ЧАСТІ ПИТАННЯ ЩОДО РОБОТИ В СИСТЕМІ MOODLE ТА ІНШЕ... FAQ

Управління електронним навчальним курсом в Moodle

Елемент «Завдання»

Додавання елемента «Завдання».

Елемент «Завдання» дозволяє викладачеві ставити завдання, які вимагають від студентів підготувати відповідь в електронному вигляді (у будь-якому форматі) і завантажити його на сервер. Після перевірки завдання викладач може виставити оцінку і написати рецензію на роботу. У режимі редагування вибрати «Додати діяльність або ресурс», з відкритого списку вибрати елемент курсу «Завдання».

В сторінці додавання Завдання потрібно ввести тему завдання та заповнити елемент «Опис». Далі потрібно вирішити, «Відображати опис/вступ на сторінці курсу» чи ні. Якщо ви погоджуєтеся, то поставте галочку, і опис буде відображатися на сторінці курсу під посиланням на відповідний ресурс або діяльність курсу.

В елементі «Додаткові файли», після докладного опису завдання в елементі «Опис», викладач може завантажити будь-який тип файлу, який є доповненням до завдання (таблиці, діаграми, малюнки, схеми і т.п.)

Елемент «Відповіді приймаються з» відображає можливість призначити час «Відкриття» завдання з певною датою і в певний час. Якщо дата встановлена, то студенти не зможуть відправити свої відповіді до зазначеної дати. Якщо дата не встановлена, то студенти можуть представляти свої відповіді зразу.

Елемент «Кінцевий термін здачі» відображає можливість призначити час «закриття» завдання з певною датою і в певний час. Відповіді, надіслані після цієї дати, будуть позначені як прострочені.

Для запобігання відправки відповідей після певної дати - встановіть значення в елементі «Термін неприйняття здачі».

 У свою чергу елемент «Заборонити відправку з» означає, що відповіді не братимуться після цієї дати з відстрочкою.

Якщо близько елемента «Завжди показувати завдання» відсутня «галочка», то студенти не зможуть бачити опис завдання до дати, заданої параметром елемента «Дозволити виконання завдання з».

Елемент «Типи подання відповідей» - дає право викладачеві дозволити студенту проводити Відповідь у вигляді тексту або Відповідь у вигляді файлу.

  • · Текст online - означає, що студент може вводити текст, прямо в редактор, в якості своєї відповіді, цей варіант завдання передбачає внесення тексту в режимі онлайн. Також і оцінювати відповіді можна в режимі онлайн, вносити зміни і коментарі;
  • · Завантаження файлу - означає, що студент може завантажити файл в якості своєї відповіді. Тип файлу визначається викладачем. Це може бути есе у вигляді документа MS Word, презентація у вигляді PowerPoint, таблиця в форматі MS Excel і т.д.

Елемент «Обмеження в кількості слів» визначає максимальну кількість слів, яка може містити відповідь студента.

Елемент «Максимальна кількість файлів для завантаження» визначає, скільки студент зможе завантажити файлів для відповіді.

Елемент «Максимальний розмір відповіді (файлу)» визначає обмеження значення розміру файлу, який завантажується студентами.

В розділ «Типи відгуків» представлені основні елементи типів оцінювання викладачем отриманих відповідей.

Елемент «Відгук - коментарем» позначає, що викладач зможе прокоментувати кожну відповідь. У свою чергу, якщо обраний елемент «Відгук - коментарем», активується елемент «Вбудований коментар », при виборі параметра «Так», під час оцінювання, текст відповіді буде скопійований в поле коментаря зворотного зв'язку, що дозволить викладачеві легше вбудовувати коментар (можна виділяти коментарі іншим кольором) або редагувати вихідний текст.  

Елемент «Відгук - файлом» позначає, що викладач при оцінюванні завдання зможе завантажити файли з відкликанням. Ці файли можуть бути поміченими відповідями студента, письмовим відкликанням.

Елемент «Лист оцінювання» позначає, що викладач отримає можливість скачати і завантажити відомість з оцінками студентів в процесі оцінювання завдання.

Розділ «Параметри відповідей».

Вибираємо в елементі «Студенти повинні натискати кнопку "Відправити на оцінення"» - параметр «Так», тобто студент повинен буде натиснути на кнопку «Відправити», щоб повідомити про завершення редагування своєї відповіді. Якщо цей параметр змінюється зі значення «Ні» на значення «Так», то студентські відповіді будуть розглядатися як завершені.

Елемент «Студенти повинні обов’язково прийняти заяву виконавця» залишаємо параметр за замовчуванням - «Ні».

В елементі «Можливість перездачі» визначаються, яким чином будуть дозволені нові спроби уявлення студентом своєї роботи. Є можливість вибрати наступні параметри:

  • · Ніколи - студент не може повторно подати роботу;
  • · Вручну - викладач може дозволити студенту повторно подати роботу;
  • · Автоматично до виконання (до прохідної оцінки), поки не досягнута прохідна оцінка – повторне подання студентом роботи дозволяється автоматично, поки студент не досягне значення оцінки, встановленого для цього завдання в Журналі оцінок (розділ Категорії та елементи оцінки).

