Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Далі)
  Все

Л

Лібералізація (либерализация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розширення волі економічних дій суб’єктів підприємницької діяльності, зняття обмежень ні фінансово економічну діяльність, розкріпачення підприємництва.

Лібералізація (либерализация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розширення волі економічних дій суб’єктів підприємницької діяльності, зняття обмежень ні фінансово економічну діяльність, розкріпачення підприємництва.

ЛІГА НАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЛІГА НАЦІЙ - (англ. League of Nations, франц. Societe des Nations) — міжнар. організація, що існувала в період між Першою і Другою світовими війнами. Утв. 1919. Осн. органи Л. Н. перебували в м. Женеві (Швейцарія). Статут Л. Н. був включений до Версальського мирного договору 1919 набув чинності 10.1 1920. Базувався на принципах колект. безпеки (спільних діях країн-членів проти агресора), застосування арбітраж, суду для вирішення 228 міжнар. спорів, скорочення озброєнь, відкритої дипломатії тощо. Хоча в Статуті остаточно не було закріплено юрид. заборони ведення війни і не дано визначення агресії, це, по суті, була перша спроба заснувати міжнар. механізм запобігання збройним конфліктам і збереження миру та безпеки у світі. Положення Статуту засвідчили істотний прогрес у питанні обмеження застосування війни як засобу вирішення спорів і конфліктів між д-вами. Члени Організації взяли на себе зобов'язання не застосовувати воєн, дій, доки спір не буде вирішено уповноваженими органами Л. Н. або шляхом третейського розгляду. У разі порушення цього зобов'язання ін. члени Ліги повинні були застосувати санкції, зокрема припинити всі торг, і фін. відносини з порушником. Осн. органи Л. Н. — Асамблея, Рада Л. Н. і Секретаріат на чолі з Генеральним секретарем. Ряд питань одночасно належали до компетенції й Асамблеї, й Ради, деякі вирішувалися виключно Асамблеєю (прийом нових членів, затвердження бюджету Організації та ін.). Асамблея складалася з представників держав-членів (Статут Л. Н. підписали 44 д-ви). Чергові сесії Асамблеї відбувалися щорічно у вересні; передбачалася можливість скликання позачерг. сесій. Рада Ліги спочатку складалася з 4 пост, членів (Великобританії, Італії, Франції та Японії) і 4 непост. членів, які обиралися на певний строк. Пізніше склад Ради змінювався. Всі рішення Асамблеї і Ради, крім процедурних питань, мали прийматися одноголосно. Для виконання відповідних функцій у структурі Л. Н. були створені також Постійна палата міжнародного правосуддя (як суд. орган), Міжнародна організація праці, а також постійні та тимчасові комісії, зокрема постійна Мандатна комісія, яка була складовою частиною запровадженої Статутом Л. Н. мандатної системи управління колоніальними та підопічними територіями. Організація не змогла повністю реалізувати статутні положення, зокрема вжити ефективних заходів проти агрес. дій Німеччини, Італії та Японії, які призвели до розв'язання Другої світової війни 1939—45. Уряд УНР висував кандидатуру України на членство в Л. Н., проте її було відхилено. 23.ІІ 1921 Ліга прийняла до уваги неодноразові протести президента ЗУНР Є. Петрушевича і визнала, що Сх. Галичина знаходиться під військ, окупацією Польщі, а не під її юрисдикцією. У вересні 1933 на закритому засіданні Ради Л. Н. було розглянуто питання про голод в Україні. До Міжнар. Унії (Спілки) товариств Л. Н., яка була утворена для співпраці з Лігою та поширення її ідей, належали, зокрема, Укр. т-во для Л. Н. (діяло в 1921—24) і Західноукр. т-во Л. Н. їх діяльність сприяла поширенню інформації про Україну та українців у міжнар. колах. СРСР вступив до Л. Н. на запрошення 34 держав 1934 і був виключений з неї після розв'язання Рад. Союзом агресії проти Фінляндії 1939. Формально Ліга припинила свою діяльність 1946 згідно з рішенням Асамблеї Л. Н., хоча фактично перестала функціонувати ще до поч. Другої світ, війни. Уроки і досвід Л. Н. були враховані при утворенні Організації Об'єднаних Націй (ООН).


ЛІД-МЕНЕДЖЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІД-МЕНЕДЖЕР (англ. lead manager [liːd ˈmanɪdʒə]) - головний організатор позики – синдикованого кредиту або випуску цінних паперів. Функції Л.-м., зазвичай, бере на себе крупний інвестиційний банк (інвестиційна компанія), який формує склад, виражає інтереси учасників синдикату кредиторів і є гарантом позики. Конкретний банк, який буде Л.-м., як правило, обирає сам позичальник (емітент). Л.-м. здійснює управління синдикатом банків-дилерів, підбирає менеджерів позики та розміщує цінні папери. Зазвичай, Л.-м. одержує найбільшу частку випуску цінних паперів або синдикованої позики. Л.-м. бере на себе роль головного консультанта позичальника, а при проведенні сек’юритизації – і продавця активів


Лідер (лидер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Керівник громадської організації, профспілок, провідний працівник. 2. Підприємство, що посідає провідне місце на ринку. 3. Товар, який має високу питому вагу в обороті ринку. 4. Учасник змагань, що випереджає інших.

Лідер (лидер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Керівник громадської організації, профспілок, провідний працівник. 2. Підприємство, що посідає провідне місце на ринку. 3. Товар, який має високу питому вагу в обороті ринку. 4. Учасник змагань, що випереджає інших.

