Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Ш

Шаблон

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шаблон - бібліотека стилів, яка визначає основну структуру документа і містить його налаштування: елементи автотексту, шрифти, необхідні поєднання клавіш, макроси, меню, параметри сторінки, форматування і стилі.


Шаблон сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шаблон  сайту -  сукупність  оформлених  і  зверстаних  HTML-сторінок, графічних  та  службових  файлів.  Шаблони  сайтів  складаються  з  графічних файлів дизайну, статичних html-сторінок і файлів таблиці  стилів (CSS), а в деяких випадках ще і Flash-технологій.


Шаблон (шаблон)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
взірець, еталон, штамп, що його наслідують сліпо, механічно, нетворчо, некритично.

Шанс (шанс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
імовірність успіху, здійснення будь-яких намірів, планів, можлива удача.

Шантаж (шантаж)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид здирства, який полягає у вимозі передачі майна (майнових прав) або здійснення будь-яких дій майнового характеру під загрозою розго¬лошення компрометуючої інформації.

Шахова оборотна відомість (шахматная оборотная ведомость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

форма відображення і періодичного узагальнення бухгалтерських записів в розрізі кореспондуючих синтетичних рахунків. Ш.о.в. 

для запису за кредитовими рахунками. В місцях перехрещення колонок і рядків наводяться суми (обороти) всіх операцій за вказаними кореспондуючими рахунками. Одноразовим записом здійснюється подвійне відображення операцій.


Швидкість обігу грошей (скорость обращения денег)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількість обертів на рік, яку кожна грошова одиниця із загальної їх маси, що перебуває в обігу, здійснює в процесі придбання товарів. Обчислюється як відношення номінального національного продукту до маси грошей в обігу.

ШЕНГЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1990

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ШЕНГЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1990 - міжнар. угода про скасування на внутр. кордонах країн-учасниць усіх форм контролю. Підписана 19.УІ 1990 в замку Шенген (Люксембург) представниками урядів Бельгії, Люксембурга, Нідерландів, Німеччини та Франції. Набула чинності 1 .IX 1993. Базою для Конвенції стала Угода про поступове скасування перевірок на внутрішніх кордонах (1985), укладена цими ж країнами. Ш. к. 1990 складається з преамбули та 142 статей, об'єднаних у 8 розділів. Розд. І містить «нормидефініції», що використовуються у наст, статтях і розділах Конвенції. Норми розд. II закріплюють прав, режим вільного перетину кордонів між д-вами Шенгенської зони і вводять єдину (шенгенську) візу. Внутр. кордони між державами-учасницями дозволяється перетинати в будь-якому місці, не проходячи особистого контролю (ст. 2). Але принцип відкритості кордонів не є беззастережним, оскільки держава-учасниця може за певних обставин відновити прикорд. контроль з метою захисту громад, порядку або нац. безпеки. Передбачено заг. умови допуску іноземців у Шенгенську зону строком до З міс. (ст. 5), а також порядок проведення прикорд. контролю на зовн. кордонах (ст. 6). Іноземці, які мають шенген. візу, можуть вільно переміщуватися територією всіх країн зони за умови, що вони відповідають єдиним умовам в'їзду (ст. 19). У розд. III подано норми щодо основ поліц. співробітництва (ст. 39—47), про взаємну правову допомогу з крим. справ (ст. 48—53) тощо (ст. 59—66). Згідно з Конвенцією поліція однієї д-ви має право перетинати кордони і продовжувати спостереження або переслідування по гарячих слідах тих осіб, які підозрюються у вчиненні злочину або які втекли з місць позбавлення волі (ст. 40—41). Ост. дві глави розділу закріплюють прав, режим створення, володіння, користування і розпоряджання предметами, які сьогодні є найпоширенішими об'єктами або знаряддями злочинів: наркотики і психотропні засоби (ст. 70—76; ст. 77— 91). Розд. IV регулює процес утворення і функціонування єдиної інформ. Шенгенської системи, яка складається з комп'ютерних баз даних, що формуються і поповнюються кожною державою окремо, і знаходиться у м. Страсбурзі (Франція). У межах Шенген. зони створюється єдиний інформ. простір, який містить дані про осіб і предмети, котрі становлять інтерес для правоохор. органів. Ці дані доступні для дип. і коне, представництв усіх держав-учасниць (ст. 101), які на підставі ст. 6 можуть відмовити іноземцеві у праві на в'їзд до їхніх країн. Конвенція закріплює порядок перевезення і переміщення товарів (розд. V). Захисту права особи на охорону таємниці приват. життя в угоді спеціально присвячений розд. VI. У розд. VII передбачено заходи щодо забезпечення застосування Конвенції. Утворений згідно з угодою Шенген. викон. комітет затвердив понад 200 док-тів: «Про продовження єдиної візи» (1993), «Про видачу єдиної візи на кордоні» (1994), «Про транскордонне поліційне співтовариство у сфері запобігання і розслідування злочинів» (1998) та ін. З IV 1999 Шенгенські угоди та прийняті на їх основі нормат. акти інкорпоровано до прав, системи ЄС. На 2004 учасницями Ш. к. 1990 є: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, 461 Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція та Швеція.


