Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  (Далі)
  Все

У

Управління (direction)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління (direction) – процес організації цілеспрямованої дії на об’єкт (систему), внаслідок якого він переходить у потрібний цільовий стан.


Управління активами (управление активами)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
діяльність фірми щодо прибуткового розміщення власних і залучених коштів. Розрізняють управління поточними активами, оборотним і основним капіталом.

Управління відносинами з клієнтами

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління відносинами з клієнтами – поняття, що охоплює концепції, які використовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації із взаємовідносин з ними. Сучасна система CRM направлена на вивчення ринку та конкретних потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги, і таким способом компанія досягає поставлених цілей.


Управління взаємовідносинами з відвідувачами

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління взаємовідносинами з відвідувачами – сукупність маркетингових та мотиваційних рішень, спрямованих на підвищення відвідуваності  веб-ресурсів  (переважно  комерційних). Припускає,  наприклад, безперервний моніторинг інформації про відвідувачів і зіставлення його даних з демографічною ситуацією, уподобаннями та смаками громадян, специфікою регіону і т. ін. Одна з найбільш перспективних мережних бізнес-технологій.Управління знаннями

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління знаннями – формальний процес, який полягає в оцінці організаційних процедур, людей, технологій і в створенні системи, що використовує взаємозв’язки між цими компонентами з метою надання необхідної інформації потрібним людям у потрібний час, що призводить до підвищення продуктивності.Управління мережею

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Управління мережею – цілеспрямований вплив на обчислювальну або інформаційну мережу, яка здійснюється для організації її функціонування за заданою програмою: включення і відключення системи, каналів передачі даних, терміналів, діагностика несправностей, збір статистики, підготовка звітів і т. ін.Управління підприємством (управление предприятием)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність методів і прийомів керівництва колективом людей, усіма ланками підприємства для організації і координації їх діяльності в процесі виробництва.

Управління попитом (управление спросом)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
використання методів податкової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту.

Управління ризиком (управление риском)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована на скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. Найпоширенішими є вивчення ринку, маркетингові дослідження, страхування ризику.

Управління якістю продукції (управление качеством продукции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
методи і діяльність спрямовані на досягнення такої якості продукції, яка б відповідала вимогам споживачів і була конкурентоспроможною на ринку.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  (Далі)
  Все