Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  33  (Далі)
  Все

Р

РЕЖИМ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

РЕЖИМ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ - міжнар.-правовий режим, відповідно до якого одна д-ва надає ін. д-ві, її фіз. чи юрид. особам у сфері екон., торг, та ін. відносин права, переваги, привілеї та пільги, такі ж сприятливі, які юна надає або надасть у майбутньому будь-якій третій д-ві або її фіз. чи юрид особам. Р. н. с. та винятки з нього встановлюються тільки міжнар. договором. Фактично даний режим означає звичайні, недискримінац. умови співробітництва на відміну від особливих (обмежувальних або, навпаки, преференційних) умов, які можуть вводитися для окр. країн. Р. н. с. є одним з осн. принципів дії Генеральної угоди про тарифи і торгівлю, закріплений у Принципах міжнар. торг, відносин і торг, політики (ухвалених на І Конференції з торгівлі й розвитку 1964), а також у ст. 26 Хартії екон. прав і обов'язків держав, прийнятій ГА ООН 12.ХІІ 1974. Як правило, Р. н. с. 395 є однією з умов міжнар. договорів про торг.-екон. співробітництво. Напр., звільнення від держ. мита і податків, коне, зборів і податків, проведення митних процедур і формальностей тощо. Р. н. с. може встановлюватися у міжнар. договорах з питань міжнар. перевезень. Напр., у міжнар. двостор. договорах щодо мор. перевезень може вказуватися норма, відповідно до якої судна під час виходу, входу та перебування у портах можуть користуватися найбільш сприятливими умовами, що їх обидві д-ви нададуть суднам під прапором третіх держав. Україна, як правило, передбачає Р. н. с. у міжнар. договорах. Зазнач, режим встановлюється багатостор. та двостор. міжнар. угодами про торг.-екон. співробітництво на умовах взаємності й передбачає одночасне поширення пільг з усіх галузей міжнар. екон. співробітництва — ставок експорт, та імпорт, мита, інвестицій, підприємницької діяльності тощо (див. Національний режим, Преференції). Наявність Р. н. с. характеризує особливий рівень відносин між д-вами. Про це свідчить досить часте його використання у рамках інтеграц співробітництва, або у зв'язках між прикорд. д-вами, або у внугрішньорегіон. відносинах (ЄС, СНД). Застосування Р. н. с. позитивно впливає на розвиток міжнар. торгівлі, про що було визнано у Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975. Всі д-ви мають право встановлювати винятки з Р. н. с. (обмеження чи заборони), які мають забезпечувати дотримання держ. безпеки, громад, порядку, моральності населення, охорони здоров'я, захисту та охорони росл, світу, істор., культур, і археол. цінностей. У міжнар. договорах з питань торг.-екон. та ін. видів діяльності можуть зазначатися сфери чи регіони торг.-екон. діяльності, на які договірні д-ви не поширюватимуть Р. н. с: на пільги та переваги, що надаються з метою спрощення при-корд. торгівлі або випливають з митних союзів, ін. форм екон. інтеграції тощо. Винятки з Р. н. с, пов'язані з мит. пільгами для країн, що розвиваються (насамперед у тариф, сфері), по суті перетворилися на самост. договірний принцип міжнар. торгівлі. Можливість винятків з Р. н. с. передбачена згаданими Принципами та Хартією.


Режим найбільшого сприяння (режим наибольшего благопрепятствования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
умови економічних, торговельних відносин між країнами, що передбачають одна одній переваг, пільг у вигляді зниження мита, податків, зборів, зняття обмежень, заборон тощо.

Режим найбільшого сприяння (режим наибольшего благопрепятствования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
умови економічних, торговельних відносин між країнами, що передбачають одна одній переваг, пільг у вигляді зниження мита, податків, зборів, зняття обмежень, заборон тощо.

Резерв (резерв)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
запас товарів, грошей, іноземної валюти тощо на випадок непередбаченої потреби; джерело з якого беруться ресурси, що спеціально зберігаються на випадок гострої необхідності їх використання.

Резерв (резерв)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
запас товарів, грошей, іноземної валюти тощо на випадок непередбаченої потреби; джерело з якого беруться ресурси, що спеціально зберігаються на випадок гострої необхідності їх використання.

Резерви виробництва (резервы производства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
внутрішні можливості кращого використання ресурсів підприємств, що дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції, підвищувати її якість без залучення додаткових коштів із зовнішніх джерел і власного резервного фонду.

Резерви виробництва (резервы производства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
внутрішні можливості кращого використання ресурсів підприємств, що дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції, підвищувати її якість без залучення додаткових коштів із зовнішніх джерел і власного резервного фонду.

Резервна валюта (резервная валюта)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. У вузькому розумінні

Резервна валюта (резервная валюта)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. У вузькому розумінні

Резервне копіювання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

 

Резервне копіювання – технологія копіювання програм і/або даних з метою підвищення надійності зберігання даних.
Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  33  (Далі)
  Все