Лідерство у цінах (лидерство в ценах)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлення ціни на товар, що виготовляється і продається кількома фірмами в умовах олігополії. Якщо фірма

Лідерство у цінах (лидерство в ценах)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлення ціни на товар, що виготовляється і продається кількома фірмами в умовах олігополії. Якщо фірма

ЛІЗИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЗИНГ (англ. leasing [ˈliːsɪŋ]) - договір, згідно з яким надається у користування нерухомість, що придбана для цієї мети відповідно до вимог майбутнього користувача в обмін на винагороду у формі періодичних платежів, що компенсують вартість активу, крім вартості права покупки об’єкта та фінансових витрат. Майнові об’єкти, що надані у кредит, можуть використовуватись тільки у господарській діяльності особи. Договір фінансового лізингу повинен містити право купівлі об’єкта користувачем після закінчення дії договору


Лізинг (лизинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
здача в оренду на тривалий строк предметів довготермінового користування. Як правило, протягом строку дії договору про Л. орендар сплачує орендодавцю повну вартість взятого в оренду майна. Отже, Л. можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, який надається в натуральній формі і погашається клієнтом в розстрочку. Лізингова послуга виникає так. На прохання клієнта банк придбає певне майно, устаткування, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо і приймає на себе практично всі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення страхових платежів, оплату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було куплене майно, складає з банком строковий договір оренди, в якому визначаються, поряд з іншими умовами, розмір орендної плати і періодичність її внеску. Орендна плата складається з двох частин: вартості майна і комісійної винагороди за лізингові послуги, що дорівнює відсотку за кредит.

Лізинг (лизинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
здача в оренду на тривалий строк предметів довготермінового користування. Як правило, протягом строку дії договору про Л. орендар сплачує орендодавцю повну вартість взятого в оренду майна. Отже, Л. можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, який надається в натуральній формі і погашається клієнтом в розстрочку. Лізингова послуга виникає так. На прохання клієнта банк придбає певне майно, устаткування, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо і приймає на себе практично всі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення страхових платежів, оплату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було куплене майно, складає з банком строковий договір оренди, в якому визначаються, поряд з іншими умовами, розмір орендної плати і періодичність її внеску. Орендна плата складається з двох частин: вартості майна і комісійної винагороди за лізингові послуги, що дорівнює відсотку за кредит.

Лізинг імпортний (лизинг импортный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
торговельна операція, якою передбачається закупка лізинговою кампанією обладнання в іноземної фірми для передання на лізингових засадах вітчизняним лізингоодержувачам.

Лізинг імпортний (лизинг импортный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
торговельна операція, якою передбачається закупка лізинговою кампанією обладнання в іноземної фірми для передання на лізингових засадах вітчизняним лізингоодержувачам.

Лізинг експортний (лизинг експортный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
лізингова операція, за якої виробник майна або посередницька фірма продає його лізинговій кампанії, котра укладає подальшу лізингову угоду з закордонним лізингоодержувачем майна.

Лізинг експортний (лизинг експортный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
лізингова операція, за якої виробник майна або посередницька фірма продає його лізинговій кампанії, котра укладає подальшу лізингову угоду з закордонним лізингоодержувачем майна.

Лізинг звичайний (лизинг обыкновенный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
лізинг, який відбувається за ініціативою лізингоодержувача після наданої ним пропозиції лізинговій кампанії придбати у власність на лізингових засадах з переданням йому майна в оренду.

Лізинг звичайний (лизинг обыкновенный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
лізинг, який відбувається за ініціативою лізингоодержувача після наданої ним пропозиції лізинговій кампанії придбати у власність на лізингових засадах з переданням йому майна в оренду.

Лізинг фінансовий (лизинг финансовый)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
угода, за якою лізингодавець купує матеріальні цінності на замовлення лізингоодержувача з подальшою передачею їх у платне користування лізингоодержувачу на строк не менший строку їх повної амортизації.

Лізинг фінансовий (лизинг финансовый)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
угода, за якою лізингодавець купує матеріальні цінності на замовлення лізингоодержувача з подальшою передачею їх у платне користування лізингоодержувачу на строк не менший строку їх повної амортизації.

ЛІЗИНГОВА (ОРЕНДНА) ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЗИНГОВА (ОРЕНДНА) ОПЕРАЦІЯ (англ. leasing operation [ˈliːsɪŋ ˌɒpəˈreɪʃən]) - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ (англ. lessor [leˈsɔː]) - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу (джерело: Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68).


Лізингодавець (лизингодатель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює лізингову діяльність, передає в користування майно за договором лізингу.

Лізингодавець (лизингодатель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює лізингову діяльність, передає в користування майно за договором лізингу.

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ (англ. lessee [leˈsiː]) - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця (джерело: Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68).


Лізингоодержувач (лизингополучатель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
суб’єкт підприємницької діяльності, що користується предметом лізингу.

Лізингоодержувач (лизингополучатель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
суб’єкт підприємницької діяльності, що користується предметом лізингу.

Ліквідатор (ликвидатор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, на яку накладено здійснення ліквідації товариства, організації. Він, як правило, є найманою особою і може бути відкликаний або за рішенням зборів, або за постановою суду.

Ліквідатор (ликвидатор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, на яку накладено здійснення ліквідації товариства, організації. Він, як правило, є найманою особою і може бути відкликаний або за рішенням зборів, або за постановою суду.

Ліквідаційна вартість (ликвидационная стоимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
надходження від продажу основних засобів, придатних будівельних матеріалів, деталей, металобрухту, що залишилися після припинення функціонування об’єкта.

Ліквідаційна вартість (ликвидационная стоимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
надходження від продажу основних засобів, придатних будівельних матеріалів, деталей, металобрухту, що залишилися після припинення функціонування об’єкта.

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ НЕТТІНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ НЕТТІНГ (англ. closeout netting [ˈkləʊzaʊt ˈnɛtɪŋ ]) - форма неттінгу, яка використовується в разі невиконання зобов’язань. Метою Л. н. є зменшення суми, що підпадає під ризик за відкритими угодами, у випадку, коли для однієї із сторін настають певні події, передбачені угодою (наприклад, вона підпадає під процедуру банкрутства), до розрахункової дати. Інколи Л. н. називають неттінгом невиконання зобов’язань, неттінгом відкритої угоди або неттінгом заміщення угоди


Ліквідація (ликвидация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
припинення діяльності акціонерного товариства, кампанії, фірми у зв’язку з закінченням строку, на який вони були створені; за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу або за рішенням суду.

Ліквідація (ликвидация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
припинення діяльності акціонерного товариства, кампанії, фірми у зв’язку з закінченням строку, на який вони були створені; за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу або за рішенням суду.

ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ (англ. bank liquidation [bæŋk ˌlɪkwɪˈdeɪʃən]) - процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень цього Закону та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30); - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – Ст. 564).


Ліквіди (ликвиды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

Ліквіди (ликвиды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

Ліквідні активи (ликвидные активы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
банківські кошти, вкладені в майно, що швидко реалізуються, та розміщені в інших банках і цінних паперах на тривалий строк. До них належать: готівка, золото, державні і приватні цінні папери, векселі.

Ліквідні активи (ликвидные активы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
банківські кошти, вкладені в майно, що швидко реалізуються, та розміщені в інших банках і цінних паперах на тривалий строк. До них належать: готівка, золото, державні і приватні цінні папери, векселі.

Ліквідні засоби (ликвидные средства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гроші та інші активи, що можуть використовуватися для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідні засоби (ликвидные средства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гроші та інші активи, що можуть використовуватися для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідні кошти (ликвидные средства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошові кошти та інші активи, які можуть бути використані для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідні кошти (ликвидные средства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошові кошти та інші активи, які можуть бути використані для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідність (ликвидность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Можливість перетворення активів підприємства, цінних паперів у готівку. 2. Здатність позичальника своєчасно сплатити суми своїх майнових зобов’язань. 3. Можливість (здатність) ринку реалізувати цінні папери за наявного рівня цін без втрати їх номінальної вартості.

Ліквідність (ликвидность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Можливість перетворення активів підприємства, цінних паперів у готівку. 2. Здатність позичальника своєчасно сплатити суми своїх майнових зобов’язань. 3. Можливість (здатність) ринку реалізувати цінні папери за наявного рівня цін без втрати їх номінальної вартості.

Ліквідність акцій (ликвидность акций)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
можливість власника акцій перетворити їх у гроші, отримавши від продажу суму, більшу за втрачену при купівлі або обчислену з урахуванням отриманих доходів, дивідендів.

Ліквідність акцій (ликвидность акций)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
можливість власника акцій перетворити їх у гроші, отримавши від продажу суму, більшу за втрачену при купівлі або обчислену з урахуванням отриманих доходів, дивідендів.

Ліквідність ринку (ликвидность рынка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
здатність ринку амортизувати зміни в попиті та пропозиції так, щоб вони не викликали значних кон’юнктурних коливань, зокрема цін на ринку.

Ліквідність ринку (ликвидность рынка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
здатність ринку амортизувати зміни в попиті та пропозиції так, щоб вони не викликали значних кон’юнктурних коливань, зокрема цін на ринку.

Ліквідний ринок (ликвидный рынок)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
властивість ринку забезпечувати стабільну кон’юнктуру без суттєвих змін у попиті та пропозиції, стабільному рівні цін.

Ліквідний ринок (ликвидный рынок)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
властивість ринку забезпечувати стабільну кон’юнктуру без суттєвих змін у попиті та пропозиції, стабільному рівні цін.

Ліміт (лимит)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Встановлення граничної кількості, межа, рубіж, норма чогось, що не підлягає кількісним чи якісним змінам. 2. Встановлена в адміністративному порядку сума грошових коштів, матеріальних цінностей, товарів, яка не повинна бути перевищена господарськими органами.

Ліміт валютних операцій (лимит валютных операций)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
граничні суми, що виділяються банками на здійснення валютних операцій з певними партнерами.

Ліміт видач (лимит выдач)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гранична сума кредиту, що може надаватися на певний період.

Ліміт видач (лимит выдач)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гранична сума кредиту, що може надаватися на певний період.

ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ (ЛІМІТ КАСИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ (ЛІМІТ КАСИ) (англ. rest limit of money in the cash desk (cash desk limit) [rest ˈlɪmɪt əv ˈmʌnɪ ɪn ðə kæʃ desk (kæʃ desk ˈlɪmɪt)]) - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148


ЛІМІТ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НА ЗБЕРІГАННІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІМІТ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НА ЗБЕРІГАННІ (англ. cash reserves limit on storage [kæʃ rɪˈzɜːvz ˈlɪmɪt ɒn ˈstɔːrɪʤ]) - максимальний обсяг запасів готівки, що може бути на зберіганні в уповноваженому банку з урахуванням наданого забезпечення та технічного стану сховища (джерело: Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків» від 07.12.2016 № 408 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 5. – Ст. 172)


Ліміт кредитування (лимит кредитования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
граничний розмір кредитів. Встановлюється для конкретних позичаль¬ників. Л.к. поділяється на ліміт заборгованості і ліміт видачі.

Ліміт кредитування (лимит кредитования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
граничний розмір кредитів. Встановлюється для конкретних позичаль¬ників. Л.к. поділяється на ліміт заборгованості і ліміт видачі.

Ліміт цін (лимит цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
максимально допустимі зміни цін, що вводяться на деяких товарних ринках і ринках цінних паперів протягом однієї біржової сесії для відвернення надзвичайних кон’юнктурних цін і пом’якшення впливу спекулятивних факторів на ціни.

Ліміт цін (лимит цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
максимально допустимі зміни цін, що вводяться на деяких товарних ринках і ринках цінних паперів протягом однієї біржової сесії для відвернення надзвичайних кон’юнктурних цін і пом’якшення впливу спекулятивних факторів на ціни.

Лімітування кредиту (лимитирование кредита)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними сумарними межами та умовами надбання кредиту.

Лімітування кредиту (лимитирование кредита)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними сумарними межами та умовами надбання кредиту.

Лінійне програмування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Лінійне програмування – математична дисципліна, присвячена теорії й методам вирішення завдань про екст- ремуми лінійних функцій на безлічі n- мірного векторного простору, лінійних рівнянь, що задаються системами, і нерівностей. Лінійне програмування є окремим випадком математичного програмування. Одночасно воно – основа декількох методів вирішення завдань цілочисельного та нелінійного програмування.Лінійно-функціональна система управління (линейно-функциональная система управления)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма управління організацією, кампанією, установою, в якій комбінуються лінійне та функціональне управління, що дає можливість поєднувати централізацію і децентралізацію в управлінні.