Елемент «Максимум спроб» позначає кількість спроб подання роботи, яку може зробити студент. Після цієї кількості зроблених спроб студент не може надати відповідь на завдання. При цьому, якщо вище виставлений параметр «Ніколи» даний параметр елемента не редагується і залишається за замовчуванням «Необмежено».

Наступним розділом налаштувань «Завдання», є розділ «Налаштування групової здачі».

Елемент «Студенти здають у групі» визначає, що якщо вибирається параметр «Так», то студенти будуть розділені на групи за замовчуванням або певні потоки. Відповідь групи може бути розподілена між членами групи. При цьому всі члени групи будуть бачити зміни в представлених відповідях.

Елемент «Вимагати, щоб всі члени групи представляли відповіді» визначає, що якщо вибрано "Так", то всі члени групи студентів повинні натиснути кнопку "Надіслати" для того, щоб відповідь групи вважалася відправленою. Якщо «Ні», то відповідь групи буде вважатися представленою, як тільки будь-який член групи студентів натисне на кнопку «Відправити».  

Елемент «Потік з групи студентів» порожній і є без виборним.

Далі налаштовуємо розділ «Повідомлення».

Елемент «Повідомити викладачів про здані роботи» полягає в тому, що викладач отримує повідомлення кожного разу, коли студенти відправлять відповіді на завдання - раніше зазначеного терміну, вчасно або пізніше.

 Елемент «Повідомити викладачів про прострочені завдання» дозволяє викладачеві отримати спеціальне повідомлення, якщо студенти відправлять свої відповіді пізніше зазначеного терміну.

Елемент «Якщо включено, то студентам буде надіслано повідомлення про оновлення їхньої оцінки або відгуку» .

Розділ «Оцінка» містить наступні важливі елементи:

Елемент «Оцінка» - дозволяє вибрати тип оцінювання, який буде використаний для цього активного елементу. Якщо обрана «шкала», то можна вибрати потрібну шкалу в випадаючому списку. При використанні оцінювання в «балах» регулюється максимальна оцінка, доступна для цього елемента.

Елемент «Метод оцінювання» пропонує вибрати метод оцінювання, який буде використаний для підрахунку оцінок в заданому контексті.

Варіанти:

  • · «Просте оцінювання»;
  • · «Інструкція з оцінювання»;
  • · «Рубрика».

Для відключення передового методу оцінювання та повернення до стандартного механізму, виберіть «Просте оцінювання».

Елемент «Категорія оцінки» не містить вибору і визначає категорію в журналі оцінок, в якій розміщуються оцінки цього активного елементу.

Елемент «Безособове оцінювання» означає те, що ім'я студента ховається від викладача, тому залишаємо значення за замовчуванням - «Ні». Якщо елемент «Використати позначення процесу оцінювання» включений, (параметр «Так»), оцінки пройдуть через ряд етапів процесу оцінювання, перш ніж стануть доступні студентам. Це дозволить провести кілька циклів оцінювання, а потім одночасно опублікувати оцінки для всіх студентів.

Елемент «Використати призначення оцінювачів» означає те, що оцінювачі можуть бути закріплені за конкретними студентами, в тому випадку, якщо елемент «При використанні поетапного оцінювання» є включеним.

У розділі «Загальні налаштування модуля» викладач повинен звернути увагу на елемент «Доступність», параметри якого можна поміняти з «Показати» на «Приховати» (Аналог значка «Око» при включенні режиму редагування при кожній діяльності або ресурсі курсу) який приховує даний елемент «Завдання» від студентів.

Елемент «Ідентифікатор» позначає установку ідентифікаційного номера, забезпечує спосіб ідентифікувати елемент курсу при обчисленні оцінки. Якщо елемент не бере участі в обчисленні оцінки, тоді поле ідентифікаційний номер можна залишити порожнім.

Елемент «Режим роботи з групами». В даному елементі автоматично вибудовується параметр «Немає груп», тому що в настройках самого курсу (в розділі «Групи» та в елементі «Груповий режим») був обраний параметр «Немає груп».

 Елемент «Групування» є безвибірковим і параметр у нього завжди один - «Пусто». Після завершення редагування всіх налаштувань нажати «Зберегти і повернутися до курсу». Після цього відкриється вікно з курсом, де буде відображений створений елемент «Завдання».

Створення "Завдання", оцінювання та "Журнал оцінок" в СДН Moodle

... --> Додавання елемента «Завдання» 
       Створити елемент завдання в Moodle 


       Створити елемент "Завдання" в своєму електронному курсі LMS Moodle 

Додавання модуля завдань на курс дистанційного навчання (Moodle)