгова (экспансия торговая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розширення сфери впливу економічно розвинутих країн або їх підприємств, компаній у сфері зовнішньої торгівлі, спрямоване на посилення боротьби за джерела сировини і ринки збуту.

Експансія торгова (экспансия торговая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розширення сфери впливу економічно розвинутих країн або їх підприємств, компаній у сфері зовнішньої торгівлі, спрямоване на посилення боротьби за джерела сировини і ринки збуту.

ЕКСПАТРІАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕКСПАТРІАЦІЯ - (франц. expatriation, від лат. ех — з, поза і patria — вітчизна, батьківщина) — втрата громадянства внаслідок добровільного або примус, виселення гр-нина за межі країни. Звичайно пов'язується з натуралізацією в ін. д-ві. Е. може бути індивідуальною або масовою, добровільною (напр., якщо можливий вибір громадянства) або примусовою. Е. відбувається всупереч волевиявленню особи: при обміні частини населення на підставі міжнар. договору, який передбачає перехід певної території від однієї д-ви до іншої; за постановою суду або уряду тощо. До 20 ст. Е. з усіма її правовими умовами і наслідками належала до сфери і компетенції внутрідерж. зак-ва. У деяких країнах (напр., у СІІІА) зак-во про громадянство у тій його частині, яка стосується втрати громадянства, засновано на т. з. доктрині свободи Е. Суть її полягає у тому, що натуралізація гр-нина конкр. д-ви тягне за собою автоматичну втрату первісного громадянства. У 20 ст., особливо після Першої світ, війни, посилилися тенденції до міжнар. регулювання еміграції населення взагалі та Е. зокрема. Так, примусову Е. передбачала Лозаннська конвенція 1923, підписана Туреччиною та Грецією, — складова частина Лозаннського мирного договору 1923. На основі цієї конвенції відбувався примус, обмін тур. гр-н правосл. віросповідання і грец. гр-н — мусульманського. При цьому виняток становили грец. жителі Константинополя (Стамбула) і мусульмани Зх. Фракії: на них дія конвенції не поширювалася. У рішеннях Берлінської (Потсдамської) конференції 1945 передбачалося переселення до Німеччини осіб нім. національності, які проживали в Польщі, Че-хословаччині та Угорщині.


Експеримент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експеримент (лат. experimentum – проба, досвід) – метод дослідження, що передбачає виокремлення суттєвих факторів, які впливають на результати педагогічної діяльності, дає змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних результатів; контрольована педагогічна діяльність, спрямована на створення та апробування нових технологій навчання й виховання, розвитку дітей, управління навчально-виховним закладом.Експериментальні школи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експериментальні школи – навчально-виховні заклади, призначені для обгрунтування, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення практичного досвіду педагогів.ЕКСПЕРТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПЕРТ (англ. expert [ˈekspɜːt]) - особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обста- 247 Е вини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


Експерт (эксперт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кваліфікована людина, спеціаліст у певній галузі, якого залучають до консультацій щодо прийняття рішень, проведення експертизи товарів, наукових розробок тощо.

Експерт (эксперт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кваліфікована людина, спеціаліст у певній галузі, якого залучають до консультацій щодо прийняття рішень, проведення експертизи товарів, наукових розробок тощо.

ЕКСПЕРТИЗА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПЕРТИЗА (англ. examination [ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn]) - дослідження будь-якого питання обізнаною особою (експертом) з метою надання висновку


Експертиза (экспертиза)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивчення будь-якого питання обізнаною особою

Експертиза (экспертиза)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивчення будь-якого питання обізнаною особою

Експертиза бухгалтерська (экспертиза бухгалтерская)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Дослідження спеціалістом

Експертиза бухгалтерська (экспертиза бухгалтерская)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Дослідження спеціалістом

ЕКСПЕРТИЗА ГРОШОВИХ ЗНАКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПЕРТИЗА ГРОШОВИХ ЗНАКІВ (англ. examination of banknotes [ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn əv ˈbæŋk.nəʊt]) - перевірка грошових знаків і розмінної монети на їх справжність і платіжність. Мета експертизи – виявити фальшиві, старі, пошкоджені грошові знаки і монети. Якщо при експертизі пошкоджених знаків буде встановлено їхню справжність і платіжність, банк замінює їх на нові за заявою пред’явника


Експертні методи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експертні методи – методи системного аналізу, в яких для виконання конкретних неформалізованих операцій використовують знання, досвід, інтуїцію, винахідливість, інтелект експертів у потрібній сфері. Реалізуються як комплекс логічних і математичних процедур, спрямованих на здобуття від спеціалістів-експертів  інформації,  а  також її  аналіз  й  узагальнення  з  метою вибору раціональних рішень.Експертні оцінки (экспертные оценки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількісні та якісні оцінки процесів та явищ, економічних величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядкових номерах, рейтингах).

Експертні оцінки (экспертные оценки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількісні та якісні оцінки процесів та явищ, економічних величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядкових номерах, рейтингах).

Експертна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експертна   система   –   прикладна   система   штучного   інтелекту,   що включає базу знань і механізм виведення та дає змогу за правилами і наданими користувачем фактами розпізнати ситуацію, встановити діагноз або дати рекомендацію для вибору дій.ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ (англ. expert commission [ˈekspɜːt kəˈmɪʃən]) - комісія Держфінмоніторингу України з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу України (джерело: Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів: затверджено наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів» від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 р. за № 2170/24702


Експертна рецензія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експертна рецензія – заключне судження експерта про рецензований інноваційний проект (його актуальність, відповідність цілей об’єктивним потребам і тенденціям розвитку освіти, чіткість визначення цілей тощо).Експлуатаційна документація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експлуатаційна документація – документація на програмне забезпечення, яка призначена для використання під час експлуатації програмного забезпечення та визначає правила дій персоналу і користувачів програмного забезпечення при його функціонуванні, перевірці та забезпеченні його працездатності.


Експлуатація (эксплуатация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Систематичне використання технічних транспортних засобів, нерухомого майна протягом певного періоду. 2. Привласнення результатів праці працівників власниками засобів, підприємства.

Експлуатація (эксплуатация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Систематичне використання технічних транспортних засобів, нерухомого майна протягом певного періоду. 2. Привласнення результатів праці працівників власниками засобів, підприємства.

ЕКСПОРТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПОРТ (англ. export [ˈekspɔːt]) - продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземним суб’єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі: продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства; продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв’язку; розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства; фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів вій- 248 Е ськового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 23. – Ст. 148); - (1) Вивезення товару або капіталу за кордон самостійно або із залученням послуг незалежних маркетингових посередників. (2) Товари, які відправляють до іншої країни на продаж


ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) КАПІТАЛУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) КАПІТАЛУ (англ. export (import) of capital [ˈekspɔːt (ˈɪmpɔːt) əv ˈkæpɪtl]) - вивезення за межі України (ввезення з-за меж України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності


ЕКСПОРТ (ЕКСПОРТ ТОВАРІВ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПОРТ (ЕКСПОРТ ТОВАРІВ) (англ. export (export of goods) [ˈekspɔːt (ˈekspɔːt əv gʊdz)]) - продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів (джерело: Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 24.03.1999 № 136, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за № 338/3631 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 22. – Ст. 1020). При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України (джерело: Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII


ЕКСПОРТ (ОСТАТОЧНЕ ВИВЕЗЕННЯ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПОРТ (ОСТАТОЧНЕ ВИВЕЗЕННЯ) (англ. export (final export) [ˈekspɔːt (ˈfaɪnl ˈekspɔːt)]) - митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI


Експорт інфляції (экспорт инфляции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
поширення інфляції з одних країн в інші, що виникає в результаті економічних відносин, безпосередньо через гроші, ціни.

