Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  (Далі)
  Все

Ф

Френд-стрічка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Френд-стрічка –  сторінка,  на  якій  відображаються  всі  повідомлення певного користувача Живого Журналу. Користувач може мати кілька френд- стрічок. Аналогічні френд-стрічки є в більшості соціальних мереж.Фрикери

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фрикери  –  це  люди,  які  займаються  хакінгом  на телефонних лініях  з метою одержання безкоштовної телефонноїрозмови з будь-якою точкою світу.ФРОНТ-ОФІС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФРОНТ-ОФІС(англ. front-office [frʌntˈɒfɪs]))- операційний підрозділ банку та інші його структурні одиниці, які відповідають за роз-виток і управління взаємовідносинами з контрагентами. У Ф.-о. відбувається безпосеред-нє спілкування з клієнтами, первинна верифікація наданих позичальниками даних, збір і аналіз поданого пакету документів, підготовка угод з клієнтами тощо


ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА(англ. fundamental principles of domestic law [ˌfʌndəˈmɛntl ˈprɪnsəplz ɒv dəʊˈmɛstɪk lɔː])- цей термін відноситься до основних правових принципів, на яких базуються національ-ні правові системи і які надають структуру, в середині якої створюються закони та здій-снюються повноваження. Ці фундаментальні принципи зазвичай містяться або виражені 714Фу національній Конституції чи подібному документі, або ж через рішення суду найвищого рівня, який має повноваження робити тлумачення або визначення національного законо-давства, які носять обов’язковий характер. Хоча це буде відрізнятись від країни до країни, деякі приклади таких фундаментальних принципів включають права на належний процес, презумпцію невинуватості та право людини на ефективний захист у судах


ФУНДАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФУНДАЦІЇ(англ. foundations [faʊnˈdeɪʃənz])- фундації (концепція яких базується на римському праві universitas rerum) у цивільному праві мають визначення, яке є аналогічним для трастів у загальному праві, та, відповідно, можуть використовуватись для схожої мети. Фундація, як правило, повинна розпоряджу-ватись майном, яке призначене для якоїсь певної мети. Зазвичай, доходи, що надходять від основних активів (на відміну від самих активів), використовуються для досягнення цілей, що зазначені у статутних документах. Фундація є юридичною особою і як така може здійс-нювати та бути залученою до ділової діяльності. Фундацію контролює рада директорів та не має власників. У більшості юрисдикцій фундації повинні мати суспільну мету. Однак, існують юрисдикції, в яких фундації можна створювати для особистих цілей. Зазвичай, фундації перебувають під жорстким контролем та повинні бути прозорими структурами


Функції маркетингу (функции маркетинга)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
основні види діяльності, що здійснюються у процесі маркетингу товарів (послуг). Сучасна концепція маркетингу вирізняє чотири функції: дослідження маркетингу; планування асортименту продукції, збут та розподілення, рекламу та стимулювання збуту.

Функції управління (функции управления)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
планування, організація, мотивація, контроль. Планування

Функціональні клавіші

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Функціональні клавіші  - клавіші на клавіатурі комп’ютера (зазвичай позначаються  FN),  які  можуть  бути  запрограмовані  так,  щоб  викликати команду операційної системи або прикладних програм для виконання певних дій.


Функціональна організація (функциональная организация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
організація служби маркетингу, за якої різні спеціалісти з маркетингу керують різними видами маркетингової діяльності і підпорядковуються менеджеру з маркетингу.

Функціональна структура (функциональная структура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
тип організаційної структури, за якою підрозділи створюються відповідно до виду виконаних ними робіт і підпорядковані функціональним керівникам.


Сторінка: (Назад)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  (Далі)
  Все