Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  (Далі)
  Все

У

У Штаті

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

У   Штаті   –   соціальна   мережа,   інтегрована   в   сервіс   Вконтакте. Популярний проект, призначений для розміщення резюме шукачів та вакансій роботодавців. Користувачі ВКонтакте можуть автоматично розміщувати «У Штаті» свої анкети.У Кадрі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

У Кадрі – відеосервіс, що синхронізує інформацію про відеофайли соціальної мережі, з мільйонами відеороликів, дозволяє користувачам переглядати відео інших користувачів, у яких відкриті налаштування приватності для публічного перегляду.Уанет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Уанет – український сегмент Інтернету. Містить сайти українською та російською мовами, фізично розміщені на мережевих ресурсах, розташованих на території України, і зарубіжні сайти, що змістовно пов’язані з Україною. Часто термін використовується для позначення сайтів, що знаходяться в доменній зоні .Ua. Відноситься не тільки до самих сайтів, а й до технічних засобів (серверів, каналів і т. ін.), що використовуються для їх підтримки, а також   до   людей,   так   чи   інакше   з   ними   пов’язаних   –   українських адміністраторів,  співробітників  компаній,  що  підтримують  сайти  і користувачів.


Угода (соглашение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
правовий акт, що є підставою для виникнення або припинення правовідносин. Залежно від кількості осіб, суб’єктів угоди

УГОДА МІЖНАРОДНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

УГОДА МІЖНАРОДНА - в міжнар. праві одне з найменувань договору міжнародного. Терміном «угода міжнародна», як правило, позначаються міждерж. акти, що підписуються від імені уряду і не підлягають ратифікації (напр., Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ліванської Республіки про повітряне сполучення від 22.IV 2002). У. м. регулюють відносини екон., політ., соціально-культур., н.-т. характеру. Можуть укладатися і такі У. м., які підлягають ратифікації (напр., Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 4.VII 2002). У практиці міжнар. договір, відносин не існує чіткого критерію застосування різних найменувань міжнар. договорів. Це питання вирішується самими учасниками того чи ін. міжнар. акта. Відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 найменування міжнар. договору не впливає на його юрид. силу.


Узагальнене вміння

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Узагальнене  вміння –  це  сукупність  взаємопов’язаних  комплексних умінь, які дають змогу розв’язувати систему завдань.Узагальнення інформації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Узагальнення інформації – перетворення інформації про наявність безлічі  простих  часткових  подій  в  інформацію  щодо  наявності  деякої  події більш високого рівня, в яку ці часткові події входять як окремі його елементи.Узгодженість бази даних (database consensusness)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Узгодженість   бази   даних   (database   consensusness) –   проектована властивість бази даних, що забезпечує видачу однакової відповіді на один і той самий запит усім користувачам системи оброблення даних.Уклад економічний (уклад экономический)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
тип господарства, пов’язаний з певною формою власності на засоби виробництва і відповідними їх виробничими відносинами; залежить від конкретних історичних умов розвитку кожної країни.

УКРАЇНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

УКРАЇНА - д-ва в пд. частині Сх. Європи. Тер. — 603,7 тис. км2. Простягається зі Сх. на Зх. на 1316 км, з Пн. на Пд. на 893 км. Заг. довжина кордонів 6 500 км, у т. ч. морського — 1 050. Межує з Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. На Пд. омивається Чорним та Азовським морями. Нас. (за переписом 5.ХІІ 2001) - 48,457 млн. чол. (у т. ч. 32,974 млн. міських і 15,883 млн. сільс. жителів): українці (77,8 %), росіяни (22,1 %), а також кримські татари, білоруси, молдовани, болгари, угорці, поляки, євреї, румуни, греки, цигани, німці та ін. 449 Столиця — м. Київ. Адм.-тер. поділ — Автономна Республіка Крим, 24 області, 490 районів, 118 районів у містах. Держ. мова — українська. Грош. одиниця — гривня. Нац. свято — День незалежності (24 серпня). Назва «Україна» як геогр. поняття вперше згадується у давньорус. літописі під 1187 і пов'язана з Переяславською землею. Пізніше У. називали Середню Наддніпрянщину та деякі ін. землі. Щодо цих земель уживався також термін «Русь» («Мала Русь»). Після приєднання України-Гетьманщини до Росії (1654) в рос. офіц. док-тах вживалася назва Малоросія. Назва «Україна» в офіц. док-тах Рос. імперії майже не вживалася. На неофіц. рівні ця назва відродилася у 2-й пол. 19 ст. Після Жовт. революції 1917 у Росії вона стала елементом назв нових держ. утворень: Українська Народна Республіка (УНР), Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), Карпатська Україна і Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР). На поч. 90-х pp. на геогр. карті світу з'явилася нова суверенна д-ва — Україна. Тер. сучасної У. здавна була місцем різних додерж, і держ. утворень. Тут ще за мезоліту склалися племена і відбулося формування первіснообщинного ладу. В часи неоліту виникла Трипільська культура. В кін. 2 — на поч. 1 тис. до н. е. у Придніпров'ї з'явилися кіммерійці. В 7 ст. до н. е. сюди із-за Дону переселилися кочові племена скіфів. Існує думка, що саме вони стали протослов'янами. У 7-5 ст. до н. е. на пн. узбережжі Чорного м. оселилися греки, а в 2 ст. до н. е. у степових районах У. з'явилися сармати. Скіфи і сармати мали протодерж. утворення, а греки заснували Тіру (тепер БілгородДністровський), Ольвію і Херсонес та ін. міста-держави, утворили Боспорську д-ву. В цей час у лісостепових, поліських і частково степових районах сучасної У. мешкали східнослов'ян. племена. В 4 ст. н. е. у б-бі з готами в межиріччі Дніпра і Дністра склався східнослов'ян. племінний союз антів. Антська держава проіснувала до поч. 7 ст. і загинула від навали аварів. У 8—9 ст. з'явилися ранньофеод. слов'ян, д-ви Артанія, Куявія і Славія, а потім — могутня Київська Русь, розквіт якої припав на часи князювання Володимира Великого (бл. 980— 1015) і Ярослава Мудрого (1019—54). Назва цієї давньорус. д-ви походила від Києва як центру східних слов'ян, яких тоді іменували «русами» або «росами». Князів, чвари і сепаратист, ідеї стали причиною роздроблення Київ. Русі в серед. 12 ст. на самост. князівства — Київське, Чернігівське, Галицьке, Волинське, Переяславське та ін. Це сприяло захопленню їх монголо-та-тарами в 1237—40. Вони потрапили в тяжку васальну залежність від Золотої Орди більш як на 200 років. З 2-ї пол. 14 ст. більша частина укр. земель була захоплена Литвою і Польщею. Вони ліквідували удільні князівства, здійснювали політику національного, соціального і економічного гноблення, особливо після утворення Речі Посполитої. Укр. народ ніколи не мирився з поневоленням, вів визв. б-бу за відновлення своєї державності. Визначальну роль у цій б-бі відігравала заснована в 16 ст. у пониззі Дніпра Запорізька Січ. Визв. війна укр. народу 1648—54 під кер. Б. Хмельницького була війною за незалежність У. від польс. панування. В Гетьманщині утвердилася військ, демократія. Тер. У. 450 була поділена на полки. Вища військ, і адм. влада належала гетьманові та його уряду. Діяла власна суд. система. Війна завершилася Переяславською радою 1654 і возз'єднанням У. з Росією. За Березневими статтями 1654 У. зберігала певну політ.