Експорт інфляції (экспорт инфляции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
поширення інфляції з одних країн в інші, що виникає в результаті економічних відносин, безпосередньо через гроші, ціни.

Експорт капіталу (экспорт капитала)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивіз капіталу за кордон, який здійснюється в грошовій або товарній формі з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій. Запроваджується державами, фірмами, підприємствами у вигляді позичкового (позики, кредити, вкладення в банки) або підприємницького капіталу (прямі або портфельні інвестиції).

Експорт капіталу (экспорт капитала)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивіз капіталу за кордон, який здійснюється в грошовій або товарній формі з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій. Запроваджується державами, фірмами, підприємствами у вигляді позичкового (позики, кредити, вкладення в банки) або підприємницького капіталу (прямі або портфельні інвестиції).

Експортер (экспортер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
країна, фізична або юридична особа, що займається експортом.

Експортер (экспортер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
країна, фізична або юридична особа, що займається експортом.

Експортні кредити (экспортные кредиты)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредити, що їх надають фірми-експортери, банки, уряди іноземним підприємствам і державам для оплати останніми закупок товарів у країни-кредитора.

Експортні кредити (экспортные кредиты)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредити, що їх надають фірми-експортери, банки, уряди іноземним підприємствам і державам для оплати останніми закупок товарів у країни-кредитора.

Експортні товари (экспортные товары)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
товари, що призначені для вивозу за кордон для реалізації їх на зовнішньому ринку.

Експортні товари (экспортные товары)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
товари, що призначені для вивозу за кордон для реалізації їх на зовнішньому ринку.

Експортна квота (экспортная квота)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількість товару, яку державні органи дозволяють експортувати підприємствам, фірмам в умовах обмеженого експорту.

Експортна квота (экспортная квота)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількість товару, яку державні органи дозволяють експортувати підприємствам, фірмам в умовах обмеженого експорту.

Експортна програма підприємства (экспортная программа предприятия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
цільова програма діяльності підприємства в галузі зовнішньоекономічної діяльності, яка передбачає вивіз товарів, технологій, результатів наукових розробок і послуг за кордон для продажу їх на зовнішньому ринку.

Експортна програма підприємства (экспортная программа предприятия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
цільова програма діяльності підприємства в галузі зовнішньоекономічної діяльності, яка передбачає вивіз товарів, технологій, результатів наукових розробок і послуг за кордон для продажу їх на зовнішньому ринку.

Експортна субсидія (экспортная субсидия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
засіб державного стимулювання експорту за рахунок бюджету. Можлива у вигляді прямого фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і експортного виробництва, а також як надання на ті ж цілі сприятливих кредитів.

Експортна субсидія (экспортная субсидия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
засіб державного стимулювання експорту за рахунок бюджету. Можлива у вигляді прямого фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і експортного виробництва, а також як надання на ті ж цілі сприятливих кредитів.

ЕКСПРЕСИВНІ НПО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПРЕСИВНІ НПО (англ. expressive NPO [ɪksˈprɛsɪv ɛn-piː-əʊ]) - НПО, що залучені до певних активних заходів, які включають програми зосереджені на спорті та відпочинку, мистецтві та культурі, представлені інтересів та адвокатської діяль- 249 Е ності


Експропріація (экспроприация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
примусове вилучення приватного майна державою або громадою. Може бути за винагороду і без неї; остання називається конфіскацією і стосується здебільшого майна.

Експропріація (экспроприация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
примусове вилучення приватного майна державою або громадою. Може бути за винагороду і без неї; остання називається конфіскацією і стосується здебільшого майна.

ЕКСТЕМІЗМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕКСТЕМІЗМ - (франц. — політика крайніх заходів, від лат. — крайній, зовнішній) — схильність до крайніх заходів у політ, діяльності та ідеології. Як правило, виникає в часи екон. і соціальних криз, в умовах розвитку конфлікт, ситуацій. Сприятливим підґрунтям для Е. є порушення дем. прав і свобод, руйнування усталених моральних цінностей, панування антидем. політичних систем (тоталітаризм, фашизм) тощо. Характерними виявами Е. є тероризм, гострі конфлікти на реліг. і нац. грунті, фаш. і расист, погроми тощо. Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом 2001 визначає Е. як «певне діяння, спрямоване на насильницьке захоплення влади чи насильницьке утримання влади, а також на насильницьку зміну конституційного ладу держави, або насильницьке посягання на суспільну безпеку, в тому числі організацію з вищевказаною метою незаконних збройних формувань чи участь у них». Згідно з Конвенцією винні в зазнач, діяннях підлягають крим. відповідальності за нац. зак-вом держав. Для запобігання поширенню Е. в деяких країнах приймаються спеціальні закони. Так, у РФ 25.VІІ 2002 набув чинності федер. закон «Про протидію екстремістській діяльності». В укр. законодавстві Е. досі не отримав належної прав, оцінки.


Екстенсивні (лат. extensivus – розширюючий) інновації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Екстенсивні (лат. extensivus – розширюючий) інновації – інновації, що базуються  на залученні додаткових потужностей (інвестицій) нових  засобів, обладнання, технологій, капіталовкладень тощо; нарощують кількісні характеристики педагогічного продукту переважно за рахунок нових інформаційних технологій, перерозподілу часу на різні види навчальної діяльності, диференціацію та індивідуалізацію роботи з учнями.Екстенсивний (экстенсивный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
пов’язаний з кількісними змінами, а не з якісними перетвореннями, розвитком.

Екстенсивний (экстенсивный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
пов’язаний з кількісними змінами, а не з якісними перетвореннями, розвитком.

Екстенсивний шлях розвитку (экстенсивный путь развития)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб збільшення обсягів виробництва за рахунок кількісних факторів економічного зростання: додаткового залучення робочої сили, розширення посівних площ, будівництво нових об’єктів тощо.

Екстенсивний шлях розвитку (экстенсивный путь развития)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб збільшення обсягів виробництва за рахунок кількісних факторів економічного зростання: додаткового залучення робочої сили, розширення посівних площ, будівництво нових об’єктів тощо.

ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ - (франц., від лат. ех — з, поза і — той, що стосується території) — повна виключеність з-під юрисдикції д-ви особи або організації, яка вважається такою, що не покинула тер. власної д-ви, національність якої має. Теорію Е. тривалий час використовували для обгрунтування дипломатичних привілеїв та імунітетів. Водночас її критикували як таку, що призводить до необмеженого і невиправданого розширення привілеїв та імунітетів. Міжнар. співтовариство врахувало цю обставину: Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 базується на 123 функціональному, а не екстериторіальному підході до дип. привілеїв та імунітетів. Вона проголошує, що останні «надаються не заради користі окремих осіб, а для забезпечення ефективного здійснення функцій дипломатичних представництв як органів, що представляють держави». Теорія Е. зберігає певне значення для обгрунтування особливого статусу військових мор. кораблів або військових повітр. суден на іноз. території.


