ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартизований цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у май-бутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором

» Термінологічний словник