Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  19  (Далі)
  Все

Ф

ФОБ (ФОБ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зазначена міжнародним контрактом умова поставки товарів, за якою продавець товару (постачальник) зобов’язується своїм коштом поставити товар на борт судна і сплатити всі інші витрати (митні й страхові збори, відвантажувальні витрати). А покупець своїм коштом має зарахувати судно, забезпечити вивантаження товару і перевезення до місця наступного зберігання і продажу.

Фолксономія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фолксономія - організація мережі, заснована на використанні тегів для категоризації контенту. На контрасті зі звичайною класифікацією, відомої як Таксономія - редактори та комп’ютери відповідають за категоризацію контенту.Фонд (фонд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Запаси, ресурси, нагромадження, капітал. 2. Кошти чи матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою. 3. Організація чи установа, що розпоряджається грошовими чи матеріальними цінностями.

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ(англ. Deposit Guarantee Fund [dɪˈpɒzɪt ˌgærənˈtiː fʌnd ]) - установа, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 No 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No 50. – Ст. 564).Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «фізична особа», «неплатоспроможний банк», «ліквідація банку»


Фонд державного майна (фонд государственного имущества)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
орган управління, створений державою, функції якого полягають у забезпеченні розробки й реалізації програми перетворення державних підприємств в акціонерні товариства й підприємства, заснованих на інших формах власності.

ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА(англ. construction financing fund [kənˈstrʌkʃ(ə)n ˈfaɪnænsɪŋ fʌnd])- кошти, передані управителю фонду в управління, та використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договору про участь у Ф. ф. б.Ф. ф. б. створюють фінансові установи. Ф. ф. б. є не юридичною особою, а системою обліку, тобто системою рахунків, відкритих управителем у своєму балансі, на яких акумулюються, зберігаються, обліковуються та використовуються отримані ним у довірчу власність кошти установників управління майном


Фондові операції (фондовые операции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
операції з цінними паперами (облігаціями та акціями)

Фондовіддача (фондоотдача)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відношення вартості річного обсягу виготовленої продукції до вартості основних виробничих фондів.

Фондоозброєність (фондовооруженность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника.

ФОР (ФОР)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
означає, що продавець за свій рахунок оплачує вартість перевезень товарів залізницею, митні витрати, страхування, ризик загибелі чи псування товару до моменту перетину вантажем лінії стіни (борту) вагону під час завантаження.


Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  19  (Далі)
  Все