Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  (Далі)
  Все

О

Освітній стандарт2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітній стандарт2 (англ. standard – норма, зразок, мірило) – мінімально гарантований освітнім закладом рівень освіти.Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) – це основні вимоги до якостей знань особи, яка здобула певний освітній рівень та професійних якостей,  знань  і  умінь  фахівця,  які  необхідні  для  успішного  виконання професійних обов’язків.


Освітньо-професійна програма підготовки (ОПП)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітньо-професійна програма підготовки (ОПП) – це перелік нормативних та вибіркових дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю.Освітня установа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітня   установа   –   установа,   яка   здійснює   освітній   процес   за реалізацією однієї або декількох освітніх програм у поєднанні з вихованням учнів.Освітня парадигма

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітня парадигма (грец. paradeigma – приклад, зразок) – сукупність прийнятих науковим педагогічним співтовариством теоретичних, методологічних та інших установок на кожному етапі розвитку педагогіки, якими керуються як зразком (моделлю, стандартом) у процесі розв’язання педагогічних проблем.Освітня послуга

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітня послуга – одержання і надання в розпорядження студента навчальних продуктів.Освітня програма1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітня програма1  – основний документ освітнього закладу будь-якого рівня, що визначає зміст основної і додаткової освіти, педагогічні технології, які використовуються, систему атестації і управління якістю освіти, а також кадрові та матеріально-технічні основи навчального процесу.Освітня програма2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітня програма2 – програма, яка визначає зміст освіти певного рівня і спрямованості. Освітні програми поділяються на загальноосвітні (основні і додаткові) і професійні (основні і додаткові).Освітня технологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітня технологія – технологія, що відображає загальну стратегію розвитку освіти, єдиного освітнього простору. Призначена для прогнозування розвитку освіти, її конкретного проектування і планування, передбачення результатів, а також визначення відповідних освітнім цілям стандартів. До освітньої технології належать концепції освіти, освітні закони, освітні системи (гуманістична концепція освіти, Закон України «Про освіту», система неперервної освіти тощо).Освітня траєкторія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Освітня траєкторія – послідовність (блок) освітніх програм і навчальних дисциплін,  вибудований  за  певною  логікою  для  одержання  певних  знань  і умінь, а також документів про освіту.
Сторінка: (Назад)   1  ...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  (Далі)
  Все