Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за спаданням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за зростанням) | За датою створення

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все

ФОРТФЕЙТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРТФЕЙТИНГ(англ. forfaiting [ˈfɔːfɪtɪŋ])- викуп прав вимог експортера (всю кількість боргів імпортерів, які заборгували даному екс-портеру) за дисконтною ціною, що сплачується готівкою. Покупець прав вимог чи фортфейтер повинен відразу оплатити борги імпортера. Права вимог гарантується банком імпортера, фортфейтер звільняє експортера від ризику несплати імпортером. Право вимоги згодом стає формою боргового інструменту, що може бути проданим на вторинному ринку як векскель чи письмового зобов’язання. Форфейтинг є методом фінансування торгівлі, що дозволяє експортеру продавати його права вимоги на середньострокові терміни (півроку-7 років) фортфейтеру за дисконтною ціною та отримати гроші готівкою. За цим методом фортфейтер бере на себе усі ризики, надаючи змогу експортеру розширювати умови відкритого рахунку та додавати дисконт у ціну продажу. Фортфейтинг використовується зазвичай у капітальних товарах чи великих проектах


ФОРФЕЙТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРФЕЙТИНГ(англ. forfeiting [ˈfɔːfɪtɪŋ])- купівля дебіторської заборгованості без права регресу (обороту) документів на попередньо-го власника. Ф. інколи ще називають форфетуванням


ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ(англ. forms of payments [ˈfɔːmz ɒv ˈpeɪmənts])- способи здійснення розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку


ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ(англ. formal possession [ˈfɔːməl pəˈzɛʃən])- розмір істотної участі заявника у фінансовій установі (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фі-нансовій установі» від 04.12.2012 No 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 No 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за No 2190/22502 // Офі-ційний вісник України. – 2013. – No 6. – Ст. 217)


ФОРМА ОБЛІКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМА ОБЛІКУ(англ. accounting form [əˈkaʊntɪŋ fɔːm])- документ установленого зразка (в паперовій або електронній формі), поданий суб’єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу або внесення змін до реквізитів (джерело: Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 No 542, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 р. за No 749/2719


ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартизований цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у май-бутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором


ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартний документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) іноземну валюту у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого договору (джерело: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 No 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за No 950/1123


ФОРВАРДНА УГОДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНА УГОДА(англ. forward operation (FWD) [ˈfɔːwəd ɒpəˈreɪʃ(ə)n])- термінова угода з обміну валют за раніше узгодженим курсом, яка укладається сьогодні, проте дата валютування (виконання контракту) відкладена на визначений термін у май-бутньому


ФОРВАРД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРД(англ. forward [ˈfɔːwəd])- угода щодо купівлі-продажу фінансового активу, коли розрив між датою укладання угоди (датою контракту) та датою проведення обміну активами (датою валютування) перевищує два робочих дні. Ціна (курс), за якою (яким) буде здійснюватися операція в майбутньому, фіксується під час укладання форвардного контракту. Форвардний контракт є обов’язковим для виконання кожною стороною. Розрізняють валютний та товарний форвард. Форвардний контракт не є стандартизованим, тобто може бути укладений на будь-який строк та будь-яку суму за бажанням сторін


ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА(англ. construction financing fund [kənˈstrʌkʃ(ə)n ˈfaɪnænsɪŋ fʌnd])- кошти, передані управителю фонду в управління, та використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договору про участь у Ф. ф. б.Ф. ф. б. створюють фінансові установи. Ф. ф. б. є не юридичною особою, а системою обліку, тобто системою рахунків, відкритих управителем у своєму балансі, на яких акумулюються, зберігаються, обліковуються та використовуються отримані ним у довірчу власність кошти установників управління майномСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все