Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все

П

ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВО
(англ. enterprise [ɛntəpraɪz])
- будь-яка юридична особа, а також громадянин-підприємець


Підприємство (предприятие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

Підприємство (предприятие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
(англ. enterprise with foreign investments [ɛntəpraɪz wɪð ˈfɒrɪn ɪnˈvɛstmənts])
- підприємство, створене відповідно до вимог цього Кодексу, в статутному капіталі якого
не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція. Підприємство набуває статусу
підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його
баланс


ПІДПРИЄМСТВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ (англ. collective-owned enterprise [kɒˈlɛktɪv-əʊnd ˈɛntəpraɪz]) - корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
(англ. collective-owned enterprise [kɒˈlɛktɪv-əʊnd ˈɛntəpraɪz])
- корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника
(засновників)


ПІДРОБЛЕННЯ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОБЛЕННЯ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ
(англ. currency counterfeiting [ˈkʌrənsi ˈkaʊntəfɪtɪŋ])
- обманні дії щодо виготовлення чи зміни грошових знаків у будь-який спосіб, який  застосовується для досягнення цього результату (відповідно до статті 3 Міжнародної
конвенції Ліги Націй щодо протидії підробки грошових знаків, 1929рік)


Підрозділ (подразделение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

Підрозділ (подразделение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

ПІДРОЗДІЛ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ (ПЗПСТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
(ПЗПСТ)
(англ. trade transparency unit (TTU) [treɪd trænsˈpeərənsi ˈjuːnɪt])
- підрозділ, що забезпечує запобігання, протидію та ліквідацію транснаціональних кримінальних організацій, що займаються відмиванням коштів у сфері торгівлі. Ініціатива
створення таких підрозділів належить Службі розслідувань у сфері внутрішньої безпеки
США (Homeland Security Investigations, 2004 рік). ПЗПСТ розвиває відносини з митними
та фінансовими органами усього світу для визначення невідповідностей у торгівлі та розслідувань кримінальних порушень, включаючи відмивання грошей у сфері торгівлі.
ПЗПСТ фокусується на обміні інформацією з іноземними партнерами, дозволяючи кожному
ПЗПСТ порівнювати вартості, що прозвітовані у імпорт-/експортних деклараціях США з
відповідними вартостями, що прозвітовані в іноземних імпорт-/експортних деклараціях
контрагентів.
Завдяки розслідуванням можна подивитися два боки торгівельної операції, що збільшує
рівень прозорості


ПІДРОЗДІЛ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ БАНКУ
(англ. bank office [bæŋk ˈɒfɪs])
- структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи і виконує функції, визначені
банком. П. б. можуть бути філії, відділення та представництваСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все