Екстернат

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Екстернат – самостійне вивчення учнями дисциплін згідно з основною освітньою програмою вищої професійної освіти за обраним напрямом підготовки (спеціальністю) з подальшою атестацією (проміжної і підсумкової) у вищому навчальному закладі.ЕКСТРАДИЦІЙНА ПЕРЕВІРКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСТРАДИЦІЙНА ПЕРЕВІРКА (англ. extradition inspection [ˌekstrəˈdɪʃən ɪnˈspekʃən]) - діяльність визначених законом органів щодо встановлення та дослідження передбачених міжнародним договором України, іншими актами законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


ЕКСТРАДИЦІЙНИЙ АРЕШТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСТРАДИЦІЙНИЙ АРЕШТ (англ. extradition arrest [ˌekstrəˈdɪʃən əˈrest]) - застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції) (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


ЕКСТРЕМІСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСТРЕМІСТ (англ. extremist [ɪkˈstriːmɪst]) - особа, яка схильна до крайніх поглядів і дій


Еластичність (эластичность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
міра зміни одного показника відносно іншого, від якого залежить перший.

Еластичність (эластичность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
міра зміни одного показника відносно іншого, від якого залежить перший.

Еластичність заміщення (эластичность замещения)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
коефіцієнт, який показує, наскільки вірогідно замінити один фактор на інший у виробництві певного товару.

Еластичність заміщення (эластичность замещения)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
коефіцієнт, який показує, наскільки вірогідно замінити один фактор на інший у виробництві певного товару.

Еластичність попиту (эластичность спроса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупний показник, який характеризує динаміку попиту на товари або послуги, його зміни під впливом коливань кон’юнктури ринку, насамперед цін.

Еластичність попиту (эластичность спроса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупний показник, який характеризує динаміку попиту на товари або послуги, його зміни під впливом коливань кон’юнктури ринку, насамперед цін.

Еластичність пропозиції (эластичность предложения)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупний показник, що характеризує обсяг зміни пропозиції товарів на ринку при зміні цін на один відсоток.

Еластичність пропозиції (эластичность предложения)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупний показник, що характеризує обсяг зміни пропозиції товарів на ринку при зміні цін на один відсоток.

Елективна частина навчального плану

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Елективна  частина  навчального  плану  –  перелік  навчальних дисциплін, на підставі яких студент самостійно формує певний набір дисциплін для вивчення.Елективний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Елективний – вибірковий.Електронні архіви

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронні архіви – системи автоматизації, призначені, насамперед, для фізичного збереження електронних копій документів та їх пошуку.Електронні гроші

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронні гроші – форма організації грошового обігу в асоціації інформаційних мереж.Електронні гроші (электронные деньги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
умовна назва грошових коштів, які використовуються їх власниками на основі електронної системи банківських послуг. По суті, це кредитні гроші, які приводяться в рух не з допомогою паперових носіїв (чеки, векселі, банківські білети), а завдяки запровадженню комп'ютерної техніки і технології. Основними компонентами системи забезпечення Е.г. є банківські автомати

Електронні гроші (электронные деньги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
умовна назва грошових коштів, які використовуються їх власниками на основі електронної системи банківських послуг. По суті, це кредитні гроші, які приводяться в рух не з допомогою паперових носіїв (чеки, векселі, банківські білети), а завдяки запровадженню комп'ютерної техніки і технології. Основними компонентами системи забезпечення Е.г. є банківські автомати

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ (англ. electronic money [ɪlɛkˈtrɒnɪk ˈmʌni]; e-money [ˌiːˈmʌni]; digital cash [ˈdɪdʒɪt(ə)l kæʃ]) - цифровий засіб вираження фіатної валюти, що використовується для електронної передачі вартості вираженої у фіатній валюті. Е-гроші представляють собою механізм цифрового переказу фіатної валюти – тобто вони використовуються для електронного переказу валюти та мають статус законного платіжного засобу (джерело: FATF Report: Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potentialaml-cft-risks.pdf); - грошова вартість, що зберігається на електронному пристрої, в тому числі магнітному носії, представлені у вигляді вимоги до емітента, яка випускається під час отримання коштів для проведення платіжних операцій, як це зазначено в пункті 5 статті 4 Директиви 2007/64/ЄС, та яка приймається фізичною або юридичною особою, відмінною від емітента електронних грошей (джерело: EU Supranational Risk Assessment Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d4d7d30e-5a5a11e7-954d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF); - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов’язання з їх погашення. Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, зобов’язаний погашати випущені ним електронні гроші на вимогу користувача (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137); - грошові зобов’язання емітента в електронному вигляді, які знаходяться на електронному пристрої у розпорядженні користувача. Таким пристроєм може бути мікропроцесорна картка, комп’ютер користувача, сервер системи розрахунків, де централізовано зберігаються Е. г. користувачів. У системах, які здійснюють розрахунки в Е. г., банківські рахунки використовуються лише, якщо гроші вводяться та виводяться із системи. При цьому йдеться про банківські рахунки емітента Е. г., а не користувачів. У разі емісії Е. г. традиційні гроші користувачів зараховуються на банківський рахунок емітента. При пред’явленні Е. г.
для погашення, традиційні гроші списуються з банківського рахунка емітента і надаються пред’явнику, наприклад торговцю, який реалізував за Е. г. товари чи послуги, або споживачу, якщо він вже не потребує такого платіжного засобу. Міжнародні банківські установи, зокрема, Банк міжнародних розрахунків та Європейський центральний банк, наголошують, що Е. г. необхідно розглядати окремо від засобів доступу до банківського рахунка, і встановлюють вимоги до емітентів і систем розрахунків Е. г. незалежно від виду носія, на якому вони зберігаються. Е. г. всіх відомих сьогодні систем є наперед оплаченими і, таким чином, тісно пов’язаними з грошима центральних банків. Саме передоплата традиційними грошима є передумовою для запису на технічному пристрої користувача грошової вимоги до емітента у вигляді Е. г. Ця грошова вимога (або зобов’язання емітента погасити пред’явнику Е. г. традиційними грошима) і використовується для придбання товарів чи послуг у торговців. Ступінь того, як приймаються Е. г. торговцями, залежить лише від домовленостей, досягнутих між ними та емітентом Е. г. Оскільки купівельна спроможність Е. г. потенційно є необмеженою, їх природа характеризується як грошова. Правове визначення Е. г. для країн Європейського Союзу міститься у Директиві 2000/46/ ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними від 18 вересня 2000 р. Відповідно до статті 1 Директиви, «Е. г. – грошова вартість, яка є вимогою до емітента і яка: (i) зберігається на електронному пристрої; (ii) емітується під час отримання грошових коштів у вартісному розмірі не меншому, ніж емітована грошова вартість; (iii) приймається як засіб платежу підприємствами, іншими ніж емітент». Однією з особливостей Е. г., порівняно з традиційними видами грошей, є обмеженість щодо виконання ними функцій засобу платежу і засобу обігу. Як засіб платежу Е. г. мають суттєві технічні обмеження: можливість їх приймання залежить від технічної оснащеності торговців (наявність карт-ридерів, електронних гаманців тощо). Обмежене виконання Е. г. функції збереження вартості, оскільки проценти за Е. г. не нараховуються. Проте якщо в майбутньому суми Е. г., якими володіють фізичні та юридичні особи, збільшуватимуться, ймовірним є відкриття фінансовими посередниками депозитних рахунків Е. г. (джерело: Електронні гроші: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні / В.І. Міщенко, О.О. Махаєва, В.В. Крилова. – К.: ЦНД НБУ, 2007. – 108 с.); - умовна назва грошових коштів, які використовуються їхніми власниками на основі електронної системи банківських послуг. По суті, це кредитні гроші, які приводяться в рух не за допомогою паперових носіїв (банківських білетів, чеків, векселів), а завдяки запровадженню в сфері розрахунків найновітніших комп’ютерів і сучасних систем зв’язку. Е. г. є найбільш прогресивним, економічним і зручним носієм грошових функцій. Поява електронних грошей стала можливою завдяки широкому впровадженню в банківську справу, у сферу обслуговування населення комп’ютерної техніки і технології, створенню ефективної системи правового захисту всіх суб’єктів розрахунково-платіжних відносин. Основними компонентами системи забезпечення Е. г. є банківські автомати, касири, кредитні картки, дебетові картки, електронні системи розрахунків у торговельних пунктах, електронна система обслуговування вдома та ін. Широкого розвитку Е. г. набули у США, Японії, ФРН та інших країнах з розвинутою електронною індустрією


