Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Далі)
  Все

Ф

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ(англ. financial investments [faɪˈnænʃəl ɪnˈvɛstmənts])- господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів


ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ(англ. financial instruments [faɪˈnænʃəl ˈɪnstrʊmənts])- цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від від-соткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсо-ткові опціони)


ФІНАНСОВІ АКТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ АКТИВИ(англ. financial assets [faɪˈnænʃəl ˈæsɛts])- кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів


ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗДІЙСНЕНІ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗДІЙСНЕНІ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ)(англ. financial transactions (except financial transactions related to payment of wages, payment of national and local taxes and fees) [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz (ɪkˈsɛpt faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz rɪˈleɪtɪd tuː ˈpeɪmənt ɒv ˈweɪʤɪz, ˈpeɪmənt ɒv ˈnæʃənlænd ˈləʊkəl ˈtæksɪz ænd fiːz)])- фінансові операції (спроба проведення фінансових операцій), проведені за період, зазна-чений у Запиті, що не може перевищувати тридцять календарних днів після дати отримання суб’єктом Запиту (джерело: Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 23.12.2015 No 1168, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за No 80/2821


Фінансові показники (финансовые показатели)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показники результативності фінансової діяльності підприємницької структури і, у першу чергу, використання фінансових ресурсів, які характеризують різні напрями діяльності, пов’язані з нагромадженням і використанням грошових фондів.

Фінансові резерви (финансовые резервы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кошти, зарезервовані державою, підприємствами, фірмами, організаціями для забезпечення непередбачених витрат, спеціальних потреб, усунення, тимчасових фінансових труднощів.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ(англ. financial security of the state [faɪˈnænʃl sɪˈkjʊərəti əv ðə steɪt])- захищеність інтересів держави у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберегти від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку і обслуговування фінансових зобов’язань


Фінансова блокада (финансовая блокада)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
припинення або обмеження фінансових відносин з блокованою країною для здійснення на неї економічного тиску.

ФІНАНСОВА ГРУПА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ГРУПА(англ. financial group [faɪˈnænʃəl gruːp])- група, що складається з материнської компанії або іншої юридичної особи будь-якого типу, що здійснює функції контролю та координації відносно усіх членів групи з питань здійснення групового нагляду, згідно з Основними Принцпами. Філії та/або дочірні компанії є об’єк-том політики та процедур з ПВК/ФТ на рівні групи


Фінансова група (финансовая группа)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
міжгалузевий монополістичний промислово-банківський торговий комплекс. Добровільне об’єднання організацій, фірм, об’єднань з метою концентрації їх фінансових ресурсів для здійсненням великих спільних інвестиційних проектів, закріплення і поширення своїх позицій на ринку. Всі члени групи зберігають свої права юридичної особи, а управління здійснюється колегіально.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Далі)
  Все