ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (англ. authority delegating [ɔːˈθɒrəti ˈdel.ɪ.ɡət]) - передача частини прав однієї юридичної особи іншій, як правило, від вищої інстанції до нижчої. На практиці вища посадова особа делегує своїм підлеглим переважно відповідальність за поточні питання діяльності підприємства чи організації, вивільняючи для себе час на розв’язання найважливіших питань. Делегування повноважень повинно здійснюватися в індивідуальному порядку, з урахуванням того, кому передаються. У кожному окремому випадку керівник повинен бути впевнений, що підлеглий в змозі виконати ті завдання, які йому доручаються

» Термінологічний словник