Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  ...  770  (Далі)
  Все

Ш

Шифр товару (шифр товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність умовних літер, знаків, позначок, з допомогою яких дається кодова характеристика товару: належність до певної товарної групи, назва виробника, споживачі і технічні можливості, розміри тощо з метою спрощення товарної класифікації, уніфікації, механізації обліку.

Шифрування інформації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шифрування інформації – взаємно однозначне математичне (криптографічне) перетворення, що залежить від ключа (секретний параметр перетворення),   який  ставить  у  відповідність  блоку  відкритої  інформації, представленої в деякому цифровому кодуванні, блок шифрованої інформації, також представленої у цифровому кодуванні.


Шкідливий мульт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шкідливий мульт –  використовується для образ на форумі, виставлення оцінки «1» фотографіям на Однокласниках та вчинення інших шкідливих вчинків.


Шкідництво (вредительство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
злочин, спрямований на підрив економіки, грошової системи, а також діяльність державних чи інших організацій з метою ослаблення країни.

Шкода матеріальна (ущерб материальный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
майнові або грошові втрати внаслідок невиконання або неналежного виконання покладених на працівників функцій, порушення господарського договору іншими підприємствами або внаслідок стихійного лиха.

Шлюз1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шлюз1   –  електронний  пристрій  і  відповідне  програмне  забезпечення, призначений для організації зв’язку між двома різнорідними мережами.


Шлюз2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шлюз2 – програма, призначена для з’єднання двох мереж, що використовують різні протоколи, завдяки якій здійснюється обмін даними між ними. Перед передачею даних з однієї мережі в іншу, програма їх перетворює, забезпечуючи сумісність протоколів.


Шлях до книги

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шлях до книги - послідовність папок, яка вказує, де знаходиться книга


Шоуїнг (шоуинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
термін рекламного бізнесу, що означає межі охоплення певної місцевості. автотраси засобами реклами, розміщеної на плакатах, щитах, панелях.

Шпигунство промислове (шпионаж промышленный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
таємне збирання інформації викрадення документів, матеріалів, зразків, які становлять виробничу, промислову, технічну, комерційну, службову таємницю, з метою подолати конкурента, завоювати ринок тощо.


Сторінка: (Назад)   1  ...  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  ...  770  (Далі)
  Все