-прав, автономію у складі Рос. д-ви. Відповідно до умов Андрусівського перемир'я 1667 Росія і Польща штучно поділили У. на дві частини. Лівобережна У. з Києвом відійшла до Росії, а Правобережна — до Польщі. Обидві частини опинилися у становищі протекторатів відповід. держав. Правобережна У. у складі Польщі не мала своєї автономії. На неї поширювалася дія польських законів з незначними винятками. Внаслідок першого поділу Польщі до Австрії відійшла Сх. Галичина (1772). В результаті другого (1793) і третього (1795) поділів Польщі до Росії було приєднано Правобережну У. і Зх. Волинь. Лівобережна У. (Гетьманщина) майже до кін. 18 ст. мала авт. права і властиву для неї систему управління у складі Рос. д-ви. Ця система базувалася на гетьм. правлінні та полковосотенному устрої Гетьманщини. Коли не було гетьмана, управління здійснювалося першою (1722) і другою (1764) Малоросійськими колегіями, що перебували у м. Глухові. В Лівобережжі діяла власна суд. система з Генеральним судом. Судочинство здійснювалося за Литовським статутом, козац. звичаями та ін. традиц. джерелами права. Відносини між Рос. імперією і Гетьманщиною регулювалися договір. Статтями, які зазвичай укладалися під час обрання нового гетьмана. Заг. тенденцією для цих Статей було метод, звуження авт. прав Гетьманщини. 1764, за Катерини II, гетьм. форма правління у Лівобережній У. була скасована. Ост. гетьман К. Розумовський склав свої повноваження. В серпні 1775 рос. війська за повелінням імператриці знищили Запоріз. Січ. 1786 було ліквідовано і Малорос, колегію. На Лівобережну У. повною мірою поширювалися дія рос. зак-ва і рос. система управління. Новий етап у становленні укр. державності настав після Лютневої і особливо Жовтневої революцій 1917 в Росії. Процес пішов у двох напрямах. Один — більшовицький, який розпочався у грудні того самого року з проголошення у Харкові першим Всеукр. з'їздом рад УСРР. Другий — національно-визвольний — був пов'язаний з утворенням тоді ж у Києві Української Центральної Ради і проголошенням УНР. На зміну останній прийшла Гетьманська держава 1918. Директорія УНР, яка прийшла до влади після падіння у тому самому році режиму гетьмана П. П. Скоропадського, відновила назву «Українська Народна Республіка». Водночас на західноукр. теренах (після розпаду Австро-Угор. імперії) у лист. 1918 утворилася ЗУНР. 22.1 1919 у Києві відбувся Акт соборності УНР і ЗУНР, який символізував об'єднання двох республік у єдину укр. д-ву. Однак об'єднання не було доведено до кінця у зв'язку з падінням Директорії і факт, завершенням існування УНР. УСРР як самост. д-ва проіснувала до утворення СРСР (1922). Потім вона стала складовою частиною СРСР на засадах союз, республіки. 1937 була дещо змінена її назва - на УРСР. 1939 західноукр. землі, які до цього перебували під окупацією Польщі, возз'єдналися з УРСР. Наст, року СРСР домігся повернення Румунією давнього укр. краю — Північної Буковини. У роки Вел. Вітчизн. війни У. була окупована нім.-фаш. 451 військами. Вона стала ареною тривалих бойових дій і партиз. руху. Після звільнення У. від загарбників на її території була відновлена рад. влада. 1945 Закарпатська У. возз'єдналася з УРСР. Цим завершився тривалий істор. процес возз'єднання укр. народу в єдиній д-ві. У повоєн. період УРСР стала однією з країн — фундаторів ООН. У політ, аспекті пройшла тим самим шляхом, що і СРСР у цілому: сталінський авторитаризм, хрущовська відлига, брежнєвський застій, горбачовська перебудова. Розвал СРСР відкрив перед У. нові горизонти політ, розвитку. Декларацією про державний суверенітет України 1990 вона заявила про свій намір бути незалеж. д-вою, а Актом проголошення незалежності України 1991 юридично закріпила такий суверенітет. Конституція України 1996 визначила основи держ. і сусп. устрою У. Відповідно до ст. 1 Осн. Закону Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова д-ва. Носієм суверенітету і єдиним джерелом держ. влади в У. є народ. Держ. влада організована за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Главою д-ви є Президент України. Законод. владу здійснює Верховна Рада України, виконавчу — Кабінет Міністрів України, а судову — Конституційний Суд України, Верховний Суд України, суди заг. юрисдикції та спеціаліз. суди. Діють також держ. органи зі спец, статусом — Прокуратура України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та ін. Місцеве самоврядування здійснюється громадами територіальними як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх викон. органи. Органами місц. самоврядування, що представляють спільні інтереси тер. громад сіл, селищ і міст, є районні та обласні ради. Викон. владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. В У. існує єдине громадянство. До держ. символів У. належать Державний Прапор У., Державний Герб У. і Державний Гімн У. (ст. 20 Конституції У.). У. — член ООН, Ради Європи, ряду ш. міжнар. організацій, має дип. зв'язки з багатьма д-вами.


