Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  42  (Далі)
  Все

В

Відкрита освіта1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відкрита освіта1  – форма освіти з невизначеним попереднім освітнім цензом, невстановленим терміном навчання і з можливістю гнучких змін навчального плану.


Відкрите навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відкрите  навчання  –  спосіб  організації  навчальної  роботи  в  школах (здебільшого початкових), який передбачає відмову від класно-урочної системи і оцінювання успішності на основі заданих норм, гнучку, відкриту організацію навчального простору, змінний склад навчальних груп, вільний вибір учнем видів і способів навчальної роботи. Відкрите навчання сприяє формуванню позитивної мотивації дітей, емоційно насиченої атмосфери взаємин учителів і учнів. Таке навчання було поширене на початку 60-х років XX ст. у Великій Британії, а в 70-ті роки і в інших країнах.



Відкрите акціонерне товариство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(открытое акционерное общество) – відкрита корпорація – акціонерне підприємство, акції якого вільно продаються на фондовому ринку.


Відкритий (публічний) ключ1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відкритий (публічний) ключ1  – а) один з пари ключів несиметричного шифрування, технології створення електронного цифрового підпису, який його власник відкрито розсилає своїм адресатам; б) параметр криптографічного алгоритму перевірки  електронного  цифрового  підпису,  доступний  суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.


ВІДКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД (англ. open investment fund [ˈəʊpən ɪnˈvestmənt fʌnd]) - фонд, який випускає інвестиційні сертифікати з зобов’язанням перед учасниками щодо їх викупу (джерело: Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: затверджено Указом Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 № 55/94


ВІДКРИТИЙ ДОЗВІЛ ЧИ ВИСНОВОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДКРИТИЙ ДОЗВІЛ ЧИ ВИСНОВОК (англ. open permission or conclusion [ˈəʊpən pəˈmɪʃən ə kənˈkluːʒən]) - дозвіл чи висновок, який надається суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів для неодноразового проведення відповідних переговорів чи здійснення міжнародних передач товарів із зазначенням тільки їх найменування, особливих умов поставки та назви держави призначення або походження товарів (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV


Відкритий ключ2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відкритий ключ2  електронного цифрового підпису – криптографічний ключ, який пов’язаний із секретним (закритим, особистим) ключем за допомогою    особливого    математичного    співвідношення. Відкритий    ключ відомий всім користувачам системи і призначений для перевірки електронного цифрового підпису та її розшифрування, він дозволяє визначити автора підпису та достовірність електронного документа, але не дозволяє визначити секретний ключ.



ВІДКРИТИЙ РИНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДКРИТИЙ РИНОК (англ. open market [ˈəʊpən ˈmɑːkɪt]) - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу – зменшується (джерело: Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV


Відкритий університет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

 Відкритий університет – вищий навчальний заклад, який сповідує відкриту освіту. Відомі відкриті університети: Британський, Канадський, Голландський відкриті університети.


Відкриття рахунків

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(открытие счетов) – здійснюється підприємствам, організаціям, установам і підприємцям для зберігання грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків. Можуть бути розрахункові і поточні. Розрахункові рахунки банк відкриває підприємствам і організаціям, які є на госпрозрахунку, наділені власними оборотними коштами і мають самостійний баланс. Поточні рахунки відкриваються організаціям, які не мають ознак для відкриття розрахункового рахунка, структурним підрозділам підприємств, громадським організаціям та деяким іншим. Підприємство або установа відкриває розрахунковий або поточний рахунок в установі банку за місцем реєстрації підприємства або у будь-якому банку за його згодою.



Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  42  (Далі)
  Все