Електронні податки

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронні податки – оброблення та передавання в онлайновому режимі податкових  заяв. Дана  технологія  має  велике  значення  в  рамках  діяльності електронного уряду.Електронні таблиці або табличний редактор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронні таблиці або табличний редактор – клас додатків для роботи з даними, які сформовані в таблиці.Електронна бібліотека

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна   бібліотека   –   розподілена   інформаційна   система,   що дозволяє надійно  зберігати  і  ефективно  використовувати різнорідні  колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео тощо) через глобальні мережі передачі даних у зручному для кінцевого користувача вигляді.Електронна книга1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна   книга1    –   книга,   представлена   на   електронному   носії інформації.


Електронна комерція1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна   комерція1     –   один   з   елементів   електронного   бізнесу, пов’язаний із виконанням функцій маркетингу, включаючи продаж товарів і послуг через Інтернет.


Електронна комерція2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна   комерція2     –   спеціальним   чином   побудована   модель реального   бізнесу,   в   основі   якого   лежить   використання   інформаційних технологій.


Електронна пошта3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна   пошта3     –   всесвітня   система   розсилки   і   одержання інформації, одна із основних послуг Інтернет.Електронна пошта4

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна  пошта4 (англ.  e-mail,  або  email,  скорочення  від  electronicmail) – популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-відео файли, архіви, програми).


ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ (англ. electronic identification [ɪˌlekˈtrɒnɪk aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən]) - процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну особу (джерело: Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3


ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА (англ. e-mail address [iː-meɪl əˈdres]) - адреса електронної пошти платника податків, що складається з ідентифікатора, позначки «@» та доменного імені, що використовується платником податків для листування з державними, у тому числі контролюючими, органами та повідомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облікових даних платника податків, зокрема в електронному кабінеті (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


Електронна бібліотека

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна бібліотека – електронні навчальні ресурси, які зберігаються на сервері базової структури дистанційного навчального закладу.Електронна дошка оголошень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна дошка оголошень – окремий випадок телеконференції, спеціальна  база  даних,  на  якій  "вивішуються" різні  оголошення  та повідомлення з метою їх обміну.Електронна книга2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна книга2 – високотехнологічний пристрій, куди можна ввести інформацію обсягом на тисячі друкованих сторінок.ЕЛЕКТРОННА ПЕЧАТКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННА ПЕЧАТКА (англ. electronic stamp [ɪˌlekˈtrɒnɪk stæmp]) - електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних (джерело: Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за № 959/29089


Електронна повна програма

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна повна програма – під час дистанційного навчання студенти навчаться в першу чергу в інтернет-школі. Кібер-школи, як правило, несуть відповідальність за оцінки своїх учнів. У деяких штатах Америки більшість дистанційних шкіл є чартерними.Електронна пошта (E-mail)1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна пошта (E-mail)1 – найбільш поширене використання мереж. Це послуга, яка дозволяє комп’ютерним користувачам надсилати електронні повідомлення один одному.


Електронна пошта2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна пошта– обмін повідомленнями за допомогою комп’ютера. Передача листів і повідомлень з комп’ютера на комп’ютер через мережу.


Електронна пошта5

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна пошта– засоби передачі повідомлень або документів між користувачами без застосування паперового носія. Один із сервісів Інтернет.ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗАКУПІВЕЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗАКУПІВЕЛЬ (англ. electronic procurement system [ɪlekˈtrɒnɪk prəˈkjʊəmənt ˈsɪstɪm]) - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами (джерело: Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII


ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ СТАВОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ СТАВОК (англ. electronic accept bets system [ɪlekˈtrɒnɪk əkˈsept bets ˈsɪstɪm]) - програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням державної лотереї. Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов’язаних між собою електронним або іншим зв’язком. Використання електронної системи прийняття ставок не вимагається при проведенні миттєвих лотерей (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


Електронна таблиця

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронна таблиця – засіб інформаційних технологій, прикладна програма, що дозволяє вирішувати різні обчислювальні задачі, сортування, фільтрацію даних тощо.Електронне навчання1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронне  навчання1   –  навчання,  яке  здійснюється  в  першу  чергу через Інтернет.


Електронне (віртуальне) судочинство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронне (віртуальне) судочинство – проведення судового процесу з використанням сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.Електронне видавництво

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронне видавництво – система, призначена для підготовки та видання   друкованих   творів. В   Інтернеті   широку   популярність   здобула технологія публікації документів в pdf-форматі.Електронне навчання2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронне навчання2 – це перспективна модель навчання, заснована на використанні нових мультимедійних технологій Інтернету для підвищення якості навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і  послуг, а також обміну ними, спільною роботою на відстані.Електронне навчання3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронне навчання3  (e-learning) – це система навчання, що пропонує використання Інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально- методичних мультимедіа-матеріалів, віртуальних лабораторій і практикумів тощо.


ЕЛЕКТРОННЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (англ. electronic confirmation of identification [ɪlekˈtrɒnɪk ˌkɒnfəˈmeɪʃən əv aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən]) - складова частина дистанційної ідентифікації, інформація у вигляді електронної анкети, яка містить підтвердження факту успішної автентифікації користувача системи BankID абонентом-ідентифікатором і дані користувача. Перелік даних користувача відповідає тим, що були визначені в електронному запиті на ідентифікацію (джерело: Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб 251 Е BankID Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378


ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (англ. electronic message [ɪlekˈtrɒnɪk ˈmesɪʤ]) - інформація в електронному вигляді для обміну між абонентами та користувачами системи електронної пошти Національного банку України, а також для використання в програмно-технічних комплексах і яка має визначений формат, технологію оброблення згідно з домовленостями між користувачами системи електронної пошти Національного банку України та вимогами відповідних програмно-технічних комплексів (джерело: Положення про систему електронної пошти Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України» від 17.04.2018 № 42


ЕЛЕКТРОННЕ РОЗРАХУНКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННЕ РОЗРАХУНКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (англ. electronic settlement message [ɪlekˈtrɒnɪk ˈsetlmənt ˈmesɪʤ]) - електронний документ, який несе інформацію щодо переказу коштів, має такий самий формат, реквізити, порядок формування і технологію оброблення в СЕП, як і міжбанківський електронний розрахунковий документ, але не супроводжується рухом коштів (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909


Електронне тестування (контрольне тестування)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронне тестування (контрольне тестування) – процедура поточного контролю знань, що проводиться відповідно до навчального розкладу або в режимі самозапису по одній або декільком навчальним дисциплінам за допомогою комп’ютера.Електронний (комп’ютеризований) підручник (посібник)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний       (комп’ютеризований)       підручник       (посібник) - відрізняється від традиційного тим, що в його змісті закладена специфічна система управління процесом навчання, яка включає засоби нелінійного структуроутворення   та   оптимізації   навчального   матеріалу,   діагностики   і корекції знань, розгалужену мережу зворотного зв’язку. Переваги електронних видань над паперовими: великий обсяг текстової інформації (див. гіпертекст); можливість сканування та копіювання тексту; кращий сервіс: дизайн, музичний супровід, відеокліпи; наявність у тексті довідково-інформаційної пошукової системи; компактність видання тощо.Електронний документообіг2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний     документообіг2        –     електронний     обмін     діловими документами між комп’ютерними програмами різних компаній в стандартизованій формі.


Електронний документообіг3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний     документообіг3        –     система     програмно-технічних, організаційних та нормативно-методичних засобів для автоматизації роботи з електронними документами на основі інформаційних технологій у процесі здійснення управлінських дій.


Електронний документообіг1 (обіг електронних документів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний    документообіг1      (обіг    електронних    документів)    – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, а в разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.Електронний цифровий підпис1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний    цифровий    підпис1      –    вид    електронного    підпису, одержаного  за  результатом  криптографічного  перетворення  набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.


Електронний цифровий підпис2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний   цифровий   підпис2     –   аналог   власноручного   підпису фізичної особи, представлений як послідовність символів, одержана за результатами криптографічного перетворення електронних даних з використанням закритого ключа ЕЦП, що дозволяє користувачеві відкритого ключа встановити цілісність і незмінність цієї інформації, а також власника закритого ключа.
Електронний архів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний архів – призначений для систематизації архівного зберігання електронних документів у рамках документаційного забезпечення керування.Електронний бізнес

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний бізнес – будь-яка трансакція, що здійснена за допомогою функціональності інформаційної системи, після закінчення якої відбувається передача права власності або права користування реальним продуктом або послугою.


Електронний бізнес 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний бізнес – підвищення ефективності реального бізнесу, що засноване   на   використанні   інформаційних   технологій,   для   того,   щоб забезпечити оптимальну взаємодію ділових партнерів і створити інтегрований ланцюжок доданої вартості. Дозволяє покращити обслуговування клієнтів при одночасному скороченні витрат, виявити нові канали збуту, забезпечити конкурентну перевагу. Для ефективності Інтернет-проекту необхідна розвинена система управління підприємством, тому перед тим як розвернути електронний бізнес в Інтернеті, треба подбати про переведення бізнесу на електронні рейки всередині підприємства. Інтернет-технології є одним із основних, але не єдиним аспектом в електронному бізнесі. Поняття "електронний бізнес"ширше поняття "електронна комерція".Електронний банк знань

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний банк знань – сукупність електронних баз даних навчального призначення, пов’язаних між собою системою автоматизованого документообігу і управління навчальним процесом.ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІВСЬКИЙ ДОКУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІВСЬКИЙ ДОКУМЕНТ (англ. electronic banking document [ɪlekˈtrɒnɪk ˈbæŋkɪŋ ˈdɒkjʊmənt]) - електронний документ, що використовується в банківській діяльності, формат, обов’язкові реквізити і засоби захисту якого відповідають вимогам законодавства (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909


ЕЛЕКТРОННИЙ ГАМАНЕЦЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ ГАМАНЕЦЬ (англ. electronic purse [ɪlɛkˈtrɒnɪk pəːs]) - смарт-картка або платіжний додаток до платіжної картки, кошти за операціями з якою(им) обліковуються на консолідованому рахунку емітента. Використання Е. г. дає змогу його держателю в межах встановленого ліміту виконувати платіж за товари (послуги) без введення персонального ідентифікаційного номера. Призначений в основному для здійснення розрахунків і зняття готівки на невеликі суми. Е. г. є одним із типів наперед оплачених платіжних карток


Електронний грошовий переказ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний грошовий переказ – переказ коштів, ініційований з терміналу, телефону або магнітоносія, за допомогою передачі інструкцій чи повноважень,  що  стосуються  дебетування  або  кредитування  рахунку фінансовій установі.Електронний документ (электронный документ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність розміщених у пам’яті ЕОМ реквізитів будь-якого документа, які можуть бути переглянуті користувачем у різній формі. У разі необхідності за допомогою відповідних програмних засобів в Е.д. можуть бути внесені певні зміни.

Електронний документ (электронный документ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність розміщених у пам’яті ЕОМ реквізитів будь-якого документа, які можуть бути переглянуті користувачем у різній формі. У разі необхідності за допомогою відповідних програмних засобів в Е.д. можуть бути внесені певні зміни.

Електронний документ1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний документ1 – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі.


Електронний документ2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний документ– документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАПИТ НА ІДЕНТИФІКАЦІЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАПИТ НА ІДЕНТИФІКАЦІЮ (англ. e-request for identification [iː-rɪˈkwɛst fər aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən]) - складова частина дистанційної ідентифікації в електронній формі, яку ініціює користувач системи BankID на порталі абонента - надавача послуг (джерело: Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378


Електронний консалтинг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний консалтинг – професійні консультації клієнтів електронною поштою. Надання довідок від інформаційних служб, проведення різних опитувань через Інтернет та ін. Один з видів електронного бізнесу.Електронний маркетинг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний маркетинг – технологія маркетингу за допомогою інформаційних систем і мереж.Електронний підпис

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний підпис - а) обов’язковий реквізит електронного документа, який  використовується  для  ідентифікації  автора  та/або  підписувача електронного документа іншими суб’єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа; б) дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.Електронний підручник

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Електронний підручник – це підручник, в якому основні завдання передачі знань вирішуються з використанням можливостей комп’ютера і комп’ютерних мереж.ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАТІЖ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАТІЖ (англ. wire transfer [ˈwaɪə ˈtrænsfə(ː)]) - будь-яка операція, що відбувається від імені відправника через фінансову установу за допомогою електронних засобів, з метою зробити цю суму коштів доступною для отримувача у фінансовій установі отримувачі, незалежно від того чи є відправник та отримувач однією особою


ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЗАСІБ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЗАСІБ (англ. electronic payment instrument [ɪlekˈtrɒnɪk ˈpeɪmənt ˈɪnstrʊmənt]) - платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ 


ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ (англ. electronic device [ɪlekˈtrɒnɪk dɪˈvaɪs]) - чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому носії, пам’ять комп’ютера тощо, які використовуються для зберігання електронних грошей (джерело: Положення про електронні гроші в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 № 481, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 р. за № 1336/18631


ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ (англ. electronic settlement document [ɪlekˈtrɒnɪk ˈsetlmənt ˈdɒkjʊmənt]) - документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити розрахункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976


ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ УСТАНОВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ УСТАНОВ (англ. electronic technological guidebook of banks of Ukraine and other institutions [ɪlekˈtrɒnɪk ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ˈgaɪdbʊk əv bæŋks əv juːˈkreɪn ənd ˈʌðə ˌɪnstɪˈtjuːʃənz]) - систематизований перелік банків, філій, інших установ, що є складовою частиною інформаційної мережі Національного банку і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909


ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС (англ. electronic digital signature [ɪlekˈtrɒnɪk ˈdɪʤɪtl ˈsɪgnɪʧə]) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа (джерело: Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV


ЕЛЕКТРОННИЙ ЧЕК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЧЕК (англ. electronic check [ɪlɛkˈtrɒnɪk tʃɛk]) - комп’ютерний пристрій, який використовують в окремих системах електронних грошей, зокрема, в НСМЕП. Е. ч. включає в себе картку з інтегральною схемою або в нього можуть бути вмонтовані картки з інтегральною схемою


ЕМІГРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕМІГРАЦІЯ - (лат. emigratio - виселення) -1) Вимушене або добровільне переміщення людей з країни пост, проживання в ін. країни. Зумовлене причинами політ., екон., військ., етн., культур, і реліг. характеру. 2) Сукупність осіб, що переселилися з однієї країни до іншої. Е. може мати значний вплив на чисельність і структуру нас. відповідних країн. Масова Е. з України розпочалася у кін. 19 ст. і відбувалася у три етапи. На 1-му етапі (до поч. Першої світової війни) переважала т. з. трудова Е., насамперед з Буковини, Галичини та Закарпаття. її гол. потоки були спрямовані до Аргентини, Бразилії, Канади, США та ін. країн Зх. півкулі. Основу цієї Е. становили гр-ни, що намагалися поліпшити своє матеріальне становище. 2-й етап охопив період між світ, війнами і характеризується, з одного боку, зменшенням заг. кількості емігрантів (від 500 тис. перед Першою світ, війною до 200 тис. у міжвоєн. період), а з іншого — появою нового типу укр. переселенця — політ, емігранта. Пік політ. Е. припадає на кін. 1920 (після встановлення в Україні рад. влади та примус, приєднання частини укр. земель до Польщі, Чехословаччини, Румунії та Угорщини). 1923, після певної стабілізації ситуації у Галичині, більшість західноукр. емігрантів повернулася додому. На той час укр. політ. Е. складалася переважно з вихідців зі Сх. України; її чисельність становила 40—50 тис. чол. Чимало етн. українців емігрувало до Канади, Чехословаччини, Німеччини, Франції тощо. 3-й етап укр. Е. розпочався у ході Другої світ, війни і продовжився після її закінчення. Найчисельнішою групою серед емігрантів були переміщені особи. У 60—70-і рр. мав місце виїзд з України за кордон дисидентів. Внаслідок Е. у США й Канаді утворилися чисельні й високоорганізовані спільноти українців та осіб укр. походження (відповідно 2230 тис. і 1071 тис. чол.). Помітні своєю діяльністю укр. діаспори в Бразилії та Аргентині, де проживають відповідно 400 тис. і 250 тис. українців та їх нащадків. Певну активність виявляють нечисельні, але згуртовані укр. спільноти Австралії, Великобританії, Німеччини, Франції, а також Австрії, Бельгії. Регулювання міграц. процесів у сучас. Україні здійснюється на основі Конституції України, Законів «Про громадянство України» (1991), «Про біженців» (1993), «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» (1994), «Про правовий статус іноземців» (1994) та ін. актів зак-ва України, а також відповідних міжнар.-правових док-тів.


ЕМІСІЙНІ БАНКНОТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕМІСІЙНІ БАНКНОТИ (англ. issuing banknotes [ˈɪʃuːɪŋ ˈbæŋknəʊts]) - банкноти, які ще не перебували в обігу (джерело: Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків» від 07.12.2016 № 408


Емісійні операції (эмиссионные операции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
діяльність банків, державних скарбниць, акціонерних товариств тощо по випуску в обіг грошей і емісії цінних паперів.

Емісійні операції (эмиссионные операции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
діяльність банків, державних скарбниць, акціонерних товариств тощо по випуску в обіг грошей і емісії цінних паперів.

Емісійна система (эмиссионная система)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
законодавчо встановлений порядок випуску в обіг грошових знаків. Є складовою частиною грошової системи.

Емісійна система (эмиссионная система)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
законодавчо встановлений порядок випуску в обіг грошових знаків. Є складовою частиною грошової системи.

Емісійна ціна (эмиссионная цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна, за якою цінні папери продаються одразу ж після їх випуску; ціна первинного ринку цінних паперів. Звичайно ця ціна дорівнює названій вартості або перевищує її на величину емісійної премії.

Емісійна ціна (эмиссионная цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна, за якою цінні папери продаються одразу ж після їх випуску; ціна первинного ринку цінних паперів. Звичайно ця ціна дорівнює названій вартості або перевищує її на величину емісійної премії.

Емісійний банк (эмиссионный банк)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
емісійний орган, який відповідає за емісію грошей; як правило,

Емісійний банк (эмиссионный банк)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
емісійний орган, який відповідає за емісію грошей; як правило,

Емісія (эмиссия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
випуск в обіг паперових грошей та цінних паперів. Е. здійснюють емісійні банки і державні скарбниці. Депозитно-чекова Е., що є основою безготівкових розрахунків і значно за обсягом перевищує банкнотну, проводиться комерційними банками.

Емісія (эмиссия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
випуск в обіг паперових грошей та цінних паперів. Е. здійснюють емісійні банки і державні скарбниці. Депозитно-чекова Е., що є основою безготівкових розрахунків і значно за обсягом перевищує банкнотну, проводиться комерційними банками.

ЕМІСІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕМІСІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ (англ. electronic payment instruments emission [ɪlekˈtrɒnɪk ˈpeɪmənt ˈɪnstrʊmənts ɪˈmɪʃən]) - проведення операцій з випуску електронних платіжних засобів певної платіжної системи (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III


Емісія казначейська (эмиссия казначейская)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
випуск в обіг казначейських білетів і державних цінних паперів,, який здійснюється казначейством чи іншою відповідною установою з метою покриття бюджетного дефіциту.

Емісія казначейська (эмиссия казначейская)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
випуск в обіг казначейських білетів і державних цінних паперів,, який здійснюється казначейством чи іншою відповідною установою з метою покриття бюджетного дефіциту.

ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (англ. securities emission [sɪˈkjʊərɪtɪz ɪˈmɪʃən]) - сукупність дій емітента, що спрямовані на реєстрацію випуску цінних паперів у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх розміщення серед інвесторів в цінні папери та здійснюються в послідовності, встановленій статтею 29 цього Закону. У разі емісії цінних паперів емітент оформлює відповідне рішення про емісію, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент повинен надавати інвестору засвідчену копію рішення про емісію на його запит. Емісія цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


Емісія цінних паперів (эмиссия ценных бумаг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
випуск в обіг акцій, сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів будь-якими емітентами, у т.ч. державою, кредитними установами, акціонерними компаніями.

