ІДЕНТИЧНІ ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІДЕНТИЧНІ ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) (англ. identical goods (work, services) [aɪˈdentɪkəl gʊdz (wɜːk ˈsɜːvɪsɪz)]) - товари (роботи, послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки. При цьому під ідентичними розуміються товари, що мають однакові ознаки з оцінюваними товарами, у тому числі такі, як: фізичні характеристики; якість та репутація на ринку;
країна виробництва (походження); виробник

» Термінологічний словник