Лінійно-функціональна система управління (линейно-функциональная система управления)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма управління організацією, кампанією, установою, в якій комбінуються лінійне та функціональне управління, що дає можливість поєднувати централізацію і децентралізацію в управлінні.

ЛІНІЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЛІНІЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ - лінія на геогр. картах та на поверхні Землі, проведена відповідно до міжнар. угод про кордони або на підставі законів країн. Вона визначає суверенітет д-ви на сухопутну територію, водну поверхню і мор. дно, а також на повітр. простір та надра Землі. Л. д. к. поділяють на географічну і геометричну. Геогр. лінія-кордон проводиться з урахуванням природ, кордонів (ріки, гір. хребти і т. п.). Геометр, лінія-кордон є прямою лінією, яка з'єднує встановлені на земній поверхні точки і змінюється лише у крайніх випадках за умови, якшо цього потребують істотні інтереси населення, котре мешкає у даній місцевості. Проведена по меридіану чи паралелі геогр. сітки, вона називається астрономічним кордоном. На практиці такі лінії-кордони проводяться дуже рідко. Переважають комбіновані Л. д. к.: географічні — на одних ділянках, геометричні — на інших. Л. д. к. встановлюються у договірному порядку між д-вами шляхом нанесення їх на карту, що є невід'ємною частиною угоди (делімітація Л. д. к), а потім Л. д. к. закріплюються на місцевості за допомогою спец. прикордонних знаків (демаркація Л. д. к.), що відображені в протоколах опису кордонів і на прикладених до них картах. Зміни в накреслених Л. д. к. на картах і в позначці їх на місцевості не допускаються без двостор. згоди сусід, держав. Там, де тер. води (територіальне море) д-ви стикаються з водами відкритого моря, ця д-ва відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 зобов'язана позначити на картах як лінію зовн. межі тер. вод, так і вихідні лінії для їх відліку, встановлені відповідно до внутр. зак-ва та існуючих норм міжнар. права.


Лінія ціни (линия ценовая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
застосовується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рівень якості.

Лінія ціни (линия ценовая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
застосовується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рівень якості.

Лінк

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Лінк – смисловий контекст, який визначає логічний зв’язок між двома поняттями.


ЛІСТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІСТИНГ (англ. listing [ˈlɪstɪŋ]) - сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


Ліфо (лифо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у вартісному вираженні за ціною партії, яка надійшла або була виготовлена останньою. 2. Метод обліку вартості цінних паперів, що продаються інвестиційним фондом, згідно з яким облікова вартість пропонованих до продажу паперів береться за рівну обліковій вартості аналогічних цінних паперів, придбаних останніми.

Ліфо (лифо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у вартісному вираженні за ціною партії, яка надійшла або була виготовлена останньою. 2. Метод обліку вартості цінних паперів, що продаються інвестиційним фондом, згідно з яким облікова вартість пропонованих до продажу паперів береться за рівну обліковій вартості аналогічних цінних паперів, придбаних останніми.

ЛІЦЕНЗІАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІАТ (англ. licensee [ˌlaɪsənˈsiː]) - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23. – Ст. 158); - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (джерело: Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в Міністерстві 385 Л юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 76. – Ст. 2835); - професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (джерело: Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 48. – Ст. 1736).


Ліцензіат (license-holder)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензіат (license-holder) – власник ліцензії на певний вид діяльності


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ (англ. license terms [ˈlaɪsəns tɜːmz]) - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII


Ліцензійна торгівля (лицензионная торговля)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма міжнародної торгівлі технологічними і технічними новинками (ноу-хау), патентами, ліцензіями на винаходи, які становлять інтерес для зарубіжних держав, кампаній, фірм, підприємств.

Ліцензійна торгівля (лицензионная торговля)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма міжнародної торгівлі технологічними і технічними новинками (ноу-хау), патентами, ліцензіями на винаходи, які становлять інтерес для зарубіжних держав, кампаній, фірм, підприємств.

Ліцензійний збір (лицензионный сбор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди.

Ліцензійний збір (лицензионный сбор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди.

Ліцензійний контент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензійний контент – контент з обмеженим доступом, зазвичай, за плату.ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР (англ. license register [ˈlaɪsəns ˈreʤɪstə]) - перелік суб’єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб’єктів у порядку, установленому законодавством з цього питання (джерело: Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386


ЛІЦЕНЗІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЯ (англ. license [ˈlaɪsəns]) - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23. – Ст. 158); - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської фінансової установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - переказ коштів) (джерело: Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 80. – Ст. 2465).


Ліцензія (лицензия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Дозвіл, що надається державними органами особам на право господарської діяльності; 2. У галузі зовнішньої торгівлі

Ліцензія (лицензия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Дозвіл, що надається державними органами особам на право господарської діяльності; 2. У галузі зовнішньої торгівлі

Ліцензія імпортна (лицензия импортная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційний дозвіл юридичній або фізичній особі на імпорт одного чи кількох певних товарів.

Ліцензія імпортна (лицензия импортная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційний дозвіл юридичній або фізичній особі на імпорт одного чи кількох певних товарів.

Ліцензія генеральна (лицензия генеральная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
дозвіл на експорт та імпорт товарів, що видається на довготривалий строк.

Ліцензія генеральна (лицензия генеральная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
дозвіл на експорт та імпорт товарів, що видається на довготривалий строк.

Ліцензія експортна (лицензия экспортная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інструмент контролю за вивезенням із країни об’єктів, що мають культурну, історичну чи стратегічну цінність.

Ліцензія експортна (лицензия экспортная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інструмент контролю за вивезенням із країни об’єктів, що мають культурну, історичну чи стратегічну цінність.

Ліцензія на виробництво (лицензия на производство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ліцензія на використання патентованого винаходу у виробництві, що видається власником патенту.

Ліцензія на виробництво (лицензия на производство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ліцензія на використання патентованого винаходу у виробництві, що видається власником патенту.