Українці

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Українці – українська соціальна мережа, створена в січні 2009 року, допомагає   українцям   у   різних   куточках   світу   підтримувати   зв’язок,   і орієнтована на громадян нашої держави. Метою є надання можливості спілкування між собою, згуртування нації та підняття національного духу! Ідеологія «Українців»: популяризація української мови, культури, звичаїв.УЛЬТИМАТУМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

УЛЬТИМАТУМ - (новолат. ultimatum - кінцевий термін, край, від лат. ultimus — останній) — дипломатичний акт у формі дип. ноти, офіц. заяви або ін. письм. док-та, в якому міститься категорична вимога щодо здійснення урядом держави-адресата певних дій зовнішньополіт. або внутрішньополіт. характеру чи обов'язкового виконання висунутих умов. В У. вказуються: строк виконання; наслідки його відхилення (бойкот, блокада, розрив дип. відносин, ембарго, застосування ЗС тощо). Можливість міжнар.-прав, застосування У. як процедур, форми вперше передбачена у ст. 1 Гаазької конвенції 1907 про відкриття воєнних дій. Воєнні дії, зазначається у Конвенції, не повинні розпочинатися без поперед, і недвозначного попередження однією д-вою іншої, яке може мати форму вмотивованого оголошення війни або форму У. з умовним оголошенням війни. Сучасне міжнар. право передбачає принцип незастосування сили або погрози силою, 452 який повністю виключає застосування У. як нелегітим. процедурної форми міжнар. відносин. Безпрецедентним застосуванням У. є У. США в березні 2003 у відносинах з Іраком з попередженням про початок війни.


Ультимо (ультимо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
в банківській справі означає останній день місяця, кварталу, року, а в комерційній і біржовій практиці

Уміння

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Уміння   –   закінчена   дія,   що   складається   з   певних   операцій,   що виконується за строго заданими алгоритмами і правилами.Уміння (умение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок.

Умови платежу (условия платежа)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
умови, що визначають обсяг, форму, строки, місце платежу за контрактом.

Умови поставок (условия поставок)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
умови, що визначають способи транспортування, форми передання та оплати поставлених товарів, способи страхування, строки поставок, відповідальність за збереження товарів.

Умовна інтеграція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Умовна інтеграція – специфічний процес неформального об’єднання віртуальних і реальних об’єктів. Продукт такого об’єднання не є предметом матеріального    середовища,    але    виступає    його    ефективним інструментом. Умовна інтеграція характерна і набуває широкого поширення у формуванні  інструментів  мережевої  економіки.  Прикладом  умовно інтегрованих систем є інформаційні комплекси.Універ.Ua

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Універ.Ua –  студентська  соціальна  мережа  ВНЗ  України.  Студенти, викладачі та батьки, абітурієнти, підготовка до вступу та програми вступних випробувань, лекції, гуртожитки та їдальні, інтереси, проблеми та свята. Форумна платформа для спілкування. Інтернет-щоденники для особистих висловлювань і одкровень. Новини в системі освіти України та інших країн.


Універмаг (универмаг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
велике підприємство роздрібної торгівлі з великим асортиментом непродовольчих, а іноді й продовольчих товарів.

Універсальні банки (универсальные банки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитні установи, що здійснюють усі основні види банківських операцій: депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, інвестиційні і надають послуги.

Універсальний локатор ресурсів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Універсальний локатор ресурсів – стандартний спосіб представлення місцезнаходження певного ресурсу в Інтернеті. У нього входить, крім назви файлу та каталогу, мережева адреса машини і метод доступу до файлу. По суті є протоколом роботи з програмами-серверами, що функціонують на віддалених комп’ютерах.Універсальний оператор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Універсальний оператор – власник диверсифікованої інформаційної магістралі, який пропонує клієнту весь спектр послуг: від стандартного телефонного зв’язку до допомоги за електронним веденням домашнього господарства.Універсам (универсам)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
універсальний магазин широкого профілю, що торгує продовольчими і непродовольчими товарами.

Унітарна держава (унитарное государство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
неподільна держава, що надає мінімальну господарську самостійність регіонам.

Уніфікація (унификация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
приведення продукції і засобів виробництва або їх елементів до єдиної форми, розмірів, структури, складу. Найпоширеніший і найефективніший метод стандартизації.

Уніфікований локатор ресурсів, URL (Uniform Resource Locator)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Уніфікований  локатор  ресурсів,  URL (Uniform Resource Locator) – унікальне ім’я файлу або ресурсу в Інтернет, що дозволяє одержати до них доступ. Включає в себе тип протоколу (http, ftp, telnet, gopher, WAIS та ін.), ім’я серверу і шлях до файлів. URL використовується для позначення адреси, за якою знаходиться об’єкт в Інтернет.Унція (унция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сучасна головна вагова одиниця коштовних металів, насамперед золота, дорівнює 31.1035 г чистого золота.

