Кадрове забезпечення ДО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Кадрове забезпечення ДО – штатні розписи, посадові інструкції, професорсько-викладацький склад, який залучається до проведення ДО і до розробки та поповненню бази навчальних матеріалів в освітній установі дистанційного типу.


» Термінологічний словник