Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Ю

Юзабіліті

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Юзабіліті – ергономіка, зручність і простота користування Веб-сайтом. Структура  сайту     така,  що  користувач  має  можливість  легко  знаходити потрібну інформацію і переміщатися по сайту інтуїтивно, не замислюючись.


Юзер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Юзер – користувач комп’ютера.


Юніта

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Юніта - розділ навчальної дисципліни в системі дистанційного навчання СГУ. Розрахований на вивчення його змісту протягом близько 45 академічних годин (по 40 хв. кожна). Вважається основною освітньою і заліковою одиницею навчального процесу в університеті. Складається із дидактичних одиниць- основних юнітних тем.


Юникс (UNIX)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Юникс (UNIX) – операційна система, яку використовують в основному на серверах.


Юридична адреса (юридический адрес)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційно визначена (зареєстрована) у встановленому порядку адреса організацій, підприємств, установ.

Юридична клініка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Юридична клініка - некомерційна організація при юридичних ВНЗ України,  яка  веде  просвітницьку  роботу  і  здійснює  безоплатну  правову допомогу особам, які потребують соціального захисту та підтримки, на базі якої студенти старших курсів юридичних спеціальностей набувають практичних навичок роботи юриста.


Юридична обробка інформації в системах

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Юридична обробка інформації в системах - багатоетапний процес підготовки та контролю вхідних правових документів: загальний аналіз нормативних актів, виявлення прямих і непрямих зв’язків між документами і правовими нормами, унаслідок чого документи в ДПС зв’язані перехресними посиланнями,  що  не  обмежуються  випадками  очевидних  згадувань  одного документа в іншому.


Юридична особа (юридическое лицо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
організація, підприємство, установа, що має статус майнової і юридичної окремішності (незалежності), володіє майном, може від цього імені набувати майнових і особистих немайнових прав та виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, має закінчений бухгалтерський баланс, розрахунковий рахунок у банку, власну печатку, пройшла державну реєстрацію і має свій код у державному реєстрі. Може від свого імені здійснювати економічні операції.

ЮРИСДИКЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЮРИСДИКЦІЯ - [лат. jurisdictio — судочинство, від jus (juris) — право і dicere — говорити, проголошувати] — 1) Встановлена зак-вом сукупність повноважень відповідних органів держ. влади та органів місц. самоврядування розглядати та вирішувати прав, спори і справи про правопорушення, давати правову оцінку діянням осіб або ін. суб'єктів права з т. з. їх правомірності або неправомірності, застосовувати санкції до правопорушників. За характером справ, які розглядаються, Ю. може бути адміністративною, конституційною та ін. 2) Тер. межі компетенційної сфери діяльності певних органів держ. влади або органів місц. самоврядування. ю. може визначатися за територією, на яку поширюються повноваження того чи ін. публічно-владного органу (напр., за місцем скоєння злочину або за місцем мешкання відповідача). 3) Відправлення правосуддя або підсудність. У даному випадку зміст Ю. полягає у реалізації судом повноважень: а) керувати суд. процесом; б) судити і виносити компетентне рішення; в) зобов'язувати до виконання рішення, що прийняте. Ю. судів може визначатися особливостями кола осіб, які є учасниками суд. розгляду справи (напр., підсудність військовослужбовців військ, судам). 4) У міжнар. праві розрізняється Ю. д-ви та Ю. міжнародна. Ю. д-ви поділяється на територіальну та особисту (національну). Ю. територіальна зумовлюється суверенністю влади д-ви в межах її території, де вона має абсолютну Ю., за винятком випадків, коли відповід. міжнар. угодами не передбачається інше. Особиста (національна) Ю. д-ви поширюється на своїх гр-н, які перебувають за межами її території (напр., у відкритому морі, в Антарктиці, в косм. просторі). В окр. випадках, передбачених нац. зак-вом, Ю. д-ви поширюється на гр-н цієї д-ви, які перебувають на тер. ін. д-ви, однак здійснюватися така Ю. може лише на тер. своєї д-ви, якщо інше не передбачено міжнар. угодами. Ю. міжнародна — це підсудність певної категорії справ міжнар. органам. Даний вид Ю. на відміну від Ю. д-ви є певним обмеженням держ. суверенітету. Цей фактор зумовлює те, що для визнання Ю. будь-якого міжнар. органу необхідна явно виражена згода відповід. д-ви. Так, згідно зі ст. 36 Статуту Міжнар. суду ООН д-ви можуть (але не зобов'язані) заявити 463 про обов'язковість для себе Ю. Міжнар. суду. До цього часу більшість держав не визнали його Ю. як обов'язкову для себе.


Юрисдикція (юрисдикция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
повноваження певної особи, установи давати правову оцінку фактам, діям, розв’язувати правові питання.


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все