Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все

П

ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
(англ. internal audit unit [ɪnˈtɜːnl ˈɔːdɪt ˈjuːnɪt])
- структурний підрозділ банку/банківської групи, що забезпечує виконання функцій внутрішнього аудиту (джерело: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках
України:затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення
операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 10.05.2016 №311


ПІДРОЗДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ (КОМПЛАЄНС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ
(КОМПЛАЄНС)
(англ. compliance control unit (compliance) [kəmˈplaɪəns kənˈtrəʊl ˈjuːnɪt
(kəmˈplaɪəns)])
- структурний підрозділ банку, до складу якого можуть входити один або кілька підрозділів,
що забезпечують виконання функцій контролю за дотриманням норм (комплаєнс), визначених
законодавством України, цим Положенням


ПІДРОЗДІЛ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ (ПФР)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ (ПФР)
(англ. financial intelligence unit (FIU) [faɪˈnænʃəl ɪnˈtɛlɪʤəns ˈjuːnɪt])
- центральна, національна установа, відповідальна за отримання (та запитування, коли
це дозволено), аналіз та надання компетентним органам, а також розкриття фінансової
інформації:
1) стосовно доходів, які викликають підозру, та потенційного фінансування тероризму, або
2) необхідної згідно з національним законодавством або правилами, з метою боротьби з
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму


ПІДРОЗДІЛИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДРОЗДІЛИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ
ОПЕРАЦІЙ
(англ. trade transparency units [treɪd trænsˈpeərənsi ˈjuːnɪts])
- утворення, які сприяють інформаційному обміну між митними службами з метою виявлення
та аналізу підозрілої діяльності в торгівлі


Підручник (посібник)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підручник    (посібник)    –    для    дистанційного    навчання    повинен відповідати основним вимогам: забезпечувати достатність навчальної інформації; бути зрозумілим для будь-якого рівня підготовленості: бути інтерактивним: мати практичну спрямованість; забезпечувати підготовку слухача до іспиту.


Підряд (подряд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові.

Підряд (подряд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові.

Підсистема

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підсистема – частина системи, що вивчається або досліджується самостійно,  є  більшим  компонентом,  ніж  окремий  елемент  системи,  але меншим, ніж система загалом. Будучи наділеною властивостями системи, має власну локальну мету функціонування.ПІДСТАВНА КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДСТАВНА КОМПАНІЯ
(англ. front company [frʌnt ˈkʌmpəni])
- компанія (корпоративний інструмент), що може бути використана з метою приховування
бенефіціарної правовласності організації


Підсумкова атестація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Підсумкова атестація – комплексна оцінка рівня підготовки випускника вищого навчального закладу на відповідність вимогам Державного освітнього стандарту. Включає кілька видів атестаційних випробувань: підсумковий іспит з окремій дисципліні, підсумковий міждисциплінарний іспит за напрямом (спеціальністю), захист випускної кваліфікаційної роботи.
Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все