Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  74  (Далі)
  Все

П

Пам’ять1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пам’ять1  – аналог пам’яті людини, пристрій комп’ютера, що дозволяє зберігати інформацію. Пам’ять буває довгострокова (жорсткі диски, дискети, CD-ROM) і короткочасна (RAM). У довготривалій пам’яті інформація зберігається при виключенні живлення, в короткочасній – втрачається.


Пам’ять2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пам’ять2   –  здатність  об’єкта  зберігати  і  відтворювати  інформацію. В залежності від характеру використання виділяють кеш-пам’ять, оперативну пам’ять і зовнішню пам’ять.
ПАНЄВРОПЕЇЗМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАНЄВРОПЕЇЗМ - політ.-прав. доктрина інтеграції європ. країн на федерат, засадах. Як ідея виникла після Першої світової війни 1914— 18. її сформулював граф Р. Куденхове-Калергі (Австрія) у своїй кн. «Пан-Європа» (1923), розвинувши в наст, книгах «Боротьба за Пан-Європу» та «Європа прокидається». 1925 тодішній прем'єр-міністр Франції Е. Ерріо обгрунтував думку про утворення Сполучених Штатів Європи. За ініціативою Р. Куденхове-Калергі 1926 у Відні відбувся 1-й Панєвропейський конгрес, на якому було засн. Панєвропейський союз. Його почес. президентом став франц. міністр закорд. справ А. Бріан. У травні 1930 він запропонував утворити Європ. Союз у рамках Ліги Націй. За його планом між європ. країнами мали бути встановлені федерат, відносини на зразок США. Проте план не підтримали уряди європ. держав, які побоювалися втратити свій суверенітет. Загострення міжнар. відносин у зв'язку з загрозою Другої світової війни зняло з порядку денного пан-європ. ідею. Вона знову постала у повоєн. час. 1946 за «Сполучені Штати Європи» висловився У. Черчілль. Того ж року представники груп Опору прийняли «Програму з 12 пунктів». У ній йшлося про необхідність утворення Європ. Союзу на федерат, засадах як частини загальносвіт. системи ООН. Країни — члени цього Союзу — мали передати частину своїх екон., політ, і військ, повноважень заг. органу федерації. У 1947—48 активізувався об'єднавчий процес; 1949 була утворена Рада Європи. Ідею інтеграції європ. країн підтримало в цей час багато впливових політ, діячів, зокрема міністр закорд. справ Франції Р. Шуман. Декларація Шумана 1950 стимулювала утворення Європейського об'єднання вугілля і стай, що у свою чергу стало передумовою заснування Європейського Союзу. Останній став орг.-прав. формою реалізації ідеї П. в сучас. період.


ПАНАМЕРИКАНСЬКИЙ СОЮЗ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАНАМЕРИКАНСЬКИЙ СОЮЗ - (Pan American Union; Unidn Panamericana), ПС (PAU; UP) — орган міжнар. співробітництва амер. держав. Утворений на 1-й Міжнар. конференції амер. держав 1889—90 (м. Вашингтон, США) під назвою «Міжнародний союз американських республік» для обміну екон. інформацією. Його викон. органом було Комерційне бюро амер. республік; 1902 перейменовано на Міжнародне американське бюро. 4-а Міжнар. конференція амер. держав 1910 перейменувала бюро на «Панамериканський союз» з постійно діючим органом - Керівною радою. Згідно з Гаван. конвенцією 1928, прийнятою на 6- й конференції, ПС — пост, орган Міжнар. конференцій амер. держав. Після утворення 1948 Організації американських держав ПС став її пост. адм. органом. 1970 його перейм, на Генеральний секретаріат ОАД.