Ліцензія1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензія1 – дозвіл на провадження певного виду діяльності


Ліцензія2 (license)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензія2 (license) – документ державного зразка, який підтверджує права ліцензіата (власника ліцензії) на проведення визначеного в ньому виду діяльності впродовж обумовленого терміну за умови виконання всіх пунктів вказаної ліцензійної угоди; дозвіл на використання матеріалів (винаходів, виробів, програм, аудіо- та відеокліпів чи іншіх обєктів інтелектуальної власності), захищених патентним або авторським правом; у телекомунікації придбане в регулюючого органу право передавання радіохвиль у заданому діапазоні.Ліцензування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензування (лат. licentia – свобода, право) освітнього закладу – проведення експертизи і прийняття рішення про видачу або відмову у видачі навчальному закладу ліцензії на здійснення освітньої діяльності відповідно до поданої заяви. Проводиться державними органами управління освіти або органами місцевого самоврядування з метою реалізації державної політики в галузі освіти, регулювання умов здійснення освітнього процесу, захисту прав громадян на отримання освіти, створення правових гарантій для вільного функціонування і розвитку освітніх закладів різних організаційно-правових форм.Ліцензування вищого навчального закладу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензування  вищого  навчального   закладу   –   видача  ліцензії   на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами вищої та післявузівської професійної освіти.


Ліцензування (лицензирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Надання на певних умовах дозволу (ліцензії) на право здійснення певних операцій суб’єктами підприємницької діяльності, передання прав однією особою іншій в обмін на гонорар або ліцензійну винагороду. 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою дозволу, що видається державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний проміжок часу.

Ліцензування (лицензирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Надання на певних умовах дозволу (ліцензії) на право здійснення певних операцій суб’єктами підприємницької діяльності, передання прав однією особою іншій в обмін на гонорар або ліцензійну винагороду. 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою дозволу, що видається державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний проміжок часу.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (англ. bank licensing [bæŋk ˈlaɪsnsɪŋ]) - один із методів державного управління у сфері банківської діяльності, яке здійснює Національний банк України. Законодавче та нормативне врегулювання процесу ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, а також забезпечення захисту інтересів вкладників і кредиторів банків


Лабораторія віддаленого доступу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

підрозділ навчальної організації, оснащений реальним навчально-дослідним устаткуванням з дистанційним доступом до нього по телекомунікаційних каналах зв’язку


Лабораторний комп’ютерний тренінг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
лабораторні роботи, що проводяться у віртуальному комп’ютерному середовищі.

Лаг (лаг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічний показник, що характеризує часовий інтервал між двома взаємопов’язаними економічними явищами, одне з яких є причиною, а друге

Лаг (лаг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічний показник, що характеризує часовий інтервал між двома взаємопов’язаними економічними явищами, одне з яких є причиною, а друге

Лаж (лаж)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Надбавка до ціни золота, яка при золотому обігу стихійно встановлюється на ринку в результаті знецінення паперових грошей щодо золота; 2. Перевищення ринкової ціни золота над офіційною; 3. Відхилення курсу цінних паперів від їхньої номінальної вартості.

Лаж (лаж)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Надбавка до ціни золота, яка при золотому обігу стихійно встановлюється на ринку в результаті знецінення паперових грошей щодо золота; 2. Перевищення ринкової ціни золота над офіційною; 3. Відхилення курсу цінних паперів від їхньої номінальної вартості.

Лазерний принтер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
тип електростатичних друкувальних пристроїв, в яких для формування зображення використовується принцип ксерографії. Сама технологія лазерного копіювання зображення з одного паперового носія на інший була вперше запатентована в 1959 р. корпорацією Xerox. Нею ж, в 1978 р., був випущений перший лазерний принтер Xerox 9700, для виводу на друк вмісту комп’ютерної пам’яті. І лише в 1984 р. фірма Hewlett-Packard випустила свій перший лазерний принтер серії LaserJet з розрізненням до 300 dpi. У ньому був використаний електрографічний принцип створення зображень-такий же, як у копіювальних апаратах. Відмінність полягала в способі експонування (тобто в способі перенесення копійованого зображення на фотобарабан оторецептор)). У копіювальних апаратах воно відбувається за допомогою лампи, а в лазерних принтерах світло лампи замінює промінь лазера. Серцем лазерного принтера є фотопровідний циліндр, який часто називають друкуючим фотобарабаном або просто барабаном. З його допомогою здійснються перенесення зображення на папір. Фотобарабаном є металевий циліндр, покритий тонкою плівкою фоточутливого напівпровідника. Поверхню такого циліндра можна забезпечити позитивним або негативним зарядом, який зберігається до того часу, поки 397 барабан не освітлений. Якщо яку-небудь частину барабана експонувати (тобто освітити), покриття набуває провідності і заряд стікає з освітленої ділянки, утворюючи незаряджену зону. Іншою найважливішою частиною принтера є малогабаритний лазер, який генерує дуже тонкий світловий промінь і оптико-механічна система дзеркал і лінз, що переміщає цей промінь по поверхні барабана. Відбиваючись від обертових дзеркал (звичайно чотиригранної або шестигранної форми), цей промінь засвічує поверхню фотобарабана, знімаючи з неї заряд в точці експонування. Для отримання точкового зображення лазер включається й вимикається за допомогою керуючого мікропроцесора. Дзеркало, що обертається, розгортає промінь у вигляді рядка прихованого (латентного) зображення на поверхні фотобарабана. Після формування рядка спеціальний кроковий двигун повертає барабан для формування наступного. Цей зсув відповідає роздільній здатності принтера по вертикалі і звичайно складає 1/600 або 1/1200 дюйма. Процес утворення прихованого зображення на барабані нагадує формування растра на екрані телевізійного монітора. Таким чином, оптичне зображення перетворюється на приховане електростатичне, а після проходження фотобарабана біля картриджа з тонером- у тонерне зображення на фоторецепторі. Прокатування даного зображення по аркушу паперу дає представлення копії початкового зображення на поточному аркуші. Отримане на аркуші паперу зображення пропускається через високотемпературну камеру– так звану «піч» (або фьюзер (fuser))-