Шеф (шеф)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
начальник, керівник підприємства, установи.

Шефство (шефство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма благодійництва, громадської діяльності, систематичної допомоги, що надається однією особою (юридичною чи фізичною) іншій.

Шифр рахунків (шифр счетов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Присвоєний, уніфікований, власний код рахунків бухгалтерського обліку, банківської системи. 2. Номер, що його визначено планом рахунків бухгалтерського обліку для кожного синтетичного рахунку.

Шифр товару (шифр товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність умовних літер, знаків, позначок, з допомогою яких дається кодова характеристика товару: належність до певної товарної групи, назва виробника, споживачі і технічні можливості, розміри тощо з метою спрощення товарної класифікації, уніфікації, механізації обліку.

Шифрування інформації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шифрування інформації – взаємно однозначне математичне (криптографічне) перетворення, що залежить від ключа (секретний параметр перетворення),   який  ставить  у  відповідність  блоку  відкритої  інформації, представленої в деякому цифровому кодуванні, блок шифрованої інформації, також представленої у цифровому кодуванні.


Шкідливий мульт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шкідливий мульт –  використовується для образ на форумі, виставлення оцінки «1» фотографіям на Однокласниках та вчинення інших шкідливих вчинків.


Шкідництво (вредительство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
злочин, спрямований на підрив економіки, грошової системи, а також діяльність державних чи інших організацій з метою ослаблення країни.

Шкода матеріальна (ущерб материальный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
майнові або грошові втрати внаслідок невиконання або неналежного виконання покладених на працівників функцій, порушення господарського договору іншими підприємствами або внаслідок стихійного лиха.

Шлюз1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шлюз1   –  електронний  пристрій  і  відповідне  програмне  забезпечення, призначений для організації зв’язку між двома різнорідними мережами.


Шлюз2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шлюз2 – програма, призначена для з’єднання двох мереж, що використовують різні протоколи, завдяки якій здійснюється обмін даними між ними. Перед передачею даних з однієї мережі в іншу, програма їх перетворює, забезпечуючи сумісність протоколів.


Шлях до книги

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шлях до книги - послідовність папок, яка вказує, де знаходиться книга


Шоуїнг (шоуинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
термін рекламного бізнесу, що означає межі охоплення певної місцевості. автотраси засобами реклами, розміщеної на плакатах, щитах, панелях.

Шпигунство промислове (шпионаж промышленный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
таємне збирання інформації викрадення документів, матеріалів, зразків, які становлять виробничу, промислову, технічну, комерційну, службову таємницю, з метою подолати конкурента, завоювати ринок тощо.

Штатний розпис (штатное расписание)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, що встановлює для даної установи, організації або підприємства структуру адміністративно-управлінського апарату, штат і посадові оклади.

Штраф (штраф)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошове стягнення за порушення зобов'язань за договором. У зовнішньоекономічних відносинах Ш. сплачується за порушення строків поставки товару або надання послуг, некомплектність поставки, за поставку товарів низької якості або в упаковці; що не відповідає вимогам, за порушення інших умов, які передбачені відповідним договором. Строк давності позову, для стягнення Ш.

Штрафні санкції (штрафные санкции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передбачені договором, документально зафіксовані види й рівні штрафу, що стягується з осіб, які порушили умови, зобов’язання за контрактом.

Штрихове кодування товару (штриховое кодирование товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
нанесення штрихових міток на товар, які утворюють штриховий код; по ньому можна встановити вид товару, його належність до певної товарної групи, якісні характеристики, споживчі властивості, технічні параметри тощо.

