Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  19  (Далі)
  Все

Ф

ФОРВАРД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРД(англ. forward [ˈfɔːwəd])- угода щодо купівлі-продажу фінансового активу, коли розрив між датою укладання угоди (датою контракту) та датою проведення обміну активами (датою валютування) перевищує два робочих дні. Ціна (курс), за якою (яким) буде здійснюватися операція в майбутньому, фіксується під час укладання форвардного контракту. Форвардний контракт є обов’язковим для виконання кожною стороною. Розрізняють валютний та товарний форвард. Форвардний контракт не є стандартизованим, тобто може бути укладений на будь-який строк та будь-яку суму за бажанням сторін


Форвардні операції (форвардные операции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
позабіржові строкові валютні угоди, що здійснюються банками і промислово-торговельними корпораціями по телефону або телексу на договірній основі. Практикуються Ф.о. з кредитними інструментами, так звані угоди про майбутню ставку,

ФОРВАРДНА УГОДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНА УГОДА(англ. forward operation (FWD) [ˈfɔːwəd ɒpəˈreɪʃ(ə)n])- термінова угода з обміну валют за раніше узгодженим курсом, яка укладається сьогодні, проте дата валютування (виконання контракту) відкладена на визначений термін у май-бутньому


ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартний документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) іноземну валюту у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого договору (джерело: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 No 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за No 950/1123


ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартизований цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у май-бутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором


ФОРМА ОБЛІКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМА ОБЛІКУ(англ. accounting form [əˈkaʊntɪŋ fɔːm])- документ установленого зразка (в паперовій або електронній формі), поданий суб’єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу або внесення змін до реквізитів (джерело: Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 No 542, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 р. за No 749/2719


Форма1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форма1   -  спеціальний  об’єкт  HTML,  що  застосовується  для  передачі даних    від    html-документа    інтерактивним    елементам    сайту,    наприклад сценаріями CGI.


Форма2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форма2 – це елемент веб-сторінки, в який потрібно вводити інформацію. Щоб  заповнити  форму,  треба  набрати  в  ній  текст  або  вибрати  значення  із списку.  Передача  цієї  інформації  зазвичай  відбувається  після  натиснення кнопки   поряд   з   формою.   Від   переданої   інформації   залежить   подальша поведінка сайту.


ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ(англ. formal possession [ˈfɔːməl pəˈzɛʃən])- розмір істотної участі заявника у фінансовій установі (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фі-нансовій установі» від 04.12.2012 No 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 No 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за No 2190/22502 // Офі-ційний вісник України. – 2013. – No 6. – Ст. 217)


Формат CHM

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формат CHM- набір скомпільованих HTML-файлів, подібний архіву з веб-сторінок;   діє   CHM-   файл   за   принципом   архіву,   стискає   дані,   що зберігаються в ньому, але не всі, а тільки текстові або такі, що містять текст, який відформатований за допомогою тегів HTML (HTML, TXT, CSS і файли інших форматів).
Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  19  (Далі)
  Все