і закріплюється в ній нагрівальним і притискним валами.ЛайвІнтернет, liveinternet.ru

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЛайвІнтернет, liveinternet.ru– найбільша російська блог-платформа. Особисті щоденники, спілкування між блогами, підписка на оновлення, зображення, фотоальбоми, коментарі, голосування, RSS-канали, стрічка друзів. Тематичні співтовариства, навігація між щоденниками та повідомленнями, календарі,  цитатники,  вибірки  за  інтересами  і  місцем  проживання,  відео  та аудіо, форуми, знайомства. Лічильник статистики rax.ru, пошта li.ru, сервіс знайомств, маркет, он-лайн гра Олігарх, інформери (погода, ТВ-програма).ЛайвДжорнал, livejournal.com

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

платформа для розміщення онлайнових щоденників, спільнот, особистих і колективних блогів, публікацій, записів, коментарів. Має набір функцій і налаштувань для блогів: різні типи записів, можливості  їх  коментування,  введення  розширених  відомостей  про користувача, друзів, стрічка друзів, картинки користувачів і функції безпеки облікового запису. Створена американцями, куплена росіянами.


Лаковий диск

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Лаковий диск – носій механічного звукозапису у формі диска, що складається з основи та лакового робочого шару.Лакуна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Лакуна втрата записаної інформації на графічному документі.ЛАКУНА 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЛАКУНА - (лат. lacuna — заглибина, западина, прогалина) у міжнародному праві — відсутність договір, або звичаєвої норми, яка могла бути використана для врегулювання правовідносин. Констатуючи Л., міжнар. суддя або арбітр у принципі можуть оголосити non liquet (лат. — не ясно) — відмову від розгляду справи через неясність питання. Однак у сучасному міжнар. праві використання non liquet не визначається безумовно. Як зазначено у Модельних правилах арбітражної процедури, прийнятих 1958 Комісією міжнародного права ООН, «арбітражний суд не може проголошувати non liquet під приводом мовчання або неясності права, яке підлягає застосуванню» (ст. 11). Статут Міжнародного суду ООН (ст. 38) надає судді можливість у разі констатації Л. звернутися до заг. принципів права, визначених цивіліз. націями, а також суд. рішень і доктрин найкваліфікованіших спеціалістів з публіч. права різних країн як допоміж. 227 засобу для формування необхідної правової норми. Крім того, суд отримує право, якщо сторони погодяться на це, вирішувати спори ex aequo et bono (лат. — по справедливості і доброті) — п. 2 ст. 38.


Ламер (lamer)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ламер (lamer) – безнадійно неосвічений, безпорадний, позбавлений всякого поняття про комп’ютерні технології користувач. Відношення ламера до програмного забезпечення й апаратури підбиває підсумок фраза: «Мене не турбує, як воно працює, а тільки те, що воно робить».ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ ІСТОТНОЮ УЧАСТЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ ІСТОТНОЮ УЧАСТЮ (англ. qualifying shareholding ownership chain [ˈkwɒlɪfaɪɪŋ ˈʃɛəhəʊldɪŋ ˈəʊnəʃɪp ʧeɪn]) - послідовність юридичних осіб, через яких заявник набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» від 04.12.2012 № 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 № 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за № 2190/22502


ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (англ. ownership chain of legal entity corporate rights [ˈəʊnəʃɪp ʧeɪn əv ˈliːgəl ˈentɪtɪ ˈkɔːpərɪt raɪts]) - інформація про склад ключовиx учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключовиx учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30; Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80


ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК (англ. supply chain [səˈplʌɪ tʃeɪn]) - перетворення сировини і її компонентів в кінцевий продукт, включаючи подальше транспортування і зберігання перед поставкою до кінцевого споживача


Латентна економіка (латентная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид тіньової нелегітимної економіки, що має яскраво виражений криміногенний характер.

Латентна економіка (латентная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид тіньової нелегітимної економіки, що має яскраво виражений криміногенний характер.

Легітимність (легитимность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
законність дій або підтвердження законності повноваження, права діяльності фізичних ті юридичних осіб.

Легітимність (легитимность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
законність дій або підтвердження законності повноваження, права діяльності фізичних ті юридичних осіб.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (англ. legalization [ˈliː.ɡəl.aɪz]) - узаконення, надання законної сили, перехід на легальні відносини; в міжнародному праві – підтвердження достовірності та юридичної сили документа, виданого в іноземній державі


ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (англ. legalization (laundering) of proceeds from crime [ˈliː.ɡəl.alĭ-zā′shən (ˈlɔːndəɪŋ) əv ˈprəʊsiːdz frɒm kraɪm]) - вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III


Легалізація (легализация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Узаконення, надання юридичної сили, дозвіл діяльності. 2. Підтвердження справжності ті юридичної сили документа, виданого в іншій державі.

Легалізація (легализация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Узаконення, надання юридичної сили, дозвіл діяльності. 2. Підтвердження справжності ті юридичної сили документа, виданого в іншій державі.

Легальний (легальний)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
законний, визнаний, зафіксований нормативно-методичними матеріалами.

Легальний (легальний)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
законний, визнаний, зафіксований нормативно-методичними матеріалами.

Легка промисловість (лёгкая промышленность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність галузей промисловості, підприємства яких виготовляють головним чином предмети масового споживання та засоби виробництва (бавовну-волокно, шовк-сирець, шкіру тощо). Виготовляють продукцію з рослинної (бавовна, льон, коноплі тощо), тваринної (вовна, шкіра) та хімічної сировини.

Легка промисловість (лёгкая промышленность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність галузей промисловості, підприємства яких виготовляють головним чином предмети масового споживання та засоби виробництва (бавовну-волокно, шовк-сирець, шкіру тощо). Виготовляють продукцію з рослинної (бавовна, льон, коноплі тощо), тваринної (вовна, шкіра) та хімічної сировини.

Лист заставний (лист закладной)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
цінний папір, забезпеченням якого є нерухомість, заставлена банку (земля, будівлі тощо).

Лист заставний (лист закладной)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
цінний папір, забезпеченням якого є нерухомість, заставлена банку (земля, будівлі тощо).

