Швидкість обігу грошей (скорость обращения денег)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількість обертів на рік, яку кожна грошова одиниця із загальної їх маси, що перебуває в обігу, здійснює в процесі придбання товарів. Обчислюється як відношення номінального національного продукту до маси грошей в обігу.

» Термінологічний словник