Упаковка (упаковка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
певний матеріал (папір, картон, тканина, поліетилен тощо), обшивка, тара, у який упаковують товари.

УПНР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

УПНР – управління перспективних наукових розробок США, дивитися ARPA.Управління (direction)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління (direction) – процес організації цілеспрямованої дії на об’єкт (систему), внаслідок якого він переходить у потрібний цільовий стан.


Управління активами (управление активами)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
діяльність фірми щодо прибуткового розміщення власних і залучених коштів. Розрізняють управління поточними активами, оборотним і основним капіталом.

Управління відносинами з клієнтами

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління відносинами з клієнтами – поняття, що охоплює концепції, які використовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації із взаємовідносин з ними. Сучасна система CRM направлена на вивчення ринку та конкретних потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги, і таким способом компанія досягає поставлених цілей.


Управління взаємовідносинами з відвідувачами

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління взаємовідносинами з відвідувачами – сукупність маркетингових та мотиваційних рішень, спрямованих на підвищення відвідуваності  веб-ресурсів  (переважно  комерційних). Припускає,  наприклад, безперервний моніторинг інформації про відвідувачів і зіставлення його даних з демографічною ситуацією, уподобаннями та смаками громадян, специфікою регіону і т. ін. Одна з найбільш перспективних мережних бізнес-технологій.Управління знаннями

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління знаннями – формальний процес, який полягає в оцінці організаційних процедур, людей, технологій і в створенні системи, що використовує взаємозв’язки між цими компонентами з метою надання необхідної інформації потрібним людям у потрібний час, що призводить до підвищення продуктивності.Управління мережею

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління мережею – цілеспрямований вплив на обчислювальну або інформаційну мережу, яка здійснюється для організації її функціонування за заданою програмою: включення і відключення системи, каналів передачі даних, терміналів, діагностика несправностей, збір статистики, підготовка звітів і т. ін.Управління підприємством (управление предприятием)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність методів і прийомів керівництва колективом людей, усіма ланками підприємства для організації і координації їх діяльності в процесі виробництва.

Управління попитом (управление спросом)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
використання методів податкової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту.

Управління ризиком (управление риском)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована на скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. Найпоширенішими є вивчення ринку, маркетингові дослідження, страхування ризику.

Управління якістю продукції (управление качеством продукции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
методи і діяльність спрямовані на досягнення такої якості продукції, яка б відповідала вимогам споживачів і була конкурентоспроможною на ринку.

Уречевлена праця (овеществленный труд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
минула праця. Уречевлена в матеріальних благах, засобах виробництва і предметах споживання.

Урядові закупки (правительственные закупки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
закупки товарів і послуг, здійснювані центральними і місцевими органами влади.

Установа (учреждение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Організація, що складається певного штату службовців та адміністрації і проводить діяльність у тій чи іншій галузі промисловості, в торгівлі, охороні здоров’я тощо. Вид (форма) державної організації або громадського об’єднання, що створюється з метою певного роду діяльності щодо виконання державних чи громадських функцій. Є юридичними особами і перебувають на державному або місцевому бюджетному фінансуванні.

Установчий договір (учредительный договор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма договору, що укладається засновниками товариств, спільних підприємств, банків, страхових компаній тощо. В ньому вка¬зується, для чого і на яких засадах засновується та чи інша господарська структура, перераховуються всі засновники (з зазначенням їх юридичних адрес), частка кожного з них у статутному фонді та загальна сума останнього та ін. У.д. підписується всіма засновниками та завіряється їх печатками (для юридичних осіб). У.д. одночасно зі статутом подається в орган, котрий повинен зареєструвати створювану господарчу систему.

Утилізація (утилизация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
доцільне використання виробництва і споживання; використання ресурсів, що не знаходять свого прямого застосування за призначенням.

Утиліта

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Утиліта – допоміжна програма для розширення можливостей ОС і обслуговування обчислювального процесу.Уцінка (уценка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зниження ціни порівняно з попередньо встановленою продавцем товару, власником.

Учасник (участник)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
учасник економічного процесу, бізнес-операції, угоди; особа, яка бере безпосередньо участь у проведенні операції, має істотний вплив на її результати.


Сторінка:  1  2  3  4  5  (Далі)
  Все