Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Далі)
  Все

С

Санкція (санкция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
визначена державними законодавчими актами, угодами, договорами, контрактами примусова відповідальність за порушення правових, майнових норм, умов договорів, контрактів, що призводить до негативних майнових, фінансових, господарських чи підприємницьких результатів.

Санкція (санкция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
визначена державними законодавчими актами, угодами, договорами, контрактами примусова відповідальність за порушення правових, майнових норм, умов договорів, контрактів, що призводить до негативних майнових, фінансових, господарських чи підприємницьких результатів.

Сарафанне Радіо

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Сарафанне Радіо – лабораторія соціального маркетингу www.SarafannoeRadio.org, Веб 2.0 експерт. Піонер моніторингу соціальних мереж. Перший укладач словника термінів соціальних мереж, рейтингів груп у соціальних мережах, і низку оцінок соціальних мереж.Свікі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Свікі cоціальна пошукова система, що адаптує пошук до вибраної тематики та співтовариства, за ключовим словом видається список найбільш релевантних до вибраної тематики сайтів, використовується спільна діяльність учасників співтовариства – користувачі можуть пропонувати теги та сайти для налагодження, показує «хмару» популярних запитів.Світ тісний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Світ тісний – соціальна мережа з пошуковою системою, що дозволяє знайти друзів, колег, однокласників, однокурсників і однодумців. Ручний та автоматичний пошук допомагає користувачам знаходити нову роботу і загальні інтереси. Користувачі мають записні книжки з інформаційним менеджером і автоматичними  змінами  для  актуальності  особистих,  корисних  і  ділових контактів.


Світова ціна (мировая цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошовий вираз міжнародної вартості товару, що реалізується на світовому ринку.

Світова ціна (мировая цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошовий вираз міжнародної вартості товару, що реалізується на світовому ринку.

Світове господарство (мировое хозяйство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
взаємопов’язані і взаємодіючі господарства різних країн світу, що функціонують за погодженими правилами, послідовне їх об’єднання в єдину світову систему.

Світове господарство (мировое хозяйство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
взаємопов’язані і взаємодіючі господарства різних країн світу, що функціонують за погодженими правилами, послідовне їх об’єднання в єдину світову систему.

СВІТОВИЙ ОКЕАН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

СВІТОВИЙ ОКЕАН - безперервна водна оболонка Землі, яка оточує материки і острови. Займає пл. 361 млн. км2 (об'єм 1370 млн. км3), що становить 70,8 % земної поверхні. С. о. поділяється материками на чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий. Середня глиб. — 3700 м, найбільша — 11022 м (Маріанський жолоб у Тихому ок.). За геоморфол. та геол. особливостями у С. о. виділяють: підвод. окраїну материків; перех. зони від Океану до материка; ложе Океану і серединноокеаніч. хребти. Дно Океану утворює земна кора океаніч. типу малої потужності (8—10 км). Ложе Океану покрите базальтами з глибоковод. нашаруваннями, вік яких сягає Юрського періоду. У водах і надрах С. о. зустрічаються майже всі відомі хім. елементи. С. о. є «кухнею клімату», практично невичерп. джерелом енергії, доступною для всіх судноплавнокомун і -кац. системою. Океан населяють бл. 150 тис. видіввод. тварин, у т. ч. понад 15 тис. видів риб. Його річна перв. продукція становить 600— 800 млрд. т. Н.-т. прогрес відкрив широкі можливості для використання просторів і ресурсів С. о., активізував практично всі види мор. діяльності. У зв'язку з цим гостро постали проблеми рац. використання природ, ресурсів і охорони вод Океану від забруднення. Вирішення названих проблем можливе на засадах тісного співробітництва всіх держав у відпо-від. сфері на єдиній міжнар.-прав, основі. Міжнар.-прав, статус С. о. визначається у контексті відповід. статусу морів як складових елементів Океану. Вихідною ідеєю є те, що С. о. належить усьому людству. Нею, зокрема, пройнята Конвенція ООН по морському праву 1982. Вона вперше у світовій практиці означила міжнар.- прав, статус С. о. в цілому. Нею ж передбачені права і обов'язки як прибережних, так і тих, що не мають виходу до моря, держав у галузі 413 користування багатствами С. о. Конвенція врегулювала також усі види діяльності держав з дослідження, використання та освоєння мор. середовища, живих і мін. ресурсів дна морів та океанів. Серцевиною прав, статусу С. о. за Конвенцією є її положення щодо прав, режиму Міжнародного району морського дна як частини дна морів і океанів за межами дії нац. юрисдикції. Конвенція виходить з того, що цей Район та його ресурси є заг. надбанням людства (ст. 136). Жодна д-ва не може претендувати на свій суверенітет над будь-якою частиною Району чи його ресурсів. Усі права на Район належать усьому людству, від імені якого діє Міжнародний орган з мор. дна (ст. 137). Прав, статус С. о. доповнюється низкою міжнар. договорів і конвенцій з мор. права. Це, зокрема, Конвенція про відкрите море 1958; Конвенція про контин. шельф 1958; Конвенція по запобіганню забруднення моря нафтою 1964; Конвенція про запобігання забрудненню морського середовища скиданням речовин із суден та літальних апаратів 1972; Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969; Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979, Конвенції про охорону Середземного моря від забруднення 1976, Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 тощо. Україна є учасницею багатьох міжнар. договорів і конвенцій з питань збереження мор. середовища, використання ресурсів морів і С. о. Вона ратифікувала Конвенцію ООН по морському праву (1999), прийняла Закон «Про виключну (морську) економічну зону України» (1995), виконує інші взяті за міжнар. договорами зобов'язання.Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Далі)
  Все