Шифр товару (шифр товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність умовних літер, знаків, позначок, з допомогою яких дається кодова характеристика товару: належність до певної товарної групи, назва виробника, споживачі і технічні можливості, розміри тощо з метою спрощення товарної класифікації, уніфікації, механізації обліку.

» Термінологічний словник