ВІДКРИТИЙ ДОЗВІЛ ЧИ ВИСНОВОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДКРИТИЙ ДОЗВІЛ ЧИ ВИСНОВОК (англ. open permission or conclusion [ˈəʊpən pəˈmɪʃən ə kənˈkluːʒən]) - дозвіл чи висновок, який надається суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів для неодноразового проведення відповідних переговорів чи здійснення міжнародних передач товарів із зазначенням тільки їх найменування, особливих умов поставки та назви держави призначення або походження товарів (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV

» Термінологічний словник