Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  (Далі)
  Все

Н

Новизна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Новизна – один із основних критеріїв оцінювання педагогічних досліджень;  результат  творчого  процесу;  властивість  і  самостійна  цінність будь-якого нововведення. Новизна має відносний характер як в особистісному, так і в історичному плані.Номінал (номинал)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Вартість, зазначена на грошових знаках, цінних паперах

Номінал (номинал)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Вартість, зазначена на грошових знаках, цінних паперах

Номенклатура (номенклатура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність назв продукції, що випускається: торгівельний асортимент, необхідний для підтримання нормального функціонування підприємств торгівлі; перелік рахунків, відкритих бухгалтерією.

Номенклатура (номенклатура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність назв продукції, що випускається: торгівельний асортимент, необхідний для підтримання нормального функціонування підприємств торгівлі; перелік рахунків, відкритих бухгалтерією.

НОНЛІКВЕТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

НОНЛІКВЕТ - (лат. non liquet — не ясно) — лат. вислів, який застосовують у міжнар. судовій практиці, коли суддя недостатньо обізнаний з фактами справи або з правом, яке можна було б застосувати для вирішення спору. Якщо констатується прогалина, тобто відсутність у міжнар. праві договір, або звичаєвої норми, яка могла б бути використана для врегулювання правовідносин, суддя може оголосити non liquet, тобто відмову від розгляду справи. У сучас. міжнар. праві й практиці проблеми Н. Майже не Існує.


Ноосфера

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ноосфера  –  еволюційний  стан  біосфери,  в  якому розумова  діяльність людини стає вирішальним фактором її розвитку. В. І. Вернадський розвинув уявлення про ноосферу як якісно нову форму організованості, яка виникає під час взаємодії природи і суспільства в результаті перетворюючої світ творчої діяльності людини, що спирається на наукову думку.Норма виробітку (норма выработки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількість одиниць продукції, операцій або інших показників роботи, яку працівник повинен виконати за певний відрізок часу. Є показником продуктивності праці і основою оплати праці робітників-відрядників.

Норма виробітку (норма выработки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількість одиниць продукції, операцій або інших показників роботи, яку працівник повинен виконати за певний відрізок часу. Є показником продуктивності праці і основою оплати праці робітників-відрядників.

Норма запасу (норма запаса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
оптимальні обсяги, кількість матеріальних ресурсів, товарної маси, що забезпечує безперервність виробництва або товарного обігу.


Сторінка: (Назад)   1  ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  (Далі)
  Все