Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  29  (Далі)
  Все

Н

НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ (англ. budget revenues [ˈbʌʤɪt ˈrevɪnjuːz]) - доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


Найбільше сприяння (наибольшее благоприятствование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
режим економічних відносин між державами, за яких одна країна надає іншій такі ж сприятливі умови, якими користується або буде користуватись у майбутньому третя країна на території першої.

Найбільше сприяння (наибольшее благоприятствование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
режим економічних відносин між державами, за яких одна країна надає іншій такі ж сприятливі умови, якими користується або буде користуватись у майбутньому третя країна на території першої.

Наймана праця (наёмный труд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
праця особи, яка працює за договором найму на підприємстві, що належить іншому власникові.

Наймана праця (наёмный труд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
праця особи, яка працює за договором найму на підприємстві, що належить іншому власникові.

НАЙМАНСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЙМАНСТВО (англ. mercenary activities [ˈmɜːsɪnərɪ ækˈtɪvɪtɪz]) - вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях


Наказ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником організації, яка діє на основі єдиноначальності для вирішення основних оперативних завдань.НАКАЗОДАВЕЦЬ АКРЕДИТИВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАКАЗОДАВЕЦЬ АКРЕДИТИВА (англ. applicant [ˈæplɪkənt]) - особа, за дорученням якої в банку-емітенті відкривається акредитив (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 р. за № 1213/8534


Накладні витрати (накладные издержки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
витрати, пов’язані з утриманням управлінського персоналу та організаційно-господарським обслуговуванням виробництва з метою створення необхідних умов праці.

Накладні витрати (накладные издержки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
витрати, пов’язані з утриманням управлінського персоналу та організаційно-господарським обслуговуванням виробництва з метою створення необхідних умов праці.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  29  (Далі)
  Все