Емісія цінних паперів (эмиссия ценных бумаг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
випуск в обіг акцій, сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів будь-якими емітентами, у т.ч. державою, кредитними установами, акціонерними компаніями.

Емітент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Емітент 1) член платіжної системи, який здійснює емісію платіжних карток; 2) іноземний банк, іноземна компанія, що здійснює випуск (емісію) чеків; 3) юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і виконує обов'язки, що випливають з умов їх випуску.


Емітент (эмитент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
держава (в особі центрального або місцевого органу влади), підприємства, установи, організації, що випускають в обіг грошові знаки, цінні папери, платіжно-розрахункові документи.

Емітент (эмитент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
держава (в особі центрального або місцевого органу влади), підприємства, установи, організації, що випускають в обіг грошові знаки, цінні папери, платіжно-розрахункові документи.

ЕМІТЕНТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕМІТЕНТ (англ. issuer [ˈɪʃuːə]) - установа, яка випускає передплачені картки та отримує заявки від клієнтів на поповнення або зняття готівки (джерело: Guidance for a Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf); - суб’єкт господарювання, що «продає» електронні гроші клієнту (споживачу чи бізнесу) в обмін на оплату. Цьому суб’єкту необхідний дозвіл на емісію електронних грошей
і його діяльність регулюється другою Директивою ЄС про електронні гроші (джерело: EU Supranational Risk Assessment Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d4d7d30e-5a5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0001.02/ DOC_1&format=PDF); - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання за ними перед їх власниками (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268); - банк-резидент, що здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов’язання з їх погашення (джерело: Положення про електронні гроші в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 № 481, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 р. за № 1336/18631


ЕМІТЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕМІТЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ (англ. electronic payment instruments issuer [ɪlekˈtrɒnɪk ˈpeɪmənt ˈɪnstrʊmənts ˈɪʃuːə]) - банк, що є учасником платіжної системи та здійснює емісію електронних платіжних засобів


ЕМІТЕНТ-НЕРЕЗИДЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕМІТЕНТ-НЕРЕЗИДЕНТ (англ. non-resident issuer [nɒn-ˈrezɪdənt ˈɪʃuːə]) - особа, яка здійснює випуск електронних грошей за межами України для їх використання в міжнародній системі інтернет-розрахунків, відомості щодо якої внесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (джерело: Положення про електронні гроші в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 № 481, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 р. за № 1336/18631


ЕМБАРГО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕМБАРГО - (ісп. embargo — заборона, накладення арешту) — 1) У міжнародному праві встановлена держ. органами заборона на вихід із портів чи тер. вод своєї країни власних чи іноз. суден; затримання товарів, вантажів та ін. цінностей. В умовах війни Е. може застосовуватися не лише до суден та ін. власності ворожої д-ви, а й до суден нейтральних країн у порядку іммобілізації (з метою нерозголошення військової таємниці) або реквізиції. 2) Заборона на ввезення чи вивезення з країни товарів чи валюти з метою: здійснення екон. тиску на країну-імпортера чи країну -експортера; сприяння розвиткові тієї чи ін. галузі вітчизн. в-ва; захисту певних монопольних інтересів; усунення військ., екол. та ін. загрози; введення міжнародноправових санкцій. Статут ООН розглядає Е. як колективну репрес. дію, санкцію щодо д-ви, чиї дії або наміри можуть тлумачитися як такі, що загрожують міжнар. безпеці.


ЕМБАРГО (ПОВНЕ АБО ЧАСТКОВЕ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕМБАРГО (ПОВНЕ АБО ЧАСТКОВЕ) (англ. embargo (full or partial) [emˈbɑːgəʊ (fʊl ə ˈpɑːʃəl)]) - заборона чи обмеження експорту товарів до держав, визначених міжнародними організаціями, членом яких є Україна, або до держав, щодо яких проводиться відповідна національна політика (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV


Ембарго (эмбарго)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
заборона державною владою будь-якої країни ввозити або вивозити золото, іноземну валюту та інші цінності; заборона заходити в порти і виходити з них іноземним суднам. Виступає як засіб економічного і фінансового тиску на інші країни. Статут ООН передбачає можливість застосування Е. як колективного репресивного заходу до держав, дії яких загрожують міжнародній безпеці.

Ембарго (эмбарго)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
заборона державною владою будь-якої країни ввозити або вивозити золото, іноземну валюту та інші цінності; заборона заходити в порти і виходити з них іноземним суднам. Виступає як засіб економічного і фінансового тиску на інші країни. Статут ООН передбачає можливість застосування Е. як колективного репресивного заходу до держав, дії яких загрожують міжнародній безпеці.

ЕРГА ОМНЕС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕРГА ОМНЕС - (лат. — такий, що розповсюджується на всіх) — у сучас. міжнародному праві кваліфікація загальних, таких, які поширюються на всі д-ви, обов'язків. Між власне д-вою і міжнар. співтовариством як сукупністю держав складаються відносини, які грунтуються на нормах заг. права і на необхідності захисту фундам. інтересів цього співтовариства. Наявність заг. обов'язків держав у зв'язку із спільними інтересами співтовариства не раз констатував Міжнародний суд ООН, який кваліфікував їх як обов'язки (навіть позадоговірні) перед співтовариством у цілому. Порушення обов'язків 125 Е. о. розглядається співтовариством як міжнар. злочин. Ідеться про обов'язки, які виникають внаслідок заборони агресії, геноциду, захисту фундам. прав людини тощо. У своїй сучас. практиці Міжнар. суд ООН знову підтвердив чинність норм Е. о. та необхідність їхнього дотримання («Справа Східного Тімору», 1995).


Ергономіка (эргономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука, яка вивчає поведінку людини, рух органів її тіла під час виконання роботи з метою створення таких умов на робочому місці, які забезпечили б зручність і комфорт, підвищення продуктивності праці, зменшення затрат людської енергії.

Ергономіка (эргономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука, яка вивчає поведінку людини, рух органів її тіла під час виконання роботи з метою створення таких умов на робочому місці, які забезпечили б зручність і комфорт, підвищення продуктивності праці, зменшення затрат людської енергії.

Ергономіка, ергономія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ергономіка, ергономія (від грец. Έργον – робота і νόμος – закон) – наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психичні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці.Есе

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Есе – прозовий твір невеликого об’єму і вільної композиції, в якому підкреслено індивідуальна позиція автора поєднується з невимушеним, часто парадоксальним викладом, орієнтованим на розмовну мову. Можуть мати філософський, історико-біографічний, публіцистичний, літературно-критичний, белетристичний та інший характер.ЕСКРОУ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕСКРОУ РАХУНОК (англ. escrow account [ˈɛskrəʊ əˈkaʊnt]) - рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами), та/або в гривнях, що відкритий уповноваженим банком клієнту (іноземному інвестору/резиденту) відповідно до вимог глави 23 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (джерело: Положення про порядок іноземного інвестування в Україну: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» від 10.08.2005 № 280, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за № 947/11227


Естимативна вартість (эстимативная стоимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наближена, планова вартість об’єкта нерухомості згідно з оцінкою експерта.

