Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  20  (Далі)
  Все

Т

Технічне завдання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Технічне завдання – організаційно-технічний документ, що визначає виконавців  і  етапи  проведення  робіт,  що  регламентує  порядок  виконання роботи, її обсяг з кожного етапу, форму представлення результатів з кожного етапу та роботі в цілому.Технічний проект (технический проект)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, у якому приведені технічні рішення, технічний образ нового продукту, об’єкта.

Технічний проект (технический проект)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, у якому приведені технічні рішення, технічний образ нового продукту, об’єкта.

Технології відкритого та дистанційного навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Технології  відкритого та  дистанційного  навчання  – діляться на дві групи:  неінтерактивні  (надання  навчально-методичних  матеріалів  у друкованому вигляді на аудіо- та візуальних носіях або СD-RОМ) та інтерактивні (комп’ютерні), наприклад, відеоконференції, мультимедіа, електронна пошта тощо.Технології безвідходні (технологии безотходные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва кінцевої продукції без будь-яких виходів.

Технології безвідходні (технологии безотходные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва кінцевої продукції без будь-яких виходів.

Технологічна революція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Технологічна революція – радикальна зміна домінуючого в суспільстві технологічного укладу під впливом розвитку науково-технічного прогресу, в результаті якого докорінно змінюються не тільки способи організації суспільного виробництва, прийоми і методи праці, але й його інструментальна основа - знаряддя і засоби виробництва.Технологія (технология)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Фактор виробництва, наукові методи досягнення практичних цілей. 2. Сукупність способів обробки або переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів. 3. Опис способів обробки (переробки) у вигляді карт, креслень, графіків, конструкцій тощо.

Технологія (технология)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Фактор виробництва, наукові методи досягнення практичних цілей. 2. Сукупність способів обробки або переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів. 3. Опис способів обробки (переробки) у вигляді карт, креслень, графіків, конструкцій тощо.

Технологія навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання соціального і (або) професійного досвіду в процесі навчання.
Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  20  (Далі)
  Все