Економічна система (экономическая система)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність принципів, правил, законодавчо закріплених норм, які діють у країні і визначають форму і зміст основних економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту.

» Термінологічний словник