Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все

Ц

Цінова дискримінація (ценовая дискриминация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
продаж одночасно різним покупцям за різними цінами, коли різниця у цінах не виправдана різними витратами виробництва цього товару і видатками на реалізацію.

Цінова еластичність (ценовая эластичность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
реагування ціни і її зміна залежно від співвідношення попиту, пропозиції та стану кон’юнктури ринку.

Цінова конкуренція (ценовая конкуренция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один з видів конкуренції, пов’язаний з використанням цін як засобу досягнення кращих умов збуту, проникнення і завоювання ринку.

ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ(англ. price stability [praɪs stəˈbɪlɪti])- збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання у серед-ньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірю-ються індексом споживчих цін (джерело: Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 No 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – No 29. – Ст. 238)


Ціноутворення (ценообразование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процес утворення цін на товари і послуги на підставі існуючих методів і способів, єдиних для всіх товарів і послуг.

Цейтнот (цейтнот)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
нестача часу для здійснення чогось (ділових справ, операцій) або загроза провалу справи через брак часу.

Центр сертифікації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Центр   сертифікації   -   організація,   яка   займається   сертифікацією (підтвердженням належності до заявника) відкритого ключа.


Центр дистанційного навчання (центр ДО), Центр дистанційної освіти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Центр  дистанційного  навчання  (центр  ДО),  Центр  дистанційної освіти – окремий підрозділ, представництво або філія установи системи ДО, що здійснює  адміністративну,  навчально-методичну,  інформаційну  та  технічну підтримку освітнього процесу.


Централізація (централизация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зосередження управління, Керівництва, нагромадження чогось в єдиному центрі.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА(англ. centralised virtual currency [ˈsɛntrəlaɪzd ˈvɜːtjʊəl ˈkʌrənsi])- віртуальна валюта, що має єдиний адміністративний орган (адміністратора) – тобто, тре-тю сторону, що контролює систему. Адміністратор емітує валюту; встановлює правила її використання; веде централізований реєстр платежів та має право вилучати валюту з обі-гуСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все