Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Далі)
  Все

Ф

ФІАТНІ ВАЛЮТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІАТНІ ВАЛЮТИ(англ. fiat currencies [ˈfaɪæt ˈkʌrənsiz])- більшість сучасних паперових грошей, які не мають власної внутрішньої цінності та використовуються виключно як засіб платежу


ФІАТНІ ГРОШІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІАТНІ ГРОШІ(англ. fiat money [ˈfaɪæt ˈmʌni])- гроші, законні платіжні засоби, номінальна вартість яких встановлюється, забезпечується та гарантується державою на основі свого авторитету та влади. Ф. г. не мають самостійної внутрішньої вартості, співставної зі встановленим державою і зазначеним на банкноті чи монеті номіналом. Ф. г. не мають гарантій обміну у фіксованій пропорції на золото або інші дорогоцінні метали. Їх обіг здійснюється на основі розпорядження, яке спирається на заде-кларований авторитет державної влади


Фіди (Atom)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фіди (Atom) - протокол дозволяє обмінюватися контентом; на основі XML. Один із основних способів об’єднання контенту різних платформ публікацій, таких як блоги та веб-сайти, передаючи сгенерирований зміст по фідам  передплатникам.  (Зауважимо,  що  найбільш  поширеним  протоколом фідов є RSS - підручник RSS)Фізична особа (физическое лицо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
громадянин, що бере участь в економічній діяльності як повноправний суб’єкт цієї діяльності. Фізична особа діє від свого імені, їм не потрібна реєстрація фірми, підприємства, як це потрібно юридичним особам.

Фізична структура сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фізична структура сайту - схема розташування фізичних файлів по піддерікторіям папки, в якій розміщений сайт.ФІЗИЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЗИЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ(англ. physical cross-border transportation [ˈfɪzɪkəl krɒs-ˈbɔːdə ˌtrænspɔːˈteɪʃən ])- будь-яке фізичне ввезення чи вивезення готівки або ОІП з однієї країни до іншої. У цей термін включаються наступні способи переміщення: (1) фізичне переміщення фізичною особою, у багажі або у транспортному засобі такої особи; (2) транспортування валюти або ОІП через контейнерні вантажі; (3) поштова розсилка валюти або ОІП фізичною чи юридичною особою


Фіксація (фиксация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Запис, реєстрація, зосередження уваги на чомусь. 2. Закріплення чогось, встановлення йому певного, визначеного місця.

Фіксовані платежі (фиксированные платежи)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
платежі до державного бюджету, що їх встановлюють для підприємств з більш сприятливими природними й транспортними умовами виробництва, що дає змогу їм одержувати диференційний чистий прибуток.

ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ(англ. shell companies [ʃɛl ˈkʌmpənɪz])- компанія або корпорація є об’єктом з обмеженою відповідальністю, яка не має фізичної присутності у своїй юрисдикції, не має працівників та не здійснює комерційної діяльності. Вона зазвичай формується в юрисдикції податкового притулку або секретності, і його основ-ною або єдиною метою є ізолювати реального фактичного власника від податків, розкриття інформації або того й іншого. Фіктивні компанії також називаються міжнародними комерційними компаніями, особистими інвестиційними компаніями, підставними компаніями або компаніями «поштової скриньки»


ФІКТИВНА КОМПАНІЯ (КОМПАНІЯ-ОБОЛОНКА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНА КОМПАНІЯ (КОМПАНІЯ-ОБОЛОНКА)(англ. shell company [ʃɛl ˈkʌmpəni])- компанія, яка є зареєстрованою, але не має значних активів та не здійснює жодної діяльності ;- компанія, що не має значних активів та операцій, або юридична особа, що не здійснює жодної діяльності і не проводить операції в юрисдикції, де вона зареєстрована. Фіктивні компанії можуть створюватись у багатьох юрисдикціях, включаючи офшорні фінансові центри чи території з пільговим режимом оподаткування (податкові гавані). До того ж вони можуть мати різну структуру власності. Акціями (номінальними чи на пред’явника) можуть володіти фізичні чи юридичні особи. Деякі компанії можуть створюватись для однієї єдиної мети чи мати тільки один актив. Інші створюються для багатьох цілей чи управляють багатьма активами, що сприяє змішуванню законних та незаконних активів. Можливість анонімності є важливим фактором у використанні фіктивних компаній. Вони можуть використовуватись для приховування особистості фізичних осіб, які є справжніми власниками чи осіб, які контролюють компанію (бенефіціарні власники)Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Далі)
  Все