Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  52  (Далі)
  Все

І

Ідентификатор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ідентификатор – унікальне поєднання імені та пароля користувача для забезпечення процесу його ідентифікації для входу до інформаційної системи або Інтернету


ІДЕНТИЧНІ ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІДЕНТИЧНІ ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) (англ. identical goods (work, services) [aɪˈdentɪkəl gʊdz (wɜːk ˈsɜːvɪsɪz)]) - товари (роботи, послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки. При цьому під ідентичними розуміються товари, що мають однакові ознаки з оцінюваними товарами, у тому числі такі, як: фізичні характеристики; якість та репутація на ринку;
країна виробництва (походження); виробник


Ідеологія Інтернет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ідеологія Інтернет – умовний термін, що позначає систему специфічних ідей, закладених в основу мережевого інформаційного простору і дають цілісну картину трактування його стану. Включає в себе: високий рівень невпорядкованості; здатність до саморозвитку і самоорганізації; дискретність; децентралізацію.Ідея (идея)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Найвища форма пізнання й мислення, яка не тільки відображає об’єкт, а й спрямована на його перетворення. 2. Думка, загальне поняття про предмет чи явище. 3. Головна думка художнього, наукового, економічного або політичного твору.

Ідея товару (идея товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
загальне бачення можливого товару, який фірма могла б, на її думку, запропонувати на ринку.

Ізоляція (изоляция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Роз’єднання, відособлення. 2.Заборона спілкування, відокремлення чогось від навколишнього середовища.

ІКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології.Ілюзія (иллюзия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1.Оманливе, хибне сприйняття людиною дійсності. 2.Нездійсненна мрія, необгрунтована надія.

Імідж (имидж)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
формування і підтримання сталого позитивного враження про товар, послуги, підприємство, яке виготовляє або реалізує товар. Створення сприятливого образу товару, послуги, підприємства

Іміджборд (англ. imageboard)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Іміджборд (англ.   imageboard)   –   різновид   веб-форуму   з   можливістю додавання до повідомлень графічних файлів.
Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  52  (Далі)
  Все