Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все

П

Підпільна економіка (подпольная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

ПІДПИСУВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПИСУВАЧ
(англ. signer [ˈsaɪnə])
- особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за
дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час
створення електронного документа


Підприємець (предприниматель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

Підприємець (предприниматель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

ПІДПРИЄМНИЦТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМНИЦТВО
(англ. entrepreneurship [ɒntrəprəˈnɜːʃɪp])
- самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку


Підприємництво (предпринимательство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

Підприємництво (предпринимательство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
(англ. business company’s [ˈbɪznɪs ˈkʌmpəniz])
- товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та
наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені
лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з
обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі
кооперативи


ПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВА
(англ. enterprises [ˈɛntəpraɪzɪz])
- юридичні особи незалежно від форми власності (у тому числі органи державної влади та установи й організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, у тому числі структурні підрозділи,
виділені в  процесі приватизації, виборчі фонди (політичних партій, виборчих блоків партій та
кандидатів у депутати), представництва юридичних осіб-нерезидентів, іноземних інвесторів,
фізичні особи–суб’єкти підприємницької діяльності


ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС
(англ. enterprises of public interest [ˈɛntəpraɪzɪz ɒv ˈpʌblɪk ˈɪntrɪst])
- підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових
біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики,
недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та
недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та
підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємствСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  74  (Далі)
  Все