Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  19  (Далі)
  Все

Ф

ФАЙЛ-ЛИСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ЛИСТ(англ. file-list [faɪl-lɪst])- електронний документ (набір даних), що використовується при інформаційному обміні Держфінмоніторингом та СПФМ з інших питань (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніто-рингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ (ВІДМОВУ У ВЗЯТТІ) ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ (ВІДМОВУ У ВЗЯТТІ) ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК(англ. file-report on registration (refuse to registrate) information about financial transactions [faɪl rɪˈpɔːt ɒn ˌrɛʤɪsˈtreɪʃən (ˌriːˈfjuːz tuː registrate) ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz)])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмо-ніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку інформації про фі-нансові операції та про взяття (відмову у взятті) її на облік (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА(англ. file-report on the results of processing of information about the entity [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn ðə rɪˈzʌlts ɒv ˈprəʊsɛsɪŋ ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt ði ˈɛntɪti])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфін-моніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку відомостей про СПФМ, їх відокремлені підрозділи та відповідальних осіб (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ(англ. file-report on reporting entities [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn rɪˈpɔːtɪŋ ˈɛntɪtiz ])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та над-силається Держфінмоніторингу і містить відомості про СПФМ (відокремлені підрозділи), відповідальних осіб СПФМ, необхідні для взяття СПФМ на облік, зняття СПФМ з обліку, а також внесення змін до інформації про СПФМ в Єдиній інформаційній системі (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ(англ. file-report on financial transactions [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-РІШЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-РІШЕННЯ(англ. file-solution [faɪl-səˈluːʃən])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмо-ніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про рішення (доручення) Дер-жфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій


Файловий сервер (File server)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Файловий сервер (Fileserver) – програмне забезпечення, що працює в мережі і забезпечує збереження і доступ до даних на відведених для цього комп’ютерах; мережевий комп’ютер, що забезпечує централізоване збереження файлів користувачів мережі і файлів для спільного використання.


Факт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Факт – форма емпіричного пізнання; знання, достовірність якого строго встановлена.Фактор виробництва (фактор производства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ресурси, які необхідно витратити, щоб виготовити продукцію.

Фактор попиту (фактор спроса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підвищення рівня сукупного доходу, зумовлене економічним зростанням.


Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  19  (Далі)
  Все