ПАНАМСЬКИЙ КАНАЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАНАМСЬКИЙ КАНАЛ - (Canal de Panama; Panama Canal) — міжнар. водний шлях, що з'єднує Атлантичний і Тихий океани, прокладений територією Панами. Ідея побудови П. к. виникла ще в 16 ст. У 1879 Франція засн. «Загальну компанію міжокеанського каналу», яка внаслідок фін. афер збанкрутувала і була ліквідована 1889. 18.ХІ 1901 був підписаний договір між США і Великобританією про те, що канал будуватиметься під протекцією США. У договорі передбачалося, що основою режиму судноплавства і нейтралізації майб. каналу повинні стати положення Константиноп. конвенції про Суецький канал 1888. 1903 США підтримали вимогу Панами про відокремлення від Колумбії. За договором між США і Панамою від 18.ХІ 1903 США одержували право безстрокового користування визначеними ділянками землі для буд-ва, експлуатації та захисту каналу. Буд-во П. к. почалося 1904. 15.УШ 1914 через нього пройшло перше судно; офіц. відкриття відбулося 12.УІ 1920. 7.IX 1977 у Вашингтоні були підписані нові угоди щодо каналу між США і Панамою: Договір про Панамський канал та Договір про пост, нейтралітет і функціонування Панамського каналу, які стали юрид. підставою для відновлення суверен, 317 прав центральноамер. д-ви над каналом і його зоною. Обидві угоди набули чинності 1979 і відтоді всі попередні договори міжі США і Панамою про канал втратили чинність. Строк дії першого Договору минув 31.XII 1999. У цей день канал та його допоміжні споруди перейшли під суверенітет Панами. На основі договору було ліквідовано амер. колоніальний анклав — Зону каналу, скасовано адм. органи США, що здійснювали кер. Зоною та експлуатацію каналу. Договір про пост, нейтралітет і функціонування П. к. надає право користуватися каналом суднам і військ, кораблям усіх держав як у мирний, так і у воєнний час на рівній, недискримінац. основі (ст. III). Водночас договір передбачає право швидкого і нічим не обумовленого проходу амер. та панамських військ, кораблів через канал. Нейтр. статус каналу гарантується Панамою і США. Договір є безстроковим.


ПАНЧА ШИЛА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАНЧА ШИЛА - (мовою гінді panca-sila — п'ять принципів) — в міжнар. праві п'ять принципів співіснування у відносинах між д-вами з різним соціально-екон. ладом, що були висунуті 1954 Індією та Китаєм. Це принципи взаем, поваги, тер. цілісності та суверенітету; ненападу; невтручання у внутр. справи один одного; рівності та взаєм. вигоди; мир. співіснування.


Паперові гроші (бумажные деньги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вид грошових знаків. Відрізняються тим, що не розмінюються на золото та інші благородні метали, випускаються державою для покриття її фінансових потреб, що проявляються в дефіциті державного бюджету. Не мають здатності до самостійного повернення з обігу в каси емітента, можуть нагромаджуватися там в надмірній кількості і знецінюватися.

Паперові гроші (бумажные деньги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вид грошових знаків. Відрізняються тим, що не розмінюються на золото та інші благородні метали, випускаються державою для покриття її фінансових потреб, що проявляються в дефіциті державного бюджету. Не мають здатності до самостійного повернення з обігу в каси емітента, можуть нагромаджуватися там в надмірній кількості і знецінюватися.

Папка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Папка (Folder)  Название элемента курса «Папка» переведено так по аналогии с термином с весьма популярной системой Windows, чтобы пользователям было понятно их сходство. Термин «Папка» предпочтительно использовать в элементах пользовательского интерфейса, с которыми работают преподаватели и студенты. Обычно, когда речь идет о Папках, имеются в виду виртуальные папки moodle, не связанные с файловой структурой операционной системы.


ПАРАЛЕЛЬНЕ ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАРАЛЕЛЬНЕ ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
(англ. parallel financial investigation [ˈpærəlɛl faɪˈnænʃəl ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən])
- проведення фінансового розслідування разом, або в контексті, (традиційного) кримінального
розслідування з відмивання коштів, фінансування тероризму та/або предикатного(-их) злочину(-ів).
Слідчі правоохоронних органів з предикатного злочину повинні бути
уповноваженні
на проведення розслідування будь-яких правпорушень, пов’язаних з відсмиванням коштів та фінансуванням тероризму під час паралелнього розслідування, або ж мати можливість
передати справу іншому агентству для подальшого ведення таких розслідуваньСторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  74  (Далі)
  Все