Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  31  (Далі)
  Все

О

Обгрунтованість прогнозу (обоснованность прогноза)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об’єкта або шляхів і строків його здійснення.

Обертання вкладів (оборот вкладов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник рухливості коштів, що зберігаються. Обчислюється шляхом ділення оборотів по видачі вкладів на середньомісячний лишок вкладів.

Обертання вкладів (оборот вкладов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник рухливості коштів, що зберігаються. Обчислюється шляхом ділення оборотів по видачі вкладів на середньомісячний лишок вкладів.

Обертання кредиту (оборот кредита)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях. Розраховується як відношення середнього за аналізований період залишку позичок до одноденного кредитного обороту по позичкових

Обертання кредиту (оборот кредита)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях. Розраховується як відношення середнього за аналізований період залишку позичок до одноденного кредитного обороту по позичкових

Облігації іменні (облигации именные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
облігації, власники яких реєструються в особливій книзі. Операції з ними може здійснювати лише особа, зазначена в цій книзі. Такі облігації, як привило, безкупонні.

Облігації іменні (облигации именные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
облігації, власники яких реєструються в особливій книзі. Операції з ними може здійснювати лише особа, зазначена в цій книзі. Такі облігації, як привило, безкупонні.

Облігації іпотечні (облигации ипотечные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
довгострокові облігації з твердим відсотком, що випускаються під забезпечення нерухомим майном.

Облігації іпотечні (облигации ипотечные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
довгострокові облігації з твердим відсотком, що випускаються під забезпечення нерухомим майном.

Облігації конвертовані (облигации конвертируемые)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
облігації, які підлягають обміну на інші цінні папери, насамперед, на акції компанії, яка їх випустила.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  31  (Далі)
  Все