Лист пакувальний (лист упаковочный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
супровідний документ до вантажу, де додається перелік усіх видів і сортів товарів, що перебувають у кожному товарному місці. Він необхідний, коли в одній упаковці містяться різні за асортиментом товари.

Лист пакувальний (лист упаковочный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
супровідний документ до вантажу, де додається перелік усіх видів і сортів товарів, що перебувають у кожному товарному місці. Він необхідний, коли в одній упаковці містяться різні за асортиментом товари.

Лист щастя

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Лист щастя – листи масової розсилки, що мають характер забобонів і несуть неправдиву інформацію. Не потрібно реагувати на такі листи і не розсилати їх далі. Адміністрації соціальних мереж прирівнюють такі листи до спаму.Лихварство (ростовщичество)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вид підприємницької діяльності зі здійсненням комерційних майново-фінансових операцій, за яких власник матеріальних цінностей надає позики на певний строк під заставу майна за відповідну винагороду

Лихварство (ростовщичество)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вид підприємницької діяльності зі здійсненням комерційних майново-фінансових операцій, за яких власник матеріальних цінностей надає позики на певний строк під заставу майна за відповідну винагороду

Лобі (лобби)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
дії державних органів, законодавчих, виконавчих, судових властей, спрямовані на підтримку окремих галузей та сфер економіки регіонів, підприємств, певних великомасштабних програм, що зумовлюється не об’єктивною необхідністю, а зацікавленістю, інколи - підкупом окремих посадових осіб.

Лобі (лобби)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
дії державних органів, законодавчих, виконавчих, судових властей, спрямовані на підтримку окремих галузей та сфер економіки регіонів, підприємств, певних великомасштабних програм, що зумовлюється не об’єктивною необхідністю, а зацікавленістю, інколи - підкупом окремих посадових осіб.

Логін (англ. Login, Login name)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Логін (англ. Login, Loginname) – алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.
Логістика (логистика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Комплексне управління розподілом, розміщенням потоками транспортування товарно-матеріальних цінностей з метою координації і раціоналізації вантажообороту. 2. Планування і досягнення матеріально-технічного забезпечення, підготовки і переміщення людських ресурсів, матеріально-технічне забезпечення торгівельно-комерційних організацій.

Логістика (логистика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Комплексне управління розподілом, розміщенням потоками транспортування товарно-матеріальних цінностей з метою координації і раціоналізації вантажообороту. 2. Планування і досягнення матеріально-технічного забезпечення, підготовки і переміщення людських ресурсів, матеріально-технічне забезпечення торгівельно-комерційних організацій.

Логічні (булеві) оператори

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Логічні (булеві) оператори – логічні операнди, що дозволяють створювати логічні вирази: "І", "АБО", "НІ". Використовуються при створенні складних запитів до інформаційно-пошукових систем.Логічна мережа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Логічна мережа – мережна діаграма, підготовлена незалежно від фізичного розташування пристроїв, яка може включати групи, розташовані в різних місцях (на різних поверхах або в різних будівлях).Логічне ім’я

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Логічне ім’я – ім’я, що надається операційною системою сімейства Wіndows деякому пристрою або класу пристроїв для того, щоб прикладне програмне забезпечення й робота користувача не залежали від особливостей їх конструкції. Абстрактне позначення пристрою комп’ютера у вигляді додаткового текстового й/або графічного ім’я/позначення, приписуваного операцийною 400 системою для зручності його використання. Логічне ім’я допускає   використання   даного   об’єкта   таким   чином,   що   не   виникає необхідність вдаватися в особливості його фізичної реалізації. Тому для користувача різні зовнішні пристрої, наприклад, флопі-диск, жорсткий диск, оптичний диск, флеш-пам’ять, розрізняються тільки літерним позначенням (A:, C:, D:, E: і т.д.).ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ (англ. logical control [ˈlɒdʒɪkl kənˈtrəʊl]) - встановлення логічної відповідності, повноти та співвідношення відомостей, зазначених у декларації чи повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування (джерело: Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за № 959/29089 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 55. – Ст. 1931).


Логічний накопичувач

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Логічний накопичувач – незалежний дисковий накопичувач, до якого можна звертатися за його ім’ям, на- приклад, C:, E:, F:, G: тощо.Логин

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Логин (Username)  Традиционно в moodle username обозначает логин. Не следует переводить этот термин как имя пользователя


Логотип1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
Логотип1 – поєднання знаку (графічного зображення) і логограми (шрифтового напису).

Логотип2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Логотип2 – оригінальне зображення повного або скороченого найменування організації або товару. Логотип є словесною частиною товарного знака.ЛОДІНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОДІНГ (англ. loading [ˈləʊdɪŋ]) - додаткова до процентних і акцептних платежів премія за ризик, яку стягує банк в розрахунку від номінальної вартості перевідного векселя, представленого для обліку. Ставка лодінгу коливається залежно від репутації та кредитоспроможності позичальника


Локалізація програмних продуктів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локалізація  програмних  продуктів  −  приведення  програмних продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із законами України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами, що діють в Україні.Локалізація (локализация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами.

Локалізація (локализация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами.

Локальна корпоративна мережа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локальна корпоративна мережа – це мережа, яка обслуговує обмежену кількість користувачів на відміну від мережі Інтернет.
Локальна мережа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локальна мережа – комп’ютерна мережа, що охоплює обмежену зону, наприклад, окремий поверх або будинок.Локальна обчислювальна мережа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локальна обчислювальна мережа – це сукупність комп‘ютерів, кабелів, мережевих адаптерів, що працюють під управлінням мережевої операційної системи і прикладного програмного забезпечення. Для мережевої комп‘ютерної системи часто використовується абревіатура NOS (Network Operating System).Локальна підсистема

