Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  79  (Далі)
  Все

К

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (англ. Cabinet of Ministers of Ukraine [ˈkæbɪnɪt əv ˈmɪnɪstəz əv juːˈkreɪn]) - вищий орган у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України (джерело: Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 


Кадастр (кадастр)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
систематизоване зведення відомостей, яке складається періодично або шляхом безперервних спостережень над відповідним об'єктом. Розрізняють К. земельні, водні, податкові га ін.

Кадастр (кадастр)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
систематизоване зведення відомостей, яке складається періодично або шляхом безперервних спостережень над відповідним об'єктом. Розрізняють К. земельні, водні, податкові га ін.

Кадрове забезпечення ДО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Кадрове забезпечення ДО – штатні розписи, посадові інструкції, професорсько-викладацький склад, який залучається до проведення ДО і до розробки та поповненню бази навчальних матеріалів в освітній установі дистанційного типу.Казна (казна)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фінансові кошти держави, які формуються і використовуються через спеціальну державну структуру

Казна (казна)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фінансові кошти держави, які формуються і використовуються через спеціальну державну структуру

Казначейство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Казначейство – підрозділ банку, який здійснює оперативне управління потоками коштів з метою досягнення максимальної рентабельності операцій при забезпеченні достатнього рівня ліквідності, проведення зваженої ризикової політики.


Казначейство (казначейство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державний фінансовий орган, що відає касовими операціями державного бюджету.

Казначейство (казначейство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державний фінансовий орган, що відає касовими операціями державного бюджету.

Казначейські векселі (казначейские векселя)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державні цінні папери, що являють собою короткострокові грошові і випускаються на строк від 3 до 12 місяців. Розповсюджується лише серед банків або інших юридичних осіб і за ними виплачуються відсотки у вигляді купонів. Дохід власника К.в. створюється з того, що вони продаються нижче від номінальної вартості, а викуповуються за номіналом.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  79  (Далі)
  Все