Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  (Далі)
  Все

Д

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ (англ. subsidiary [səbˈsɪdjərɪ]) - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією) (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30); - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією) (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ


Дошка обговорень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дошка обговорень – послідовність відповідей на повідомлення.ДРІБНИЙ НАРКОДИЛЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДРІБНИЙ НАРКОДИЛЕР (англ. small drug dealer [smɔːl drʌg ˈdiːlə ]) - особа, що поставляє маленькі партії наркотиків (напр., партії героїну до 20 грам) або придбає їх від інших торгівців. Ця категорія, в основному, включає споживачів наркотиків, які, залежно від ситуації, виступають як посередники або самостійно купують невеликі партії наркотиків для їх перепродажу. Вони заробляють кошти на різниці цін купівлі та продажу, часто не маючи іншого джерела доходу, та витрачають свій дохід на придбання нової партії наркотиків, сплачуючи за транспортування та власне споживання


ДРАГО ДОКТРИНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДРАГО ДОКТРИНА - (Doctrina de Drago; Drago Doctrine) — доктрина незастосування д-вами сили для одержання боргів, які завинили їм ін. країни. Сформульована міністром закорд. справ Аргентини Л. М. Драго у ноті, адресованій урядові США 29.XII 1902. Доктрина дістала розвиток і була закріплена в Драго — Портера конвенції, прийнятій 18.Х 1907 2-ю Гаазькою конференцією миру за пропозицією Л. М. Драго і представника США X. Портера. У конвенції передбачалася відмова її учасників від застосування збройної сили для одержання договірних боргів, крім випадків, коли в спірних ситуаціях держава-боржник не бажає вдатися до міжнар. арбітражу (третейського розгляду). Після прийняття Статуту ООН у 1945 всі д-ви «утримуються в їхніх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, не сумісним з цілями Об'єднаних Націй» (п. 4 ст. 2 Статуту).


Драйвер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Драйвер – програма, призначена для керування пристроями, що входять до складу комп’ютера.ДРОБЛЕННЯ СУМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДРОБЛЕННЯ СУМ (англ. sum split [sʌm splɪt]) - штучна структуризація (ділення) суми фінансової операції, граничний розмір якої визначений відповідними вимогами та обмеженнями, передбаченими банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, на декілька пов’язаних між собою фінансових операцій, що здійснюються на менші суми (джерело: Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» від 15.09.2016 № 338


ДРОП

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДРОП (англ. drop [drɒp]) - людина-посередник, яка не маючи на те законних підстав здійснює отримання коштів із застосуванням білого пластику в банкоматах чи касах банків або знімає з власного рахунку (або перераховує на інший рахунок) кошти одержані злочинним шляхом, які надійшли на її рахунок для легалізації. Працюють за наймом, комісійну винагороду, або, навіть, зарплату


Друпал

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Друпал –  спільнота,  присвячена  вільному програмному забезпеченню, система управління сайтом Drupal, що використовує в якості сховища даних реляційну базу даних Drupal. Вивчення, обговорення, обмін досвідом. Drupal використовується для розробки веб-додатків сайтами NASA, Warner Bros та FedEx.ДУАЄН ДИПЛОМАТИЧНОГО КОРПУСУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДУАЄН ДИПЛОМАТИЧНОГО КОРПУСУ - (франц. doyen, букв. — старшина, старійшина) — особа, яка очолює дипломатичний корпус у країні перебування. В англомов. країнах його часто іменують деканом. Дуаєном автоматично стає глава дипломатичного представництва, який має найвищий дип. клас серед глав дип. представництв, акредитованих у даній д-ві, або глава дип. представництва, який перебуває на даній посаді у цій д-ві найб. строк порівняно із своїми колегами. У деяких катол. країнах за традицією Д. д. к. є папський нунцій. Дуаєн очолює дип. корпус на різних церемоніях, підтримує пост, контакт з відомством закорд. справ країни перебування, консультує колег з питань місц. протоколу та етикету тощо.


Дублікат (дубликат)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
другий примірник документа, який має однакову з оригіналом юридичну силу. Видача Д. здійснюється у випадках втрати документа.


Сторінка: (Назад)   1  ...  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  (Далі)
  Все