Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все

П

ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ НБСЄ 1989

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ НБСЄ 1989 - міжнар-прав, акт про продовження співробітництва у сфері безпеки на Європ. континенті в рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Підписаний державами — учасницями НБСЄ 15.1 1989 у м. Відні (Австрія). Складається з 11 розділів. Спрямований на вжиття додаткових до передбачених Підсумковим документом Мадридської зустрічі представників держав — учасниць НБСЄ 1980 заходів для того, щоб зробити розрядку всеохоплюючим і життєздат. процесом відповідно до Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975. Держави-учасниці підтвердили свою підтримку десяти принципів Заключного акта, якими мають керуватися відповідні держави у взаємних відносинах. Під впливом перебудов-них процесів у країнах Сх. Європи до Підсумкового документа було включено положення про те, що всі народи мають право в умовах повної свободи визначати свій внутр. і зовн. політ, статус без втручання ззовні й здійснювати на власний розсуд свій соціальний, політ., екон. і культур, розвиток. Д-ви підтвердили свої зобов'язання додержуватися принципів тер. цілісності держав і мирного врегулювання спорів. Вони погодились у цілому на обов'язкове залучення третьої сторони, коли спір не може бути врегульовано ін. мирними засобами. Ряд положень документа стосується засудження тероризму, ефективного здійснення і забезпечення прав і свобод людини. Виділені, зокрема, такі засоби правового захисту, як: право особи апелювати до законод., викон., 334 суд. або адм. органів; право на справедливий і публіч. розгляд у розумні строки відповід. питань у незалежному суді, включаючи право подавати юрид. аргументацію і бути представленим адвокатом на власний вибір; право бути швидко і офіційно повідомленим про рішення, прийняте за апеляцією, включаючи юрид. підстави, на яких грунтується рішення. у док-ті йдеться також про необхідність вжиття заходів щодо вирішення екон. і соціальних проблем, зокрема зайнятості, життя, соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти та культури. Приділена певна увага питанням забезпечення рівноправності чоловіка і жінки, свободи реліг. переконань, прав нац. меншин і біженців. Вказано на згоду держав-учасниць: забезпечувати, щоб ніхто не був підданий довільному арешту, утриманню під вартою або висланню; забезпечувати, щоб з усіма особами, які перебувають під вартою або в місцях відбування покарання, поводилися гуманно; додержуватись прийнятих ООН мін. стандартів правил поводження з ув'язненими, а також прийнятого ООН Кодексу поведінки посад, осіб по підтриманню правопорядку; забороняти тортури та ін. види жорстокого, нелюдського поводження і покарання; захищати осіб від будь-якої психіатр, чи ін. мед. практики, яка порушує права і свободи людини. Щодо питання про смертну кару в док-ті зазначено, що в державах-учасницях, у яких ця кара не скасована, смертний вирок може бути винесений тільки за найбільш тяжкі злочини відповідно до закону, який діяв на момент скоєння злочину, і не всупереч їх міжнар. зобов'язанням.


ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ МАДРИДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ- УЧАСНИЦЬ НБСЄ 1983

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ МАДРИДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ- УЧАСНИЦЬ НБСЄ 1983 - міжнар-прав. акт про продовження співробітництва у сфері безпеки на Європ. континенті в рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Підписаний державами — учасницями НБСЄ 6.IX 1983 у м. Мадриді (Іспанія). Спрямований на вжиття заходів щодо перетворення розрядки в безперервний і ефективний процес відповідно до Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975. Акцент у документі зроблено на практ. реалізації 10 принципів, зафіксованих у Заключному акті. Передбачена, зокрема, доцільність того, щоб договори, які укладаються державами-учасницями, враховували відповід. принципи, узгоджувались з ними. Ці д-ви знову підтвердили заг. значення прав і свобод людини, повага до яких є істотним фактором миру, справедливості й добробуту. Вони підкреслили наміри вдосконалювати свої закони і адм. правила у галузі цив., політ., екон., соціальних, культурних та ін. прав людини і осн. свобод, а також забезпечувати ефективне здійснення цих прав і свобод. У Підсумковому док-ті йдеться також про боротьбу проти тероризму, про забезпечення свободи віросповідання, прав нац. меншин, рівноправності чоловіка і жінки, про права трудящих вільно створювати і вступати до профспілок і права цих спілок вільно здійснювати свою 335 діяльність. Актом передбачалося скликати нараду експертів держав-учасниць з питань прав і свобод людини (відбулася у м. Оттаві, Канада, у травні 1985).


Підтвердження достовірності

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підтвердження достовірності – позитивний результат перевірки правильності введення даних.ПІДТВЕРДЖУЮЧИЙ БАНК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДТВЕРДЖУЮЧИЙ БАНК
(англ. confirming bank [kənˈfɜːmɪŋ bæŋk])
- банк, який додає своє підтвердження до акредитива за дорученням або на прохання банку-емітента


Підтримка системи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підтримка системи – організаційне, інформаційне, програмне, технічне та інші види забезпечення системи, потрібні для її використання і вдосконалення.Піксель1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Піксель1  – умовна точка, одиниця виміру різних об’єктів мови розмітки гіпертексту та інших мов програмування. Один піксель дорівнює одній умовній точці, з яких складається зображення на екрані монітора.


Піксель2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Піксель2  – мінімальна ділянка зображення, якій незалежним способом можна задати будь-який колір.


Пільги (льготы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних податків, платежів тощо).

Пільги (льготы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних податків, платежів тощо).

ПІН-код

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПІН-код (персональний ідентифікаційний номер) - секретний код, відомий лише власнику платіжної картки і необхідний для здійснення операцій із використанням платіжної карткиСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все