Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  19  (Далі)
  Все

Ф

Фаєрвол

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фаєрвол - (від англ. Firewall = вогненна стіна). Це програма, яка захищає ваш комп’ютер від непрошених гостей під час вашого перебування в інтернеті. Зараз кращими файерволами є Agnitum Outpost Firewall, AtGuard, Zone Alarm і інші.


Фабрика (фабрика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
промислове підприємство; форма організації виробництва переважно у легкій та харчовій промисловості.

Фабрикат (фабрикат)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
продукт, виготовлений для виробничого або особистого споживання.

Фаворит (фаворит)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фірма, що має більші шанси на одержання прибутку, виграшу в конкурентній боротьбі порівняно з іншими фірмами.

Фаза зрілості продукту (фаза зрелости продукта)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна із стадій життєвого циклу товару, яка характеризується тривалими виробничими періодами відповідно до сталих технологічних процесів.

Файл

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Файл – сукупність даних, що розглядається як єдине ціле. Складається з наступних елементів: байта (одиниці інформації); поля (послідовності взаємопов’язаних   байтів);   запису   (групи   взаємопов’язаних   полів);   файлу (набору   записів);   файлосховища   (пам’яті,   що   містить   безліч   файлів). До атрибутів файлу в першу чергу відносяться його ім’я, тип вмісту, дата і час створення, прізвище творця, розмір, умови надання дозволів на його використання, метод доступу.ФАЙЛ-ВІДПОВІДЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ВІДПОВІДЬ(англ. file-response [faɪl-rɪsˈpɒns])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Файл-відповідь може містити декілька відповідей на запити (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ДОДАТОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

.ФАЙЛ-ДОДАТОК(англ. file-annex [faɪl-ˈænɛks])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до повідомлення про фінансові операції або до відповіді на запит і містить додаткові дані та/або копії документів (джерело: Поря-док електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансо-вого моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ЗАПИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ЗАПИТ(англ. file-request [faɪl-rɪˈkwɛst])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфін-моніторингом та надсилається СПФМ і містить запит щодо отримання інформації (копій документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Один файл-запит може містити декілька запитів


ФАЙЛ-КВИТАНЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-КВИТАНЦІЯ(англ. file-receipt [faɪl-rɪˈsiːt])- електронний документ (набір даних визначеної структури), який містить інформацію про результати оброблення відповідного файла та/або інформації в ньому (джерело: Поря-док електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансо-вого моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  19  (Далі)
  Все