Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Ш

Шаблон

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шаблон - бібліотека стилів, яка визначає основну структуру документа і містить його налаштування: елементи автотексту, шрифти, необхідні поєднання клавіш, макроси, меню, параметри сторінки, форматування і стилі.


Шаблон сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шаблон  сайту -  сукупність  оформлених  і  зверстаних  HTML-сторінок, графічних  та  службових  файлів.  Шаблони  сайтів  складаються  з  графічних файлів дизайну, статичних html-сторінок і файлів таблиці  стилів (CSS), а в деяких випадках ще і Flash-технологій.


Шаблон (шаблон)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
взірець, еталон, штамп, що його наслідують сліпо, механічно, нетворчо, некритично.

Шанс (шанс)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
імовірність успіху, здійснення будь-яких намірів, планів, можлива удача.

Шантаж (шантаж)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид здирства, який полягає у вимозі передачі майна (майнових прав) або здійснення будь-яких дій майнового характеру під загрозою розго¬лошення компрометуючої інформації.

Шахова оборотна відомість (шахматная оборотная ведомость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

форма відображення і періодичного узагальнення бухгалтерських записів в розрізі кореспондуючих синтетичних рахунків. Ш.о.в. 

для запису за кредитовими рахунками. В місцях перехрещення колонок і рядків наводяться суми (обороти) всіх операцій за вказаними кореспондуючими рахунками. Одноразовим записом здійснюється подвійне відображення операцій.


Швидкість обігу грошей (скорость обращения денег)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількість обертів на рік, яку кожна грошова одиниця із загальної їх маси, що перебуває в обігу, здійснює в процесі придбання товарів. Обчислюється як відношення номінального національного продукту до маси грошей в обігу.

ШЕНГЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1990

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ШЕНГЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1990 - міжнар. угода про скасування на внутр. кордонах країн-учасниць усіх форм контролю. Підписана 19.УІ 1990 в замку Шенген (Люксембург) представниками урядів Бельгії, Люксембурга, Нідерландів, Німеччини та Франції. Набула чинності 1 .IX 1993. Базою для Конвенції стала Угода про поступове скасування перевірок на внутрішніх кордонах (1985), укладена цими ж країнами. Ш. к. 1990 складається з преамбули та 142 статей, об'єднаних у 8 розділів. Розд. І містить «нормидефініції», що використовуються у наст, статтях і розділах Конвенції. Норми розд. II закріплюють прав, режим вільного перетину кордонів між д-вами Шенгенської зони і вводять єдину (шенгенську) візу. Внутр. кордони між державами-учасницями дозволяється перетинати в будь-якому місці, не проходячи особистого контролю (ст. 2). Але принцип відкритості кордонів не є беззастережним, оскільки держава-учасниця може за певних обставин відновити прикорд. контроль з метою захисту громад, порядку або нац. безпеки. Передбачено заг. умови допуску іноземців у Шенгенську зону строком до З міс. (ст. 5), а також порядок проведення прикорд. контролю на зовн. кордонах (ст. 6). Іноземці, які мають шенген. візу, можуть вільно переміщуватися територією всіх країн зони за умови, що вони відповідають єдиним умовам в'їзду (ст. 19). У розд. III подано норми щодо основ поліц. співробітництва (ст. 39—47), про взаємну правову допомогу з крим. справ (ст. 48—53) тощо (ст. 59—66). Згідно з Конвенцією поліція однієї д-ви має право перетинати кордони і продовжувати спостереження або переслідування по гарячих слідах тих осіб, які підозрюються у вчиненні злочину або які втекли з місць позбавлення волі (ст. 40—41). Ост. дві глави розділу закріплюють прав, режим створення, володіння, користування і розпоряджання предметами, які сьогодні є найпоширенішими об'єктами або знаряддями злочинів: наркотики і психотропні засоби (ст. 70—76; ст. 77— 91). Розд. IV регулює процес утворення і функціонування єдиної інформ. Шенгенської системи, яка складається з комп'ютерних баз даних, що формуються і поповнюються кожною державою окремо, і знаходиться у м. Страсбурзі (Франція). У межах Шенген. зони створюється єдиний інформ. простір, який містить дані про осіб і предмети, котрі становлять інтерес для правоохор. органів. Ці дані доступні для дип. і коне, представництв усіх держав-учасниць (ст. 101), які на підставі ст. 6 можуть відмовити іноземцеві у праві на в'їзд до їхніх країн. Конвенція закріплює порядок перевезення і переміщення товарів (розд. V). Захисту права особи на охорону таємниці приват. життя в угоді спеціально присвячений розд. VI. У розд. VII передбачено заходи щодо забезпечення застосування Конвенції. Утворений згідно з угодою Шенген. викон. комітет затвердив понад 200 док-тів: «Про продовження єдиної візи» (1993), «Про видачу єдиної візи на кордоні» (1994), «Про транскордонне поліційне співтовариство у сфері запобігання і розслідування злочинів» (1998) та ін. З IV 1999 Шенгенські угоди та прийняті на їх основі нормат. акти інкорпоровано до прав, системи ЄС. На 2004 учасницями Ш. к. 1990 є: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, 461 Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція та Швеція.


Шеф (шеф)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
начальник, керівник підприємства, установи.

Шефство (шефство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма благодійництва, громадської діяльності, систематичної допомоги, що надається однією особою (юридичною чи фізичною) іншій.


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все