Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все

Ц

Цивільний позов (гражданский иск)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вимога потерпілого від злочину відшкодувати матеріальні збитки, заподіяні внаслідок вчинення злочину, яка розглядається разом з кримінальною справою.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ(англ. civil liability [ˈsɪvl ˌlaɪ.əˈbɪl.ɪ.ti])- невигідні майнові наслідки, встановлені законом або договором на випадок невиконан-ня абсолютного обов’язку або невиконання чи неналежного виконання боржником свого зобов’язання


Цикл життєвий автоматизованої системи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цикл        життєвий        автоматизованої        системи –        сукупність взаємопов’язаних процесів створення та зміни стану АС від формування початкових вимог до неї до закінчення експлуатації та утилізації.Цикл підготовки

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цикл    підготовки -    сукупність    складових    змісту    освітньої    або професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму (див. Вибіркові та Нормативні навчальні дисципліни).Цикл життєвий (цикл жизненный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період часу від зародження (ідеї, програми, нового товару) до впровадження в життя, період життя і поступове старіння.

Цинізм (цинизм)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
нігілістичне ставлення до надбань людства, загальноприйнятих правил, культури, науки, моралі.

Цитата

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цитата – точна дослівна вирізка з будь-якого тексту, висловлювання, закінчена за змістом та з обов’язковим посиланням на джерело або автора.Цитатний блог

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цитатний  блог  –  блог,  основним  контентом  якого  є  цитати  з  інших блогів.Цифрові гроші

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цифрові гроші – електронний аналог готівки.Цифрові гроші (цифровые деньги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
новітні платіжні засоби, які представлені і обертаються в електронному вигляді, обіг котрих гарантується анонімністю сторін, що беруть участь у розрахунках.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все