Естимативна вартість (эстимативная стоимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наближена, планова вартість об’єкта нерухомості згідно з оцінкою експерта.

ЕСТОПЕЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕСТОПЕЛЬ - (англ. estoppel — відхилення, від estop — позбавляти права заперечення) — у міжнародному праві втрата права посилатися на підстави для визнання договору недійсним, або припинення договору, виходу з нього, або призупинення його дії. Термін запозичений з англ. права, де він означає категоричне заперечення такої поведінки сторони в процесі, якою вона перекреслює те, що попередньо було нею визнано. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 (ст. 45) ввела в сучасне право міжнар. договорів норму про те, що д-ва не може посилатися на зазначені вище підстави, коли вона, дізнавшись про відповідні факти: а) явно погодилася або б) в силу своєї поведінки мусить вважатися такою, яка мовчазно погодилася з тим, що договір зберігає свою чинність. Стосовно міждерж. міжнар. організації, то вона не може посилатися на підстави недійсності її міжнар. договорів, якщо, дізнавшись про відповідні факти, вона явно погодилася з тим, що договір зберігає чинність, або в силу поведінки її компет. органу вважається такою, яка відмовилася від права посилатися на цю підставу (п. 2 ст. 45 Віденської конвенції про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986).


Етап (этап)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Окремий момент, стадія якогось процесу. 2. Окремий відтинок шляху, частина дистанції. 3. Відтинок часу, позначений певними подіями.

Етап (этап)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Окремий момент, стадія якогось процесу. 2. Окремий відтинок шляху, частина дистанції. 3. Відтинок часу, позначений певними подіями.

Етап зрілості (этап зрелости)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період життєвого циклу товару, для якого характерне уповільнення темпів зростання збуту товарів.

Етап зрілості (этап зрелости)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період життєвого циклу товару, для якого характерне уповільнення темпів зростання збуту товарів.

Етапи життєвого циклу товару (этапы жизненного цикла товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
етапи періоду існування товару: створення, виведення на ринок, зростання, зрілість, занепад.

Етапи життєвого циклу товару (этапы жизненного цикла товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
етапи періоду існування товару: створення, виведення на ринок, зростання, зрілість, занепад.

Етика (этика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Наука, яка вивчає мораль. 2. Норми поведінки, сукупність загальноприйнятих моральних правил, вимоги, які людина ставить перед собою або яких вимагає суспільство у певному середовищі, соціальній групі населення.

Етика (этика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Наука, яка вивчає мораль. 2. Норми поведінки, сукупність загальноприйнятих моральних правил, вимоги, які людина ставить перед собою або яких вимагає суспільство у певному середовищі, соціальній групі населення.

Етика підприємництва (этика предпринимательства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ділова етика, що грунтується на відвертості, чесності, вірності слову, поважанні законів, умінні вести бізнес.

Етика підприємництва (этика предпринимательства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ділова етика, що грунтується на відвертості, чесності, вірності слову, поважанні законів, умінні вести бізнес.

Етикет (этикет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Правила поведінки людей. 2. Порядок дій, правил чемності при ділових зустрічах, переговорах, у дипломатичних колах.

Етикет (этикет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Правила поведінки людей. 2. Порядок дій, правил чемності при ділових зустрічах, переговорах, у дипломатичних колах.

ЕТИКЕТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕТИКЕТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ - [франц. etiquette, первісно — штифтик для прикріплення папірця, папірець з написом, від старо-франц. estiquer — прикріплювати; церемоніал (згідно з картками, розташованими у порядку придворних рангів)] — сукупність правил поведінки у відносинах між офіц. особами у сфері дип. та міжнар. спілкування. Складовими Е. д. є відповідні манери, форми привітань і звернень тощо. Додержання Е. д. є вимогою міжнар. звичаю. Регламентується Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961.


Етикетка (этикетка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Товарний ярлик, товарний знак, долучений до товару або до його упаковки, де зазначаються назва товару, його основні характеристики, параметри, ціна, фірма-виготовлювач тощо. 2. Підпис під експонатом у музеї чи на виставці.

Етикетка (этикетка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Товарний ярлик, товарний знак, долучений до товару або до його упаковки, де зазначаються назва товару, його основні характеристики, параметри, ціна, фірма-виготовлювач тощо. 2. Підпис під експонатом у музеї чи на виставці.

ЕТНОЦИД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕТНОЦИД - насильн. спосіб здійснення нац. політики шляхом знищення окр. народів, їх частини або їх окр. представників. Злочини Е. кваліфікуються не за кількісними характеристиками і не зводяться лише до вбивств. Е. вважається будь-яка акція, спрямована на ліквідацію етносу, його осн. ознак (етн. територія, мова, культура, самосвідомість). Політика Е. суперечить нормам і принципам міжнар. права. Права народів, націй, нац. меншин, як і права та свободи особи, підпадають під регулюючу дію міжнар. та нац. 126 права, насамперед їх осн. принципів. Усі осн. принципи міжнар. права взаємопов'язані та рівноцінні: керуючись одним із них, не можна порушувати інші. Зокрема, без дотримання права на самовизначення народів неможливе дотримання прав окр. особи, а при забезпеченні права народу на самовизначення не можна порушувати права та свободи окр. людини.


Ефект (эффект)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
досягнутий результат у його матеріальному, грошовому, соціальному вираженні.

Ефект (эффект)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
досягнутий результат у його матеріальному, грошовому, соціальному вираженні.

Ефект бумеранга (эффект бумеранга)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
повернення дешевого товару в країну виробника за такою ж низькою ціною.

Ефект бумеранга (эффект бумеранга)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
повернення дешевого товару в країну виробника за такою ж низькою ціною.

Ефект економічний (эффект экономический)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник результативності господарської діяльності у формі різниці між результатами і витратами всіх ресурсів.

Ефект економічний (эффект экономический)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник результативності господарської діяльності у формі різниці між результатами і витратами всіх ресурсів.

Ефективність

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ефективність -  загальна  властивість  системи,  що  характеризує  рівень(ступінь) її пристосованості до виконання поставлених завдань.


Ефективність (эффективность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання.

Ефективність (эффективность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання.

Ефективність виробництва (эффективность производства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
характеризується ринковою вартістю виробленої продукції, поділеної на сумарні затрати ресурсів підприємства. Оцінюється співвідношенням усіх витрат до одержаних результатів.

Ефективність виробництва (эффективность производства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
характеризується ринковою вартістю виробленої продукції, поділеної на сумарні затрати ресурсів підприємства. Оцінюється співвідношенням усіх витрат до одержаних результатів.

Ефективність капітальних вкладень (эффективность капитальных вложений)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення затрат на розширене відтворення основних фондів і отриманих від цього результатів.

Ефективність капітальних вкладень (эффективность капитальных вложений)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення затрат на розширене відтворення основних фондів і отриманих від цього результатів.

Ефективність кредитування (эффективность кредитования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
результат використання коштів, наданих в кредит.

Ефективність кредитування (эффективность кредитования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
результат використання коштів, наданих в кредит.

Ефективність суспільного виробництва (эффективность общественного производства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічна категорія, яка характеризує результативність виробництва порівняно з виробничими ресурсами і суспільними потребами.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  30  (Далі)
  Все