Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  19  (Далі)
  Все

Ф

Фактор часу (фактор времени)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник, що застосовується для приведення різночасових витрат і результатів виробництва до поточного моменту або поточного розрахункового року.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАКТОРИ РИЗИКУ(англ. risk factors [rɪsk ˈfæktəz])- обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затвердже-но рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 No 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 No 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за No 52/13319


ФАКТОРИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАКТОРИНГ(англ. factoring [ˈfæktərɪŋ])- взяття на себе зобов’язань однієї компанії іншою;- процес перепоступки факторинговій компанії неоплачених боргових вимог (рахунків-фак-тур) у поєднанні з елементами фінансового, бухгалтерського, інформаційного, страхового, юридичного та іншого обслуговування постачальника


Факторинг (факторинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з нетрадиційних послуг, яка з'явилась в банківській практиці в 50-ті роки. Вона являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта). Як правило, банк купує дебіторські рахунки, пов'язані з постачанням товарів або наданням послуг. Факторингова послуга оформляється укладенням між банком і клієнтом спеціального договору. Клієнт, що продав дебіторський борг, отримує від банку гроші (готівка, переказ, оплата чека тощо) у розмірі 80-90 відсотків суми боргу; залишені 10-20 відсотків суми банк тимчасово стягує у вигляді компенсації ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк повертає стягнену суму клієнту. За факторингову операцію банк стягує з клієнта плату, яка складається: з комісії за послуги по обслуговуванню боргу у розмірі 1 -2 відсотків загальної суми куплених банком рахунків; позичкового відсотка, нарахованого на виданий клієнту аванс.

Фактура (фактура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
рахунок на товар на ім’я покупця із зазначенням кількості і вартості проданого товару.

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ - [франц. первісно — той, що надає можливість, необов'язковий, від лат. — безумовно, напевно] — різновид міжнар. угоди чи договору. Ф. п. може укладатися суб'єктами міжнар. права як самостійний док-т або слугувати додатком до попередньо схваленої угоди, але не є її невід'ємною частиною. Як правило, учасники угоди фіксують шляхом прийняття Ф. п. домовленість про порядок застосування визначених процедур та вирішення питань, з яких не вдалося дійти згоди при підписанні тексту осн. договору. У таких випадках у Ф. п. сторонам надається можливість вдаватися до тієї чи ін. процедури врегулювання спорів, що виникають у зв'язку з тлумаченням чи застосуванням положень осн. угоди. Згода договір, сторін осн. угоди на підписання Ф. п. не є обов'язковою. Типовими прикладами Ф. п. як міжнар. документа є: Ф. п. до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966, Ф. п. 1999 до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 та ін. Однак практика прийняття міжнар. договорів допускає застосування тактики впливу на договірні сторони (учасників угоди) до підписання Ф. п. Так, у п. 4 Резолюції, прийнятої Радою Безпеки ООН 11.VIII 2000, міститься заклик до держав «підписати і ратифікувати факультативний протокол до Конвенції про права дитини, який стосується участі дітей у збройних конфліктах».


Фальсифікат (фальсификат)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підроблений продукт, товар, документ.

Фальсифікація (фальсификация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Підробка продуктів, товарів. 2. Умисне викривлення або неправильне тлумачення подій, явищ, фактів.

ФАЛЬШИВИЙ БАНКОМАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЛЬШИВИЙ БАНКОМАТ(англ. fake ATM [feɪk ˌeɪ.tiːˈem])- об’єкт, ззовні схожий на справжній банкомат, який не під’єднаний до комунікацій банків чи процесингових центрів і функціонує з єдиною метою - отримання даних магнітної смуги платіжних карток та ПІН-кодів


Фанатизм (фанатизм)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
безрозсудна одержимість якимись ідеями, планами, поєднана з нетерпимістю до будь-яких інших думок, альтернативних ідей, планів.


Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  19  (Далі)
  Все