Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все

Ч

Чартер (чартер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один із різновидів договору морського перевезення, за яким судно фрахтується на певний рейс. Застосовують здебільшого при зовнішньоторговельних перевезеннях масових вантажів (лісу, вугілля, руди, зерна тощо).

Чартерна угода (чартерное соглашение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
двосторонняя угода, документ, який регламентує правові і майнові відносини між власником транспортного засобу та Клієнтом щодо строків, умов, повноти експлуатації цього засобу, порядку розрахунків, сплати страхових сум, мита тощо.

Час виробництва (время производства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період з моменту надходження предметів і знарядь праці у виробничу сферу до завершення виготовлення і здачі готової продукції в реалізацію.

Час проходження курсу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Час проходження курсу – кількість часу, необхідного для проходження навчального курсу.Час робочий (время рабочее)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період, протягом якого працівник має бути на роботі і виконувати службові обов’язки.

Часткова власність (частичная собственность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спільна власність кількох осіб, у якій визначено частку, належну кожному співвласнику.

Часткова участь (долевое участие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
міра, частка власних ресурсів, коштів, внесених до загальної справи кожним з її учасників (напр., частка у статутному фонді, тощо).

ЧАСТКОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧАСТКОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ(англ. fractional-reserve banking [ˈfrakʃ(ə)n(ə)l rɪˈzəːv ˈbaŋkɪŋ])- сучасна система ведення банківської справи, відповідно до якої частина коштів, залучених банком у вигляді вкладів, не використовується банком для здійснення активних операцій, а резервується на спеціальному резервному рахунку в центральному банку. Такі резерви називаються обов’язковими і є інструментом реалізації монетарної політики центрального банку. Політику щодо встановлення нормативів обов’язкового резервування визначає цен-тральний банк. Для різних видів вкладів (депозитів) він може встановлювати різні значення нормативів обов’язкового резервування. Реалізація механізму Ч. р. дозволяє регулювати попит і пропозицію грошей в економіці країни (джерело: Банківська енциклопедія / колектив авторів. – ISBN 978-966-346-923-2. – К.: ЦНД НБУ «Знання», 2011. – С. 503


Частота відвідування Web-сайту (Site Frequency)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Частота    відвідування    Web-сайту    (Site    Frequency) -    усереднена величина, що вказує, як часто користувачі відвідують Web-сайт.Чат1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Чат1    –  програмне  забезпечення,  що  дозволяє  організовувати  обмін повідомленнями з комп’ютерної мережі в режимі реального часу.Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все