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локальна підсистема – підсистема, яка на відміну від розподіленої, згрупована в одній точці мережі і, як правило, обслуговується одним користувачем.ЛОКАЛЬНЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОКАЛЬНЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ (англ. localised terrorist actor [ˈləʊkəlaɪzd ˈtɛrərɪst ˈæktə]) - цей термін означає: і) громадяни або резиденти країни, яких залучено до терористичної діяльності в межах або поза межами території їх країни, іноді піддаються впливу іноземних бойовиків. Важливо зазначити, що такий вплив може різнитись від формального до натхненного; іі) особи або маленька група, яких активно не вербували до терористичних організацій і які долучились до терористичної діяльності за власним бажанням з метою сприяння терористичній справі


ЛОМБАРД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОМБАРД (англ. pawnshop [ˈpɔːnʃɒp]) - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду (джерело: Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 26.04.2005 № 3981, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 р. за № 565/10845 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 21. – Ст. 1146); - небанківська кредитно-фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент, зберігання речей та надання супутніх послуг, пов’язаних з діяльністю Л. Діяльність Л. із надання фінансових кредитів є одним із найстаріших видів кредитування населення. Батьківщиною Л. вважають Ломбардію – область Північної Італії, де в XIII ст. виникли банківські контори, що видавали позички під заставу майнових цінностей. У XV ст. Л. з’являються практично у всіх містах Італії та надають позички під заставу особистих речей. У Франції перші Л. було створено у XV ст. лихварями, вихідцями з Ломбардії. У Німеччині перший Л. виник у Нюрнбергзі в 1498 р. В Англії на початку XVIII ст. було внесено білль про необхідність відкриття Л. з метою створення конкуренції лихварям, які брали за надані кредити до 80% річних. Віденський Л. існує з 1713 р. На території України перший Л. створено в 1800 р. в Одесі. Основним видом діяльності Л. є надання фізичним особам миттєвих короткострокових споживчих кредитів за рахунок власних і залучених коштів на власний ризик і під заставу майна споживачів цих послуг


Ломбарди (ломбарды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна. Л. дають населенню можливість збереження предметів особистого користування і домашнього вжитку, а також отримання позичок під заставу цих предметів. Страхування прийнятого майна відбувається за рахунок заставодавця. Позики видаються на строк до 3-х місяців в розмірі до 75 відсотків суми оцінки закладених речей і до 90 відсотків

Ломбарди (ломбарды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна. Л. дають населенню можливість збереження предметів особистого користування і домашнього вжитку, а також отримання позичок під заставу цих предметів. Страхування прийнятого майна відбувається за рахунок заставодавця. Позики видаються на строк до 3-х місяців в розмірі до 75 відсотків суми оцінки закладених речей і до 90 відсотків

ЛОМБАРДНА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОМБАРДНА ОПЕРАЦІЯ (англ. pawnshop operation [ˈpɔːnʃɒp ˌɒpəˈreɪʃən]) - операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від юридичної особи, що є фінансовою установою, згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


Ломбардна ставка (ломбардная ставка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відсоткова ставка, за якою центральний банк видає кредити комерційним банкам під заставу цінних паперів.

Ломбардна ставка (ломбардная ставка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відсоткова ставка, за якою центральний банк видає кредити комерційним банкам під заставу цінних паперів.

Ломбардний кредит (ломбардный кредит)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
короткостроковий кредит під заставу рухомого майна , що легко реалізується.

Ломбардний кредит (ломбардный кредит)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
короткостроковий кредит під заставу рухомого майна , що легко реалізується.

Лот (лот)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Партія виробів, товарів, згрупована для продажу на аукціоні. 2. Партія товару, або частина партії, призначена для поставок за контрактами. 3. Спеціальна міра, якою визначається партія товару при укладанні біржових контрактів (повний Л. дорівнює 100 контрактним одиницям).

Лот (лот)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Партія виробів, товарів, згрупована для продажу на аукціоні. 2. Партія товару, або частина партії, призначена для поставок за контрактами. 3. Спеціальна міра, якою визначається партія товару при укладанні біржових контрактів (повний Л. дорівнює 100 контрактним одиницям).

ЛОТЕРЕЙНА СФЕРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОТЕРЕЙНА СФЕРА (англ. lottery sphere [ˈlɒtərɪ sfɪə]) - сукупність суспільних відносин, що складаються у процесі проведення лотерей (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


ЛОТЕРЕЙНИЙ БІЛЕТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОТЕРЕЙНИЙ БІЛЕТ (англ. lottery ticket [ˈlɒtərɪ ˈtɪkɪt]) - документ встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу, якщо вони передбачені умовами лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


ЛОТЕРЕЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОТЕРЕЯ (англ. lottery [ˈlɒtərɪ]) - масова гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею). Діяльність з проведення лотерей регулюється спеціальним законом. Не вважаються лотереєю ігри, що проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фізичними особами - підприємцями і мають на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що організатори цих ігор витрачають на їх проведення свій прибуток (дохід) (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112); - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


Лотерея (лотерея)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розиграш речей чи грошових сум з допомогою білетів. Є формою добровільного залучення коштів населення шляхом продажу лотерейних білетів, при якому частина залучених коштів розігрується у вигляді грошових чи речових виграшів і виплачується власникам лотерейних білетів, а інша частина використовується тим, хто проводить Л. на свої потреби.

Лотерея (лотерея)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розиграш речей чи грошових сум з допомогою білетів. Є формою добровільного залучення коштів населення шляхом продажу лотерейних білетів, при якому частина залучених коштів розігрується у вигляді грошових чи речових виграшів і виплачується власникам лотерейних білетів, а інша частина використовується тим, хто проводить Л. на свої потреби.

Людський розвиток (человеческое развития)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процес розширення свободи вибору людини.

Людський розвиток (человеческое развития)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процес розширення свободи вибору людини.

Людський фактор (человеческий фактор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність способів впливу на економічну діяльність, таких як фізична енергія, мотивація, ставлення до роботи, рівень кваліфікації та освіти, здатність до ефективної організації діяльності та вміння управління діяльністю тощо. Належить до основних факторів виробництва.

Людський фактор (человеческий фактор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність способів впливу на економічну діяльність, таких як фізична енергія, мотивація, ставлення до роботи, рівень кваліфікації та освіти, здатність до ефективної організації діяльності та вміння управління діяльністю тощо. Належить до основних факторів виробництва.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Далі)
  Все