Цикл підготовки

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цикл    підготовки -    сукупність    складових    змісту    освітньої    або професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму (див. Вибіркові та Нормативні навчальні дисципліни).


» Термінологічний словник