Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  45  (Далі)
  Все

Д

Дезавуювання (дезавуирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
заява довірителя про його незгоду з дією довіреної особи чи про те, що дана особа не уповноважена діяти від імені довірителя.

ДЕКЛАРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕКЛАРАЦІЯ (англ. declaration [ˌdek.ləˈreɪ.ʃən]) - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена Законом України «Про запобігання корупції» (джерело: Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за № 959/29089


Декларація (декларация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передбачені внутрішньодержавними і міжнародними правовими чи етичними нормами дії оповіщення, повідомлення або надання за вимогою відповідним органам інформації про доходи, кількість виготовлених чи перевезених товарів, яка необхідна для визначення розмірів податків, мита та інших зборів.

Декларація митна (декларация таможенная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційна заява власника (розпорядника) вантажу, що представляється митниці для виконання митних процедур під час міжнародних поставок товарів, перевезення вантажів. Містить дані про обсяги і структуру вантажів, специфіку товарів, сертифікат про якість, перелік вантажних документів.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ (англ. declaration of goods origin [ˌdekləˈreɪʃən əv gʊdz ˈɒrɪʤɪn]) - це письмова заява про країну походження товару, зроблена у зв’язку з вивезенням товару виробником, продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується товару (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48. – Ст. 552


Декомпозиція (decomposition)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Декомпозиція  (decomposition) –  операція  поділу  цілого  на  частини  зі збереженням ознаки підпорядкування, приналежності. Декомпозиція системи є поділом її на частини, що мотивується не намаганням виділити незмінні великі частини, а зручністю певних операцій з системою. Як правило, декомпозиція здійснюється на основі аналізу функцій. Тому вона спрямована на спрощення роботи з системою і не обов’язково є об’єктивним поділом.Делівері (деливери)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ордер, письмове розпорядження власника про видачу товару; виданий власником товару ордеру на повну або часткову видачу товару зі складу, де він зберігається.

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (англ. authority delegating [ɔːˈθɒrəti ˈdel.ɪ.ɡət]) - передача частини прав однієї юридичної особи іншій, як правило, від вищої інстанції до нижчої. На практиці вища посадова особа делегує своїм підлеглим переважно відповідальність за поточні питання діяльності підприємства чи організації, вивільняючи для себе час на розв’язання найважливіших питань. Делегування повноважень повинно здійснюватися в індивідуальному порядку, з урахуванням того, кому передаються. У кожному окремому випадку керівник повинен бути впевнений, що підлеглий в змозі виконати ті завдання, які йому доручаються


Делегування повноважень (делегирование полномочий)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передання повноважень іншій особі. Проводиться з метою децентралізації управління шляхом залучення до управління більшої кількості з управлінського складу організації, здійснення (делегування) повноважень підлеглими з боку керівника.

Демаркетинг (демаркетинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ситуація і лінія поведінки в маркетингу, зумовлена різкою зміною кон’юнктури


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  45  (Далі)
  Все