Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  74  (Далі)
  Все

П

ПАРЛАМЕНТСЬКА АСАМБЛЕЯ РАДИ ЄВРОПИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРЛАМЕНТСЬКА АСАМБЛЕЯ РАДИ ЄВРОПИ - (Parliamentary Assembly of the Council of Europe; Assemblee parlementaire du Conseil de l'Europe), ПАРЄ (PACE; АРСЕ; до 1974 - Консультативна асамблея) — один з гол. органів Ради Європи (РЄ). Утв. у 1949. Перша сесія відбулася 10.VIII 1949. До ПАРЄ входить 41 країна (2000), в т. ч. Україна (з 9.ХІ 1995). Складається з представників нац. парламентів держав — членів РЄ. Кількість місць кожної країни визначається К-том міністрів. За основу береться чисельність населення д-ви. Україні в ПАРЄ надано 12 місць (найбільше — по 18 мають Великобританія, Італія, Росія, Франція, ФРН; найменше — Ліхтенштейн і Сан-Марино — по 2 місця). Склад кожної нац. делегації відображає співвідношення сил усередині нац. парламенту. На практиці представники в ПАРЄ виступають як окр. особи, не зв'язані зобов'язаннями перед відповід. д-вою і несуть персональну відповідальність за результати своєї діяльності в цьому органі. В ПАРЄ вони групуються у парт, фракції незалежно від нац. приналежності (сформовані й діють 5 політ, груп/ фракцій: соціалісти, група Європ. нар. партії, Європ. дем. група. Ліберальна, Демократична і Реформістська група і група Об'єднані європ. ліві). Завдяки цьому ПАРЄ відіграє роль установи, яка виражає не вузькодержавні, а загальноєвроп. інтереси. Згідно зі Статутом РЄ Асамблея є її дорадчим органом. Вона може обговорювати будь-яке питання, що належить до компетенції РЄ, приймати рекомендації, які надсилаються К-ту міністрів для вироблення і затвердження останнім остаточного рішення. Рекомендації ПАРЄ приймаються більшістю у 2/3 голосів представників, які беруть участь у голосуванні. Асамблея засідає сесійно 4 рази на рік. Переважна більшість 326 пленар. засідань проводиться у відкритому режимі. Постійно діючим органом є Бюро, яке складається з Президента ПАРЄ, 18 віце-президентів і голів політ, груп. Діє Секретаріат Асамблеї, очолюваний ген. секретарем, якого обирають на 4 роки. Працюють 10 комісій: з політ, справ; з екон. справ і розвитку; з соціальних справ, охорони здоров'я і сім'ї; із суд. справ і прав людини; культури, науки та освіти; навкол. середовища і сільс. г-ва; міграції, біженців і демографії та ін. На практиці більшість рекомендацій, що приймаються Комітетом міністрів від імені РЄ для держав-членів, враховують позицію ПАРЄ. Прийом нових членів до РЄ теж потребує згоди Асамблеї. Ряд функцій ПАРЄ виходить за межі дорадчої компетенції. До таких можна віднести вибори ген. секретаря РЄ та його заступника, суддів Європ. суду з прав людини, Уповноваженого РЄ з прав людини, налагодження безпосеред. відносин з нац. парламентами тощо. Офіц. мови — англ. і французька. Місцеперебування — м. Страсбург (Франція).


Пароль1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пароль1     (фр.   parole   –   слово)   –   секретне   слово   або   символьна послідовність, призначена для підтвердження особи або прав. Паролі використовують для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Паролі разом із логіном використовуються операційною системою для надання користувачу дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі.


Пароль2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пароль2    –   секретне   слово,   пред’явлене   користувачем   системі   для одержання доступу до даних і програм. Є засобом їх захисту від несанкціонованого доступу.


Партія (партия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Політична організація. 2.Одна повна гра (шахи, теніс). 3.Згрупований, підібраний асортиментний набір товарів.

Партія (партия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Політична організація. 2.Одна повна гра (шахи, теніс). 3.Згрупований, підібраний асортиментний набір товарів.

ПАРТНЕРСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАРТНЕРСТВА
(англ. partnerships [ˈpɑːtnəʃɪps])
- асоціація двох або більше фізичних чи юридичних осіб, що створена для введення бізнесу.
Більшість партнерств не відностяться до типу структур з обмеженою відповідальністю, а
партнери можуть нести як спільну, так і окрему відповідальність за діяльність партнерства.
Партнерства, як правило, є привабливими через систему оподаткування, що дозволяє уникнути
подвійного оподаткування податком на прибуток.
Партнерства поділяються на повні партнерства, обмежені партнерства, партнерства з обмеженою
відповідальністю.
1. Повне партнерство (англ. general partnership [ˈʤɛnərəl ˈpɑːtnəʃɪp]) – партнерство, де партнери несуть спільну та окрему відповідальність.
2. Обмежене партнерство (англ. limited partnership [ˈlɪmɪtɪd ˈpɑːtnəʃɪp]) – партнерство, що
складається з генеральних партнерів та партнерів з обмеженою відповідальністю. Генеральні
партнери несуть таку ж відповідальність як партнери повних партнерствах.
Партнери з обмеженою відповідальністю зазвичай мають обмежені права контролю та несуть
відповідальність тільки у межах суми їх інвестицій. Більшість юрисдикцій вимагає повної  реєстрації обмежених партнерств.
3. Партнерство з обмеженою відповідальністю (англ. limited liability partnerships [ˈlɪmɪtɪd ˌ
laɪəˈbɪlɪti ˈpɑːtnəʃɪps]) – партнери цієї структури несуть обмежену відповідальність, навіть,
якщо вони виконують (виконували) функції з управління. Більшість юрисдикцій вимагає
обов’язкової реєстрації партнерств з обмеженою відповідальністю

Партнерство (партнерство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій тощо, які беруть участь у спільних справах, проектах, програмах. 2.Форма співробітництва фірм, компаній, що закріплюється протоколом про партнерство або договором.

Партнерство (партнерство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій тощо, які беруть участь у спільних справах, проектах, програмах. 2.Форма співробітництва фірм, компаній, що закріплюється протоколом про партнерство або договором.

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ - програма, започаткована Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) в 1994. Відповідно до Рамкового документа програми та Запрошення до «П. з. м.», прийнятих главами держав і урядів країн — членів Організації на зустрічі у м. Брюсселі (Бельгія, січ. 1994), НАТО проводитиме консультації з будь-яким актив, партнером, при існуванні безпосеред. загрози його тер. цілісності, політ, незалежності або безпеці. Рамк. док-т містить конкр. зобов'язання, які має взяти на себе кожен учасник співпраці з НАТО: сприяти гласності в нац. оборонному плануванні та бюдж. процесі; забезпечити дем. контроль над збройними силами; підтримувати готовність та військ, потенціал, необхідні для участі в операціях під егідою ООН та/або ОБСЄ; розвивати відносини військ, співробітництва з НАТО з метою спільного планування, підготовки і навчань, спрямованих на розширення можливостей учасників «П. з. м.» здійснювати місії у таких галузях, як підтримка миру, пошукові та рят. роботи, гуманіт. операції та ін. місії, щодо яких може бути досягнута домовленість; підготувати в перспективі підрозділи, здатні ефективно співпрацювати з силами НАТО. Від 1997 учасники партнерства з НАТО ширше залучаються до політ, консультацій, прийняття рішень і планування заходів у рамках програми. Осн. засадами, на яких грунтується «П. з. м.», є: ідея збереження дем. сусп-ва; дотримання принципів Загальної декларації прав людини 1948; утримання від погрози силою або використання сили проти тер. цілісності чи політ, незалежності будь-якої д-ви; поважання існуючих кордонів та вирішення спорів мир. засобами. Після підписання Рамк. док-та країна-партнер подає НАТО Презентаційний документ, в якому зазначається, що саме нею буде здійснено для досягнення політ, цілей партнерства. Кожен партнер окремо обирає для себе заходи (виходячи з власних індивідуальних вимог та пріоритетів) зі списку, який визначено у Робочій програмі партнерства. Ця програма включає шир. опис різних 327 можливих галузей співпраці та перелік заходів у кожній з них. Гол. робочий орган «П. з. м.» — Політ.-військовий керівний комітет. Він відповідає за заг. координацію Роб. програми партнерства, розробку політ.-військ. рекомендацій для військ, керівництва НАТО щодо військ, навчань та здійснення інших заходів. Діє також Центр координації партнерства (м. Монс, Бельгія), до складу якого входять представники країн — членів НАТО і країн-партнерів. Він координує проведення спільних військ, заходів у рамках «П. з. м.», а також військ, планування, необхідне для реалізації Роб. програми партнерства, особливо у галузі військ, навчань. Україна приєдналася до програми «П. з. м.» у 1994. Президент України підписав Хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО (1997).


Партнерська програма

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Партнерська програма – спеціальна схема отримання фінансового прибутку в Інтернеті, згідно з якою учаснику платять за кожного унікального відвідувача, який прийшов на сайт рекламодавця з рекламного банера, розміщеного на сторінці учасника.
Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  74  (Далі)
  Все