ШТУЧНІ ОСТРОВИ, УСТАНОВКИ І СПОРУДИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ШТУЧНІ ОСТРОВИ, УСТАНОВКИ І СПОРУДИ - гідротехнічні споруди, призначені, як правило, для розвідки і розробки природ, ресурсів, проведення мор. наук, досліджень у просторах Світового ок., а також для ін. екон. цілей. Використовуються для підвод. буріння з метою пошуку, розвідки та видобутку корис. копалин, дослідження властивостей гірських порід, спорудження підвод. фундаментів, в-ва енергії шляхом використання води, течій і вітру тощо. Ш. о., у. і с. можуть створювати фіз. та юрид. особи, д-ви і міжнар. організації: у відкритому морі, виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі, внутрішніх морських водах та в районі континентального шельфу прибереж, д-ви, з урахуванням вимог нац. зак-ва та міжнар. права. Розташування Ш. о., у. і с. у вказаних мор. просторах визначає їх статус і прав, режим. У Конвенції ООН по морському праву 1982 закріплено виключне право прибереж, д-ви споруджувати, а також дозволяти і регулювати створення, експлуатацію та використання у ви-ключ. (морській) екон. зоні: штучних островів; установок і споруд для цілей, передбачених у ст. 56, та для ін. екон. цілей; установок і споруд, які можуть перешкоджати здійсненню прав прибереж, д-ви в цій зоні (ст. 60). Над такими Ш. о., у. і с. прибережна д-ва має виключну юрисдикцію, у т. ч. юрисдикцію щодо мит., фіскал., сан. та імміграц. законів і правил, а також законів і правил стосовно безпеки. Про їх створення слід давати відповідне повідомлення, а пост, засоби попередження про їх наявність повинні утримуватися у справному стані. Будь-які залишені установки або споруди чи ті, що більше не використовуються, мають бути прибрані з метою забезпечення безпеки судноплавства з урахуванням загальноприйнятих міжнар. стандартів. При вилученні таких установок або споруд повинні враховуватись інтереси рибальства, захисту мор. середовища, права та обов'язки ін. держав. Про глибину, місцезнаходження та розміри установок і споруд, які вилучені не повністю, необхідно давати належне повідомлення. Прибережна д-ва там, де це необхідно, може встановлювати навколо Ш. о., у. і с. розумні зони безпеки, в яких вона має право вживати належ, заходів для забезпечення безпеки як судноплавства, так і Ш. о., у. і с. Такі зони не можуть простягатися навколо Ш. о., у. і с. більш як на 500 м, що відмірюються від кожної точки їхнього зовн. краю, крім випадків, коли це дозволено загальноприйнятими міжнар. стандартами або рекомендовано відповідною міжнар. організацією. Ш. о., у. і с. та зони безпеки навколо них не встановлюються у випадку, коли це може створити перешкоди для використання визнаних мор. шляхів, які мають істотне значення для міжнар. судноплавства. Вказані правила застосовуються mutatis mutandis (лат., букв. — змінити те, що потребує змін; тут — за обставинами) до Ш. о., у. і с. на конт. шельфі (ст. 80). Ш. о., у. і с. не наділені статусом островів, тому не 462 можуть мати свого тер. моря. їх наявність не впливає на визначення кордонів тер. моря, виключ. (морської) екон. зони або конт. шельфу прибереж, д-ви. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» (1995) встановив нац. правила щодо прав, режиму Ш. о., у. і с, які відповідають зазначеним конвенц. нормам. У цьому законі передбачаються адм. стягнення за створення у виключ. (морській) екон. зоні України штуч. островів, буд-во установок і споруд, встановлення навколо них зон безпеки без дозволу спеціально уповноваж, органу України.


Штучний інтелект

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Штучний інтелект – здатність прикладного процесу виявляти властивості, асоційовані з розумною поведінкою людини.


Штучний інтелект (Artificial intelligence)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Штучний інтелект (Artificialintelligence) - розділ інформатики, що займається формалізацією методів постановки та рішення задач, які нагадують методи, що використовує людина.


Штучний розум

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Штучний розум – гіпотетична технічна система, здатна виявляти властивості, ідентичні розумному мисленню і поведінці людини. На відміну від систем штучного інтелекту, не тільки оперує готовими знаннями, а й творить (створює) нові знання.


Шум

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються  складністю  тимчасової  і  спекторальної  структури.  Під акустичним шумом розуміють різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т. ін. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання  у  твердих,  рідких  і  газоподібних  середовищах.  Основні  джерела шуму - різні двигуни і механізми. Радіовекторні шуми - це випадкові коливання струмів і напруг у радіоелектронних пристроях. Досить часто шум являє собою суміш випадкових і періодичних коливань. В ряді випадків шумометр використовують  як  джерело  інформації.  Наприклад,  у  військово-морській техніці по шуму, який створюється на ходу підводними човнами і надводними кораблями, їх знаходять і переміщують, в радіоастрономії по шуму в певних діапазонах частот досліджують радіовипромінення зірок. Шумоподібні сигнали застосовуються в радіо й акустичній техніці для різноманітних вимірювань.Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все